LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Krigsslag           Krige        


Slaget ved Svenstrup
Slaget ved Svenstrup
Konflikt Grevens fejde
Dato 16. oktober 1534
Hvor Svenstrup syd for Ålborg
Sejr Bønderne
Modstandere
Lübeckerne under
Christoffer af Oldenburg
Hertug Christian
Ledere
Skipper Clement Holger Rosenkrantz
Rigsråd Niels Brock
Tropper
6.000 1.200
Tab
Ukendt 14 døde adelige.
Ukendt antal landsknægte
Slaget ved Svenstrup mellem oprørske bønder, der under Skipper Clements ledelse kæmpede for grev Christoffer af Oldenburgs og den lübske borgmester Wullenwebers planer om genindsættelse af Christian 2. og de adelige styrker samlet af Mogens Gøye og lensmanden på Kalø Slot Erik Banner var et led i den borgerkrig, der benævnes grevens fejde (efter grev Christoffer).

Adelshæren af danske og holstenske ryttere og fodfolk blev samlet i Århus og besluttede at nedkæmpe bøndernes oprør uden at afvente de landsknægte som hertug Christian havde lovet at sende til hjælp.

Adelshæren overnattede i Svenstrup og den 16. oktober om morgenen rykkede Skipper Clements cirka 6.000 mand ud af Ålborg og tog opstilling på højderne nord for Svenstrup. Adelshæren blev fanget i mosedragene ved hærvejen - Lere Sig og led et fuldstændig nederlag, hvorunder blandt andet de to anførere af adelshæren blev dræbt.