LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Alde - Amt

Alder
Engelsk betegnelse for træet el.

Alderney
Den nordligste af Kanaløerne, dens areal er 8 kvadratkilometer og hovedbyen hedder St. Anne.

Aldersklassefordeling
Den aldersmæssige fordeling i såvel plante- som dyresamfund.

Aldous Huxley
Aldous Huxley, forfatter. Skrev fremtidsvisionen Fagre nye verden.

Ale
Lyst engelsk øl.

Aleksandr Lukasjenko
Aleksandr Lukasjenko (født 1955) er præsident i Hviderusland. Han blev valgt i 1994 og genvalgt i 2001.

Aleksi
Ordblindhed.

Alektiker
En, der er ordblind.

Alert
Livlig, kvik, vagtsom.

Alesere
Udbore (et rør).

Aletch
Aletch er en 24 kilometer lang gletsjer i Schweiz. Den er den største af sin slags i Europa.

Alex Haley
Alex Haley (død 10. februar 1992 som 70-årig), var en amerikansk forfatter.
Alex Haley skrev blandt andet Rødder og selvbiografien for Malcolm X.

Alexander den Store
Alexander den Store. Se artiklen: Alexander den Store

Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell, amerikansk opfinder. Se artiklen: Alexander Graham Bell

Alexander Pichushkin
Alexander Pichushkin, russisk seriemorder. Se artiklen: Alexander Pichushkin

Alexander Pope
Alexander Pope (21. maj 1688 - 30. maj 1744) engelsk poet der var kendt for sine velformede, ofte satiriske vers.
Da hans forældre var katolske, var han afskåret fra at frekventere Englands protestantiske universiteter, hvorfor en stor del af hans viden blev erhvervet på egen hånd. På grund af tuberkulose i knoglerne blev han ikke højere end cirka 140 cm og led livet igennem af en voldsom hovedpine. Dette var måske en del af forklaringen på hans hypersensitive og ofte irritable gemyt. Imidlertid havde han dog længerevarende og varme venskaber med forfatterne Jonathan Swift og John Gay. Pope døde den 30. maj 1744 i Twickenham, England.

Alexandersarkofagen
Alexandersarkofagen, en stor marmorsarkofag, fundet 1887. Se artiklen: Alexandersarkofagen

Alexandria
Alexandria (Iskenderia på arabisk) er en havneby i Ægypten ved Middelhavet. Den fik sit navn efter Alexander den Store, som grundlagde den, og var Euclids hjemby. I mere end tusinde år efter grundlæggelsen, var byen landets hovedstad, residens for det ptolemæiske dynasti. Den blev hurtigt en af de største byer i den hellenistiske verden og er fortsat en af de største og vigtigste byer i Ægypten; nu er den landets næststørste by og stadig et vigtigt hellenistisk center.
I oldtiden var Alexandria kendt for sit fyrtårn (et af verdens syv vidundere) og sit bibliotek (verdens største). Igangværende havarkæologi i Alexandrias havn, påbegyndt i 1994, afdækker oplysninger om Alexandria i det ptolemæiske dynastis tid.
Et stort, nyt bibliotek og kulturelt kompleks, Bibliotheca Alexandrina, er blevet opført med støtte fra FN.

Alf
1. Alferne var overnaturlige væsner i den nordiske mytologi. Lysalferne var de gode og boede i Alfheim, som ligger i himlen. Svartalferne, de sorte alfer, levede i mørket nede i jorden og var i familie med dværgene. Dværgene opstod som maddiker i den første jætte Ymers krop. Men guderne gav dem krop og forstand som mennesker. De boede også i jorden, og desuden i klipper og store sten. De tålte ikke dagens lys. Det fortælles om dem, at de var dygtige til håndværk og kunst.
2. Sørøver, der lagde navn til stien Alfbæk i Gråstenskovene.

Alfa
Første bogstav i det græske alfabet.

Alfabet
Bogstavrække.

Alfabetisere
Ordne i alfabetisk rækkefølge.

Alfheim
Alfheim er Frejs bolig. Se artiklen: Alfheim

Alfons
Mand, der forsørges af prostitueret kvinde.

Alfonseri
Liv som alfons.

Alfred den Store
Alfred den Store, engelsk konge 871-901. Se artiklen: Alfred den Store

Alfred Nobel
Alfred Bernhard Nobel (21. oktober 1833 - 10. december 1896), svensk kemiker, ingeniør og dynamittens opfinder. Se artiklen: Alfred Nobel

Alfred North Whitehead
Alfred North Whitehead (15. februar 1861 - 1947), engelsk matematiker og filosof. Se artiklen: Alfred North Whitehead

Alfsol
Alfsol, dansk sagnheltinde. Se artiklen: Alfsol (sagnheltinde)

Alge
Alger er en blandet gruppe af planter, der både omfatter små encellede organismer, også kaldet planteplankton, der lever i vand og som kan omdanne solens lys til energi, og store tangplanter, som for eksempel blæretang.
Alger har været anvendt som mad samt lægemiddel i mindst 8.000 år. De er uforlignelige som næringskilde, da de indeholder mindst 10 gange så mange mineraler som planter, der dyrkes på land, og de er utroligt rige på vitaminer, deriblandt B12. Alger opsuger næring fra havvandet direkte gennem cellevæggene og indeholder stort set alle grundstoffer.
Alger opdeles i farver: Grønne, røde, brune og blågrønne. De vokser normalt på forskellig dybde. Grønne alger vokser ved vandoverfladen, røde alger vokser på 10-30 meters dybde, de de brune vokser midt imellem.
Som medicin er alger tillagt antibiotiske virkninger, og de har evnen til at styrke kroppens modstandskraft. Grønne alger har en kolesterolsænkende virkning, og brune alger holder os rene for tungmetaller via stoffet alginat. Alginat optager tungmetaller og radioaktivitet, men stoffet kan ikke optages i kroppen.

Algebra
Algebra er en gren af matematikken, der kan beskrives som en generalisering og udvidelse af aritmetikken. Se artiklen: Algebra

Algebraisk
1.1 Udregneligt ved algebra.
1.2 Noget der kan udregnes med tal, udtrykt ved bogstaver, samt de fire regningsarter og potensregning.

Algeriet
Algeriet, land i Nordafrika. Se artiklen: Algeriet

Algesi
Smerte.

Algofobi
Algofobi er en fobi der betegner en frygt for smerte udover det normale.

Algol
Internationalt datasprog.

Algoritme
Algoritme betød oprindelig den til positionssystemet knyttede talregning; ordet er dannet efter navnet på den arabiske matematiker Muhammed b. Musa al-Kwarizmi, der i et af sine værker behandler nævnte talregning. Nu bruges det om enhver regel for mekanisk udregning.

Algospasme
Muskelkrampe.

Alguacil
Alguacil er i Spanien almenbenævnelsen på enhver, som udøver eksekutiv justitsmyndighed. Der gives alguacil mayores og menores eller ordinarios; de første, hvis embeder ofte går i arv, har eksekutiv justitsmyndighed i byerne; de sidste er politifunktionærer af lavere grad.

Alhambra
Alhambra, spansk slot. Se artiklen: Alhambra

Ali Bey
Ali Bey, sultan af Ægypten (1728-73), blev som dreng solgt til mamelukhøvdingen Ibrahim Kiaya, 1748 frigivet, svang sig op til mamelukbey og blev efter Ibrahims død 1757 sultan af Ægypten. Han gjorde sig uafhængig af Porten, erobrede Mekka og næsten hele Syrien, men forrådt af sin adoptivsøn og feltherre, Muhammed Bey, måtte han gå tilbage til Ægypten. Derfra blev han fordrevet 1772, men vandt atter store besiddelser i Syrien og rykkede 1773 igen mod Ægypten. Her blev han slået ved Salahieh og døde få dage efter af sine sår.

Alias
Alias (latin), ellers, desuden; bruges særlig ved angivelse af et navn, der bæres ved siden af det virkelige (Petersen alias Hoffmann).
Synonymer: Også kaldet, aka.

Alibi
1. Fraværshjemmel.
2. Latin for andetsteds.
3. Bevis for ophold andetsteds under en forbrydelse.

Alienation
Det at afhænde, sælge.

Alifatisk
Fedt-.

Alimentant
Den, der yder underhold til børn eller sin fraskilte ægtefælle.

Alimentation
Underhold, børnepenge.

Alkohol
Alkohol er den berusende del af spiritus eller vin. Alkohol kan også beskrives som en rusdrik.

Alkoholiker
Dranker.

Alkoholisk fermentering
Slutproduktet fra glycolysen, pyruvat, kan have 3 videre nedbrydningsveje afhængig af organismen og hvilken tilstand organismen befinder sig i (fx aerob- eller anaerob metabolisme i muskelvæv). De tre veje er: Alkoholisk fermentering, laktat produktion og nedbrydning til acetyl coenzymA vha. pyruvat dehydrogenase komplekset.
Den alkoholiske fermentering som den finder sted i fx gær starter med decarboxylering af pyruvat til acetaldehyd hvorved der dannes CO2 dette sker vha. enzymet pyruvat decarboxylase. Den dannede acetaldehyd hydrogeneres videre til ethanol vha. enzymet alkohol dehydrogenase. Denne proces benævnes alkoholisk fermentering.

Alkoholisme
Drikkesyge.

Alkoholist
Dranker.

Alkove
Alkove, rum eller lukket sengeniche. Se artiklen: Alkove

Alkymi
Guldmageri.

Alkymist
Adept, guldmager.

All England
Badmintonturnering i Birmingham. Turneringen blev indtil 1993 afholdt i Londonforstaden Wembley.

All right
Godt, i orden, ja vel.

Alla marcia
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles march-agtigt.

Allah
Arabisk for »Herren«, Gud.

Allargando
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles mere bredt.

Allé
Træflankeret vej.

Allegat
Citat.

Allegation
Det at hævde eller påstå.

Allegere
Anføre, citere.

Allegro
Allegro er en betegnelse for et musikstykke i hurtigt tempo. Ordet har sin oprindelse fra italiensk.
Allegro er også satsbenævnelse i dette tempo i symfoni, kvartet eller sonate.

Allegori
Lignelse, sindbillede, billedtale.

Allegorisere
1.1 Forklare eller fremstille.
1.2 At formidle et abstrakt begreb ved hjælp af allegorier.

Allegorisk
Billedlig, symbolsk.

Allegretto
1. Allegretto er en i musik italiensk betegnelse for en lille allegro. Tempoet kan beskrives som temmelig hurtigt eller mindre hurtigt end allegro.

Allegro moderato
Jævnt hurtigt.

Allehelgensdag
Allehelgensdag. Siden 4. århundrede har den græske kirke fejret søndagen efter pinse (Trinitatis-søndag) som allehelgensdag til ære for alle martyrer. I den vesterlandske kirke kom den først op i 7. århundrede, og 731 blev den henlagt til 1. november. Læsestykkerne til den dag er Johannes Åbenbaring 7, 1-12 og Matthæus 5, 1-12. 1617 blev det bestemt, at der årlig på allehelgensdag skulle tales om reformationens velgerninger i de dansk-norske kirker; ved festreduktionen 1770 blev den henlagt til den første søndag efter hvert års 1. november. For festen der afvikles aftenen før se allehelgensaften.

Allehelgensaften
Allehelgensaften (engelsk Halloween) den 31. oktober er ifølge folketroen den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løs. Mange steder fortælles der spøgelseshistorier og tages varsler.
Især i USA, men også i Skotland og Wales er allehelgensaften en stor festdag, hvor børn klæder sig ud og går rundt bankende på nabokvarterets døre for at få slik (trick and treat), hvilket i stor udstrækning kan sammenlignes med fastelavn i Danmark.
I USA er dagen også »national trylledag«.

Allenfals
I alt fald.

Allentanto
Aftagende i tempo.

Allergi
Det at være overfølsom.

Allergisk
Overfølsom over for visse stoffer.

Allerhelligste
Allerhelligste (eller »det Højhellige«) betegner i Det Gamle Testamente noget, som i særlig grad er indviet og unddraget det profane. Det bruges om altret, i det hele helligdommens genstande og ofrene. Specielt anvendes ordet hos Ezekiel og i præsteskriftet om templets inderste rum, som før eksilet kaldtes debir. l det stod i Salomos tempel Pagtens Ark, som overskyggedes af de for hver ende anbragte kerubers vinger. Her dvælede »Jahves herlighed«. Stedet måtte ifølge det præstelige kildeskrift kun betrædes een gang om året, nemlig af ypperstepræsten på forsoningsdagen (3. Mos. 16). Efter eksilet var arken forsvundet, i det allerhelligste lå kun en sten; andet forefandt Pompejus ikke, da han (år 63) til jødernes forargelse betrådte det hellige rum.

Alliance
Forbund, pagt.

Alliere
Forene.

Allieret
Forbundsfælle.

Alligatorer og kaimaner
Alligatorer og kaimaner, familie af krybdyr. Se artiklen: Alligatorer og kaimaner

Allitteration
Bogstavrim, stavrim.

Allogen
Fremmed, opstået eller fremstillet andetsteds.

Allokroisme
Farveskifte.

Allokution
Tiltale, henvendelse.

Allonge
Seddel påhæftet check eller veksel ved overdragelse til tredjemand.

Allotigen
Fremmed, opstået eller fremstillet andetsteds.

Allotria
Biting.

Allotria-huset
Allotria-huset er beliggende på Nørrebro i København, og blev landskendt den 11. januar 1983 da politiet stormer huset med 400 betjente, for at fjerne en BZ-fæstning.
Huset var dog tomt, da BZ'erne havde gravet en tunnel under Korsgade og flygtede gennem denne.
Dagen efter blev også den sidste BZ-fæstning i København ryddet.

Allotriologi
Udenomssnak, sidespring uden forbindelse med emnet.

Alludere
Hentyde.

Allure
Holdning, gangart.

Allusion
Hentydning.

Alma Mater
(milde moder) universitetet.

Almanak
Kalender med astronomiske oplysninger, eventuelt med læsestof.

Almenheden
Den »brede« befolkning.

Almindelig egern
Almindelig egern eller det røde egern som det også kaldes, er det eneste »oprindelige egern« i Danmark. Se artiklen: Almindelig egern

Almindelig skumcikade
Almindelig skumcikade er en lille cikade på omkring 0,5 centimeter og den er udbredt i Danmark. Den lever i marker, skove og villahaver.
Almindelig skumcikade kan springe særdeles højt, nemlig 70 centimeter, hvilket gør den til verdensmester i denne disciplin. Loppen kan hoppe ligeså højt, men vejer cirka 60 gange så lidt. Skumcikaden springer ved at låse sine baglemmer fast og dens velvoksne springsmuskler trækkes herefter sammen indtil der er opsamlet nok energi til springet. Herefter låses de op og skumcikaden udfører sit spring.

Alogi
Hvad der er uden fornuft.

Alogisk
Alogisk er et fremmedord, der betyder uden fornuft.

Aloi
Mønters metalværdi.

Alpaka
1. Alpaka, pattedyr. Se artiklen: Alpaka
2. Lamauld, nysølv.

Alperne
Alperne er Europas største bjergkæde. De dækker det meste af Schweiz, dele af Østrig, Italien, Tyskland, Slovenien og Frankrig. De højeste toppe er Mont Blanc i Frankrig på 4.807 meter over havet, Monte Rose i Schweiz med 4.634 meter over havet, Dom på grænsen mellem Schweiz og Italien med 4.545 meter over havet, og Matterhorn på grænsen mellem Italien og Schweiz med 4.478 meter over havet

Alpin
Alpe-.

Alpinist
Bjergbestiger.

Alrune
En alrune er en planterod, der benyttes som tryllemiddel. Det er også betegnelsen for en troldkvinde.

Alsace
Alsace er en provins i Frankrig. Den udgøres af de to områder Haut-Rhin og Bas-Rhin.

Alt
Dybeste kvindestemme.

Altan
Svale.

Alter
Alter var betegnelsen for et offersted i det gamle testamente.

Alter ego
Ens andet jeg.

Alteration
Sindsoprør, forskrækkelse, ændring.

Alterato
Forandret.

Alterere
Forskærkke, ophidse, forandre.

Altereret
Ophidset, forskrækket.

Alternation
Ændring, vekslen.

Alternativ
En anden mulighed, tvevalg, enten – eller, skiftende.

Alternere
Skifte, skiftes, veksle.

Altervæg
H.C. Andersen omtaler i sin rejsebog En Digters Bazar (1842) i del 3 (»Grækenland«), kapitel 8, »den efter de græske Kirkers Brug opførte Altervæg, der har tre Gjennemgange og fra øverst til nederst er bemalet med hellige Billeder«.
Ordbog over det danske sprog har medtaget ordet Altervæg i sit Supplement, der forklarer det som »væg som danner baggrund for et alter«.
Hvad Andersen beskriver er imidlertid den væg, ikonostas eller billedvæg, som i ortodokse (østlige) kirker skjuler alteret for menigheden.

Altesse
Højhed, højvelbårenhed.

Altona
Altona i Holsten var indtil 1864 en af det danske monarkis vigtigste havnebyer. Tabet af Altona nødvendiggjorde bygningen af Esbjergs havn.
Altona er i dag en bydel i Hamborg.

Altruisme
Uegennytte, uselviskhed, næstekærlighed.

Altruist
Menneskeven.

Altruistisk
Næstekærlig.

Aluminium
Aluminium er et grundstof med atomnummer 13 i det periodiske system. Symbol Al. Det er et let hvidt metal.
Historie
Aluminium blev isoleret første gang i 1825 af H.C. Ørsted. Tidligere har man traditionelt tildelt æren til den tyske kemiker Friedrich Wöhler, der udvandt aluminium som et gråt pulver i 1827, men Wöhler har i et brev til Ørsted erkendt, at det er Ørsted, der har lavet det grundlæggende arbejde med at isolere metallet.
De første metoder til fremstilling af aluminium var ikke velegnet til storproduktion, og de første mange år var metallet en sjældenhed med priser på niveau med guld og platin. Først da fremstilling ved hjælp af elektrolytiske metoder blev udviklet i midten af 1880'erne kom der gang i en større produktion af aluminium.

Alumne
Beboer af institution, anstalt, kostelev, kostgænger.

Alzheimers sygdom
Er en gradvis forværring af hukommelsen som ender i totalt hukommelsestab. Sygdommen rammer typisk ældre mennesker, og skyldes formentlig ophobning af protein i hjernen, der forhindrer nervecellerne i at udveksle signaler.

Amabile
1. Graciøst.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles graciøst; blidt.

Amager
Amager er en ø i Øresund på cirka 90 kvadratkilometer.
Øen består af lavt frugtbart land, der til dels er inddæmmet.
Administrativt er en del af øen med i Københavns kommune, og består af bydelene Christianshavn, Sundbyøster, Sundbyvester og Vestamager.
Der er blevet bygget en bro fra Amager til Sverige.
Historie
Hollændere blev af Christian 2. inviteret til at opdyrke øen i 1521.
Amager var tidligere det sted hvor københavnerne afleverede deres affald. Derfor er øen stadig kendt i folkmunde som lorteøen.
Nu er øen opholdsted for mange mennesker særligt studerende. Københavns Internationale Lufthavn ligger på øen sammen med den nye Ørestad. Copenhagen Hostel er osse at finde på øen.

Amalgam
Kviksølvblanding.

Amalgamere
Overtrække, sammensmelte.

Amalienborg
Amalienborg, residensslot i København. Se artiklen: Amalienborg

Amanda
1. Amanda er et pigenavn.
2. Amanda er en granitstatue ved Langebro i Kerteminde forestillende en ung fiskerpige. Den blev opstillet i 1954 og er blevet byens vartegn.
Allusionen er til en populær (anonym) skillingsvise, Min Amanda var fra Kerteminde.

Amande
Fransk for Mandel.

Amanuensis
Lægevikar, lægeassistent, fast videnskabelig assistent ved højere læreranstalt, medhjælper.

Amassere
Hobe (sig) op.

Amatoxiner
Amatoxinerne er en serie af giftige octapeptider der forekommer i fluesvampe (Wieland 1986). Amatoxinerne hæmmer RNA-polymerasen hvorved proteinsyntesen blokeres. Da levercellerne hurtigt optager amatoxinerne fra blodet er dette organ særligt udsat ved amatoxinforgiftning. Da
amatoxinerne reabsorberes i nyrerne forgiftes disse organer ligeledes Forgiftninger med fluesvampe forekommer, for eksempel beskrives seks tilfælde af forgiftninger (med to døde) med Grøn fluesvamp (Amanita phalloides) i 1998 og 1999 (Jensen 2000).

Amatør
En, der udelukkende dyrker kunst, sport eller andet af lyst, ikke erhvervsmæssigt.

Amaut
Amaut, et klædningsstykke af sælskind eller renskind. Se artiklen: Amaut

Amazone
Amazone. I den klassiske oldtid fik Troja i krigen mod grækerne hjælp af amazonerne i Lilleasien, der udelukkende bestod af kvindelige krigere, berømt for deres mod. Den tilsvarende betegnelse i Norden er skjoldmø. Amazonfloden er opkaldt efter disse krigere. Se artiklen: Amazone

Amazonfloden
Amazonfloden er en primært brasiliansk flod med en imponerende udstrækning og bredde. Floden har over 2.000 fiskearter, lige fra elektriske ål til stimer af blodtørsige småfisk. Floden har en længde på 6.275 kilometer og har over 200 bifloder, der tilsammen afvander cirka syv millioner kvadratkilometer. 120.000 kubikmeter vand afvandes i sekundet i udløbet. Floden er sejlbar for oceangående skibe, der næsten kan sejle Sydamerika tværs igennem. Andesbjergkæden standser dog denne sejlads. Indsejlingen ligger på østkysten af Brasilien.
Floden har en lille kuriositet, idet den blev navngivet efter en begivenhed de første opdagelsesrejsende blev udsat for. De første opdagelsesrejsende blev fra bredden beskudt med buer og pusterør af meget langhårde, spinkle krigere, som blev antaget for at være kvinder (amazonkrigere).

Ambages
Udenomssnak, omsvøb.

Ambagios
Med mange omsvøb.

Ambassade
Gesandtskab.

Ambassadrice
Titel på den højest rangerende diplomats hustru.

Ambassadør
Gesandt af 1. klasse, sendeherre, udsending.

Ambiguitet
Dobbeltbundethed.

Ambition
Ærgerrighed, æresfølelse. Honnet ambition, vrang (falsk) ærgerrighed, rangsyge, »fine fornemmelser«.

Ambitionere
Stræbe efter, give sig ud for.

Ambitiøs
Ærgerrig.

Ambitus
Ambitus, anvendelse af ulovlige midler ved embedssøgen. Se artiklen: Ambitus

Ambivalens
Dobbeltværdi.

Ambivalent
Dobbeltgyldig.

Amble
Amble, by i det nordlige England, grevskabet Northumberland. ligger 11 kilometer sydøst for Alnwich på en klippe, der hæver sig op over havet. Amble har en smuk gotisk kirke.

Amblyafi
Amblyafi (græsk), sløvelse af føleevnen; afstumpethed.

Amblyopi
Svagsynethed.

Ambra
Ambra er et sekret, der udskilles i kaskelothvalens mave. Det blev tidligere anvendt til parfume. Sekretet fremstilles nu kunstigt.
Kaskelothvalen spytter sekretet op, og man kan finde det som fodboldstore klumper på stranden.

Ambrose Bierce
Ambrose Gwinnett Bierce (24. juni 1842 - 1913 eller 1914), amerikansk forfatter. Se artiklen: Ambrose Bierce

Ambrosia
Gudespise.

Ambrosisk
Vellugtende, guddommelig, herlig.

Ambulance
Sygebil, transportabelt hospital.

Ambulant
Vandrende, flytbar, bevægelig, uden hospitalsindlæggelse.

Ambulatorium
Klinik for ambulant behandling.

Amelioration
Det at forbedre.

Amens
Sindssyge.

American Express
American Express udstedte sin første rejsecheck i 1891.

Amerika
Amerika, verdensdel. Se artiklen: Amerika

Amerikansk fodbold
Udviklet fra rugby. Banen er 109,75 meter lang og 48,80 meter bred. Målene er midt på bredsiden og består af 6,10 meter høje stolper i en afstand af 5,6 meter fra hinanden.

Amerikansk mil
Amerikansk mil (engelsk mile) er en længdeenhed på 1.609,34722 meter.
En amerikansk mil er defineret som 6336/3937 kilometer.

Amerikansk sortbjørn
Amerikansk sortbjørn også kaldet baribalen er en nordamerikansk bjørn. Se artiklen: Amerikansk sortbjørn

Ametabol
Uforanderlig.

Amfibium
Væsen eller transportmiddel med evne til at færdes både til lands og til vands.

Amfiboli
Noger, der er tvetydigt, dobbeltbundet.

Amfiteater
Et amfiteater er en rund scene omgivet af tilskuerpladser i trappeform. Se artiklen: Amfiteater

Amfiteatralsk
Rundstigende, formet som et amfiteater.

Amfitrite
Amfitrite, i den græske mytologi og religion havets øverste gudinde. Se artiklen: Amfitrite

Amfitryon
Amfitryon var efter det græske sagn en søn af Alkaios, Perseus' søn. Se artiklen: Amfitryon

Amfora
Amfora, græsk vase med to hanke. Se artiklen: Amfora

Amiens
Amiens, by i Nordfrankrig. Se artiklen: Amiens

Amictus
Amictus (latin), i kirkesproget (ensbetydende med humerale, skuldertørklæde) et langt, firkantet, med bånd forsynet stykke lærred, som præsten under udøvelsen af sit embede lægger over nakke og skuldre og binder sammen over brystet.

Amicus
Amicus (latin), ven. Amicus Plato, magis amica veritas, »dyrebar er Plato mig, dog mere dyrebar sandheden«, anvendes som et ordsprog.

Amiga
En Amiga er en personlig computer som oprindeligt blev markedsført af Commodore International. Maskinen var tiltænkt som afløser for den populære Commodore 64.

Amman
Amman er hovedstad i Jordan.

Ammoniakvand
Salmiakspiritus.

Ammunition
Skydeforråd, skyts til ildvåben.

Amnesi
Amnesi er hukommelsestab, som kan fremkomme ved for eksempel slag i hovedet, misbrug af stoffer og alkohol.

Amnestere
Benåde.

Amnesti
Kollektiv eftergivelse af straf.

Amok
(Gå) amok, (få) besærkergang.

Amon
Amon, skabergud (Ægypten). Se artiklen: Amon

Amon
Amon, Manasses søn og efterfølger i Juda Rige, faldt allerede i sit andet regeringsår (639 f.Kr.) for en sammensværgelse (2. Kg. 21, 19-26).

Amontillado
Amontillado, navnet på en fin, tør, spansk vin.

Amor
Romersk gud for kærligheden. (Cupido).

Amoralitet
Det at være uden moral.

Amorbach
Amorbach, by i Bayern, ved floden Mud og ved jernbane, er residens for fyrsten af Leiningen, har en smuk klosterkirke og (1900) 2.173 mest katolske indbyggere. Benediktin-klosteret blev nedlagt 1803. Amorbach har en jodholdig kilde.

Amorbue
Amorbue er navnet på overlæbens øverste bue.

Amorces
Amorces (fransk), to sammenklæbede småstykker silkepapir, mellem hvilke der findes nogen tændmasse. Bruges som knaldhætte.

Amorf
Misdannet, formløs, ukrystallinsk.

Amoriner
Små elskovsguder. Indenfor billedkunsten vist som et bevinget barn.

Amoroso
Hjerteligt, følt, inderligt.

Amortisation
Afdrag, afskrivning, tilbagebetale lån.

Amortisere
Afdrage, nedskrive.

Amourøs
Forelsket, elskovs-.

Amovibel
Afsættelig.

Amovibilitet
Afsættelighed, salgbarhed.

Ampere
Enheden for elektrisk strøm. Forkortes amp og har symbolet A. 1 ampere svarer til den elektriske strømstyrke som af en sølvopløsning udfælder 0,001118 gram i sølv i 1 sekund.

Ampul
Lille lukket glastube.

Amputation
Det at bortoperere.

Amputere
Sætte af, fraløsne.

Amsterdam
Amsterdam er den største by og hovedstaden i Holland. Se artiklen: Amsterdam

Amsterdamtraktaten
EU-traktat som danskerne stemte for ved en folkeafstemning den 28. maj 1998.

Amt
Amt, administrativ enhed. Se artiklen: Amt