LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Recepisse
Recepisse (latin) (egentlig: »at have modtaget«) betegner det modtagelsesbevis, som den, der modtager noget som håndpant eller i forvaring, udsteder til pantsætteren eller forvaringsgiveren. Som særlig praktiske eksempler på recepisse kan nævnes de beviser, som pengeinstitutter udsteder for modtagne pengeeffekter, og de dokumenter, som af fragtførere foreløbig udstedes for modtagelsen af gods, som er overgivet til transport, for hvilket der da ved transportens begyndelse udstedes et egentlig transportdokument, navnlig et konnossement. Nogle recepisser benyttes ikke alene efter deres umiddelbare hensigt, nemlig som bevismidler over for udstederen, men bruges også i omsætningen, for eksempel for derpå at rejse lån. Dette gælder navnlig de ovennævnte af pengeinstitutter for pengeeffekter udstedte recepisser, og disse henregnes som følge deraf til de såkaldte negotiable dokumenter.