LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ægypten           Ægyptiske guder        


Thot
Thot (Thoth), ægyptisk gud, hvis i indskrifterne hyppig forekommende navn i reglen udtrykkes i hieroglyfskriften ved gudens hellige fugl ibisen. Man læser det gerne Thot, en form som findes i græske omskrifter, andre gengiver det ved Tehut og lignende.

Af grækerne sammenstilledes Thot med deres Hermes. Thot var vistnok oprindelig en form af Osiris. For øvrigt betragtedes han tidlig som månegud, hvorfor han gerne fremstilles med månens segl på hovedet.

I flere byer var Thot hovedgud, således i den by i Mellemægypten, som lå på det sted, hvor det nuværende Aschmunain findes, og som af grækerne benævnedes Hermopolis; også i deltaet fandtes steder, hvor Thot var hovedgud. Ved siden af Thot dyrkedes en gudinde, hvis i indskrifterne oftere forekommende navn i Plutarchos' skrift om Isis og Osiris gengives ved Nemaut. Sin største betydning havde Thot ved at være gud for skrift og videnskab; alle hellige skrifter i Ægypten ansås for et værk af Thot (på græsk »hermetiske bøger«). Han afbildes i overensstemmelse hermed i reglen med skrivetavle i venstre og griffel i højre hånd. Ved den dom, der efter ægypternes forestilling ventede alle afdøde i den anden verden, var Thot skriveren, der havde til opgave at optegne udfaldet af vejningen af den afdødes hjerte imod sandheds og retfærdigheds symbol. Desuden var Thot en af de guder, der førte de afdøde frem for Osiris og de andre guddomme i underverdenen, hvad der vel har givet anledning til, at grækerne sammenstillede ham med deres Hermes, der var Psychopompos (»sjæleledsageren«). Da Thot havde en så betydningsfuld virksomhed i den anden verden, og da alle afdøde kom i berøring med ham, nød han stor anseelse i hele landet.

Thot synes at have været en art dobbeltvæsen, hvorfor hans navn er forsynet med totalmærket. Han kaldes i indskrifterne ofte »den dobbelt-store«. I den sene kejsertid, i hedenskabets sidste århundrede, blev han i Ægypten den »trefoldstore«. I græske skrifter fra Ægypten fra den senere kejsertid tales der nemlig oftere om Hermes Trismegistos.

Foruden ibisen var også aben med hundeagtig hoved, Kynoskefalos, helliget Thot, billedet bruges derfor i hieroglyfskriften oftere til at skrive navnet på Thot.