LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ægypten           Ægyptiske guder        


Sebek

Guden Sebek (Sevek) eller Sobk.
Sebek (Sevek) er i vore dage den sædvanlige benævnelse på en gammelægyptisk gud, hvis navn dog vistnok rigtigere må læses Sobk eller lignende, da det på græsk ofte gengaves ved Suchos.

Sebek afbildes undertiden ved billedet af en krokodille , hyppigere dog i menneskeskikkelse med krokodillehoved; dette krybdyr var nemlig hans hellige dyr.

Sebek nød stor anseelse i flere egne af Ægypten og var i adskillige byer stedets fornemste guddom, således blandt andet i byen Ombos (nu Kom-Ombo), hvor han dyrkedes ved siden af guden Haroeris eller Horos, således at hver af dem besad det halve tempel. Fremdeles var Sebek hovedgud i landskabet Fajjum, hvis hovedstad på grund af denne guds dyrkelse i byen af grækerne kaldtes Krokodillopolis. I andre byer i Fajjum havde Sebek forskellige tilnavne, som vi blandt andet kunne slutte af de på stederne fundne græske indskrifter. Vest for søen Birket-el-Karun, i Dime, kaldtes Sebek således Soknopaios og så videre.

Adskillige ægyptiske personnavne er sammensatte med Sebek. Flere konger af det 13. dynasti bar således navnet Sebek-hotep.