LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ægypten           Ægyptiske guder        


Seth

Guden Seth
Seth, ægyptisk gud, fremstillet enten under skikkelse af et hundeagtigt dyr med et ejendommeligt hoved, der fjernt minder om et girafhoved, men langt snarere må antages at tilhøre okapien. Foruden ved dette hundeagtige dyr med det omtalte hoved fremstilledes Seth ofte i menneskeskikkelse med nævnte hoved. Hovedet har to lange opstående ører, der minder lidt om æselsører, men dog er en del forskellig derfra.

Seth var en af Ægyptens krigsguder; han var søn af jordguden Keb (Seb) og af himmelgudinden Nut eller Nuit. Seth var hovedgud i byen Nub, som grækerne kaldte Ombos, og som lå noget nord for Theben. Her (nær Nagada) har Petrie opdaget og udgravet grunden af gudens tempel. Seth synes også at have været hovedgud i flere egne af det nordøstlige Ægypten. Seth ses ofte sammen med Horos at krone Ægyptens konge med den dobdelte krone og at lade kongen gennemgå de dertil hørende renselsesceremonier. Efter det 21. dynastis dage faldt Seth i unåde og blev til sidst betragtet som personifikation af det onde. Han antoges for at have myrdet sin egen bror Osiris, sønderskåret hans legeme i mange stykker og spredt dem til alle sider.

Som følge af, at Seth betragtedes som et ondt væsen, ødelagdes hans billeder og er derfor nu meget sjældne. Glyptoteket på Ny Carlsberg besidder en højst mærkelig bronzestatuette af Seth, der vistnok hidrører fra 19. dynasti; men længere hen i tiden må man have afsavet de lange ører og tilsat et par vædderhorn, for at statuetten kunne være et billede af guden Khnum eller Chnum, der har vædderhoved.

I den græske tid antoges Seth for samme væsen som grækernes Typhaon eller Tyfon, hvilket måske har sin grund i, at et noget lignende ægyptisk ord var en art tilnavn til Seth.