LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Stolestader
Stolestader i kirken var fra gammel tid tillagt enhver gård og ethvert hus på landet, mens der i København og i købstæderne var adgang til at leje stolestader. På landet bortfaldt retten til særlige stolestader ved kirkesynsloven af 19. februar 1861, idet der kun forbeholdtes særligt stolestader for præsten, kirkesangeren og tiendeejeren. I enkelte tilfælde kan besidderne af en gård have ret til stolestader ifølge en særlig hjemmel, men sådan ret kan bortfalde ved ministeriets bestemmelse (Lov om Vedligeholdelse af Kirker og Kirkegårde af 30. juni 1922 § 9). Adgangen til at leje stolestader i kirkerne i København og i købstæderne bortfaldt ved Lov om Kirkers Bestyrelse af 1. Oktober 1915. I Norge blev ret til og bortleje af faste stolestader i menighedernes kirker ophævet ved Lov af 3. august 1897.