LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ribe        


Riberret
Riberret, Ribes ældste byret, der er nedskrevet efter foranstaltning af borgerne og beseglet af kongen på et Danehof i Nyborg 26. juni 1269, består af 59 artikler, hvoraf det overvejende antal er affattet på grundlag af lybsk og anden nordtysk ret, dog i selvstændig bearbejdelse. Der findes også en yngre tekst fra begyndelsen af 15. århundrede, hvor loven har fået betydelige tilføjelser. Loven, der er affattet på latin og bevaret i den originale udfærdigelse, indeholder mange strafferetlige bestemmelser, og den er blevet kendt for sin strenghed, idet den som en følge af påvirkningen fra fremmed ret indeholder livs- og legemsstraffe i langt videre omfang end den nationale landskabslovgivning, der i reglen lod sig nøje med bødestraf. Større tyverier straffedes således, når tyven var en mand, med hængning, men var tyven en kvinde, skulle hun »for sin kvindelige æres skyld« levende begraves. Kendt er det gamle mundheld, der viser Ribes ry for strenghed: »Tak Du Gud, min Søn, at Du ikke kom for Riberret, sagde Kærlingen, hun saa sin Søn hænge i Varde Galge«; man taler også om at holde Riberret over nogen.