LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Agor - Alca

Agora
Agora (græsk αγορα), torvet i de oldgræske stæder, i almindelighed midtpunktet både for forretningsverdenen og for det politiske liv.

Agorafobi
Agorafobi, pladsangst. Ængstelser for at gå alene over åbne pladser.

Agorakritos
Agorakritos, græsk billedhugger fra Paros i 5. århundrede f.Kr., discipel af Feidias. Han udførte billeder af Zeus og Athena Itonia til templet i Koroneia. I øvrigt er det vanskeligt at danne sig en klar forestilling om hans virksomhed, da de værker, som nogle af de antikke forfattere henfører til ham, af andre tilskrives Feidias. Det er tilfældet med det berømteste af dem alle: Marmorstatuen af Nemesis i Rhamnus i Attike. Ved udgravninger 1890 har man fundet dele af dette billedes fodstykke, som var smykket med relieffer.

Agout
Agout, flod i det sydlige Frankrig, udspringer på Cevennerne (Mont de l'Espinouse), løber forbi Castres og falder efter et meget bugtet løb på 180 kilometer i Garonnes biflod Tarn. Den er trods sin forholdsvis store bredde ikke sejlbar, men dens vand afgiver drivkraft til en mængde industrielle anlæg, navnlig ved Castres.

Agraf
Agraf (fransk: agraffe; italiensk: graffio) krampe, spænde, forsynet med hage og øsken, til at sammenholde klædedragten; krog til at sammenholde for eksempel gardiner. I bygningskunsten den konsolformede slutsten i midten af et profileret bueslag; i kirurgien: et instrument, der holder sårrandene sammen; endvidere en af veterinæren Vachette opfunden jernkrampe, som benyttes til at gøre længdespalter i hestens hov ubevægelige.
Synonymer: Dragtspænde, sårklemme.

Agrafi
Agrafi (af græsk: γραφω, skriver), tabet af evnen til at gengive tankerne ved hjælp af skriftsproget; Agrafi optræder som en følge af sygdomme i hjernen og er ofte forbunden med afasi.

Agraman
Prydelse, kantebånd.

Agrammatisme
Manglende evne til at danne grammatisk korrekte sætninger.

Agrar
Jordbruger, landbruger.

Agrarisk
Landbrugs-.

Agreabel
Agreabel (fransk), behagelig, forekommende, venlig.

Agreabilitet
Venlighed.

Agreement
Overenskomst.

Agrement
Gesandts godkendelse på en ny post.

Agréments
Agréments (fransk), forældet betegnelse for musikalske forsiringer som triller, forslag og så videre. (italiensk: abbellimenti).

Agrestis
Mark-.

Agri decumates
Agri decumates, landskab i det romerske Germanien. Se artiklen: Agri decumates

Agrigéntum
Agrigéntum, en af Siciliens største byer i oldtiden. Se artiklen: Agrigéntum

Agrikultur
Agerbrug, jordbrug, landbrug, agerdyrkning.

Agrikulturel
Landbrugs-.

Agrimensor
Agrimensor (latin) landmåler (også gromaticus, af groma, nivellerinstrument). Landmåling var i den romerske republiks tid en privat forretning; i kejsertiden fandtes offentlig ansatte landmålere. Disse anvendtes dels i felten til opmåling af lejrpladsen, dels til opmåling og bonitering af det direkte beskattede land i provinserne, dels ved landuddelingerne til militærkolonierne, hvor de besørgede opmålingen, boniteringen og fordelingen af jorden, anbragte grænsestene og udfærdigede kort og registre. Endelig medvirkede de ved den retslige afgørelse af grænsestridigheder. Den romerske landmåling benyttede stedse et ældgammelt, nationalt system (limitatio), der i hovedsagen gik ud på en inddeling i firkantede (kvadratiske eller rektangulære) felter, delelige efter et vist flademål (jugeruni). Instrumenterne derimod og reglerne for deres benyttelse skyldes grækerne.

Agronom
Videnskabeligt uddannet landmand.

Agronomi
Landbrugsvidenskab.

Agrypni
Søvnløshed.

Agter
I skibsterminologi betegnelsen for bagude, bageste del af skibet.

Agterstavn
I skibsterminologi betegnelsen for skibets bagende.

Agyni
Mandlig ugift stand.

Agurk
En agurk (Cucumis sativus) er en frugt der kan spises. Agurker gror på agurkeplanter. Agurker er normalt grønne, omkring 30 centimeter lange og 4 centimeter i diameter.
Den hidtil største registrerede agurk i verden blev fundet af B. Lavery Llanharry i Wales i 1991. Den havde den anseelige vægt af 9,1 kg.
Agurk består hovedsagelig af vand (96-97 %), og energiindholdet er derfor meget lavt.
Agurk indeholder små mængder af C-vitamin.

Ahorn
Løn.

Aichmofobi
Aichmofobi er en fobi der tegner en angst for spidse genstande. For eksempel nåle.

Aida
Aida, opera af Verdi, komponeret i år 1871. Handlingen udspiller sig i Ægypten på de første faraoners tid.

Aide de camp
Adjudant.

Aids
Aids, alvorlig sygdom. Se artiklen: Aids

Aigis
Aigis, (græsk), Ægiden. Se artiklen: Ægide

Aigrette
Aigrette er et ord fra fransk der betegner en hatteprydelse eller et hårsmykke lavet af fjer.

Ail
Fransk for hvidløg.

Ailurofobi
Ailurofobi er en sygelig angst for katte.

Aimabel
Elskelig, venlig, rar.

Ainuer
Japans sandsynligvis oprindelige befolkning er ainuerne. Der findes nu cirka 100 »rene« ainuer tilbage i Japan og cirka 15-20.000 af ainu-oprindelse.

Air
Ansigtsudtryk, holdning, melodi.

Air force
Luftstyrke.

Aircooling
Luftkøling.

Airline
Luftrute.

Airmail
Luftpost.

Airminded
Indstillet på eller kyndig i luftfart.

Airport
Lufthavn.

Airway
Luftrute.

Aisance
Lethed, utvungethed.

Aise
Tilpashed.

Ajournement
Det at ajournere.

Ajournere
Opsætte, udskyde.

Akademi
Højere læreanstalt, lærd selskab for videnskab og kunst.

Akademiker
En der er universitetsuddannet.

Akademisk
Universitetsuddannet.

Akademisk betydning
Teoretisk betydning, uden praktisk formål.

Akampsi
Lemmestivhed.

Akarpi
Det at være akarpisk.

Akarpisk
Ufrugtbar, gold.

Akashi-Kaiko
Verdens længste hængebro hedder Akashi-Kaiko og findes i Japan. Broen åbnede i 1998. Den har et hovedspænd på 1.991 meter. Storebæltsbroen i Danmark er 1.624 meter. Broen hænger over Akashistrædet mellem øerne Honshu og Awaji-shima i Japan. Broens samlede længde er 3.911. Broen er konstrueret til at »overleve« jordskælv op til 8,5 på richterskalaen.

Akatalepsi
Mental forstyrelse.

Akataleptisk
Ufattelig.

Akatastatisk
Uregelmæssig, svingende.

Akedi
Livslede, spleen, weltschmerz.

Akershus
Akershus er en provins i Norge. Se artiklen: Akershus

Akilleshæl
Sårbart punkt.

Akinesi
Lamhed.

Akklamation
Valg uden afstemning, det at akklamere.

Akklamere
Give sit bifald (ved håndklap).

Akklimatisation
Det at tilvænnes et nyt klima.

Akklimatiseres
Tilvennes et nyt klima, nye forhold.

Akklimatiseret
Vejrvant, vant til, tilvænnet.

Akkludere
Vedlægge et bilag.

Akklusum
Bilag.

Akkolade
Omfavnelse, kys.

Akkomodation
Det at tilpasse.

Akkommodere
Fremmedord som kan have følgende betydning tillempe, tilpasse, gøre tilpas eller skaffe husrum.

Akkompagnatør
Herre (akkompagnatrice; kvinde) der yder musikledsagelse.

Akkompagnement
Ledsagespil, Ledsagelse.

Akkompagnere
Ledsage, følge, også musikalsk.

Akkord
Aftale, forlig, overenskomst, flertonet klang.

Akkordarbejde
Ikke tidlønnet arbejde, men løn efter fast overenskomst.

Akkordere
Aftale, tinge, forhandle sig til rette.

Akkordsatser
Tarif for akkordarbejde.

Akkordion
Trækharmonika.

Akkreditere
Give fuldmagt. Mere specifikt at give en gesandt regeringsfuldmagt.

Akkreditiv
Regeringsfuldmagt.

Akkuchør
Akkuchør er en »dansk« stavemåde for accoucheur, der betyder fødselshjælper eller fødselslæge.

Akkulturation
Gensidig kulturpåvirkning mellem forskellige kulturer.

Akkumulation
Det at opsamle, opspare.

Akkumulator
1. Kraftsamler.
2. Apparat, der kan opsamle for eksempel elektrisk energi.

Akkurat
Netop, nøjagtig, grant, punktlig, just, netop.

Akkuratesse
Nøjagtighed, præcision.

Akkusation
Anklage.

Akkusativ
Genstandsfald.

Akkusatorisk
Anklagende, bebrejdende.

Akkviescere
Indvillige, affinde sig med, resignere.

Akkviescere ved
Slå sig til tåls med.

Akkviescent
Føjelig.

Akkvirere
Erhverve.

Akkvisition
Erhvervelse, salgsarbejde.

Akkvisitrice
Kvindelig agent.

Aklin
Den magnetiske ækvator.

Akme
Top, kulmination.

Akopon
Styrkemiddel, tonic(um).

Akosmi
Farveløs teint.

Akosmisk
Bleg.

Akrisi
Det at være ukritisk.

Akrobat
Smidighedskunstner, gymnastisk kunstner.

Akrobatik
Gymnastisk kunst.

Akrobatisk
Smidig.

Akrofobi
Højdeangst, tendens til svimmelhed ved ophold i højden.

Akromasi
Det at være farveløs.

Akromatose
Pigmentløshed, albinisme.

Akron(isk)
Tidløs, evig.

Akronym
Initialord; et ord dannet af andre ords forbogstaver, for eksempel ASCII (udtales aski). Hvis bogstaverne i forkortelsen udtales enkeltvis (a s c i i), er der ikke tale om et akronym.

Akropolis
Akropolis er beliggende i Athen.

Akrotisme
Sublim stræben.

Akryl
Hårdt formstof, plastic.

Aks
Vipper på korn.

Akse
Linje hvorom noget roterer. Tænkt midterlinje.

Aksel Sandemose
Aksel Sandemose dansk-norsk forfatter. Se artiklen: Aksel Sandemose

Aksel Schiøtz
Aksel Schiøtz, dansk tenor, født 1906 i Roskilde, død 1975 i København.
Cand.mag. (dansk og engelsk), 1930. Debuterede på Det kongelige Teater i Mozarts Cosi fan tutte, 1931. Ved festivalen i Glyndebourne i 1946 alternerede han med Peter Pears som 'Male Chorus' ved uropførelsen af Benjamin Brittens The Rape of Lucretia.
Det var dog ikke som operasanger at Schiøtz gjorde karriere. Derimod huskes hans tolkninger af danske sange samt af Schuberts og Schumanns Lieder og Bellmans sange. Under besættelsen blev han umådelig populær gennem sine indspilninger af danske sange fra 1800- og det tidlige 1900-tal.
Fra 1955 til 1957 var han professor i musik ved University of Minnesota, Minneapolis.

Aksial
Akserettet.

Aksifugal
Akseflyende.

Aksiom
Indlysende grundsætning.

Akt
Handling, afsnit i skuespil.

Aktie
Andel, andelsbevis.

Aktion
Handling, virksomhed, virke, søgsmål.

Aktionere
Lægge sag an.

Aktionær
Aktieejer, (andelshaver).

Aktionsradius
Virkefang, Virkeområde.

Aktiv
Virksom, tjenstgørende, formue, kapital, handleform, værdi.

Aktiv galakse
I en aktiv galakse antages der at være et sort hul med en masse som milliarder af stjerners. Herudover har aktive galakser stjerner ligesom galakser.
En aktiv galakse sender mere energi ud fra f.eks. kernen, end summen af dennes stjerners minus den aktive del; cirka 10-1.000 gange.
Aktive galakser kommer i disse typer: Seyfert, kvasar og blazar. Aktive galakser kaldes med et engelsk akronym også for AGN (Active Galaxy Nuclei). De aktive galakse varianter formodes at være af samme type, set fra forskellige synsvinkler, men det er ikke afklaret og derfor er de klassificeret forskelligt. (kilde: NASA)
Nogle aktive galakser udsender en stråling på 1012 gange vor sols. 1012 er 1.000.000.000.000.

Aktiver
Ejendele.

Aktivere
Fremkalde travlhed, driftighed.

Aktivitet
Virksomhed, travlhed, driftighed.

Aktivist
Virksomt medlem af politisk organisation.

Aktor
Anklager, påklager.

Aktorat
Anklage.

Akorere
Anklage.

Aktrice
Skuespillerinde.

Aktualisere
Tilføre øjebliksinteresse.

Aktualitet
Øjebliksværd.

Aktuar
Assuranceberegner.

Aktuel
Nutidig, øjeblikkelig brændende (spørgsmål), oppe i tiden, »på tapetet«.

Aktør
Skuespiller.

Akupunktur
Stikken med nåle ved undersøgelse eller som lægemiddel.

Akustik
Lydforhold, høring, lydfang, lydlære.

Akustisk
Lydmæssig, lydlæremæssig.

Akut
Brat, forbigående (modsat kronisk).

Akvamarin
Søgrøn (ædelsten).

Akvarel
Vandfarve, vandfarvemaleri.

Akvarium
Vandbeholder til havdyr og havplanter.

Akvavit
Brændevin.

Akvædukt
Romersk vandledning.

Akvøs
Vandig, vandholdig.

Akvilin
Ørneagtig (næse).

Akæer
= Achaier.

Alanere
Alanere, et germansk rytterfolk. Se artiklen: Alanere

Al Capone
Alphonse Gabriel Capone (17. januar 1899 - 25. januar 1947) bedre kendt som Al 'Scarface' Capone var en berygtet amerikansk gangster i 1920'erne og 1930'erne.
Al Capone blev født i Napoli, Italien, men voksede op i Brooklyn, New York. Her var han involveret i mindre kriminelle aktiviteter og fik i den forbindelse det barberbladsar som senere gav ham øgetnavnet scarface. Han flyttede til Chicago på sin vej op igennem den kriminelle underverden.
Capone er blevet portrætteret på film af en lang række skuespillere, herunder Wallace Beery, Paul Muni, Barry Sullivan, Rod Steiger, Neville Brand, Jason Robards, Ben Gazzara og Robert De Niro.

Al Gore
Albert Arnold Gore, Jr. (født 31. marts 1948) er en amerikansk politiker som var den 45. amerikanske vicepræsident fra 1993 til 2001. Han stillede op som præsidentkandidat i 2000 hvor han blev besejreet af den republikanske kandidat George W. Bush i et meget tæt valg som først blev endeligt afgjort efter en række omtællinger i staten Florida og domstolsafgørelser.

Alabast
Krystallinsk gipsart.

Alanis Morisette
Alanis Morisette, rocksangerinde. Hun slog alle tidligere kvindelige salgsrekorder, da hun i 1995 udgav sin debutalbum Jagged Little Pill.

Alarm
Røre, uro, anskrig, ståhej, postyr, angst.

Alarmere
Tilkalde, udkalde, forurolige, beængste.

Alarm-signal
Farevarsel.

Alaska
Der findes over 3 millioner søer i Alaska.

Albanien
Albanien, land. Se artiklen: Albanien

Albansk
Albansk et et indo-europæisk sprog som tales af seks millioner indbyggere i det vestlige Balkan. Der er to dialekter med begrænset fælles forståelighed: Tosk, som tales i syd og central Albanien og blandt minoriteter i det nordvestlige Grækenland; og Gheg (eller Geg), som tales i det nordlige Albanien og af albanerne i Kosovo, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Montenegro. Albansk menes at have sit udspring fra det illyriske sprog, som blev talt i regionen for to århundreder siden.

Albatros
Der findes i alt 14 arter albatrosser.

Albert
Albert, tysk mandsnavn, ældre Adelbert (-bert er samme ord som gammel dansk bjært, strålende). Hverken Bert eller Adel findes i gamle nordiske navne; Albert, Alfred, Robert, Bertel og lignende er i nyere tid lånte fra tysk og især fra engelsk.

Albert
Albert (1182 - 1245), greve af Orlamünde. Se artiklen: Albert, greve af Orlamünde

Albert af Riga
Albert af Riga var domherre i Bremen. Se artiklen: Albert af Riga

Albert af Stade
Albert af Stade, munk og fra 1232 abbed i Mariaklostret i Stade. Se artiklen: Albert af Stade

Albert 1.
Albert 1., belgisk regent 1909-1934.

Albert Camus
Albert Camus, fransk forfatter. Se artiklen: Albert Camus

Albert Einstein
Albert Einstein, fysiker og matematiker som først fremførte relativitetsteorien. Se artiklen: Albert Einstein

Alberta
Alberta er en canadisk provins. Den ligger i Vestcanada. Vigtige byer er blandt andre hovedstaden Edmonton, og Calgary.
Alberta har cirka 3.064.249 indbyggere, dækker 661.848 km², og er således den fjerdestørste af de 10 provinser, både hvad befolkning og areal angår . Premierministeren er den konservative Ralph Klein. Alberta blev en provins i 1905. Økonomien er baseret på olie, og provinsen er den rigeste i Canada. De berømte Rockie Mountains bjerge findes i Alberta og Banff, Jasper og Lake Louise er kendte turistmål.
Skjoldet stammer fra 1907 og blev i 1968 officielt brugt i et flag med blå bund. Skjoldet viser de udstrakte hvedemarker i vest under et Skt. Georgs kors.

Albinisme
Det at være hvidfødning, pigmentløs skabning.

Albino
Hvidføding, pigmentløs skabning.

Albion
Albion er et poetisk navn for England. Albion er af keltisk-latin oprindelse.

Albrecht 2. af Tyskland
Albrecht 2. af Tyskland, tysk konge 1438-39. Se artiklen: Albrecht 2. af Tyskland

Albrecht von Wallenstein
Albrecht von Wallenstein, hertug af Friedland og Mecklenburg, kejserlig general og feltmarskal i trediveårskrigen. Se artiklen: Albrecht von Wallenstein

Album
Samlebog, jordebog, gammelt jordemål svarende til 1/12 skæppe land (= 57,5 kvadratmeter).

Albumin
Et æggehvidestof.

Alcatraz
Alcatraz, berygtet fængselsø udfor San Francisco.