Karplanter
Karplanter

Klassifikation:
  • Rige: Planter (Plantae)
  • Division: Karplanter (Trachaeophyta)
Klasser:
  • Ulvefodplanter (Lycopodiopsida)
  • (Psilophytopsida), uddød
  • Padderokker (Equisetopsida)
  • Bregner (Polypodiopsida)
  • med flere
Karplanter (Trachaeophyta) er en division i planteriget.

Karplanter betegner planter udstyret med kar i modsætning til dem uden sådanne. Udtrykket har ikke længere nogen systematisk værdi.

Karene hos karplanter leder henholdsvis vand og sukkeropløsning rundt i planten.

Bregner, ulvefodplanter og padderokker er relativt fåtallige i dag. For 300 millioner år siden var de langt talrigere og dannede store udstrakte sumpskove med arter der kunne blive helt op til 40 meter.