LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Astu -

Astura
Astura, lille flod i Mellemitalien, udspringer på Albanerbjergene ved Velletri, flyder i sydlig retning og udmunder i det tyrrhenske Hav sydøst for Rom. Ved dens munding lå den antikke by Astura; Cicero havde her en villa. Ved kysten ligger nu ruinerne af et middelalderligt kastel med et tårn (Torre d'Astura).

Asturien
Asturien, (spansk Asturias), landskab og selvstyrende region i det nordvestlige Spanien, der tidligere førte navn af fyrstendømme. Vigtigste by er Oviedo.
Landskabet, der ligger på Spaniens nordkyst mellem gammel Kastilien i øst, Léon i syd og Galicien i vest, har navn efter floden Astura, hvilket ord betyder
klippevand (af de iberiske ord asta, klippe, og ura, vand). Allerede i romertiden træffes navnet Asturien. Landskabet hørte da til Hispania Tarraconensis.
Beboerne, astures eller astyres, gjaldt for særlig vilde og rå; først 22 f.Kr. bukkede de under for romerne. Senere efter slaget ved Jeres (711) blev Asturien det vigtigste tilflugtssted for vestgoterne, og af blandingen mellem disse og urindbyggerne er de nuværende beboere fremgåede. I Asturien hævdede vestgoterne deres selvstændighed, og herfra udgik tilbageerobringen af halvøen, således at Astruien kan betragtes som det spanske monarkis vugge.
Siden 1388 fører den spanske kronprins titlen prins af Asturien. Indtil 1820 havde Asturien bevaret mange af sine gamle særrettigheder.

Asturias
Asturias, provins i Spanien. Se artiklen Asturien.

Astutiøs
Snu, underfundig.

Aswan
By, der ligger ved Nilens første vandfald.

Aswan-dæmningen
Aswan-dæmningen ligger i Ægypten.

Astygrafi
Bybeskrivelse.

Asyl
1. Asyl er et tilflugtssted for folk som flygter fra deres hjemland på grund af forfølgelse.
2. Ly, fristed.

Asymmetri
Mangel på symmetri.

Asynje
Asynje er i nordisk mytologi en gud af hunkøn fra aseslægten.

Atahualpa
Atahualpa var den sidste inkakonge i Peru. Han blev taget til fange af spanierne og henrettet i 1533.

Atanatisme
Ophøjelse til gud.

Ataraksi
Urokkelighed, sindsligevægt.

Atavisme
Urarv, tilbagefald, opdukken af nedarvede træk fra fjern forfader.

Ateisme
Ateisme, gudløshed, gudsfornægtelse. Se artiklen: Ateisme

Ateist
Gudsfornægter.

Atekni
Goldhed hos kvinder.

Atelier
Kunstner eller fotografs værksted.

Athen
Athen, græsk by. Afholdt sommer-ol i 2004.

Athene
Athene er visdommens gudinde i græsk mytologi og skytsgudinde for byen Athen.
Hun fremstilles som ung kvinde i krigsudrustning, med spyd, hjelm og et skjold prydet af et gorgonhovede (vrængende kvindehovede med hugtænder).

Athenæum
1. Tempel for Athene i den græske mytologi.
2. Højere dannelsesinstitut.

Atlanta
Atlanta er hovedstaden i den amerikanske delstat Georgia. Byen har USA's højeste kriminalitet.

Atlanterhavet
Atlanterhavet er et hav på 106.500.000 kvadratkilometer, med en gennemsnitlig dybde på 3.865 meter. Den største dybde er på 9.200 meter. Atlanterhavet bliver større, fordi Amerika hele tiden driver længere mod vest. Havbunden er meget bakket og har tinder, der visse steder rager 3.000 meter op over havbunden.
Atlanterhavet er det næstestørste verdenshav, beliggende mellem Europa, Afrika og Amerika. Atlanterhavet dækker 1/5 af jordoverfladen.

Atlantis
Sagnland, man i oldtiden mente lå i Atlanterhavet. Se artiklen: Atlantis

Atlas
Atlas, se artiklen: Atlas

Atlaspapir
Atlaspapir eller satinépapir kaldes papir, der på den ene side er bestrøget med en lys farve og derefter indgnedet med fint pulveriseret talk, hvorved det får en silkeagtig glans, der ikke forsvinder ved befugtning.

Atlastræ
Atlastræ, feroliatræ, er en fællesbetegnelse for en mængde forskellige træsorter, som blot har det tilfælles, at de har en silkeagtig glans på snitfladerne, når de poleres. De benyttes til finere snedkerarbejder.

Atle
Atle, sagnkonge over hunnerne i tysk og nordisk heltedigtning. Han lokkede sine svogre, gote- eller burgunderkongerne Gunnar og Høgne til sig og lod dem dræbe for at vinde Nivlunge-skatten; deres søster Gudrun hævnede sig ved at dræbe sin husbond. Herom handler to kvad i den ældre Edda, »Atlakviða« og »Atlamál«. Det historikse grundlag er burgundernes nederlag mod hunnerne (437) og Attila's død (453).
Atle findes som mandsnavn i nordisk og tysk; i nordisk opfattes det som dannet af tillægsordet atall, grum.

Atlet
Atlet, udøver af fri idræt. Se artiklen: Atlet

Atletisk
Sportstrænet.

Atmosfære
1. Luft(lag) om Jorden, luftkreds.
2. Måleenhed for lufttryk.
3. Stemning.

Atmosfære (Jordens)
Vores planet Jorden har en atmosfære, der består af:
stof ved havoverfladen andel i % kommentar
Fast andel
nitrogen (kvæfstof) 78,1 N2, grundstof
oxygen (ilt) 20,9 O2, grundstof
argon 0,9 Ar, inaktivt grundstof
neon 0,0018 Ne, inaktivt grundstof
krypton 0,0001 Kr, inaktivt grundstof
helium 0,0005 He, inaktivt grundstof
hydrogen (brint) 0,00005 H2
xenon 0,000009 Ar, inaktivt grundstof
Variabel andel
dihydrogendioxyd (vanddamp) 0-4 H2O
carbondioxyd (kuldioxid, kultveilte) 0,034 CO2, årstids- og døgn-afhængigt
nitrogentetrahydrid (methangas) 0,0002 NH4
oxygen (ozon) 0,000004 O3, grundstof
Atmosfæren beskytter livet på Jorden ved at absorbere solens ultraviolette stråler, forgase meteorer, forgase kometer, absorbere kosmisk stråling og ved at reducere temperaturforskellen mellem nat og dag.
Temperaturen i Jordens atmosfære varierer med højden over havoverfladen:
* troposfære - 0 - 7/17 km, temperaturen falder med højden.
* stratosfære - 7/17 - 50 km, temperaturen stiger med højden.
* mesosfære - 50 - 80/85 km, temperaturen falder med højden.
* thermosfære - 80/85 - 640+ km, temperaturen stiger med højden.
Grænserne mellem disse regioner navngivnes tropopause, stratopause og mesopause.
Atmosfære regionerne navngives også på en anden måde:
* ionosfære - regionen indeholder ioner: Fra omkring mesosfære og thermosfære op til 550 km. Den kan underopdeles i:
o D-lag (75-90 km)
o E-lag (95-150 km)
o F-lag (>150 km)
* exosfære - over ionosfæren, hvor atmosfæren tynder ud til rummet.
* ozonlaget - eller ozonosfæren, omkring 10 - 50 km, hvor ozon findes.
* magnetosfære - regionen hvor Jordens magnetiske felt vekselvirker med solens solvind. Den strækker sig titusindvis af kilometer ud i rummet og med en lang hale væk fra solen.
* Van Allen strålingsbælterne - regioner hvor solens partikler bliver koncentreret.

Atmosfæres tryk
Kg tryk per cm2.

Atoksisk
Ugiftig.

Atom
Mindste bestanddel af et grundstof.

Atombombe
Bombe, som springer ved spaltning af uranatomer. Den første atombombe blev sprængt i 1945,

Atomkraft
Atomkraft er betegnelsen for den energi der skyldes processer i eller mellem atomkernerne, i modsætning til frigjort kemisk energi, der beror på bindingsforhold og omlejringer mellem elektronerne.
Der er to grundlæggende former for Atomkraft: Fission og fusion - eller med danske termer: Spaltning og sammensmeltning.
Fission foregår ved at tunge atomkerner spaltes til lettere. Typisk anvendes uran. Når en uran-kerne rammes af en neutron initieres fissionen, og resultatet er 2 mindre atomkerner + plus diverse partikler. Massen af partiklerne tilsammen er mindre end den oprindelige kerne. Masseforskellen udgør den frigivne energi og kan findes med Einsteins berømte formel:
E = mc2
Hvilket vil sige Energien E er lig den manglende masse m gange lysets hastighed c i anden. At få en fissionsproces til at levere energi har været muligt siden 2. verdenskrig, og det er samme proces, der sker i en konventionel atombombe.
Masseforskellen er også finten med den anden metode; fusion. Der er det lette atomkerner, som går sammen til tungere, og derved skaber termisk energi. Det kunne f.eks. være brintatomer, som smelter sammen til helium.
Der findes i dag ikke nogen fungerende fusionsreaktor, men der forskes og eksperimenteres med det via forskellige metoder: På JET-anlægget i England er en lang række lande gået sammen om at skabe fusion i en torus-reaktor, hvor massen fastholdes i et magnetfelt. Massen varmes op til nogle millioner grader, og fusionsprocessen kan derfor foregå. I USA prøver man at fokusere en masse laserstråler på nogle små dråber, og derved skabe tryk og temperatur nok til at starte en fusionsproces. Endelig er der myon-katalyseret fusion, hvor fusionsprocessen sker fordi elektroner erstattes af myoner, og da myoner er tungere end elektroner, så vil myonens bane blive mindre end elektronens, og derved kan atomkernerne komme så tæt på hinanden, at en fusion foregår.
Fusionsprocesser er grundlaget for alt liv på Jorden, da det er fusion, som foregår i Solen: Her smelter brint sammen til helium. Når alt brint er opbrugt om ca. 4 mio. år, så vil Solen begynde at sammensmelte helium til kul, og Solen svulmer op til en rød kæmpe og sluger Jorden og de andre indre planeter.
Fusion anvendes i brintbomber, hvor en konventionel atombombe bruges til at skabe temperaturer og tryk nok til en fusionsproces kan foregå.

Atommodel (Bohr)
I fysik bliver Bohr's atom model stadig brugt og lært pga. dens simple fremstilling af atomet som en positiv ladet kerne med elektroner i kredsløb i forskellige energi niveauer. Lidt som strukturen i solsystemet.

Atommodel (bølge)
Denne model er grundlæggende baseret på Bohr's atom model, men elektronernes og kernen beskrives som 3D stående bølger i rummet/3D sandsynlighedsfordelinger, i stedet for punkter. Elektronernes 3D sandsynlighedsfordeling bliver også benævnt »elektronskyer«.

Atomnummer
Et atomnummer er entydigt bestemt ud fra hvor mange protoner kernen i atomet indeholder. Ændrer antallet af protoner sig i atomet, som for eksempel ved fusion eller fission, ændrer atomnummeret sig.

Atomreaktor
Stedet, hvor energi ved spaltning af uranatomer frembringes.

Aton
1. Solgud (Ægypten).
2. Ubetonet.
3. Tonløs.

Atonal
Ikke bundet til bestemt toneart.

Atout
Trumf.

Atrabilitet
Tungsind, melankoli.

Atrium
Forhal.

Atriumhus
Firelænget, enetagers hus omkring lukket gård.

Atroce
Rå, grusom.

Atrocitet
Grumhed, afskyelighed.

Atrofi
Atrofi er et lægeligt udtryk fra græsk som betegner svind af væv, legeme eller organ. Årsagen til denne tilstand kan være mangelfuld næringstilstand, nedsat brug eller alderdom.
Alt efter arten af ovenstående sygdom kan de danske udtryk (vægt-)svind, svindsot eller tæring anvendes synonymt.

Atrofiere
Hentæres, afmagres.

Att.
Att. er en forkortelse for attention.

Attentat
Mordforsøg, snigvold.

Attention
Med særlig adresse til.

Attache
Gesandtmedarbejder.

Attachere
Knytte til.

Attachetaske
Lille kuffertlignende taske.

Attak
Angreb.

Attakere
Angribe, anfalde.

Attentat
Overfald, mordforsøg.

Attentatet på Hitler
Den 20. juli 1944 foretog oberst Claus von Stauffenberg et attentat på Adolf Hitler i førerhovedkvarteret Ulveskansen i Rastenburg i Østprøjsen.
To gange tidligere havde Stauffenberg undladt at gennemføre attentatet fordi Hermann Göring og Heinrich Himmler ikke var til stede.
Men den 20. juli anbragte Stauffenberg en mappe med en bombe i, ikke lang fra Hitlers fødder. En anden officer som mappen stod i vejen for flyttede den om bag konferencebordets svære ben og da bomben detonerede mindskedes virkningen af sprængningen af benet og den tykke bordplade samt barakkens spinkle konstruktion.
Fire af de tilstedeværende officerer blev dræbt og tyve andre blev såret, men Hitler slap med nogle knubs. Han kom sig imidlertid aldrig over chokket og storhedsvanviddet voksede han følte sig frelst af forsynet for at redde Tyskland om end det tyske rige ikke længere var ham værdigt.
Bag Stauffenberg stod en løs sammensværgelse af officerer, embedsmænd og politikere.
Der havde været andre attentaforsøg og der fandtes anden modstand i Tyskland, men oftest individuelt og uden en større sammenhængende modstandsbevægelse.
Kendt er blandt andet modstandscellen Weisse Rose koncentreret om studerende ved Münchens universitet og omkring søskendeparret Scholl.
Men for at gennemføre et coup d’etat var der brug for var en gruppe med indflydelsesrige personer som modstanden kunne samle sig omkring og med det nødvendige samspil med de væbnede styrker og forberedelse af civil og militær administration efter et kup. Netop i Tyskland var de væbnede styrker den eneste større bevæbnede magt, der var relativt uafhængig af partiet og som – med beslutsom ledelse – ville have kunnet vælte Hitler.
Men de væbnede styrker aflagde en troskabsed til Hitler og til det tyske rige og denne troskabsed betød, at personer der indgik i en konspiration mod Hitler blev forrædere i dobbelt forstand både ved at forråde fædrelandets udvalgte leder og Hitler som person. De – ikke mindst militærfolk – der udgjorde den inderste kerne af konspirationen, gjorde dette ud fra en opfattelse af, at Hitlers ulovlige magtovertagelse i sig selv var et større forræderi end det de – med en tvungen edsaflæggelse – kunne begå ved at søge at fjerne ham.
En tidlig organisator var admiral Wilhelm Canaris, der i 1935 blev udnævnt til chef for den militære efterretningstjeneste Abwehr. Stærkt støtte af sin næstkommanderende general Hans Oster gjorde Canaris en del af sin organisation – Zentralamt eller den såkaldte Afdeling Z – til et center for afvigelse.
Omkring Canaris og Oster samledes efterhånden den kreds der langt senere skulle komme til at stå bag attentatet den 20. juli.
General Ludwig Beck var chef for hærens generalstab fra 1933 til 1938, da han efter skandalerne med Werner von Blomberg og Werner Freiherr von Fritsch søgte at organisere en modstand mod Hitlers krigsplaner, og derfor måtte tage sin afsked. Efter dette engagerede han sig stærkt i modstanden sammen med Leipzig’s borgmester Carl Friedrich Goerdler.
Fra diplomatiet kom Ulrich von Hassel, Tysklands ambassadør i Rom og svigersøn til storadmiral von Tirpitz. Han deltog i forhandlingerne i 1936 om en Rom-Berlin akse og så denne som endnu et skridt hen mod krig i Europa. Kort efter at Ribbentrop i 1938 blev Hitlers udenrigsminister, blev von Hassel afskediget.

Attention
Opmærksomhed, giv agt!

Attentisme
Nølerpolitik.

Attenuation
Det at svække.

Attenuere
Svække, fortynde.

Attest
Vidnesbyrd, bevis, skriftligt vidnesbyrd.

Attestation
Bekræftelse.

Attestant
Vidne.

Attestats
Embedseksamen.

Attestere
Stadfæste, bekræfte, bevidne.

Attisk salt
Åndrig tale.

Attitude
Positur, holdning, legemsstilling.

Attrahere
Tiltrække.

Attraktion
Tiltrækning, seværdighed.

Attraktiv
Tiltrækkende.

Attrap
Fælde, drilleting, hul efterligning.

Attrapere
Pågribe, fange, narre.

Attribuere
Tilskrive.

Attribut
Væsensmærke, kendetegn, symbolsk ting knyttet til personer eller guder for eksempel dødens le, tillægsord.

Attrition
Sjælsuro, anger, slitage.

Atum
Atum, ægyptisk gud. Se artiklen: Atum

Atypisk
Afveigende fra det typiske.

Au jus
Fransk for med sky.

Au maigre
Fransk for tilberedt uden fedtstof.

Au naturel
Fransk for uden særlig tilberedning.

Aubade
Morgensang.

Aubergine
Fransk for frugt af ægplanten.

Auctor
Ophavsmand, forfatter.

Audacitet
Mod.

Audhumla
Audhumla er urkoen det første væsen der eksisterer i nordisk mytologi i skabelsesberetningen. Jætten Ymer kommer til og lever af Audhumlas mælk. Af jætten Ymer dannes hele vores verden senere - himmel og skyer, jord og klippe. Audhumla slikker salt af en sten og danner ud af stenen jætten Bure. Han bliver forfader til gudeslægten aserne.

Audibel
Hørbar.

Audiens
En audiens er et foretræde hos en rangsperson, for eksempel den danske dronning.

Audifon
Høreappart.

Audiovisuel
Som virker både gennem hørelse og syn.

Auditorium
Foredragssal.

Auditør
Militær forhørsleder.

Auditiv
Høre-.

Auditorium
Høresal, tilhørerskare.

Augiasstald
Augiasstald er et sted, hvor der er virkelig roderi eller kaos - en sand svinesti. Udtrykket stammer fra det græske sagn om kong Augias, som ikke havde muget ud i sin stald i 30 år.

Augmentation
Forøgelse.

Augmentativ
Tillægs-, øgende.

Augmentere
Øge, forstørre.

Augur
Romersk spåmand.

Augurere
Spå.

Augurium
Spådom.

August
Måned opkaldt efter Augustus, romersk kejser. Ældre dansk navn Høstmåned.

August Krogh
August Krogh (15. november 1874 - 13. september 1949). Dansk zoolog og fysiolog. Gift 24. marts 1905 med Marie Krogh.
Satte blandt andet arbejdet med forbedring af insulinfremstilling i Danmark i gang hvilket førte til oprettelsen i 1924 af Nordisk Insulinlaboratorium.
Tildelt Nobelprisen i fysiologi og medicin i 1920 for opdagelsen af den kapillarmotoriske regulationsmekanisme.

Augustus
Augustus, den første romerske kejser. Se artiklen: Augustus (Octavian)

Auktion
Salg til højstbydende.

Auktionarius
Leder af en auktion.

Aula
Åben hal, festsal.

Aulæum
Teaterfortæppe.

Aura
Vindpust, udstråling.

Aurea mediocritas
Latin for den gyldne middelvej.

Aureole
Glorie, berømmelse.

Aurora
Morgenrøde.

Aurora australis
Sydlys.

Aurora borealis
Nordlys.

Aurikel
Kodriver.

Aurora
Romersk gudinde for morgenrøden.

Aurvandil
Aurvandil den tapre er i nordisk mytologi gift med vølven Groa. Aurvandil mistede sin tå under flugten fra Jotunheim. Tor kastede tåen op på himlen, hvor den blev til en stjerne.

Auskultere
Undersøge ved lytning.

Auspicie
Auspicie betyder fuglevarsel og var en måde, hvorpå man tog varsler af fremtiden. Se artiklen: Auspicie

Auspicier
1. Varsler.
2. Beskyttelse, protektion.
3. Auspicier bliver i dag brugt i betydningen ledetegn. Man taler om at være under NNs auspicier, altså ledelse. Brugen stammer fra det gamle rom, hvor politiske og militære ledere, havde pligt til at tage auspicier (fuglevarsler) og lade sig lede af disse.

Auspicere
Spå.

Australien
Australien er et land nordvest for New Zealand. Se artiklen: Australien

Australske alper
Bjergkæde i Australien.

Austrasien
Austrasien kaldtes den østlige del af det merovingiske frankerrige. Se artiklen: Austrasien

Autark
Selvhersker.

Autarki
Selvstændighed, »være sig selv nok«, eneherredømme, uafhængihed.

Autenticitet
Sandhed, ægthed.
Kan, uden ændring af betydningen, kortere betegnes autenti.

Autentisere
Stadfæste.

Autentisk
Troværdig, hjemlet, ægte, retsgyldig.

Auteur
Forfatter.

Autigen
Stedlig.

Auto
Bil

Autobiografi
Selvskildring.

Autodidakt
Selvlært.

Autodafe
Kætterbrænding.

Autograf
Håndskrift, selvskrift, en forfatters egenhændigt skrevne tekst; underskrift; en berømtheds underskrift som samlerobjekt.

Autokefal
Uafhængig.

Autokrat
Selvhersker, eller enevoldsherre.

Autokrati
Autokrati (græsk), enevælde. Egentlig selvhersken, en uindskrænket magtfylde, hvis udøver ikke tager hensyn til noget eller nogen uden for sig selv.
Således er autokrati også anvendt i etikken som betegnelse for det princip, at handlingen bestemmes alene af individets egne formål.

Autokratisk
Diktatorisk.

Autokritik
Autokritik (græsk), selvbedømmelse, selvkritik.

Autokromplader
Autokromplader, fotografiske plader. Se artiklen: Autokromplader

Autolaryngoskopi
Autolaryngoskopi (græsk), spejlundersøgelse af sit eget strubehoved, kan man udføre ved et system af to spejle - foruden selve strubespejlet -, så man dels kan kaste lys ind på strubespejlet, dels i et af de andre spejle kan iagttage det billede, som dannes i strubespejlet.

Autolatri
Selvforgudelse, selvglæde.

Autolykos
Autolykos, mestertyven blandt de græske heroer, var Hermes' søn. Autolykos stjal især kvæg med stor behændighed (fra Eurytos på Euboia, fra Sisyfos og andre) og skjulte bagefter tyverierne ved at forandre kvægets ydre eller forvandle sig selv.

Autolykos
Autolykos, græsk astronom og matematiker fra Pitane i Æolien, levede omkring 310 f. Kr. Der er bevaret to arbejder af ham: »Om roterende kugler« og »Om fiksstjernernes op- og nedgang«, men i virkeligheden danner de et hele. De er sidst kritisk udgivne af Hultsch (Leipzig 1885) og af ham forsynede med en latinsk oversættelse foruden en omtale af alle de tidligere udgaver og eksisterende håndskrifter. Sandsynlig er disse skrifter et forkortet uddrag af Eudoxos. Det førstnævnte er benyttet af Euklid.

Automachi
Automachi (græsk), modstrid med sig selv.

Automat
Automat en mekanisme, der udfører sine bevægelser ved egen hjælp. Se artiklen: Automat

Automatisere
Det at foretage produktionsforenkling ved benyttelse af anlæg, der arbejder af sig selv.

Automatisk
Selvvirkende, refleksmæssig.

Automedon
Automedon, Diores' søn, Achilleus' ven og vognstyrer i kampen mod troerne. Hos antikke forfattere bruges ordet automedon også undertiden som betegnelse for en vognstyrer i almindelighed.

Automobil
Automobil er en selvkørende, motoriseret køretøj opfundet i slutningen af den 19. århundrede.
Automobil betyder slet og ret selvbevægende - altså kan bevæge sig af sig selv, men blev på dansk erstattet af det mere mundrette ord bil efter en afstemning i Politiken i 1902.
Som synonym anvendes også vogn og bil.

Autonoé
Autonoé, datter af Kadmos og Harmonia, var Aristaios' hustru og mor til Aktaion.

Autonom
En autonom er en person som har selvstyre. Betegnelsen bruges ofte om især venstreorienterede unge i Københavns aktionsmiljø.

Autonomi
Selvstyre, hjemmestyre. Se artiklen: Autonomi

Autonomister
Autonomister, tilhængere af selvstyre.

Autonommønter
Autonommønter (af græsk autonom, selvstændig) kaldes mønter slagne af sådanne oldtidsbyer, som efter at være blevet led i et større rige dog bevarede deres møntret; dette var et ikke ualmindeligt forhold, dog ophørte det i Romerriget med den stigende centralisation; længst bevarede græske byer i rigets østlige del denne ret (til 3. århundrede).

Autopati
Selvfølelse.

Autopilot
Automatisk styreapparat, der holder fly på fastlagt kurs.

Autoplastik
Autoplastik (græsk), den operative dækning af et substanstab ved vævsdele, tagne fra nærmere eller fjernere liggende dele hos patienten selv.

Autopragi
Uafhængighed.

Autopsi
Autopsi (græsk), selvsyn. Se artiklen: Autopsi

Autor
Ophav, forfatter.

Autorisation
1. Fuldmagt, tilladelse, godkendelse.
2. Godkendelse fra offentlig myndighed ti lat udføre en bestemt opgave.

Autorisere
Bemyndige, stadfæste.

Autoriseret
Godkendt.

Autoriseret prøve
Prøve godkendt af offentlig myndighed.

Autoritativ
Indflydelsesrig, troværdig.

Autoritet
Myndighed, sagkyndig, gyldighed, indflydelse, magt.

Autoritetstro
Blind tro på de førende.

Autoritær
Myndig, diktatorisk.

Autostrada
Motorvej.

Autoteisme
Selvforgudelse.

Autoteist
Selvforguder.

Automnal
Efterårs-, høstlig.

Autun
Autun er en by beliggende i Frankrig ved floden Arroux. Byen hed i romertiden Augustodunum og har talrige ruiner.

Auxiliation
Bistand.

Auxiliær
Hjælpende, bistands-.

AV
AV er en forkortelse for audiovisuelle undervisningsmidler.

Avaji
Avaji er en ø i Kii Kanalen, der er beliggende mellem Honshu og Shikoku i Japan. Øen har et areal på 566 kvadratkilometer.

Avalon
Avalon, lille ø ved Bretfloden (Somerset, England), der af de gamle kelter synes at have været æret som et helligt sted. Senere blev Avalon navnet på en slags forjættet land, en salighedsø, hvor heltene opholdt sig efter døden, nydende en evig, uforanderlig lykke sammen med skønne feer. Til Avalon, hvor feen Morgana boede, førtes således den keltiske nationalhelt, Artus, da han var blevet dødelig såret af Modred.

Avance
1. Vinding, fortjeneste.
2. I jagtterminologi kommando til stående hund om at gå frem og rejse vildtet.

Avancement
Forfremmelse.

Avancere
Avancere (fransk), rykke op i en højere stilling, forfremmes; rykke frem mod fjenden; betale forud; skride (frem).

Avantage
Avantage (fransk), fordel, fortrin; hvad nogen har eller får forud for en anden.

Avantgarde
Fortrop.

Avantscene
Avantscene, den del af skuepladsen, der er nærmest tilskueren; Logen imellem scenen og tilskuerpladsen, prosceniumslogen.

Avarer
Avarer, et tatarisk folk. Se artiklen: Avarer

Avec
Med.

Avena
Havre.

Aventino
Aventino er navnet på en af Roms syv høje.

Avertere
Kundgøre, udbyde.

Aventurere
Vove, risikere.

Aventurier
Lykkeridder.

Avenue
Bred beplantet gade.

Average
Havari, gennemsnit.

Avers
Forside.

Aversabel
Ækel.

Aversion
Modvilje, lede.

Avertere
Kundgøre, advare, udbyde.

Avertissement
Annonce.

Avesta
Persernes hellige skrift.

Aveu
Tilståelse.

Aviarium
Fuglebur, voliere.

Aviatik
Flyvning.

Aviatiker
Flyver, luftskipper.

Avid
Havesyg.

Aviditet
Begærlighed.

Avignon
Avignon er en by i Frankrig.
Fra 1307 til 1378 residerede paverne i Avignon.

Avilere
Nedværdige, ydmyge.

Avion
Flyvemaskine.

Avirulent
Ugiftig.

Avistaveksel
Veksel betalbar ved forevisning.

Avitaminose
Vitaminmangel.

Avitus
Avitus, en indfødt galler, var under kejser Valentinian 3. præfekt i Gallien. Se artiklen: Avitus

Aviær
Fugle-.

Avlsregister
Reigster over hunde, der ved prøver og udstillinger har vist sig berettiget til brug i avlen.

Avokation
Kald, gerning, dont.

Avvalorato
Livligere.

Axeni
Ugæstfrihed.

Axiom
Et axiom er en grundregel, der antages at være sand. Reglen kan ikke bevises. Eksempelvis antages det i klassisk geometri, at man altid kan tegne en linje med en vilkårlig længde. Generelt bygger matematikken udelukkende på axiomer, i lighed med, at 2+2=4 er en rimelig antagelse.
Aristoteles opstillede i sin bog Metafysikken to axiomer for sin filosofi:
* Modsigelsessætningen.
* Sætningen om den udelukkede tredje mulighed.

Ayatollah
Højtstående islamisk gejstlig.

Aypni
Søvnløshed.

Azimut
1. Vinklen i horisonten fra nord over øst til et himmellegemes højdecirkel. Mål til brug for stedbestemmelse på himlen.
2. Kompasretning mod en satellit ud fra 360 grader med syd som 180 grader.

Azimutalinstrument
Instrument til måling af azimut.

Azoisk
Fortids-.

Azotisk
Kvælende, stinkende.

Azpeitia
Azpeitia, by i Nordspanien. Se artiklen: Azpeitia

Azteker
Aztekerne er et mesoamerikansk folk i det centrale Mexico med en rig mytologi og kulturarv. Se artiklen: Azteker

Azur
Himmelblå.

Azygisk
Ugift.

Azymitter
Azymitter (græsk, latin infermentarii), et spottenavn, som de ortodokse grækere gav latinerne, fordi disse ved nadveren nød usyret brød. Grækerne blev til gengæld af latinerne kaldt prozymitter (fermentarii), fordi de nød syret brød.