LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Vandværk
Vandværk kaldes sådanne anlæg, hvorved vand udvindes og tilføres forbrugerne. Ofte betegner man dog særlig med vandværk de for byers vandforsyning sædvanlig nødvendige pumpestationer i byerne med de til disse stationer nærmest knyttede anlæg.