Turisme
Turisme er et udtryk for rekreationsrejser. Ordet bruges ofte nedsættende, hvilket indebærer en utilstrækkelig interesse for det samfund, og de naturfænomener som turisten besøger.

Turisten fremkom da store mængder af middelklasse personer begyndte at rejse. Efterhånden som samfundene er blevet rigere og mennesker lever længere, blev det ikke alene muligt, men også sandsynligt, at middelklasse folk havde mulighed for at gå på pension, både med et godt helbred og med en opsparing der gjorde det muligt at rejse.

At være en turist indebærer at rejse og opholde sig på steder fjernt fra ens bolig, som et mål i sig selv. En turist kan normalt ses som værende »uden for« sit hjemsted, (hvilket skal ses forskelligt fra udtrykket rejsende). Ordet turist hænger sammen med aktiviteten rundtur og sightseeing. Det er ikke afgrænset til det at rejse, men bruges som et udtryk for en person som er i en kultur for en kort tid, indhentende viden om den kultur turisten besøger.

Turisten kan være interesseret (sammen med andre områder) i områdets kultur eller dets natur. Rige personer har altid rejst til fjerne dele af verdenen, ofte ikke med andet formål end at se kendte bygninger eller andre kunstværker, lære nye sprog, eller opleve andre madkulturer.

Den organiserede turisme er nu en stor industri mange steder på jordkloden. En række nationale økonomier er økonomisk fuldstændig afhængig af turismen.

Ordets historie
Ordet turist blev første gang anvendt i officielle termer i 1937 af Folkeforbundet (forløber for FN). Her blev ordet defineret som mennesker der rejser uden for landets grænser for en periode på mere end 24 timer. Selve turistindustrien er langt ældre.

Turisme opstår, lige som hvilken som helst anden økonomisk aktivitet, når parametrene for den er tilstede. Turisme har tre basale parametre:

Disponibel indkomst, det vil sige penge der kan anvendes efter at ens faste omkostninger er betalt. Tid, det vil sige fritid som kan bruges på at rejse. Infrastruktur, det vil sige indkvarteringsmuligheder og transportmidler.

Ordet tour, fik generel anerkendelse i det 18. århundrede, da det engelske begreb »Grand Tour of Europe« blev en del af opdragelsen/dannelsen af uddannede og rige engelske gentlemen. Grand tour blev gennemført som afslutning på unge menneskers uddannelse. De rejste over hele Europa, men typisk til steder med kulturel eller æstetisk interesse, som Rom eller Alperne.

De største britiske kunstnere fra det 18. århundrede gennemførte en Grand tour. Det samme gjorde deres europæiske kollegaer som Claude Lorrain. Klassisk litteratur og kunst tiltrak folk til Rom og andre italienske byer.