Slaget ved Axtorne
Slaget ved Axtorne

Slaget ved Axtorne
Konflikt Den nordiske syvårskrig
Dato 20. oktober 1565
Hvor Axtorne ved Varberg, Halland
Sejr Dansk
Modstandere
Sverige Danmark
Ledere
Jacob Henriksson Hästsko Daniel Rantzau
Tropper
11-20.000 7.500
Tab
1.200–1.700 300–2.000
Daniel Rantzau havde på grund af mangel på svært skyts måttet opgive at tibageerobre fæstningen Varberghus, der var faldet til svenskerne den 15. september 1565, efter at disse den 28. august havde erobret og hærget Ny Varberg, Skånelands største og vigtigste by efter Malmø. Da skytset endelig nåede frem fik Rantzau budskab om, at en overlegen svensk hær under Jacob Henriksson Hästsko rykkede frem fra øst og han måtte hæve belejringen og føre tropperne mod Falkenberg. Rantzau havde besluttet sig for at modtage et slag, idet den svenske hær var samlet under de sidste dages fremmarch og derfor endnu ikke kunne være en sammenarbejdet enhed.

Danskerne sejrede som følge af Daniel Rantzaus overlegne taktiske føring og han fremstod herefter som en stor og anerkendt feltherre. Men trods sejren og erobringen af fjendens artilleri, havde hæren lidt store tab og desuden havde store dele af den svenske hær faktisk ikke været i kamp.

En af deltagerne i dette slag var Mikkel Pedersen Gønge, den første gøngehøvding.