LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Send
Send er en forvansket tysk gengivelse af »synode«, og man forstod i Tyskland i middelalderen ved sendretter (synodalretter) biskoppernes eller senere archidiakonernes jurisdiktion på de synodalforsamlinger, som afholdtes nogle gange årlig i hvert sogn, og hvor man beskæftigede sig med kirkelige straffesager mod lægfolk. Processen udmærkede sig især ved, at der i sognene var ansat et antal testes synodales, sendvidner, som i henhold til aflagt ed var pligtige til at angive alle overtrædelser af Kirkeloven, der kom til deres kundskab, og optræde som anklagere over for de skyldige. I Danmark afholdt i den katolske tid bisperne ligeledes ting til pådømmelse af brud på Kirkeloven rundt om i stifterne, men den nærmere fremgangsmåde er os ubekendt.