LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Ante - Appe

Ante meridiem
Før middag.

Ante-
Før, foran.

Antecipere
Foregribe.

Antediluviansk
Fra før syndfloden, meget gammel.

Anteludium
Forspil.

Antenne
Ledning til afsendelse og modtagelse af radiobølger, følehorn.

Antependium
Antependium er en betegnelse for det tæppe, der dækker et alterbords forside.

Anteponere
Stille forrest, først.

Anthofobi
Anthofobi er sygelig angst for blomster.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins (født 1937), walisisk teater- og filmskuespiller. Modtog i 1991 en oscar for filmen Ondskabens øjne.

Anthony Quinn
Anthony Quinn fulde navn Antonio Rudolfo Oaxaca Quinn (21. april, 1915 - 3. juni, 2001) mexikansk-amerikansk filmskuespiller.
Medvirkede i Viva Zapata (1952, Oscar), La Strada (1954), Filmen om Van Gogh (1956, Oscar), Navarones kanoner (1961), Zorba - Grækeren (1964), Ørkenkrigens helte (1980).

Antibiotika
En gruppe af stoffer som fremstilles af mikroorganismer og som virker hæmmende eller dræbende på andre mikroorganismer. Det først opdagede og bedst kendte er penicillin.

Antibiotikaresistens
Modstandsdygtig overfor antibiotika. Bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika, det betyder at antibiotika ikke længere påvirker dem. En bakterie der er blevet resistent kan overføre sin resistens til andre bakterier.

Antichambrere
Vente i forværelset.

Anticipation
Det at komme i forkøbet.

Antidotum
Modgift.

Antifon
Lyddæmper.

Antifora
Modsætning.

Antigen
Modgifts-, modgiftdannende.

Antigua
I 1493 opkaldte Columbus øen Antigua efter katedralen Santa Maria de la Antigua i Sevilla.

Antigua og Barbuda
Antigua og Barbuda er et land i Caribien. Se artiklen: Antigua og Barbuda

Antihistamin
Stof, der modvirker histamin, anvendes mod høfeber.

Antik
Gammel, gammeldags.

Antikken
Den græske romerske oldtid.

Antiklimaks
Modsætning til klimaks.

Antikonceptionel
Befrugtningshindrende.

Antikvar
Ejer af en forretning med brugte bøger.

Antikvariat
Et antikvariat er en boghandel, hvor man kan købe og sælge brugte, ældre bøger.

Antikveret
Gammeldags, forældet.

Antikvitet
Gammel kunstgenstand.

Antilepsis
Gendrivelse af påstand.

Antiloper
Antiloper kaldes en stor, formrig gruppe skedehornede drøvtyggere, henhørende til oksefamilien (skedehornede). Se artiklen: Antiloper

Antipasti
Italiensk for lille koldt bord.

Antipati
Modvilje, afsky.

Antipatisk
Utiltalende, fjendsk.

Antipode
En antipode er en person som bor på den diametral modsatte side af Jorden. Som synonum kan modbo(er) anvendes. Ordet bruges også om en modsætning.

Antipodist
Artist, der liggende jonglerer med genstande med fødderne.

Antipyrese
Feberbekæmpelse.

Antipyretisk
Feberstillende.

Antiroman
Antiroman betegner en roman, der bevidst bryder med romangenrens almindelige karakteristika, for eksempel James Joyces Ulysses, hvis handling foregår på blot en enkelt dag og ikke som i romaner generelt over et længere tidsrum.

Antisemit
Jødefjende, jødehader.

Antisemitisme
Jødehad.

Antiseptik
Smitteværn.

Antiseptisk
Bakteriedræbende.

Antisocial
Samfundsfjendsk.

Antisocialistisk
Arbejderfjendsk.

Antistoffer
Et af kroppens forsvar mod indtrængende mikroorganismer, for eksempel bakterier og virus. Antistoffer er effektive fordi de er specialiserede til at kunne »genkende« bestemte mikroorganismer, derfor reagerer de hurtigt og præcist når en mikroorganisme genkendes. Første gang kroppen udsættes for en bestemt type mikroorganisme dannes antistof mod netop denne type. Bliver kroppen angrebet igen er antistofferne klar.

Antitese
Opstilling af to modsætninger overfor hinanden. Modsæt.

Antitoksin
Modgift dannet af organismen.

Antitoxin
Modgift.

Antofobi
Sygelig angst for blomster.

Antoine de Saint-Exupery
Antoine de Saint-Exupery (29. juni 1900 - 31. juli 1944), fransk forfatter og flyver, født i Lyon.
Hans første 2 bøger, Southern Mail (1929) og Night Flight (1931), var præget af en poetisk fascination af flyvning. Senere værker, Wind, Sand and Stars (1939) og Flight to Arras (1942), viste hans humanistiske filosofi.
Saint-Exupérys populære børnebog Den lille Prins (1943) læses også (især?) af voksne. Hans fly forsvandt over Middelhavet under en mission i 2. verdenskrig den 31. juli 1944.

Antologi
Litteraturudvalg, verseudvalg.

Anton Tjekhov
Russisk forfatter.

Antonio Goncalves Dias
Antonio Goncalves Dias, brasiliansk digter, født 10. juli 1823 i Cachias (i Provinsen Maranhão), død 3. november 1864 på havet ud for den brasilianske kyst. Han blev som ung sendt til Coimbra i Portugal for at studere retsvidenskab ved denne bys universitet; men humanistiske studier og digtekunsten tiltrak ham mere, så at han fik en docentpost i historie ved sin hjemkomst og senere udsendtes på videnskabelige rejser med regeringens understøttelse. En digtsamling af Dias udkom 1846; den hedder Primeiros Cantos og vandt ham straks et stort publikum, der forøgedes ved hans senere samlinger af lyrik: Segundos Cantos (1848) og Ultimos Cantos (1851). En let tilgængelig udgave af Dias' samlede lyriske digte er den, der kom 1857, besørget af forfatteren selv (Cantos), siden i flere oplag. De ypperste af dem er hans Americanas, med stærkt nationalt præg, for en del med emner af de gamle indianske sagn og med friske billeder af Brasiliens yppige natur. Men også i Dias' øvrige lyrik, mest erotisk og elegisk, lægger hans store, romantisk farvede talent sig for dagen, mindre i den episke digtning Os Tymbiras, poema americano (1858) og i tragedierne Leonor de Mendonca, Boabdil og Beatrice Cenci. Desuden har Dias forfattet nogle historiske studier angående Brasilien på opdagelsens tid samt en ordbog over det gamle indianske sprog Tupy (1858); i den anledning blev han deltager i en af regeringen foranstaltet ekspedition til Amazonfloden, der for Dias' vedkommende varede flere år. I Europa gjorde han forskellige lange rejser (1855-58) med det hverv at undersøge universiteter og lignende videnskabelige institutioner, navnlig i Tyskland og Frankrig, og 1862 begav han sig atter til Europa, denne gang af sundhedshensyn, men intet hjalp, og september 1864 indskibede han sig meget syg til sit fædreland. Han nåede det aldrig; thi kort før skibet strandede på kysten af maranhão, døde han om bord. Et bind af digteréns Obras posthumas udkom i Rio de Janeiro 1866, med hans biografi.

Antonio Stradivarius
Antonio Stradivarius (1644-1737) var instrumentmager og producerede cirka 1.100 instrumenter. Heraf er cirka 450 violiner, 50 celloer og 11 bratcher bevarede.

Antonym
Ord af modsat betydning.

Antropofag
Menneskeæder, menneskeædende.

Antropofobi
Antropofobi (græsk), menneskefrygt, menneskeskyhed.

Antropogeografi
Antropogeografi er betegnelsen for den geografiske videnskab, der studerer menneskeslægtens og den menneskelige kulturs udbredelsesforhold og afhængighed af de geografiske faktorer. Mens antropogeograliske synspunkter allerede fremsattes af Karl Bitter, er det først Friederich Batzel, der 1882 indfører ordet antropogeografi ved sin Anthropo-Geographie, I-II bind (Stuttgart 1882-1891). I engelsk og fransk litteratur. bruges i reglen betegnelserne human geography og géographie humaine.

Antropognosi
Antropognosi (græsk), kendskab til mennesket; Antropognost, menneskekender.

Antropolatri
Antropolatri (græsk), dyrkelse af menneskelige væsener som guder. Blev af de kristne i den gamle kirke lagt hedningerne til last, fordi disse gjorde deres helte og navnlig også kejserne til guder. Bebrejdelsen blev af hedningerne vendt tilbage mod de kristne, fordi disse tilbad mennesket Jesus.

Antropolog
En, der dyrker læren om mennesket og menneskeracerne.

Antropologi
Antropologi, menneskelære, slægtslære. Se artiklen: Antropologi

Antropomorf
Menneskelignende.

Antropomorfisme
Antropomorfisme, læren om mennesket. Se artiklen: Antropomorfisme

Antropopatisme
Antropopatisme (græsk) betegner den tilbøjelighed at tænke sig menneskelige lidenskaber hos andre væsener; Antropopatisme er således en særlig side af antropomorfismen.

Antropoteisme
Antropoteisme (græsk), menneskeforgudelse.

Antropotomi
Antropotomi (græsk), det menneskelige legemes sønderdeling i det øjemed at studere dets anatomi.

Antropozoiske formation
Antropozoiske formation. Under denne betegnelse sammenfattes de aflejringer, hvori man har fundet spor af mennesker, antropozoiske formation er
omtrent sammenfaldende med kvartærformationen.

Antrustioner
Antrustioner hed den merovingiske konges hirdmænd (trustis), der nød tredobbelt så høje drabsbøder som de almindelige frimænd; de spillede dog kun en rolle i den ældre tid og kendes bedst fra den saliske lov.

Antvorskov Kloster
Antvorskov Kloster, beliggende uden for Slagelse. Se artiklen: Antvorskov Kloster

Antwerp
Antwerp, by i USA, stat New York, ligger 290 kilometer nordvest for Albany og 43 kilometer syd for Lake Ontario.

Antwerpen
Antwerpen, by i Belgien. Se artiklen: Antwerpen

Antwerpensk ild
Antwerpensk ild, de fire med urværk forsynede sprængskibe, med hvilke Gianibelli 1585 ved belejringen af Antwerpen ødelagde den af de spanske tropper byggede Schelde-bro.

Antyllos
Antyllos, græsk læge i slutningen af 3. eller begyndelsen af 4. århundrede e. Kr., indlagde sig store fortjenester af kirurgien, terapien og diætetikken.
Bekendt er hans metode til operation af aneurisma, ligesom han også virkede på andre af kirurgiens områder, for eksempel ved behandlingen af stær. Hans værker er gået tabt; men der findes brudstykker af dem hos Oribasios og flere andre.

Anu
Himmelgud (Babylonisk-assyrisk gud).

Anubis
Anubis, dødsgud (Ægypten). Se artiklen: Anubis

Anukis
Anukis eller Anuke, ægyptisk gudinde. Se artiklen: Anukis

Anund Gårdske
Anund Gårdske, svensk konge. Se artiklen: Anund Gårdske

Anund Jakob
Anund Jakob, svensk konge. Se artiklen: Anund Jakob

Anuri
Anuri (græsk), mangel på urin. Fuldstændig ophør af urinsekretionen er sjælden og da i reglen kun forbigående som ved konkrementer i urinvejene. I reglen findes kun en formindskelse af urinmængden (oliguri), der iagttages under forskellige tilstande, for eksempel ved stærk svedsekretion, ved feber, visse former af nyrebetændelse, uræmi, hjertesygdomme, kolera.

Anus
Anus, det samme som endetarmsåbning; Anus praeternaturalis, en på legemets uverflade udmundende åbning på tarmen (tarmfistel), hvorigennem ekskrementerne udtømmer sig. Er en sådan anlagt af kirurgen, kaldes den kunstig anus (anus artificialis).

Anvende
Bruge.

Anverfer
Vindueshaspe.

Anwar Sadat
Anwar Sadat, ægyptisk præsident. Se artiklen: Anwar Sadat

Anydri
Vandmangel, tørke.

Anæmi
Anæmi (græsk) betyder blodmangel. Denne er dog aldrig komplet, det drejer sig kun om en formindskelse af blodets mængde, en oligæmi. Anæmi er enten pludselig optrædende, akut anæmi, som skyldes forblødning på grund af bristning af puls- eller blodårer, enten udvendig ved læsioner eller indvendig fra forskellige organer, lunger, mave, tarm, livmoderen (ved fødsler eller sygdomme), eller kan udvikle sig lidt efter lidt, kronisk anæmi. Denne skyldes da enten mindre blødninger, som hyppig gentager sig, eller langvarige, tærende sygdomme som kræft, tuberkulose, nyrebetændelse; men den kan også optræde som selvstændig sygdom som følge af dårlig ernæring, mangelfuld bevægelse i fri luft, ophold i usunde lokaler.

Anæmisk
Blodfattig.

Anæstesi
Anæstesi (græsk), følesløshed, uimodtagelighed for følelsesindtryk. Anæstesi kan findes under normale forhold, som i dyb søvn, den kan fremkaldes kunstig, således ved anæstetiske midler eller ved hypnose, og den kan endelig bero på sygelige tilstande.

Anæstetisk
Bedøvende.

Anæstetika
Bedøvelsesmidler.

Aorta
Hovedpulsåren.

Aosmisk
Lugtløs.

Apage
Apage (græsk), pak dig! apage Satanas, vig fra mig, Satan! (Jesu ord til Fristeren, Matthæus 4,10).

Apanage
1. Årpenge. Se artiklen: a href="http://lexopen.dk/ord/a/p/Apanage.html" onmouseover="window.status='Apanage'; return true" onmouseout="window.status=' '; return true">Apanage

2. En årlig ydelse til en fyrstelig persons underhold.

Aparte
Sær, løjerlig, egen.

Apartheid
Adskillelse af farvede og hvide i Sydafrika.

Apate
Apate (græsk), »bedrag«, personificeredes i den græske mytologi som en gudinde, der bedrager og forfører menneskene; hun kaldes en datter af Nyx (»natten«).

Apati
1. Apati, sløvhed, nedsat følsomhed, benyttes i lægevidenskaben for at betegne en, som oftest på lidelser af centralnervesystemet beroende, sygelig tilstand, hvor patienten viser sig uimodtagelig for ydre indtryk eller påvirkes særdeles lidt af sådanne.
2. Apati (græsk), egentlig ufølsomhed, bruges af Aristoteles i psykologien om bevidsthedens mangel på modtagelighed for påvirkning. Hos stoikerne bliver det udtryk for den sindets ophøjede ro og frihed for al følelse og lidenskab, som er kendemærket på den sande vise. De kirkelige tænkere omtyder apati, under indflydelse af den platoniske filosofi, til at betegne frihed for menneskelige lidenskaber, legemets drifter og begær, al jordisk følelse, som er af det onde, mens kærligheden til Gud, som betinges af erkendelse og tro, er priselig og nødvendig; denne apati opnås gennem sjælens religiøse renselse. Gennem middelalderens filosofi har denne opfattelse haft indflydelse også på nyere tænkere, således Spinoza.

Apatin
Apatin, flække i det sydlige Ungarn, ligger ved Donau, 16 kilometer oven for det sted, hvor den optager Drava. Den såkaldte apatinerhamp kommer
fra den nærliggende by Zombor. I nærheden af Apatin findes jordvolde, som antages at være romerske skanser.

Apatisk
Ufølsom, sløv.

Apaturier
Apaturier, ældgammel ionisk nationalfest i oldtidens Grækenland, i Athen fejret for Zeus og Athena; den fejredes i 3 dage og havde betydning ved, at ved denne lejlighed blev de unge optaget i fratriernes borgerlige slægtslister.

Apélles
Apélles, måske oldtidens berømteste maler. Se artiklen: Apélles

Aperiodisk
Ikke-periodisk, uregelmæssig, ikke i takt.

Aperitif
Appetitvækkende drik.

Apertur
Åbning, hul, kameraåbning.

Aphelium
Det punkt i en planetbane, der er fjernest fra solen (modsat perihelium).

APID
Teknisk parameter for valg af lyd data ved digital transmissioner.

Aplomb
Sikkerhed, eftertryk.

Apodiktisk
Klar, uimodsigelig.

Apoftegma
Apoftegma er græsk for et fynd- eller slagord.

Apokalypse
Åbenbaring.

Apokalyptisk
Dunkel, uforståelig.

Apokryf
Lønlig, uhistorisk, uægte.

Apolitose
Forstening.

Apollon
Sangens gud i græsk mytologi.Apollon er søn af Zeus og Leto og tvilling med Artemis. Han er en musisk og festlig gud. Apollon kan dog sende sine dødbringende pile alle steder hen, og anset derfor også for at være en farlig gud. Han vogter dog over menneskene, sålænge de er rene og moralske ansvarlige. På kærlighedsområdet har Apollon ikke det store held. Kvinderne vil ikke vide af ham. Det går bedre på det krigeriske område, hvor han erobrer Delfi fra Gaia. På Delfi har Apollon sit Orakel, der råder i moralske sager. Apollon havde tilnavnet "Musagetes" musernes fører.

Apollonia
Tandlægernes skytshelgen hedder Apollonia. Hun døde som martyr omkring 250 i Alexandria. Forinden havde hun fået slået alle sine tænder ud.

Apologi
Forsvar (stale).

Apopleksi
Slagtilfølde, slag, sørelse.

Apoplektisk
Apoplektisk er et tillægsord som benyttes om en pludselig lammelse på grund af hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.
Som synonym kan slagtruet eller slagramt også anvendes.

Aporem
Svært problem.

Apostasi
Frafald, gudløshed.

Apostat
Frafalden, fritænker.

Apostel
Forkynder.

Apostille
Randbemærkning.

Apostrof
Tøddel, lydtabstegn, tegnet '.

Apostrofere
Dadle, irettesætte, forsyne med a.

Apostolske kirke
Frikirke oprettet i Danmark i 1923.

Apoteose
Forherligelse, toppunkt.

Apoteosere
Ophøje, guddommeliggøre.

Apparat
Red(skab), mekanisme.

Apparent
Tilsyneladende, synlig.

Apparition
Fremtoning, udseende, syn.

Appartement
Værelse.

Appassionato
1. Fyrigt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles lidenskabeligt; fyrigt.

Appeal
Tække, evne til at at komme i kontakt med folk.

Appel
1. Signal til samling.
2. Indankning (for højere domstol).
3. Fynd, hærblæst, eftertryk, sikkerhed, dygtighed, opfordring, henvendelse.

Appellabel
Omstødelig.

Appellere
Indanke, påkalde, påberåbe.

Appelsin
Appelsiner (Citrus sinensis) stammer fra Burma og det sydlige Kina. Senere har de bredt sig til Indien og senere til Europa, hvor den har været dyrket siden det 15. århundrede. Selve appelsintræet er meget gammelt - og det anslås flere steder at være cirka 20 millioner år gammelt.
Det danske navn betyder kinesiske æbler (fra ordene appel og sinai).
Appelsintræet bliver 10-12 meter højt. Det er tornet og har duftende hvide blomster. Frugternes form, farve og smag afhænger i nogen grad af sorten og dyrkningsstedet, men fælles er, at de er rundagtige med en tyk, orange skræl. Frugtkødet er ligeledes orange. Det er syrligtsødt i smagen og meget saftigt med op til 35% saft.
Appelsiner plukkes ofte før de er modne, hvilket desværre får indflydelse på smagen, der bliver mere syrlig og mindre aromatisk. Dette skyldes den oftest lange transportvej fra Nordafrika, Grækenland, Italien og Tyrkiet.
Frugten spises som den er eller indgår i desserter, kager og forskellige retter. Olie udvundet af blomster og skræl anvendes til likører, læskedrikke og i parfume-industrien. Appelsinen anvendes også som dekoration - for eksempel som juledekoration med tørrede nelliker stukket i.

Appenato
Med smerte, lidende.

Appendicitis
Blindtarmsbetændelse.

Appendiks
Vedhæng, tillæg, tilhør.

Apperception
Det at opfatte.

Appercipere
Opfatte, sanse.

Appertinentier
Tilbehør.

Appetens
Drift, attrå.

Appetit
Madlyst.

Appetitlig
Fristende, delikat.