LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Rendesten
Rendesten kaldes en åben, men ikke ret dyb, stensat, eller på anden måde befæstet rende, der tjener til afledning af spildevand eller regnvand. Særlig bruges betegnelsen om de rendeformede fordybninger, som tilvejebringes i byers gader langs kørebanernes sider, og som i vor tid, efter at de fleste byer er blevet forsynede med kloaker, kun tjener til regnvandsafledning. I ældre tid brugtes rendesten også til bortledning af spildevand og var da af noget større profil end nu; de blev dengang undertiden anbragt midt i kørebanen.