LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Absu - Adre

Absurd
Urimelig, fornuftstridig, meningsløs, ulogisk.

Absurditet
Urimelighed, mangel på sund fornuft.

Abuli
Abuli er en betegnelse for en svigtende evne til at beslutte sig til noget.
Som dansk synonym kan viljeløshed anvendes.

Abusus
Misbrug.

Ac
Forkortelse for a conto, à condition, anno currente. Kemi: Actiniuma

Accelerando
1. Tiltagende i fart.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles med tiltagende fart.

Acceleration
Fartforøgelse.

Accelerativ
Fremskyndende, middel der fremskynder.

Accelerator
1. Apparat til at accelerere elementarpartikler op til en høj hastighed. Bruges til eksperimenter i fysik.
2. Som synomymer anvendes speeder og drivmuskel.

Accelerere
Øge farten.

Accent
Betoningstegn, betoning, udtale, udtale med fremmed klang, tryk på en stavelse, tegn der angiver stavelsestryk.

Accentuation
Betoning, eftertryk.

Accentuere
Fremhæve, betone.

Accepisse
Modtagelsesbevis.

Accept
1. Godkendelse, godtægt.
2. Tilsagn om betaling af veksel
3. Accepteret veksel.

Acceptabel
Brugbar, antagelig.

Acceptant
Den, der giver accept.

Acceptere
Godkende, godtage, tage imod.

Acces
Adgang

Accessibel
Tilgængelig.

Accessibilitet
Tilgængelighed.

Accession
Tilgang, tilvækst

Accessit
Ros for en prisafhandling.

Accidens
Biindtægt.

Accidenstrykkeri
Fremstiller af specielt mindre tryksager.

Accidental
Tilfældig, uforudset.

Accise
Bytold.

Accolade
Omfavnelse, kys.

Accolade
Omfavnelse, kys.

Accouchement
Fødsel.

Accoucheur
fødselshjælper, fødselslæge.

Ace of Base
Ace of Base, popgruppe. Se artiklen: Ace of Base

Acenaphthen
Acenaphthen er en polycyclisk aromatisk kulbrinteforbindelse.
MV=154,21; SMP=93-95oC; KP=279oC; CAS-nummer: 83-32-9

Acenaphthylen
Acenaphthylen er en polycyclisk aromatisk kulbrinteforbindelse.
MV=152,19; SMP=90-92oC; KP=280oC; CAS-nummer: 208-96-8

Acervere
Acervere er latin for at ophobe.

Acesulfam-kalium
Kunstigt sødestof. Søder 130-200 gange mere end saccharose (hvidt sukker). Anvendes i læskedrikke. Giver ingen energi.

Acetat
Eddikesurt salt.

Acetoacetat
Acetoeddikesyre, acetoacetic acid, 3-oxobutanoic acid,
Er et ketonstof. Slutprodukt ved katabolismen af aminosyren leucin, samt ved nedbrydningen af fedtsyrer. Koncentrationen i blodplasma ligger mellem 0,8 og 2,0 mg/100 ml, kan dog under en lang sultperiode nå meget højere op.
MW 102,09, SMP= 36-37o. Blandbar med vand og ethanol.

Acetone
Opløsningsmiddel for lakker og harpikser, brændbart.

Acetophenon
Andre navne: Methylphenylketon, 1-phenylethanon.
Acetophenon er en aromatisk keton med en blomsteragtig/mandelagtig lugt
MV= 120,15; SMP= 20,5oC; KP= 202oC;

Acetylen
Brændbar luftart.

Acetylsalicylsyre
Feber- og smertestillende stof.

Achaier
Oldtidens grækere.

Acidofilus
Lactobacillus acidophilus er en bakterie, der indgår i den normale tarmflora. Bakterien bliver brugt til at fremstille acidophilusmælk.

Acinøs
Drueformig.

Acmæida
Albueskæl er en gruppe af 3-8 cm lange havsnegle med en bred hueformet skal. De sidder ofte fastsuget på sten og klipper i brændingszonen.

Aconcagua
Bjerg i Argentina. 7.030 meter over havets overflade.

Acquit
Modtagelsesbevis.

Acre
0,40469 hektar.

Acta
Retsdokumenter.

Acta Apostolorum
Apostlenes gerninger.

Acteur
Skuespillerinde.

Action Man
Figuren Action Man er fra 1966.

Ad
Til.

Ad acta
Henlægge som afgjort.

Ad hoc
Til dette formål.

Ad hominem
Almen fattelig.

Ad infinitum
I det uendelige.

Ad interim
Indtil videre, foreløbig.

Ad libitum
Efter behag. Efter tykke, efter skøn eller lyst.

Ad litteram
Bogstaveligt.

Ad modum
Efter skik og brug.

Ad notam
Til efterretning.

Ad undas
Til grunde.

Ad usum Delphini
Udgave af en bog, hvori »anstødelige« udtryk eller afsnit er fjernet; til brug for mindreårige, uanstødelig.

ADA
Programmerings sprog. ADA er en videreudvikling af Pascal der var fæstet stor lid til i 1970'erne og 1980'erne. ADA er et programmeringssprog der blev defineret af det Amerikanske Forsvarsministerium, DoD (Department of Defense), og det var tanken at al software til militæret skulle udvikles i dette sprog. Udviklingen har dog indhentet ADA og sproget fik aldrig den alt overskyggende dominans som det var spået. DoD har også slækket på sine krav på dette felt.
ADA er opkaldt efter matematikkeren og opfinderen Charles Babbages' gode ven og kollega Lady Ada Lovelace, der i øvrigt var datter af digteren Lord Byron. Charles Babbage anses af mange for at være opfinderen af computeren. Charles Babbage beskrev, i 1800 tallets Victorianske England, en dampdrevet mekanisk computer kaldet »The Difference Engine«, og det har vist sig, at den faktisk ville have virket.

Ada Adler
Ada Adler (1878-1946) var en dansk klassisk filolog og bibliotekar.
Hun huskes især for sin kritiske udgave - som endnu er standardudgaven - af Suidas (Suda) (Leipzig, 1928-1938; optrykt Stuttgart, 1967-1971). Den er grundlaget for et igangværende, kollektivt projekt som blandt andet omfatter oversættelse til engelsk samt noter og henvisninger, se Suda On Line.
I 1916 publicerede Ada Adler et katalog over Det kongelige Biblioteks græske manuskripter.

Adad
Stormens gud (babylonisk-assyrisk).

Adagio
1. Langsomt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles langsomt.

Adagium
Tankesprog.

Adaktion
Tvang.

Adam af Bremen
Adam af Bremen var magister (skoleleder) af domskolen i Bremen. Han levede cirka 1040 til cirka 1081.
Han skrev bogen Adam af Bremens krønike som er en vigtig kilde til Danmarkshistorien fra omkring 850 til cirka 1074.

Adam Frederik Lützov
Adam Frederik Lützov (26. juni 1702 - 30. maj 1758), dansk søofficer, født på Fyn, død nær Malta.
I 1757 blev Lützov sendt til Middelhavet som chef for to dansk-norske orlogsskibe. Under togtet udbrød der på begge skibe en smitsom »feber« som bortrev adskillige blandt mandskab og officerer, deriblandt Lützov. Han blev begravet på Malta, på den såkaldte karantæneø (i dag Manuel Island). Et epitafium med en latinsk indskrift blev senere opsat over graven. Det er forlængst forsvundet, og ordlyden er kendt alene takket være Peder Pavels, som i 1796 afskrev den i sin dagbog.

Adam Gottlob Oehlenschläger
Adam Gottlob Oehlenschläger (14. november 1779 - 20. januar 1850) var en dansk guldalderdigter. Se artiklen: Adam Gottlob Oehlenschläger

Adam Smith
Adam Smith (5. juni 1723 - 1790) var en britisk/skotsk økonom. Han kaldes også for liberalismens fader. Se artiklen: Adam Smith

Adamant
Stålhård, af stål, ubønhørlig.

Adaptation
Det at tilpasse.

Adaptere
Tilpasse.

Adcitation
Indstævning af tredjemand.

Addatur
Hertil føjes.

Addenda
Tillæg, bilag.

Addend
Tal, der lægges til.

Addere
Lægge sammen, -til, tilføje.

Addicere
Tilkende.

Addiktion
Tilkendelse.

Addis Abeba
Addis Ababa (også Adis Abeba) er hovedstad i Etiopien. Navnet betyder ny blomst. Byen ligger i 2440 meters højde ved foden af Entoto-bjerget og havde i 1994 cirka 2 mill. indbyggere. I dag har den cirka 4 millioner indbyggere. Byen blev grundlagt i 1887 af kejser Menelik II.
En nationalt universitet, Addis Ababa University, blev grundlagt i byen i 1961.
Organisationer med hovedkvarter i Addis Ababa:
* FN's økonomiske kommission for Afrika (United Nations Economic Commission for Africa)
* Organisationen for Afrikas enhed (Organization of African Unity)

Additament
Tillæg.

Addition
Sammenlægning.

Additionel
Tillægs-.

Additiv
Tilsætningsstof.

Adelaide
Australsk by.

Adeliepingvin
Adeliepingvin. Se artiklen: Adeliepingvin

Ademption
Fratagelse, berøvelse.

Aden
1. Aden er en medicinsk fagterm som betyder kirtel. Ordet optræder ofte som præfiks, som for eksempel i adenitis (kirtelbetændelse).
2. Aden er en havneby i Yemen ved det røde havs udmunding.

Adenitis
Kirtelbetændelse.

Adenoid
Kirtelagtig.

Adeps
Talg.

Adept
Guldmager, sortekunstner, kunstforstandig, velbevandret.

Aderton
De 18 i det svenske akademi.

Adheritere
Testamentere til.

Adhibere
Bruge, rådspørge.

Adhibition
Anvendelse, konsultation.

Adhortation
Det at opmuntre.

Adhortere
Opmuntre, formane.

Adhærere
Vedhænge.

Adhærens
Vedhæng, sammenvoksning.

Adhæsion
Vedhængs kraft.

Adhæsiv
Vedhængende, klæbende.

Adiafan
Uigennemsigtig.

Adiafora
Neutrale uvirksomme lægemidler.

Adiarrhoe
Forstoppelse.

Adiastasi
Guddommelig allestedsnærværelse.

Adieu
Farvel.

Adils
Adils var i den nordiske sagnhistorie en svensk konge.
Er nævnt i sagnhistorien om Rolf Krakes eventyrlige rejse til svenskekongen i Uppsala.

Adipid
Fed.

Adipositet
Fedme, fedtsyge.

Adipøs
Fed, fedtet.

Adirato
Heftigt.

Adjacent
Tilstødende, tilgrænsende.

Adjektion
Tilføjelse.

Adjektiv
Tillægsord.

Adjektivisk
Tillægsagtig.

Adjudant
Hjælpeofficer.

Adjudantur
Adjudantembede, overkommandoens kontor.

Adjudicere
Tilkende.

Adjudikation
Retslig tilkendelsesdom.

Adjunkt
Fast ansat gymnasielærer.

Adjuration
Beedigelse

Adjurere
Bekræfte ved ed, besværge, bønfalde.

Adjutor
Hjælper.

Adjutorium
Hjælpemiddel.

Adjø
(egentlig adieu) farvel.

Administration
Forvaltning, styre, værge, røgt.

Administrativ
1. Forvaltende.
2. Justitsministeriel (afgørelse).

Administrator
Disponent, bestyrer.

Administrere
Styre, røgte, forvalte, uddele.

Admirabel
Admirabel er latin for beundringsværdig.

Admiral
En admiral er en dagsommerfugl på 55-70 millimeter i vingefang. Admiralen er farvestrålende sort, hvid og rødbrun. Den flyver i Danmark fra marts til oktober.
Den er en træksommerfugl. Hvert forår kommer der nye sommerfugle fra Sydeuropa, og den er én af de få sommerfugle, der lever langt mod nord, helt op til Island flyver den . Men når den er voksen, kan den også overvintre i Danmark i et hult træ eller i en udestue.
Den voksne admiral lever alle steder, hvor der er mange blomster, den kan suge nektar af. Den kan også godt lide at suge saft fra modne frugter om efteråret, for eksempel fra blommer eller æbler, der er faldet ned fra træerne.
Admiralen lægger sine æg på brændenælder. Når sommerfugle-larverne kommer ud, er de svære at få øje på, fordi de falder sammen med bladene. Larven har sorte og hvide prikker, med et gult bånd på hver side. Den lever af brændenældebladene. Den gemmer sig tit i et sammenrullet blad.
Admiralens fjender er for eksempel insektædende fugle og guldsmede.

Admiralitet
Orlogsråd, marineministerium, admiralstaben.

Admiralskib
Det skib i flåden, den kommanderende admiral befinder sig på, betegnes admiralskib. Dette skib er også flådens flagskib.

Admission
Det at admittere, give adgang, optage.

Admonere
Formane.

Admonition
Formaning.

Adnan Pachachi
Adnan Pachachi er en irakisk politiker og siden den 1. januar 2004, præsident for det irakiske regeringsråd. Adnan Pachachi er sunnimuslim.

Adnotation
Anmærkning.

Adnotere
Vedtegne, optegne.

ADO
ActiveX Database Objects. ADO er Microsofts COM baserede database teknologi, der definerer en standard for universiel adgang til strukturede data, herunder SQL databaser, komma- separerede filer, tekstfiler, regneark et cetera. ADO er et, tiltrængt, forsøg på at samle tidligere teknologier som DAO, RDO, ODBC og OLEDB.

Adolescens
Ynglingeår.

Adolf Furtwängler
Adolf Furtwängler (30. juni 1853 - 1907), tysk arkæolog. Blev kendt for sin katalogisering af de talrige historiske, græske fund, som blandt andet blev gjort ved udgravninger på Olympus.

Adolf Hitler
Adolf Hitler, var Tysklands diktator (fører og rigskansler) fra 1933 til 1945. Se artiklen: Adolf Hitler

Adonis
Gudeskøn yngling. (Afrodites elskede).

Adoptere
Antage som sit eget. Knæsætte.

Adoption
Tilegnelse, knæsættelse.

Adoptiv
Sted-, stif-.

Adoptiv-Barn
Fosterbarn.

Adorabel
Tilbedelsesværdig.

Adorant
Tilbeder.

Adoration
Tilbedelse

Adorere
Forgude.

ADP
Forkortelse for Adenosin DiPhosphat. Omdannelse af ADP til ATP (Adenosin TriPhosphat) er af afgørende betydning ved oplagringen af den lysenergi, som er blevet absorberet ved fotosyntese.

Adrastos
Adrastos, græsk sagnhelt, konge i Argos. Se artiklen: Adrastos

Adrenalin
1. Et hormon.
2. Lægemiddel, der trækker blodkarrene sammen.

Adressant
Afsender.

Adressat
Modtager.

Adresse
Udskrift, henvendelse, bopæl, højtidelig henvendelse.

Adressere
Henvende, stile, forsyne med adresse.