LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Appl - Arre

Applaudere
Klappe, bifalde.

Applaus
Bifald, klap.

Apple Macintosh PPC
Mac OS X er et nyt styresystem som bygger på Unix kernen, et meget stabilt og hurtigt styresystem. Styresystemer fra Apple har altid været kendetegnet med et ord: brugervenlighed.
Her er ikke tale om krinklede komandoer som brugt i PC'erne med DOS med tekst komandoer, Apple indførte skrivebordet allerede på deres computere i 1985 - 10 år før Windows 95 kom frem.
I Danmark samles brugerne af Apples Macintosh computere i såkaldte brugergrupper.
De fungerer som foreninger hvor der afholdes foredrag, laves workshops/undervisning for eksempel i en weekend. Det sociale har her en stor betydning - også at hjælpe andre Mac brugere med diverse problemer.

Applet
En Applet er i it-sprogbrug en betegnelse for en lille applikation, oftest et program der automatisk hentes og udføres i en browser, men hvis programkode er adskilt fra websidens øvrige indhold (i modsætning til et script der udgør en del af teksten i websiden).

Applikabel
Anvendelig.

Applikation
1. En applikation er i computerterminologi et program der tjener et brugerformål, modsat systemprogrammer. Eksempler på almindeligt kendte applikationer er browsere; tekstbehandlingsprogrammer som Openoffice.org og WordPerfect; regneark og regnskabsprogrammer; tegneprogrammer; programmer til afspilning af musik og visning af videoer; oversættere til Java eller C; bankernes kontoføringssystemer.
2. Anvendelse.
3. Påsyet pynt.

Applikere
Bruge, tilpasse, fæstne pynt på, påsyning af et stof oven på et andet.

Apportere
Bringe, hente.

Apportering
Det at en jagthund henter et stykke nedlagt vildt. Udtrykket er oprindeligt fransk.

Apportør
Hund, der har den fornødne træning til at hente og bringe dødt eller såret vildt. Bruges også om jæger, der, især på større jagter, er tilstede med sin hund, med det formål at samle det skudte vildt op.

Apposition
1. Tillæg, sidestilling.
2. Forklarende tilføjelse til et led i en sætning.

Appreciation
Det at vurdere.

Appreciere
Vurdere, værdsætte.

Apprehendere
Gribe, opfatte, frygte.

Apprehension
Pågribelse, opfattelse, angst, betænkelighed.

Apprenti
Lærling.

Appretere
Give tøj glans og stivelse.

Appretur
Glans og stivelse.

Approbation
Godkendelse.

Approbere
Godkende, tillade.

Approksimativt
Hen imod, næsten.

Appropriation
Det at tilegne sig.

Appropriere
Tilegne sig.

Approvisionere
Forsyne, udstyre.

April
April (af latin: aprilis af aperire, åbne), efter den julianske kalender den fjerde, efter den gamle romerske den anden af årets måneder, har formentlig sit navn af, at foråret da begyndte (»åbnede sig«) i Italien. Dens ældre danske navn er »fåremåned«, dens svenske »græsmåned«. Dagenes antal nu 30, før indførelsen af den julianske kalender 29.

Aprilsnar
Aprilsnar, et drillende tilnavn, som bruges om den, der lader sig narre på 1. (eller sidste) april (jævnfør tysk aprilnarr, engelsk april fool, frransk poisson d'Avril). Det er formodentlig levning af en eller anden gammel folkelig fest, men dens oprindelse kendes ikke nærmere. I Norden kendes et tilsvarende majmånedskat om den, der lader sig narre den 1. maj.

Apsis
Korrunding.

Aptera
Aptera betegnede hos Linné alle vingeløse leddyr. Da krebsdyrene, tusindbenene og edderkopperne senere skilles ud som særlige leddyrklasser, kom aptera kun til at omfatte de vingeløse insekter, men havde dog stadig et meget heterogent indhold, da for eksempel lus, lopper og springhaler er hinanden fjerntstående former. Nu benyttes navnet aptera derfor almindeligvis ikke.

Aptere
Afpasse, indrette.

Aptering
Tilpasning.

Aptien (fransk), betegnelse for en af Kridtformationens ældre etager.

Aptitude
Anlæg, duelighed.

Aptoton
Aptoton (græsk), hovedord, der ikke kan deklineres.

Apyreksi
Apyreksi (græsk), den feberfri (apyretiske) tid, der ligger mellem to feberanfald, bruges især om denne periode ved koldfeber.

Apyrisk
Apyrisk (græsk), ikke brændbar, ubrændbar, ildfast.

Aqua
1. Aqua i Silkeborg er Nordeuropas største ferskvandsakvarium. Aqua åbnede »sluserne« i 1993.
2. Dansk-Norsk popgruppe.
3. Vand. Se artiklen: Aqua

Aquaplaning
Det at en bil skrider i vådt føre.

Ar
En ar svarer til 100 kvadratmeter.

Ara
Den største papegøjeart.

Arabesk
1. Arabisk ornament.
2. Et lille klaverstykke med elegant slynget melodiopbygning.

Aracauria
Aracauria er en primitiv nålebærende plante fra dinosaurernes tid, der stadig vokser i Australien og Sydamerika.

Arachne
Arachne (græsk: Edderkop). Sagnet om Arachne, der kun foreligger i den udsmykkede form, det har antaget hos senere græske digtere, fortæller, at hun var datter af en Purpurfarver Idmon og boede i byen Hypaipa ved foden af Tmolos-bjerget i Lydien. Arachne var så dygtig i at væve, at hun endog satte sit eget arbejde over selve Pallas Athenas. Gudinden kom da til hende i skikkelse af en gammel kone og indlod sig i et væddemål; men da hun ikke kunne udsætte noget på Arachnes arbejde, sønderrev hun det. Fortvivlet herover ville Arachne hænge sig. Athena dømte hende da til i al fremtid at leve hængende i luften og forvandlede hende til en edderkop.

Arachnoidea
Arachnoidea (græsk), spindelvævshinde, den mellemste af de 3 hinder, der omgiver hjernen og rygmarven. Som navnet viser, er den fin og tynd. Arachnitis, betændelse af Arachnoidea.

Arachnolegi
Arachnolegi eller araneologi (græsk) betyder egentlig læren om edderkopperne, men bruges tillige om den kunst at kunne forudsige vejret efter edderkoppernes færden. Allerede Plinius omtaler edderkopperne som vejrprofeter, og troen på denne gave hos disse dyr har holdt sig til vore dage. Arachnolegi synes at være sat i system af en vis Quatremére, der har samlet sine iagttagelser af edderkoppernes færden i sin Aranéologie (1797). Senere har en meteorologisk forsamling i Brünn samlet ældre og nyere iagttagelser af edderkopperne i et skrift, der udkom 1818.

Arachova
Arachova, stor landsby i Mellemgrækenland, Nomos Boiotia, ligger 600 meter over havet. under en stejl bjergvæg ved sydsiden af Parnassos. Arachova, der sandsynligvis er det gamle Anemoreia, er kendt fra den sejr, som Karaiskakis 1826 her vandt over tyrkerne. Omtrent 7 kilometer syd for Arachova ligger ruinerne af Delfi.

Arad
Arad er en by i det vestlige Rumænien. Byen var indtil 1919 en del af Ungarn.

Aragon
Aragon, flod i det nordlige Spanien, udspringer på Pyrenæerne ved Col de Somport i en højde af 2000 meter og falder ved Milagro i Ebros venstre bred; dens længde 192 km. Efter den har Aragonien fået navn.

Aragonien
Provins i Spanien.

Aral sø
Sø med et areal på 63.800 kvadratkilometer. Største dybde 68 meter.

Arancia
Italiensk for appelsin.

Arbejdsmarkedsfonden
Arbejdsmarkedsfonden blev dannet i 1999 i henhold til skattereformen af 1998, bedre kendt som Pinsepakken ved sammenslutning af tre fonde, nemlig Aktiveringsfonden, Dagpengefonden og Sygedagpengefonden.

Arbiter
Mægler.

Arbitrær
Vilkårlig, uden retslig hjemmel.

Arboret
Arboret er en forstbotanisk have med forskellige træarter fra forskellige verdensdele med henblik på videre forskning.

Ard
En ard er en primitiv plov, der laver fure i jorden.

Arden
Kommune i Nordjylland, navngivet efter stationsbyen Arden. Arden by ligger syd for Aalborg.
Rold Skov navngivet efter byen Rold er nok den mest kendte seværdighed i Arden kommune.

Ardennerne
Bjergkæde i Frankrig og Belgien.

Ardente
Lidenskabeligt.

Ardeur
Fyrighed, iver.

Ardito
Djærvt.

Ardulfurataini Watan
Ardulfurataini Watan (De to floders land) er Iraks nationalmelodi. Se artiklen: Ardulfurataini Watan

Areal
1. Et områdes fladeindhold.
2. Flade, fladerum.

Arecibo observatoriet
Arecibo observatoriet er verdens største sfæriske radioteleskop beliggende i Puerto Rico. Radioteleskopet har en diameter på 305 meter og blev færdigbygget i 1964.

Areion
Areion, kong Adrastos' vingede hest. Se artiklen: Areion

Areithoos
Areithoos, en vældig helt, som efter det græske sagn levede længe før den trojanske krig. Se artiklen: Areithoos

Arena
1. Kampplads.
2. Scene i cirkus eller amfiteater.

Ares
Krigens gud i græsk mytologi. Se artiklen: Ares

Argentina
Argentina, land i Sydamerika. Se artiklen: Argentina

Argon
Argon er et grundstof (Ædelgas) med atomnummer 18 i det periodiske system. Symbol Ar.
Udgør cirka 1 % af jordens atmosfære. Bruges blandt andet til svejsning og som isolerings gas til dykning.

Argot
Tyvejargon, klikesprog.

Arguere
Hævde, gøre gældende, beskylde.

Argument
Grund, bevis.

Argumentation
Bevisførelse.

Argumentere
Give grunde.

Argusøjne
Skarpt blik.

Argutios
Spidsfindig, sofistisk.

Argyrokrati
Rigmandsvælde.

Argyromani
Pengebegær.

Ariadnetråd
Hjælp ud af vanskelig situation.

Arianismen
Arianismen er opkaldt efter præsten Arius (256 - 336), født i Alexandria, Ægypten. Den 27. november 326 blev Arius indkaldt til Konstantinopel. Hvorfra lejesoldater spredte arianismen ud i Europa, til den katolske kirkes vrede, fordi det ansås for et ødelæggende kætteri at Jesu Kristi sande guddom benægtedes. Arianerne hævdede at Sønnen var skabt af Faderen, og derfor ikke lige med Faderen, ikke evig, og ikke guddommelig af væsen.
Arianismen blev fordømt af det økumeniske koncil i Nicæa (325), men det varede længe før den forsvandt. Blandt goterne i Spanien og Nordafrika og blandt lombarderne i Italien levede den videre i adskillige århundreder, dog også af andre årsager end religiøse.

Arid
Tør, gold.

Ariditet
Tørke, ufrugtbarhed.

Arie
Operasang. Et »nummer« i en opera eller et oratorium, udført af én sanger. Forud for en stor arie er der ofte et recitativ.

Ariel Sharon
Ariel Sharon, israelsk politiker født i 1928. Ariel Sharon har været forsvarsminister og udenrigsminister. Han deltog som soldat i seksdagskrigen.

Ariette
Lille arie.

Arioso
1. Syngende. Også, i operaer, om en mellemting mellem recitativ og arie.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles syngende. Også, i operaer, om en mellemting mellem recitativ og arie.

Arisk
Indo-europæisk. Ikke jødisk.

Aristofanisk
Bidende vittig.

Aristokrat
Medlem af overklasse.

Aristokrati
Adelsvælde, stormandsvælde.

Aristoteles
Aristoteles (384 f.Kr. - 333), oldtidens største og alsidigste filosof og videnskabsmand. Se artiklen: Aristoteles

Aritmetik
Talregning.

Aritmogrif
Talgåde.

Arizona
Arizona var den 48. stat som blev en del af USA. Staten regnes for at være en del af det sydvestlige USA.

Artimologi
Tallære.

Ark
Stor kiste, fladbundet skib.

Arkade
Buegang.

Arkadien
Arkadien lå i midten af Peloponnes.

Arkaisk
Arkaisk er en betegnelse fra græsk for den tidlige græske kunst, specielt skulpturen fra tiden 700 f.Kr.-480 f.Kr. Ordet er endvidere overgået til at betegne noget der er gammelt, forældet eller oprindeligt.
Se også arkæisk.

Arkaistisk
Gammeldags.

Arkanum
Lønmiddel.

Arkebuse
Arkebuse, det samme som bøsse. Se artiklen: Arkebuse

Arketype
Originalskrift, nedarvet fællesmennekselig grundtype i det ubevidste.

Arkipelag
Øhav.

Arkitekt
Bygmester.

Arkitektonisk
Vedrørende bygningskunst.

Arkiv
Dokumentsamling, brevgemme, skriftgemme.

Arkivalier
Magasinerede dokumenter.

Arkivar
Arkivforvalter.

Arktis
Nordpolsegnene, omfatter blandt andet Grønland og Island.

Arktisk
Nordpols-, højnordisk, kold.

Arkæisk
Arkæisk har sin oprindelse i det græske ord archaios som kan oversættes til »gammel«. Ordet anvendes om noget der er oldtids-, fortids-, old- eller gammeldags.
Som eksempel kan nævnes geologiske dannelser, i forhistorisk tid.
Se også arkaisk.

Arkæolog
En arkæolog er en kender af læren om oldtidens kultur. Tidligere blev ordet oldgransker anvendt på dansk.

Arkæologi
1. Oldkyndighed.
2. Arkæologi er studiet af menneskelig aktivitet, primært gennem studiet af menneskets materielle efterladenskaber.
Langt det meste af alt menneskelig aktivitet foregik før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste måde at studere den ældste menneskelige historie. De tidligste skrevne beretninger om den menneskelige historie er også temmelig mangelfulde, så også her udfylder arkæologien nogle af hullerne.
Nogle arkæologiske discipliner:
* Marinearkæologi

Arkæologisk
Oldsaglig.

Arles
Fransk by beliggende ved Rhonedeltaets begyndelse.

Armada
Større flådestyrke.

Armatur
Udrustning, tilbehør, holder til elektrisk pære eller lysstofrør, fortegn vedrørende tonearten.

Armé
Hær.

Armenien
Armenien, land. Se artiklen: Armenien

Armere
Udruste, pansre, ruste.

Armering
Pansring, oprustning.

Armistice
Våbenstilstand.

Armonioso
Velklingende.

Armselig
Armselig er et tysk ord for ussel eller forarmet.

Arne Jacobsen
Arne Jacobsen (11. februar, 1902 - 1971) var en dansk arkitekt og designer.
Blandt hans arkitektoniske værker er St. Catherines & Merton College i Oxford. I Danmark har han designet Nationalbanken i København, samt en række rådhus og andre bygninger. Jacobsen har skabt en række originale stole og møbler. Han har modtaget flere internationale udmærkelser og medaljer.

Arne Treholt
Arne Treholt (født 1942) var tidligere pressechef i det norske udenrigsministerium og ambassadør ved FN fra 1979-82. Han blev internationalt kendt den 20. januar 1984 da han blev anholdt i Fornebu Lufthavnen i Oslo. Han var mistænkt for i flere at have været sovjetisk spion. Den norske sikkerhedstjeneste havde billeder af Treholt i et møde med den sovjetiske KGB-mand Alexander Lopatin og Treholt blev senere idømt en 20 års fængselsstraf for spionage. Han blev benådet og løsladt den 3. juli 1992.

Arnold Alois Schwarzenegger
Arnold Alois Schwarzenegger (født 30. juli 1947) er en østrigskfødt amerikansk bodybuilder og skuespiller som opnåede verdensberømmelse som stjerne i en række amerikanske Hollywood aktionfilm (for eksempel Terminator og Total Recall).
Arnold Schwarzenegger blev valgt til guvernør for Californien den 8. oktober 2003.

Aroma
Krydderduft, vellugt.

Aromatisere
Krydre.

Aromatisk
Vellugtende.

Aron
Israelitternes første ypperstepræst.

Arrangement
Indretning, ordning, musikomarbejdelse.

Arrangere
Ordne, mage, rede (stelle), anbringe.

Arrest
1. Fængsel, fængsling, hæfte.
2. Udlæg (ved pantning), beslaglæggelse.

Arrestant
Fange, en fængslet.

Arrestation
Det at anholde, tilbageholde.

Arrestforvarer
Slutter.

Arresø
Danmarks største sø.