LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Danmarks øer        


Saltholm
Danmarks 21. største ø. Beliggende i Øresund 5 kilometer øst for Amager og cirka 12 kilometer fra Rådhuspladsen. Den nye øresundsforbindelse går forbi øen cirka en kilometer til sydvest. Øen er 16 kvadratkilometer, og har højeste naturlige bakker på 1-2 meter over den flade strandeng. Træer er der som godt ingen af. Øen har en flad strandeng, som oversvømmes ved storm. Øen bruges derfor primært til græsning, hvilket den har været brugt som siden Middelalderen. Cirka 1.000 køer græsser på øen om sommeren. Plantelivet er rigt og indbefatter blandt andet blå iris, lægeurterne bulmeurt og hjertespam og den sjældne øresundshønsetarm. Dette var med til i 1983 at øen blev fredet. En planlagt ny lufthavn på Saltholm blev herefter opgivet.

Øen har en af Danmarks rigeste fugleliv. I træktiden kan øen tiltrække omkring 70.000 fugle. 18.000 par fugle yngler hvert år på øen. Specielt skal nævnes edderfuglekolonien som er Danmarks største. En lille sælkoloni er også en del af dyrelivet på øen.

Af naturressourcer på øen har kalken endvidere været udnyttet. Kalken blev brugt til mørtel og især til genopbygningen af København efter de omfattende brande i 1700-tallet. Den erhversmæssige brydning standsede dog i 1935.

Salthom kan datere dens historie tilbage til omkring 1230, hvor navnet første gang kan ses i kong Valdemars jordebog. Her skænkede Valdemar Sejr øen til Roskildebispen Niels.

Salthom har været anvendt som karantænestation unde pestepidemien i 1709. Alle udlændinge der ønskede at besøge København skulle opholde sig 40 dage på øen.

Saltholm blev af staten i 1873 solgt til landmænd på Amager, og er i dag ejet af cirka 200 lodsejere.

Militært har øen været anvendt som en del af Københavns fæstning i starten af 1900-tallet. Under Første Verdenskrig blev der opstillet to kanonbatterier på øen, og der blev udstationeret soldater. I 1915 blev der bygget et tipvognsspor, som forbandt kanonerne med havnen.

I en kort årrække fra 1919-1936 havde øen en skolebygning, men der har været faste beboere på øen siden Middelalderen. Størst har befolkningstallet været om sommeren. I 2002 har øen alene 3 faste beboere.