LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Reassumtion
Reassumtion (latin), genoptagelse. Udtrykket bruges særlig i processen om genoptagelse til fortsat behandling af en sag, der alt er optaget til dom, men endnu ikke pådømt. I videre forstand omfatter udtrykket også genoptagelse, efter at dom er afsagt eller anden endelig retsafgørelse truffet. Således tales der om reassumtion af et skifte, efter at boet er sluttet, når der for eksempel tilfalder boet et hidtil ikke i betragtning taget aktiv, der nu skal deles.