LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Tøris
Tøris er kuldioxid i fast form, og fremstilles ved ekspandering af den flydende CO2. Dette foregår ved at lede det væskeformige kuldioxid ud af en tank med et tryk på 50 bar. Herefter vil væsken krystallisere og kan komprimeres til piller, blokke og andre former. Disse kan tjene flere formål såsom rengøring (tørisblæsning) eller nedkøling af levnedsmidler.

Der anvendes typisk beholdere af polystyren.

Ved atmosfærisk tryk har tøris en temperatur på -78,5 °C (eller lavere), derfor bør man håndtere tøris forsigtigt og undlade kontakt med bar hud.

Historie
Det er generelt anerkendt at tøris først blev observeret i 1834 af den franske kemiker Charles Thilorier, som offentliggjorde den første observation af substansen. I sine eksperimenter observerede han ved åbning af låget på en stor cylinder indeholdende flydende carbondioxid at det meste af den flydende CO2 hurtigt fordampede. Dette efterlod kun fast tøris i containeren. I 1924 ansøgte Thomas B. Slate for et amerikansk patent om at sælge tøris kommercielt. Efterfølgende blev han den første til at fremtstille tøris succesfuldt som en industri. I 1925 blev den faste form af CO2 markedsført af DryIce Corporation of America som Dry ice, hvilket gav tøris sit gængse navn. Det samme år solgte DryIce Co. substansen kommercielt for første gang; de markedsførte den til nedkølingsformål.

Det alternative navn Cardice er et registret varemærke for Air Liquide UK Ltd. Det skrives undertiden som card ice.