Riddergodser
Riddergodser (Rittergüter) kaldes i Tyskland godser, hvis besiddere oprindelig var pligtige til at gøre riddertjeneste, men som til gengæld nød mange forrettigheder. De var således som regel fritaget for de byrder, som i almindelighed hvilede på jorden (landskat, indkvartering og så videre). Endvidere havde de patronatsret, patrimonialjurisdikation, jagtret og så videre og ofte en særlig repræsentation i Landstænderne. De nævnte forrettigheder er i det hele nu væk.