LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav amul - anta

Amulet
En amulet er en genstand som beskytter mod ulykke. Tidligere er udtrykkene lønværge og trylleværn også blevet brugt om en amulet.

Amur
Flod der danner grænse mellem Rusland og Kina.

Amurleopard
Amurleopard, underart af leopard. Se artiklen: Leopard

Amusant
Morsom.

Amusere
More.

Amygdala
Amygdala (også kaldet frygtcenter, generthedspunkt eller g-punkt) er et lille område i hjernen, som blandt andet håndtere frygt.
Normalt aktiveres amygdala kun ved forskrækkelse, men hos generte mennesker er det nok, hvis de ser mennesker, som de ikke kender. Derfor kaldes amygdala også for generthedspunktet eller forkortet g-punkt.

Amyotrofi
Muskelsvind.

Amøbe
Amøben er et af de simpleste livsformer. Den er et halv millimeter stort slimdyr, som er opbygget af en celle.
Amøben er meget almindelig i danske søer. De lever frit i vand eller som parasitter.

Amøbæisk
Afvekslende.

Amøn
Yndig, graciøs.

An
Til, skylder til.

Anabatisk
Dagligt tilbagevendende.

Anabiose
Genoplivelse.

Anabiotisk
Genoplivende.

Anaconda
Anaconda, slange. Se artiklen: Boa kvælerslanger

Anafrodisi
Manglende kønsdrift, frigiditet.

Anagram
Omflytning af et ords bogstaver så de danner et andet ord.

Anakoluti
Anakoluti er mangel på sammenhæng i en sætning.

Anakoret
Eneboer.

Anakronisme
Noget, der er tidsmæssigt ukorrekt. Tidsforveksling.

Analdi
Standsning i vækst.

Analepse
Bedring.

Analfabet
En analfabet er en person som ikke kan læse og skrive.

Analfabetisme
Manglende kyndighed i at læse og skrive.

Analgesi
Følesløshed.

Analgetisk
Smertestillende, smertefri.

Analog
Græsk for tilsvarende, lignende.

Analogi
Lighed, overensstemmelse, samstem.

Analogisere
Sammenligne, sidestille.

Analysand
Genstand for analyse.

Analyse
Opløsning, udredning.

Analytiker
En, der analyserer.

Anamnese
Viden om en sygs tidligere tilstand.

Anamnestik
Huskekunst.

Ananas
Ananas (Anamas comosus) stammer fra Brasilien, hvor den allerede blev dyrket af indianerne, da europæerne gjorde deres indtog i Amerika. Første gang den blev bragt til Europa, var med Columbus' anden rejse i 1493. Navnet er indiansk og betyder den uovertrufne frugt.
Frugten kan veje helt op til 5 kilo.
Planten er en flerårig, urteagtig rosetplante, med lange stive mørkegrønne ofte tornede blade. Midt i rosetten udvikles blomsterstanden med mere end hundrede blomster, der udvikler sig til bær, der smelter sammen med blomsterstandens højblade og akse. På den måde dannes frugten, der kan spises frisk, indgå i asiatiske retter eller henkoges. Annanas juice er et dejligt frisk alternativ til den traditionelle orangejuice.
Den modne ananas dufter sødt og stærkt.
Indeholder blandt andet C-vitamin, samt et fordøjelsesfremmende enzym.

Ananke
Ananke (græsk: »Nødvendighed«, »tvang«) personificeredes hos grækerne som gudinde; i Korinth havde Ananke og Bia (»kraft«, »magt«) en fælles helligdom.

Anantisk
Plante uden blomster, gold.

Anaproselyt
En, der er genomvendt.

Anapæst
En anapæst er en versefod på to ubetonede plus en betonet stavelse.

Anarki
Lovløshed, mangel på regering, kaos.

Anarkisk
Lovløs, uden regering, kaotisk.

Anartri
Mangel på taleevne.

Anasarka
Vattersot.

Anastase
Genopståen, lægedom, rekreation.

Anatom
Specialist i læren om organismens indre opbygning.

Anatema
Lysning i kirkens band.

Anatom
Ekspert i anatomi.

Anatomi
1. Anatomi er læren om organismens indre bygning.
2. Dissektion.

Anatomere
Dissekere.

Anaxagoras
Anaxagoras, græsk filosof. Se artiklen: Anaxagoras

Anaxarchos
Anaxarchos, græsk filosof. Se artiklen: Anaxarchos

Anaximandros
Anaximandros, græsk filosof. Se artiklen: Anaximandros

Anbefale
Sige god for.

Anbefaling
Godsagn (skudsmål).

Anciennitet
Tjenestealder.

Andagt
Hellig stilhed (indhu), gudstjeneste.

Andante
1. Jævnt, langsomt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles gående; jævnt.

Andantino
Noget hurtigere end andante.

Andeby
Andeby er en opdigtet by, skabt af Carl Barks i Disney tegneserier. Den ligger i den opdigtede stat Calisota. Anders And, Joakim von And, Rip, Rap og Rup And, Andersine And med flere bor der.

Andeigle
Den op til 10 cm lange andeigle har en noget besynderlig forkærlighed. Den sidder i vegetationen og venter på, at en and kommer forbi. Når så den uheldige and stikker hovedet ned i vandet, griber iglen fast i næbbet og møver sig ind i dens næsebor for at suge blod. Hvis der kommer en 3-4 igler ind i næseboret, kan anden blive kvalt. Men ellers sidder iglen og suger blod i en halv times tid, før den slipper taget og bliver nyst ud.

Andel
Del, lod.

Anders And
Anders And er en berømt figur i Disneys tegnefilm og tegneserier. Selvom han ikke er særlig populær i USA, er han genstand for mange ugeblade i Europa, blandt andet i Norge, Sverige, Danmark, Holland, Italien med flere. Hans første optræden var i tegnefilmen The Wise Little Hen den 9. juni 1934. Han debuterede i Danmark i 1949.
Tegneseriefiguren Anders And var hovedsageligt udviklet af Carl Barks. I tegnefilmene var han for det meste doven og hidsig. For at gøre ham brugbar til en tegneserie, besluttede Barks sig for at give ham en personlighed. For at give Anders en verden at bo i, skabte Barks byen Andeby i den amerikanske stat Calisota, med indbygger som den rige onkel Joakim von And, den heldige Fætter Højben og den dygtige opfinder Georg Gearløs.
Anders bor i Andeby på Paradisæblevej 111, med hans tre nevøer ved navn Rip, Rap og Rup. De er stort set identiske, men de kan blive identificeret på hvilken farve kasket de har på.
Ifølge disneytegneserieforfatteren Don Rosa, var Anders født et eller andet sted omkring 1920 - men dette er ikke et officielt år. Ifølge Carl Barks' stamtræ (senere udviklet og genbygget af Don Rosa for den danske udgiver Egmont, er Anders' forældre Hortensia von And og Rapmus And. Anders har en søster ved navn Della And, men hverken hun eller Anders' forældrer optræder i tegnefilmene eller tegneserierne, bortset fra specielle steder, som for eksempel: Her er dit liv, Joakim. Ifølge Don Rosa er Anders og Della tvillinger.
Siden tegnefilmen Mr. Duck Steps Out, har Anders' kæreste været Andersine And. I nogle italienske historier er Anders også superhelt, under dæknavnet Stålanden.
Anders' onkel, Joakim von And, er den rigeste and i verden.

Anders Andersen
Anders Andersen (1. oktober 1912), bonde og venstrepolitiker. Født på Benzonlyst nord for Grenå. Efter en lang og indflydelsesrig politisk karriere som blandt andet økonomiminister og skatteminister forlod han politik i 1987.

Anders Arrebo
Anders Arrebo, dansk digter. Se artiklen: Anders Arrebo

Anders Bille
Anders Bille Rigsmarsk; (19. marts 1600 - 10. november 1657).
Søn af Erik Jensen Bille til Rønnowsholm og hustru Mette Banner Andersdatter.
Som ung i udenlandsk krigstjeneste - han blev i 1626 løjtnant i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i Christian 4.s hær i Tyskland og i 1627 blev han ritmester.
Han fik tildelt Rygårds len i 1631 og var lensmand på Øsel fra 1634 til 1642. I 1642 rigsmarsk og blev samtidg forlenet med Vestervig len som han i 1650 fik ombyttet med Skanderborg len.
Anders Bille deltog på dansk side i Torstenssonkrigen 1643 til 1644. Efterfølgende rejste han i 1646 spørgsmålet om en ny hærordning idet han mente at den nationale hær skulle øges og befæstningsanlæggene styrkes. Ordningen trådte først i kraft 1653.
Da svenskekrigene brød ud i 1657 blev Anders Bille øverstbefalende over styrkerne i Holsten. Han måtte efter at have erobret Bremen stift trække sig tilbage til Frederiksodde (Fredericia) hvor han blev hårdt såret, da svenskerne stormede fæstningen 24. oktober 1657. Han døde et par uger senere i svensk fangenskab.
Anders Bille blev 14. december 1628 gift med Sophie - datter af Jacob Eriksen Rosenkrantz til Arreskov og hustru Pernille (Gyldenstierne). Hustruen døde 1667 og overlevede Anders Bille med 10 år.

Anders Bircow
Anders Bircow (født i1951) er en dansk skuespiller.

Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen, dansk statsminister. Se artiklen: Anders Fogh Rasmussen

Anders Sandøe Ørsted
Anders Sandøe Ørsted (21. december 1778-1860), jurist, embedsmand og minister. Født i Rudkjøbing 21. december 1778 som søn af en apoteker. Udnævntes til deputeret i det danske Kancelli i 1813.
Arbejdede for fremskridt i liberal retning og kæmpede i alle de 35 år, han sad i Kancelliet, med stor udholdenhed mod den »forkvakling« af trykkefrihedsloven, som fandt sted ved skærpende bestemmelser og administrativ vilkårlighed, selv om han tit kom i modstrid med både Frederik 6.s og Christian 8.s ønsker.
Den 13. januar 1831 fik Kancelliet besked om at udarbejde et forslag til indførelse af rådgivende provinsialstænder. Ørsted arbejdede ivrigt for at forsamlingerne kunne blive et virkeligt udtryk for den offentlige mening.
Kong Christian 8. udnævnte 1842 Ørsted til statsminister, var medlem af den grundlovgivende Rigsdag i 1848 og 1849 valgtes han til medlem af Landstinget.
Premierminister og kulturminister 21. april 1853 til 12. december 1854, og indenrigsminister til 29. april 1854.
Udgav Af mit Livs og min Tids Historie.

Anders Ølgaard
Født 1926. dansk økonom og professor i København 1966. Medlem af økonomiske Råds formandskab 1966-1968. Blev dets formand i 1970.

Andersine And
Andersine And er en figur i Disneys tegneserier. Hun optrådte første gang i tegnefilmen Mr. Duck Steps Out den 7. juni 1940.
Hun blev født i 1920. Hun er en fjern slægtning til Anders And. Hun flirter tit med Fætter Højben, men hun er officielt Anders' kæreste. En af hendes brødre er far til Rip, Rap og Rup. En søster til hende er moren til Kylle, Pylle og Rylle.

Andesteg
Andesteg er en traditionel middagsret til fejring af højtiderne mortens aften og Juleaften.
Grunden til andesteg til mortens aften er at ifølge historien om Skt. Morten, så blev han afsløret af skræppende gæs.

Andorra
Andorra er et lille fyrstendømme, der ligger i Pyrenæerne. Se artiklen: Andorra

Andragogik
Voksenpædagogik

André van Hasselt
André van Hasselt, belgisk forfatter. Se artiklen: André van Hasselt

Andreaskors
X-formet kors.

Andrei Gromyko
Andrei Gromyko var en sovjetisk politiker, der var udenrigsminister fra 1957-1985.

Andrej Sakharov
Andrej Sakharov (21. maj 1921 - 14. december 1989), atomfysiker og talsmand for menneskerettigheder i Sovjetunionen. Han menes at være hovedmanden bag Sovjetunionens brintbombe i 1954. Fra 1980 til 1986 lever han under politiets opsyn. Sakharov dør i 1989 af et hjerteanfald.

Andrew Jackson
Andrew Jackson, amerikansk præsident. Se artiklen: Andrew Jackson

Andrew Lloyd Webber
Andrew Lloyd Webber (født 22. marts 1948) er en successfuld britisk musical-komponist.
Webber blev født i London, som søn af komponisten William Lloyd Webber.
Han havde en masse succesrige produktioner i 1970'erne og 1980'erne, i samarbejde med tekstforfatteren Tim Rice. Deres første store success var Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat (1968). Af senere værker kan nævnes: Jesus Christ Superstar og Evita, - begge blev udgivet som albums før de blev opført på scenen.
Andrew Lloyd Webber stoppede samarbejdet med Rice og eksperimenterede med andre tekstforfattere på værker som Cats, Starlight Express, og The Phantom of the Opera. De har alle kørt i mange år på Londons store teatre. Evita og Jesus Christ Superstar er blevet filmatiseret.
Af andre af hans store musicals kan nævnes: Aspects of Love, Sunset Boulevard, Whistle Down The Wind, Song and Dance, og The Beautiful Game. Han har også komponeret filmmusik.
Han blev slået til ridder i 1992.

Andrimner
Andrimner er i nordisk mytologi Odins kok i Valhalla. Det er Andrimner der skærer for når galten Særimner skal tilberedes til et festmåltid, til når einherjerne om aftenen kommer sultne fra kampen på Idassletten.

Androfag
Menneskeæder, menneskeædende.

Androfobi
Androfobi er angsten for eller afsky for mænd.

Androgyn
Tvekønnet.

Anduve
I skibsterminologien betegnelsen for at nærme sig.

Andy Warhol
Andy Warhol, popkunstner, blev i 1968 alvorligt såret ved et skudattentet.

Anekdote
En anekdote er en kort, morsom fortælling - i reglen om en kendt personlighed.

Anekdotisk
Fortælleform.

Aner
Forfædre, især adelige.

Anerkendt hundeudstilling
Udstilling anerkendt af Dansk jagthundeudvalg eller Dansk kennelklub.

Anførselstegn
Anførselstegn, citationstegn, »gåseøjne« (»-«), benyttes i skrift, når man ordret gengiver, hvad der er blevet sagt; også ofte, når et ord bruges i overført betydning og lignende.

Angantyr
Angantyr var en dansk konge som fik besøg af en missionær omkring år 830. Angantyr skal efter sagnene være blevet dræbt på Samsø, sammen med ni af sine brødre. Efter hans død blev Helge konge. Man ved fra arkæologiske undersøgelser, at der var hårde kampe på Samsø år 828. Se artiklen: Angantyr

Angel Falls
Verdens højeste vandfald er Angel Falls i Venezuela med et fald på cirka 976 meter.

Angelolatri
Angelolatri betyder tilbedelse af engle (latin angelus = engel; græsk latreia = dyrkelse; sml. idolatri = afgudsdyrkelse).

Angelus
En katolsk bøn.

Angina
Halsbetændelse.

Angina pectoris
Hjertekrampe.

Angioitis
Årebetændelse.

Angive
Kundgive, røbe.

Anglais
Fransk for kogt i vand (om grøntsager).

Anglicisme
Ord eller udtryk, der er lånt fra engelsk.

Anglikansk
Hørende til den engelske statskirke.

Anglo
Engelsk-.

Angola
Angola, land i Afrika. Se artiklen: Angola

Anglofil
Engelskvenlig.

Anglofili
Forkærlighed for alt engelsk.

Angor mortis
Dødsangst.

Angosturabroen
Angosturabroen over floden Orinoco i Venezuela er Sydamerikas længste hængebro.

Angstskrig
Angstskrig er det ord i dansk, som har flest på hinanden følgende konsonanter.

Angulær
Vinklet, kantet.

Anhang
Tillæg.

Anhydri
Vandfri tilstand.

Aniara
Opera af Blomdahl, komponeret i 1958. Handlingen udspiller sig i rumskibet “Aniara” på vej til Mars.

Anil
Kællingeagtig.

Anilin
Tjæreprodukt til fremstilling af anilinfarver.

Animal
En animal er et dyr som alene lever efter sine instinkter.

Animalier
Dyrisk føde.

Animalsk
Dyrisk (modsat vegetabilsk).

Animato
1. Livligt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles bevæget; livligt.

Animere
1. Opmuntre, (op)ildne, anspore, gøre livlig.
2. Tegne billeder til tegnefilm.

Animeret
Oplivet, munter, løssluppen, livlig.

Animisme
Naturbesjæling.

Animositet
Uvilje, forbitrelse, had, fjendtlighed.

Animoso
Fyrigt.

Anja Andersen
Anja Andersen (15. februar 1969), dansk håndboldspiller og -træner. Hun blev født i Odense.
Anja har spillet 133 kampe for det danske landshold og har scoret 726 mål. Hun fik debut på landsholdet i 1989 og stoppede i 1999. Hun er træner for Slagelse FH.
Anja Andersen har vundet næsten alt hvad man kan vinde som håndboldspiller herunder: sølv ved U-VM i 1987, norsk mester med Bækkelaget i 1992 og 1999, VM-sølv i 1993, EM-guld i 1994 og 1996, VM-bronze 1995 og VM-guld 1997, OL-guld 1996 og som træner DM-guld 2003 og vinder af Champions League i 2004 og 2005.
I 1994 blev hun kåret til verdens næstbedste spiller og i 1998 blev hun kåret som verdens bedste håndboldspiller.

Ankara
Ankara er Tyrkiets hovedstad og den næststørste by i landet. Byen har været hovedstad siden 1923. Indtil 1930 hed Ankara Angora..

Anker
1. Anker er en konstruktion til fastgøre et skib eller båd til et vandområdes bund.
2. Anker er en lukket beholder til opbevaring af væske.
3. Anker er et drengenavn.

Ankomme
Komme.

Ankomst
Komme.

Anledning
Stød, tilskyndelse, lejlighed.

Anliggende
Sag, gøremål.

Anlæg
1. Byhave
2. Evne (spire), gaver.

Anlægge
Grundlægge, grunde.

Anløbe
Lægge til.

Anløbssted
Landingssted.

Anmasse sig
Påtrænge sig.

Anmode
Bede.

Anmærke
Vedmærke.

Anmærkning
Vedføjelse.

Anna
1. Indisk mønt lig 1/16 rupie.
2. Anna er et dansk pigenavn. Græsk af det hebraiske hannah = ynde. Navnet på Jomfru Marias mor. I Danmark vides navnet første gang anvendt for Erik Ejegods datter.

Anna Lindh
Anna Lindh, svensk socialdemokratisk politiker - udenrigsminister siden 1998. Se artiklen: Anna Lindh

Annaler
Årbøger.

Annamme
Modtage.

Anneks
Tilbygning, filial.

Anneksion
En Anneksion er en retmæssig eller uretmæssig indlemmelse af et landområde, som kort kan beskrives som en landtilegnelse.

Annektere
Indlemme, tilegne sig (oftest uretmæssigt).

Anneli Jäätteenmäki
Anneli Jäätteenmäki var i en kort periode Finlands statsminister. Hun blev landet første kvindelige statsminister den 14. april 2003 efter at hendes parti Centern vandt valget den 16. marts 2003.
Den 24. juni 2003, blev Matti Vanhanen også fra Centern valgt til ny statsminister.
Anneli Jäätteenmäki havde i ugen forud trukket sig fra posten efter at det var kommet frem, at hun havde lækket oplysninger fra hemmelige papirer om Finlands rolle i forhold til USA under Irakkrigen.
Oplysningerne i form af hemmelige dokumenter blev lækket op til riksdagsvalget i marts 2003 med det formål at kompromittere den daværende statsminister, Paavo Lipponen.

Annihilation
Det at tilintetgøre, annullering, død og magtesløshed.

Anniversarium
Årsdag.

Anno
I året.

Anno Domini
Anno Domini er latin og betyder i det Herrens år. Det relaterer til årstallene som de er defineret i den gregorianske kalender.

Annonce
Bekendtgørelse i avis, reklame.

Annoncebureau
Forretning, der besørger annoncer.

Annoncere
Avertere, bebude.

Annoncør
Den, der annoncerer.

Annotere
Give forklarende noter.

Annuitet
Fast afdrags- og rentebetaling på et lån.

Annullation
Det at erklære ugyldig.

Annullere
Slette, ophæve, tilintetgøre.

Anode
1.1 Positivt ladet elektrode.
1.2 Anode er betegnelsen for den elektrode, hvor strømmen går ind i et udladningsrør.
Betegnelsen er ved at udgå som betegnelse i kemien.

Anodyn
Smertestillende

Anodyni
Tilstand uden smerter.

Anomal
Unnormal.

Anomali
Abnormitet.

Anomi
Lovløshed.

Anonym
Unavngiven, navnløs, uden anført navn.

Anonym FTP
I computerterminologi et system til at hente og lægge filer på andre maskiner uden at skulle bruge en adgangskode.

Anonymitet
Navneskjul, det at være anonym.

Anopsi
Blindhed.

Anoptisk
Blind.

Anoreksi
Appetitløshed.

Anormal
Abnorm.

Anormalitet
Abnormitet.

Anosmi
Mangel på lugtesans.

Anråbe
Bønfalde, praje.

Ansats
Spire, tilløb.

Anse
Skønne.

Anseelse
Agtelse, ry.

Anselig
Velvoksen, statelig, agtbar.

Anset
Agtet, meget regnet.

Ansgar
Munken Ansgar, Nordens apostel, som gjorde danerne kristne (801, i Amiens-865, i Bremen). Hans biografi er skrevet af hans efterfølger som ærkebiskop, Rimbert, i Vita Ansgarii. Han var missionær, helgen, fra 849 ærkebiskop af Hamburg-Bremen, et ærkestift som på den tid omfattede Norden.
I den rolle blev han en værdsat rådgiver for kong Haarik /Erik_Barn som gav tilladelse til at bygge en kirke i Hedeby, udførte her den første kristne mission i Danmark.
Han havde tidligere, sammen med munken Aubert, forsøgt en mission i danmark under kong Harald Klak, men de blev hurtigt fordrevet, og rejste år 829 til Birka i Sverige. Der oprettedes en menighed med Birkas høvedsmand Hergeir som leder, og Ansgar regnes også som grundlæggeren af den svenske kirke. Han kom tilbage til Birka i begyndelsen af 850-tallet.
Ansgar var benediktinermunk.

Ansigt
Åsyn.

Anskreven
Værdsat.

Anskudssted
I jagterminoligi det sted, hvor et stykke vildt opholder sig, når det rammes, men hvorfra det fjerner sig.

Anskuelig
Tydelig, levende, grej.

Anskuelse
Syn, mening, opfattelse.

Anskydning
Skud, der sårer vildt.

Anslag
Anslag (militært), anbringelse af geværet til kinden. Se artiklen: Anslag

Anstand
Værdighed, tugt, sømmelighed.

Anstandsjagt
Jagtform, hvor jægeren fra et udvalgt sted venter på, at vildtet skal komme til ham, uden dog at være jaget derhen.

Anstrøg (af)
Stænk (af).

Anstændig
Sømmelig.

Antage
Fæste, tænke sig, forudsætte; godkende.

Antagonisme
Fjendskab, indbyrdes ophævende virkning.

Antagonist
Modstander.

Antagonistisk
Fjendsk.

Antal
Betegnelser for forskellige antal. Dusin = 12, snes = 20, skok = 60, ol = 80.

Antalgisk
Smertestillende.

Antarktika
Sydpolsverden.

Antarktis
Sydpolsegnene.

Antarktisk
Sydpols-.