LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav A - Abst

A
A, det første bogstav fra det latinske alfabet, afledt fra det græske bogstav alpha. Se artiklen A

A bene placito
Efter behag.

A calorato
Med varme, inderligt. Se artiklen: A calorato

A cappella
Musikalsk udtryk for vokalmusik. Ofte udført som flerstemmig korsang uden instrumental ledsagelse.

A Capriccio
Efter behag.

à condition
På vilkår. Med ret til returnering (af usolgte varer).

A conto
Afdragsvis, på forskud eller løbende regning.

A deux mains
Tohændigt.

A discretion
Efter behag.

A jour
Op til dato.

à la
I smag med, (lige)som. Udtrykket à la står for à la manière (de), eller à la façon (de). Man kan skrive for eksempel à la Ewald, mindre korrekt: à l'Ewald.

A la broche
Fransk for spidstegt.

à la carte
Efter spisesedlen.

À mon aise
À mon aise (fransk), egentlig: »efter mit ønske«, »i mit es« (for eksempel »jeg føler mig her à mon aise«).

A part
A part, særlig, for sig selv, afsides.

à propos
Det er sandt, mens vi taler om det, mens jeg husker det.

À tempo
1. Samtidig skudafgivelse fra to eller flere jægere til samme stykke vildt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal vendes tilbage til et tidligere tempo.

A vista
Musikalsk udtryk der betegner, at der spilles fra bladet.

A-38
A-38, syrnet mælkeprodukt. Består af 90 % tykmælk og 10 % acidophilusmælk.

Aachen
Aachen, by i Tyskland. På fransk hedder byen Aix-la-Chapelle. Byen var Karl den stores residensby. Se artiklen: Aachen

Aage Kakke
Aage Kakke, dansk stormand, død 1296. Han var blandt de 9 mænd, som på danehof 1287 erklæredes skyldige i Erik Klippings drab, og drog med de andre fredløse til Norge. Året efter sin hjemkomst 1295 blev han drabt af bymændene i Viborg.

Aalborg Universitet Esbjerg
Aalborg Universitet Esbjerg (AAUE) har per 22. maj 2002 cirka 500 studerende og uddanner primært ingeniører, men også fiskeriteknologer og bachelorer of science i softwarekonstruktion. Studenterorganisationen på AAUE hedder DSR-SE.

Ab
Fra, fra og med.

Ab hinc
Fra da af.

Ab initio
Fra begyndelsen.

Ab origine
Oprindeligt.

Ab ovo
Fra begyndelsen.

Abaca
Banantrævler, manillahamp.

Abacus
Abacus er i arkitekturen en betegnelse for den øverste, kvadratiske del af et kapitæl (søjlehoved).

Abacturium
Åndefordrivelse.

Abaddon
Den jødiske dødsengel, helvede.

Abaissement
Det at abaissere

Abaissere
Ydmyge.

Abalienation
Overdragelse, afhænding.

Abalienere
Overdrage, afhænde.

Abalone
Abalone er en ofte anvendt, oprindelig amerikansk betegnelse for øresneglene. Se artiklen Abalone

Abandon
Opgivelse, prisgivethed, skødesløshed.

Abandonnere
Opgive, afstå.

Abannation
Landsforvisning i et år.

Abarcere
Foretage udlæg, berøve ved domsmagt.

Abasi
Manglende evne til at gå.

Abat-faim
Sultstillende forret.

Abaton
Græske kirkers allerhelligste.

Abattage
Træfældning, løn herfor.

ABBA
ABBA, popgruppe. Se artiklen: ABBA

Abba
Hebræisk for fader.

ABC-staterne
ABC-staterne er en betegnelse for de tre store sydamerikanske stater, Argentina, Brasilien og Chile.

Abbandonamente
Henført, inderligt.

Abbassamento
Prisrabat.

Abbasso
Prisfald, deflation.

Abbé
Abbé er den franske form af Abbed. Men ordet bruges (brugtes) ofte som titel for andre gejstlige, selv for sådanne som (endnu) ikke var præsteviede.

Abbed
1. Klosterforstander.
2. Overhoved for et (større) munkekloster. Har i flere henseender den samme værdighed som en biskop. Se artiklen: Abbed
Se også Abbé.

Abbed Nicolaus
Ifølge den nordtyske abbed Nicolaus fra cirka år 1100 var en dagsrejse cirka 30 km til fods. Det angav han i sine gode råd til vordende pilgrimme.

Abbedi
Større munkekloster som ledes af en abbed.

Abbedisse
Klosterforstanderinde.

Abbreviation
Forkortelse.

Abbreviere
Forkorte.

Abcdere
Synge tonens bogstavnavn i det musikalske alfabet.

Abdal
Muhammedansk vandremunk.

Abderit
Enfolding person.

Abderitisme
Naivitet, enfold.

Abdest
Muhammedansk håndvask før bøn.

Abdicere
Foretage abdikation, tronfrasigelse.

Abdikation
Tronfrasigelse.

Abducere
Bortføre, fjerne.

Abel
Abel, dansk konge 1250-1252. Se artiklen: Abel

Abelard og Héloïse
Klassisk romantisk par, fra en selvbiografisk brevroman udgivet af Peter Abelard.
Abelard var en ung teolog og filosof, der fik til opgave at undervise Héloïse, men forelskede sig i hende. De giftede sig i hemmelighed, men han tvinges i munkekloster, og de måtte udtrykke deres kærlighed gennem breve.
Historien kendes fra Abelards selvbiografi, der indeholdt mange af brevene de sendte til hinanden. I senere populariseringer fremstilles Héloïses onkel og værge, Fulbert, som en hidsigprop der vil forhindre deres ægteskab og kastrerer Abelard før han tvinges i kloster.
Mere sansynligt er dog at Abelard og Héloïse selv var imod den fysiske side af ægteskabet, og foretrak den platoniske adskillelse af filosofiske grunde.
Det ældste eksisterende manuskript er fra 1350, og siden deres møde fandt sted cirka 1118 kan det ikke udelukkes at det hele er fiktion.

Abendland
Vesterlandene.

Aber
Aber er en betegnelse for misdannede tomater.

Aber dabei
Ulempe, skyggeside.

Aberdeen
Aberdeen, hovedstad i det skotske grevskab af samme navn. Se artiklen: Aberdeen

Aberration
1. Astronomisk aberration er den tilsyneladende ændring af retningen til en stjerne som følge af Jordens bevægelse og lysets endelige hastighed.
2. Det at aberrere, afvige, gå vild.

Aberrere
Afvige, gå vild.

Abeørn
Abeørnen (Pithecophaga jefferyi) er en af verdens stærkeste fugle. Se artiklen: Abeørn

Abgregation.
Afsondrethed.

Abgregere
Afsondre.

Abhorrescens
Afsky

Abhorrescere
Ledes ved.

Abiogenese
Organisk livs opståen af uorganiske stoffer.

Abjekt
Ussel, foragtelig.

Abjicere
Kassere, ringeagte.

Abjudicere
Foretage abjudikation.

Abjudikation
Fradømmelse.

Abjuration
Det at afsværge.

Abjurere
Afsværge.

Ablaktation
Podning.

Ablaktere
Pode.

Ablativ
Latinsk kasus.

Ablegat
Paveligt sendebud.

Ablegation
Det at udsende som bud.

Ablegere
Udsende som bud, landsforvise.

Ablepsi
Blindhed.

Ableptisk
Blind.

Ablution
Præsts håndvask ved katolsk messe.

Abnegation.
Det at nægte, fornægte.

Abnegere
Nægte, fornægte.

Abnorm
Unormal, vrang, åndssvag.

Abnormitet
Afvigelse fra det normale.

Abolition
Det at afskaffe.

Abolere
Afskaffe, amnestere

Abolitionist
En som er tilhænger af afskaffelsen af dødsstraffen. Også (historisk, USA) en tilhænger af afskaffelsen af slaveriet.

Abombe
Atombombe.

Abominabel
Ækel.

Abominere
Føle lede.

Abondance
Overflod.

Abondant
Overdådig, yppig.

Abonnement
Det at være abonnent.

Abonnent
En som sikrer sig løbende levering af for eksempel aviser.

Abonnere
Sikre sig løbende levering af for eksempel aviser.

Abonnine
Kvartalsabonnent i Tivoli eller Det kgl. Teater.

Aboral
Fra munden.

Abordabel
Lettilgængelig, imødekommende.

Abordere
Trænge sig ind på, tiltale.

Aborigines
Aborigines er et fremmedord for indfødte eller urbeboere.

Abort
Vanbyrd, misfødsel, svangerskabsafbrydelse.

Abortere
Fare ilde, føde for tidligt.

Abortivmidler.
Fosterfordrivende midler.

Abracadabra
Trylleord.

Abrachi
Armløshed.

Abraham Fabert
Abraham Fabert, marskal af Frankrig, (1599-1662), udmærkede sig i en række felttog ved koldblodig tapperhed og blev tillige en af tidens ypperste militæringeniører. Fra 1642 var han guvernør i den nyerhvervede grænseby Sedan, som han befæstede. 1654 indtog han Steney ved nye belejringsmetoder. 1658 blev han Marskal af Frankrig. Hans statue står i hans fødeby Metz.

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln var den 16. præsident for USA. Se artiklen: Abraham Lincoln

Abrasion
Havets udglattende virkning.

Abrege
Kort uddrag.

Abri
Ly, tilflugssted.

Abrikos
Abrikos (Prunus armeniaca) er en gulorange stenfrugt der stammer fra Centralasien, og har været kendt i Kina i mere end 4000 år. Det kendtes også i middelhavsområdet tilbage omkring Kristi tid.
Abrikostræet er 4 meter højt træ med rødlige blomster. Frugterne er saftige orange-gule stenfrugter, omkring 3-4 cm i diameter, der ligner små ferskener. Frugten indeholder op til 85% vand. Det tynde skind er fløjlsagtigt - nærmest håret - som ferskenens. Smagen er sød og frisk. Kernen er en flad sten, der indeholder et frø. Føkernene indeholder helt op til 50% olie, der kan bruges som alternativ til mandler i produktion af marcipan.
Kan spises friske, eller anvendes til for eksempel syltetøj og marmelade. Tørrede abrikoser kan spises som snack. Tørrede abrikoser er som regel tilsat sulfit for at bevare den lyse farve (svovlede abrikoser).
Abrikosen indeholder blandt andet karotin, C-vitamin og jern.

Abrogation
Det at afskaffe.

Abrogere
Afskaffe, ophæve en lov, tilbagekalde.

Abrupt
Afbrudt, brat, stejl, pludselig.

Absalon
Absalon (1128 - 21. marts 1201), dansk statsmand, biskop og hærfører. Se artiklen: Absalon

Absalons Borg
Absalons Borg ved Havn (navnet »Akselhus« er fra ny tid) blev anlagt 1166 eller 1167 på en holm. Se artiklen: Absalons Borg

Absces
Byld.

Abscisse
Abscissen er X-koordinaten i et koordinatsystem, hvor Y-koordinaten betegnes ordinaten.
At betegne X-aksen (abscisseaksen) i et koordinatsysyem som »abscissen« er en udbredt, men mindre korrekt sprogbrug.

Absence
Kort bevidsthedstab.

Absent
Fraværende, åndsfraværende.

Absentation
Skulken, rømning.

Absentere sig
Fjerne sig.

Absint
Absint er en stærk, grøn malurtlikør, der er forbudt i mange lande.

Abskonsion
Formørkelse, mørklægning.

Absolut
Fuldkommen, endelig, afgjort, algyldig (absolutte sandheder), uafhængig, ubetinget.

Absolution
Aflad, frikendelse, syndsforladelse.

Absolutisme
Enevælde.

Absolutist
Diktaturtilhænger.

Absolutistisk
Enevældig.

Absolutte nulpunkt
Det absolutte nulpunkt er den teoretisk lavest mulige temperatur som kan opnås i et makroskopisk system. Det absolutte nulpunkt har temperaturen 0 kelvin (-273,15 °C, -459,67 °F). Som en konsekvens af termodynamikkens love kan det vises at temperaturen aldrig kan blive eksakt 0 Kelvin - omend det er muligt at komme vilkårligt tæt derpå. Ved det absolutte nulpunkt vil alle molekyler og atomer i systemet være i grundtilstanden (det vil sige tilstanden med den lavest mulige energi) og systemet vil have den mindst mulige mængde kinetisk energi som er mulig ifølge fysikkens love.

Absolvere
Frikende, afslutte (eksamen), slutte, beslutte, afsige dom, give syndsforladelse.

Absorbere
Opsuge, optage.

Absorption
Opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer. Absorption dækker også betegnelsen for optagelse af energi fra solstrålingen.

Absorptiv
Sugende, opsugende.

Abstention
Arveafkald.

Abstinens
Afholdenhed, seksuel askese.

Abstinere
Afholde sig, lade være.

Abstrahere
Se bort fra, lade uænset.

Abstrakt
Tænkt, uhåndgribelig.

Abstraktion
Abstrahering, resultat af abstrahering.

Abstrus
Mørk, utydelig, uforståelig.