LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav B - Bank

B
1. Det andet bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Bogstavet B blev ikke brugt i etruskisk, fordi denne sprogejendommelighed alene ikke havde stemt lukkelyd. Alligevel var etruskerne bekendt med bogstavet som var afledt af det græske beta. Dets latinske lydværdi var højst sandsynlig af græsk indflydelse. Det semitiske bogstav bet blev også udtalt som /b/. Den originale baggrund for symbolet var 'hus'.
3. Partibogstav for Det radikale venstre.
4. Kemisk tegn for bor.
5. I musik er B tonen et halvtonetrin under h og anvendes som fordybelsestegn.

B2B
B2B er et akronym for business to business som dækker handel imellem virksomheder - i modsætning til handel imellem en virksomhed og en forbruger (B2C). Mange produkter gennemgår en lang kæde af B2B salg for i sidste ende at blive solgt til forbrugeren.

Ba
Ba, kemisk tegn for barium.

Baalbek
Baalbek, det er »Dalens Herre«, by i Libanon, imellem de to velkendte parallelt løbende bjergkæder Libanon og Antilibanon, berømt for sine storartede, vel
bevarede tempellevninger, der er byggede i grøsk-romersk stil og stammer fra den romerske kejsertid. Baalbek ligger 60 kilometer østnordøst for Beirut.
I biblen omtales Baalbek ikke. At byen skulle nå op til Salomos dage, som araberne fortæller; er ubeviseligt. Af grækerne kaldtes Baalbek Heliopolis, »Solens by«. Af syrerne kaldtes solguden ofte Baal. Baalbek nævnes først af Josefus og Plinius. Den havde rimeligvis allerede betydning under August, men 2. (og 3.) århundrede var sikkert byens mest glimrende tid. Da anlagdes de to store op til hinanden stødende platformer, på hvilke hovedtemplerne lå, og som i oldtiden dannede byens Akropolis. Om anlæggene giver planen oplysning. Platformen, der er henved 300 meter lang og 135 meter bred (når man regner den mindre Platform med, omtrent 180 meter), hæver sig omtrent 7 meter over grunden; men selve hovedtemplets basis er næsten dobbelt så høj. Platformen støttes til alle sider af solide mure, opførte af vældige, tilhuggede blokke. Af disse har tre, der ligger ved siden af hinanden, 6-7 meter over grunden, særlig tiltrukket sig opmærksomheden på grund af deres størrelse; hver af dem er over 19 meter lang og hver 4 meter høj og bred.

Bab-el-Mandeb
De to byer Djibouti og Aden ligger på hver sin side af Bab-el-Mandeb.

Baba
Baba (tyrkisk), »far«, bruges almindeligt som hæderstitel hos tyrkiske folk og desuden i Iran, Indien og så videre. Af persiske digtere, til hvis navne
titlen Baba knyttes, er navnlig to kendte: Baba Tahir Urjan (død 1019), en af de tidligste mystiske digtere i Persien og Baba Fighani, kaldet »den lille Hafiz« (død 1516 eller 1519), hofdigter, først hos sultan Hussein af Herat, siden hos sultan Jakub i Tabriz.

Baba
Baba, 2150 meter højt pas over Heri Rud bjergene i det nordvestlige Afghanistan Nord for Herat.

Baba
Baba er et slags bagværk af gærdej. Den er af polsk oprindelse og omtales allerede i begyndelsen af 18. århundrede. Den er enten glaseret med en
sukkerglasur med arrak, rom eller lignende, eller den overhældes lige inden anretningen med madeira, arrak eller lignende.

Babadag
Babadag, by i Rumænien, landskabet Dobrudsha, ligger 4 kilometer vest for strandsøen Rasim (Razelm) i en lav bjergegn. Babadag, der under tyrkerne var fæstning, indtoges af russerne 1771 og 1828.

Babel
Babel, assyrisk-babylonisk og hebraisk navn på Babylon.

Babelsk
Kaotisk, larmende.

Babelstårnet
Babelstårnet omtales kun i Jahvistens fortælling 1. mosebog 11, der fortæller om de forskellige nationers og sprogs opståen: Oprindelig dannede menneskene eet samfund. De bosatte sig på Shinears slette (Babylonien) og tog sig da for at bygge en by, hvori de alle kunne bo, af teglsten og asfalt, og som udtryk for deres vælde et himmelragende tårn. Men Jahve kom ned og så deres foretagende og den styrke, deres sammenhold gav dem; for at hindre deres ubegrænsede magtudfoldelse gav han dem da forskellige sprog og spredte dem over jorden. Fortællingen udtrykker, at menneskenes kraft, hvis
de dannede eet samfund, ville være uendelig og gå over i det guddommelige, men på den anden side, at der er en guddommelig »misundelse«, som ikke ville tåle dette. Det mægtige Babylon betragtes som det sted, hvor menneskene har søgt at udfolde denne kraft. Man har derfor ment at kunne finde tilknytning for fortællingen om tårnet i en bestemt bygning i Babylon, og da navnlig tænkt på Marduk-templet Esagil, der allerede omtales under Hammurabi (cirka 2200 f.Kr.), og som nu er udgravet. Andre har tænkt på Nebotemplet Ezida i Borsippa sydvest for Babylon. Fortælleren finder en sammenhæng mellem navnet Babel og hebraisk balal »forvirre«.

Baber
Baber (»tigeren«), egentlig Zahir-ed-din Muhammed, søn af Omar Sheikh Mirza og efterkommer af Timur (Tamerlan), berømt erobrer og stifter af stormogulernes dynasti. 1493 fulgte han, i en alder af 12 år, sin far på tronen i Ferghana. Grådige naboer søgte at benytte sig af hans ungdom og uerfarenhed til at frarive ham hans land, men han havde held til at besejre vanskelighederne og satte sig 1498 i besiddelse af Samarkand, som han dog siden mistede. Han udstrakte nu sine erobringer videre, var 1507 herre over Kabul og Khorasan og begyndte det følgende år, efter at have befæstet sin magt over
Afghanistan, sine erobringstogter mod Indien. Efter at have foretaget fire togter til Hindustan besejrede han 1526 sultan Ibrahim, af Dehli, bemægtigede sig Dehli og Agra og udvidede i de følgende år sit herredømme til hele det sydlige Hindustan.
Han gjorde Agra til sin residens og anvendte megen bekostning på at smykke denne by. Baber døde 1530 og efterfulgtes af sin søn Humajun. Baber besad megen boglig dannelse, var lige kyndig i tyrkisk og persisk og bevandret i musikken. Han er forfatter til et højst interessant memoireværk, der er affattet på tschagatai-tyrkisk og giver indblik i forholdene i Centralasien og Indien i den første fjerdedel af 16. århundrede.

Babiner
Babiner, russiske brunsorte katteskind af ringe værdi, der benyttes til for.

Babinski-refleksen
Babinski-refleksen er en primitiv refleks hos mennesket. Den kan ses ved at storetåen bøjes opad og de øvrige tæer spredes, som følge af berøring af fodsålen. Ses ved bestemte sygdomme i centralnervesystemet og hos spædbørn.

Babinske republik
Babinske republik, et selskab, stiftet cirka 1560 af en polsk adelsmand, Pszonka, på hans gods Babin i nærheden af Lublin, hvis medlemmer dels under munter skæmt slog gækken løs, dels i en spøgende form revsede hinandens småfejl. Det var organiseret ligesom den virkelige stat (det vil sige: den polske Republik), idet enhver måtte overtage et bestemt embede (som minister, senator og så videre) og netop et sådant, som han egnede sig mindst til. Selskabet vandt stor tilslutning og talte blandt sine medlemmer flere af rigets ypperste mænd. Dets eksistens lod sig påvise endnu i slutningen af 17. århundrede.

Baby
1. Spædbarn, nor.
2. Navlestrengen hos den nyfødte og normale baby måler mellem 35 og 70 centimeter og indeholder en pulsåre, som blodet til moderkagen strømmer igennem samt to blodkar, hvorigennem blodet kommer tilbage til barnet.
Under en procent af nyfødte børn har udelukkende de to blodkar i navlestrengen, og her ses der flere alvorlige misdannelser på hjerte og lunger.
Et foster efter 3. svangerskabsmåned kaldes føtus, før 3. svangerskabsmåned kaldes det embryon.

Babylon
Oldtidsbyen Babylons ruiner ligger ved foden af floden Eufrats.

Babylonisk
Kaotisk, larmende, lastefuld.

Baccalaureat
Laveste akademiske grad ved nogle højere udenlandske læreranstalter svarende til en dansk studentereksamen. I antikken var det betegnelsen for en arbejder på et gods.

Bacchus
Romersk gud for vinen. (Dionysus).

Bachelor
Ungkarl

Bacille
Stavformet bakterie

Bacillus cereus
Der findes flere typer Bacillus, hvor især Bacillus cereus er årsag til fødevareforgiftning. Bacillus cereus vokser indenfor temperaturområdet 7-48 grader, men kan indimellem også vokse ved 5-7 grader, særligt i mejeriprodukter.
Bacillus cereus findes naturligt i jordbunden, hvorfra den kan sprede sig til vegetabilske fødevarer. Samtidig kan bakterien danne sporer, som tåler fuldstændig udtørring. Af samme grund kan man finde bakterien i tørre produkter som korn, mel og krydderier.

Back
Målforsvarer i boldspil.

Backbone
Backbone er i it-terminologi en betegnelse for den del af et datanet med særlig høj kapacitet som samler trafik fra nettets periferi, transmitterer den og atter fordeler den til periferien. Da dette minder om motorvejsnettets opgaver, omtales internettets backbone indimellem som informationsmotorvejen (engelsk: information highway).

Backfisch
Ung pige, teenager, ungtøs, pigeunge.

Backgammon
Backgammon er et brætspil, der spilles af to spillere. Se artiklen: Backgammon

Backlist
I forlagsvirksomhed, bøger der har konstant salg.

Bacon
Englands-Flæsk.

Badaus
Brat, pludselig, uventet.

Baden-Württemberg
Baden-Württemberg er en af Tysklands 16 Bundesländer (føderale stater). Baden-Württemberg ligger i det syd-vestlige Tyskland og grænser op til Schweiz mod syd, Frankrig mod vest, og de tyske stater Rheinland-Pfalz, Hessen og Bayern. Vigtige byer i Baden-Württemberg er Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Backnang og Reutlingen. Baden-Württemberg har cirka 10,5 millioner indbyggere, dækker 35.750 kvadratkilometer, og er således den tredje største både i population og areal af de 16 Bundesländer. Statsminister er Erwin Teufel (CDU), som leder en koalitionsregering mellom CDU og FDP.
Baden-Württemberg blev dannet den 25. april 1952 ved sammenlægning af de tidligere Bundesländer Baden og Württemberg.

Badin
Spøgefugl

Badinage
Spøg, løjer.

Badinerie
Spøg, løjer.

Badometri
Skridtmåling.

Badulje
Ståhej, ballade.

Badus
Brat, pludselig, uventet.

Baffin Island
Baffin Island er verdens femtestørste ø. Øen har et areal på 476.088 kvadratkilometer og er beliggende i Ishavet. Baffin Island er en del af Nordvestterritoriet i Canada.

Bag
Pose, sæk, taske.

Bagage
Rejsegods, håndgods, oppakning.

Bagarre
Ballade, klammeri.

Bagatel
Småting, småtteri, ubetydelighed.

Bagatellisk
Betydningsløs, lille.

Bagbord
I skibsterminologien betegnelsen for venstre side af skibet set i sejlretningen.

Bagløb
Hårvildtets bagben.

Bagskud
Skud til vildt, der løber/flyver direkte væk fra jægeren.

Bahamas
Bahamas, land i Caribien. Se artiklen: Bahamaøerne

Bahamaøerne
Bahamaøerne, land i Caribien. Se artiklen: Bahamaøerne

Bahrain
Bahrain, land i Mellemøsten. Se artiklen: Bahrain

Bahuvrihi
Bahuvrihi er et ord som er sammensat af et adjektiv og et substantiv, der betyder noget helt andet end betydningen af de to ord. For eksempel rødkælk er en fugl mens en rød kælk er ... På sanskrift betyder det at have for meget ris!

Baisemain
Håndkys.

Baisse
(Pris-, kurs-) fald, nedgang.

Baissist
Børsspekulant, der driver baissespekulationer.

Baja California
Baja California ligger på Den Californiske Halvø og er en stat i det vestlige Mexico på nordenden af halvøen, ofte med tilføjelsen Norte for at undgå forvekslinger med det mexicanske navn for halvøen, som også er Baja California. Mod nord grænser staten op til USA, mod vest til Stillehavet, mod øst til Sonora og Cortezhavet, og mod syd til Baja California Sur.
Staten havde i 2001 et anslået indbyggertal på 2,6 millioner, langt flere end i Baja California Sur. Mere end 75 procent af indbyggerne bor i byerne Tijuana og Mexicali, statens hovedstad.
Historieuddrag
* 1690'erne-1700'erne: Spanierne bosætter sig i Californien.
* 1804: Den spanske koloni Californien opdeles i Alta ("høj") og Baja ("lav") California, på det sted hvor franciskaner-missionerne i nord møder dominikaner-missionerne i syd.
* I 1850, efter Alta California er blevet annekteret af USA som staten Californien, bliver Baja California yderligere opdelt i et nordligt og et sydligt territorium.
* 1952: Det nordlige Baja California bliver Mexicos 29. stat.
* 1974: Det sydlige territorium bliver den 31. stat, Baja California Sur.
Kommuner
Baja California er opdelt i fem kommuner:
Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate, og Tijuana.

Baja California Sur
Baja California Sur er en stat i Mexico, som ligger på den sydlige del af Den Californiske Halvø, syd for den 28. breddegrad. Staten har et areal på 73.677 km² og i 2003 havde den et anslået indbygger tal på 463.500.
Statens hovedstad er La Paz. I staten ligger også turistbyen Cabo San Lucas.
ISO 3166-2-koden er MX-BCS.
Kommuner
Staten Baja California Sur er opdelt i fem kommuner:
Comondú, Mulegé, La Paz, Loreto og Los Cabos.

Bajadere
Indisk tempeldanserinde.

Bajads
Klovn, spøgefugl.

Bajadser
Opera af Leoncavallo, komponeret i 1892. Handlingen udspiller sig i Calabrien år 1865.

Bajkal sø
Sø med et areal på 31.500 km2. Største dybde 1.741 m.

Bak
I skibsterminologi betegnelsen for den forreste del af skibsdækket, gerne opbygget.

Baker Street
Baker Street er en gade i den gamle del af London. Husnummeret 221 B er verdenskendt, selv om adressen og dens beboere aldrig har eksisteret. Baker Street 221 B blev nemlig Sherlock Holmes adresse i London i de udødelige bøger af Sir Conan Doyle om netop Sherlock Holmes.

Bakkanal
1. En fest, hvor man drikker ustyrlig meget alkohol - et rent sviregilde.
2. Drikkelag.

Bakkantisk
Løssluppen.

Bakke op
I skibsterminologien betegnelsen for at øse mad op eller hjælpe til (opbakning).

Bakkenbart
Kindskæg.

Baksmønstring
I skibsterminologien betegnelsen for en rulle, hvor alle møder op i skibsnummerorden.

Bakstørn
I skibsterminologien betegnelsen for at vaske op, gøre rent om læ.

Baktericid
Bakteriedræbende.

Baktericidi
Desinfektion.

Bakterie
Mikroskopisk organisme.

Bal
Billardkugle.

Balafon
Balafon, afrikansk musikinstrument. Se artiklen: Balafon

Balalajka
Russisk strengeinstrument.

Balance
Ligevægt, opgør, regnskabsfacit.

Balancere
Holde ligevægt, stemme.

Baldakin
Tronhimmel, tag over trone, prædikestol eller (himmel-) seng.

Baldassare Peruzzi
Baldassare Peruzzi (1481 - 1537), italiensk arkitekt og maler. Se artiklen: Baldassare Peruzzi

Balder
Balder er i nordisk mytologi søn af Odin og Frigg. Se artiklen Balder

Baldyre
Brodere.

Baleariske Øer
De balearikse øer består af Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza, Cabrera og Conejera.

Balkon
Altan, etage i teatersal, svale.

Ballade
Lyrisk-fortællende digt, sjov, postyr.

Ballast
I skibsterminologien betegnelsen for vægt til afbalancering af et skib. Der bruges typisk sten, vand eller metalblokke.

Balle
Varepakke.

Ballerina
Balletdanserinde.

Ballerino
Balletdanser.

Ballist
Ballist, navnet på en kastemaskine. Se artiklen: Ballist

Ballistisk tabel
Tabel, der blandt andet vier riffelkuglens bane ved forskellige indskydningsafstande, kuglevægte og projekttiler samt ordinater.

Ballotering
Kuglevalg.

Balsam
Lindrende salve, husvalelse

Balsamere
Foretage en balsamering.

Balsamering
Præparering af lig mod forrådnelse.

Balsamisk
Vellugtende, lindrende, liflig.

Baltisk
Østersø-.

Baluchistan
Baluchistan ligger i Pakistan.

Balustrade
Brystlæn, stenrækværk.

Bam
Bam er en by i den iranske provins Kerman. Byen var tidligere et stort handelssted på Silkevejen. En af verdens største bygninger i ler fæstningen Arg-e Bam ligger i byen. Fæstningen blev dog så godt som jævnet med jorden under et stort jordskælv i december 2003. Før jordskælvet, som blev målt til 6,6 på richterskalaen, var befolkningstallet cirka 79.000 (sidste kendte folketælling, det reelle befolkningstal menes at have været større). Under jordskælvet omkom 41.000 (officielt tal januar 2004) og 90% af alle bygninger, hovedparten bygget af ler, faldt sammen.

Bambina
Lille pige.

Bambino
Lille dreng.

Bambus
Bambus er den længst levende og største af alle græsarter. Gruppen tæller 50 underarter. Bambus har hjemme i de tropiske fugtige områder i Østasien. Den lange stængler er hårde som ben, og de er hule. Bambus har en vandret grenet rodstok med tætte skud. De sidste kan vokse med op til 30 centimeter i døgnet. Bambus kan danne store ufremkommelige skove. De største bambus kan blive 40 meter høje og 30 centimeter i bredden. De blomstrer første når de bliver cirka 60 centimeter, og herefter dør planten. En mindre art af bambus kan vokse i danske haver og kan overleve den danske vinter. Deres stængler, som kan fås i alle mulige tykkelser bliver brugt til en lang række formål, herunder husbyggeri, møbler, vandrør, broer, både, musikinstrumenter, husgeråd og papir. Pandaen lever næste udelukkende af nye skud og blade fra bambus. Mennesker kan endvidere spise de unge skud, og et kieselindhold i rørene anvendes som medicin.

Banal
Almindelig, forslidt, flov, ligegyldig.

Banalitet
Floskel, intetsigende udtalelse.

Banan
Bananen er en frugt og en populær spise. Standardbananen, der går under navnet Cavendish, er truet af en sygdom, der hedder Sigatoka, samt af en ny skimmelsvamp kaldt Panama-sygen.

Banausisk
Håndværksmæssig.

Band
1. Orkester.
2. Udelukkelse af kirken.

Bandage
Forbinding, sårbind, hjulring.

Bandagere
Forbinde.

Bandagist
En, der forhandler eller fabrikerer forbindssager og lignende.

Bandbulle
Bandlysningsbrev.

Bande
1. Forbryderorganisation.
2. Rand, kant.

Bandoneónen
Bandoneónen, argentinsk variant af harmonikaen. Se artiklen: Bandoneónen

Banderillero
Tyrefægter.

Banderole
1. Lansefane.
2. Stempelbånd, seglbånd.
3. Toldsegl.

Bandit
Stimand.

Bandlyse
Forivse, ekskludere.

Bandolér
Aksel- eller skulderrem. (til for eksempel våben).

Bangkok
Bangkok er Thailands hovedstad. Byen hedder rigtigt Mahanakhornamonratanakosinmahaintarasiayuthayamafmapopnoppalaratchathaniprilom. Thailænderne kalder den Krung Theop for nemheds skyld.

Bangladesh
Bangladesh, land i Asien. Hed tidligere (før 1971) Østpakistan. Se artiklen: Bangladesh

Bangsebro
Bangsebro er beliggende på Falster og har 475 indbyggere.

Banje
I skibsterminologien betegnelsen for et opholds- og soverum for besætningen.

Bankerot
Fallit, sammenbrud.

Bankerottør
Fallent.

Banket
Festmiddag, større festmåltid.

Bankier
Udøver af bankforretninger.

Bankør
Bankholder i hasardspil.

Banknote
Pengeseddel.