Triere
Triere kaldtes af grækerne et krigsskib, som blev drevet frem med årer, der var anbragte i tre rækker oven over hinanden. Det var lange og smalle skibe, som kunne manøvreres med stor sikkerhed. Under kampen var opgaven den at bore modstandernes skibe i sænk ved hjælp af en i forstavnen anbragt væder. Besætningen talte omtrent 200 mand, hvoraf omtrent de 170 sad ved årene. Fra perserkrigenes tid og i de følgende århundreder førtes grækernes søkrige væsentlig med denne slags skibe, og især Athen havde fortræffelige trierer. Men efter at Dionysios 1. af Syrakus begyndte at bygge skibe med fire eller fem rækker årer, blev disse de almindelige i søkrigene i hele den græsk-romerske verden.