LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Biok - Blod

Biokemi
Biokemi er læren om kemiske processer i levende organismer.

Biokemiker
Dyrker af biokemi.

Biolog
En, der dyrker biologi.

Biologi
Biologi kan defineres som læren om det levende eller læren om livsfænomenerne eller organismens funktioner.
Biologiens formål er at give os erkendelse og viden om os selv og den natur som omgiver os. Biologer studerer generelle principper for hvordan levende ting virker og er organiseret. Forskningen indenfor biologi har udviklet sig kraftigt, og der er opstået en række specialistgrene indenfor feltet: Anatomi, biokemi, cytologi, etologi, fysiologi, genetik, molekylærbiologi og økologi

Biologiens historie
Biologien kan føre sine rødder tilbage til det gamle Grækenland. Specielt Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.) gjorde mange iagttagelser om dyr og planters levevis og organiserede disse iagttagelser i teorier. Teorierne holdt sig i mere eller mindre uforandret form helt frem til 1400- og 1500-tallet. I 1600-tallet blev mikroskopet opfundet og banede dermed vej for en mindre revolution indenfor faget. Mikroskopet var med til at rygge kraftigt til diskussionen omkring livets oprindelse, og hvorvidt om livet kunne opstå spontant. En diskussion som fortsatte helt op til Louis Pasteurs forsøg i 1800-tallet og Charles Darwins udgivelse af Arternes oprindelse (The Origin of Species by Means of Nautral Selection) i 1859. Evolutionsteorien blev udviklet af Charles Darwin og var drivkraften i de fremskridt som blev gjort indenfor biologien i de følgende år. Wilhelm Johannesen “opfandt” navnet gen i begyndelsen af det 20. århundrede og dette sammen med opdagelsen af at arveegenskaberne ligger gemt i »kromosomerne« gjorde, at der blev gjort store fremskridt indenfor arvelighedslæren igennem den første del af det 20. århundrede. I 1953 fandt man ud af, at kromosomerne er en dobbeltspiral, som nu benævnes DNA.
Personer med væsentlig indflydelse på biologiens historie
*Aristoteles
*Anton van Leeuwenhoek
*Francesco Redi
*Paul Henri Thierry Holbach
*Charles Darwin
*Louis Pasteur
*Johann Gregor Mendel
*James Watson
*Francis Crick

Biologisk krig
Anvendelse af sygdomsfremkaldende bakterier i krigsførelse.

Biopsi
Biopsi er et lægeligt fagudtryk for en vævsprøve. Foretages for eksempel for at kunne stille en kræftdiagnose.

Biord
Biord (adverbium) er i grammatikken en benævnelse på en ordklasse. Se artiklen: Biord

BIOS
Basic Input Output System. I computerterminologi det program som din pc kører for at få kontakt med diskenheder og tastatur, når den starter.

Bioskopi
Obduktion (af nyfødte børns lig).

Biosofi
Livsvisdom.

Biotop
Landskabstype.

Bipartere
Foretage en bipartition.

Bipartition
Halvering.

Bipedisk
Med to fødder, tobenet.

Biplan
Todækker.

Biplanet
En planets måne.

Bipolar
Topolet.

Birmingham
Englands næststørste by.

Bis
1. Da capo, en gang til.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at et stykke spilles igen; to gange.

Biscayabugten
Biscayabugten er en bugt mellem Frankrig og Spaniens nordkyst.

Biseksualitet
Kønsdrift mod begge køn.

Bisektion
Tvedeling, halvering.

Bislag
Udbygning

Biskuit
Biskuit har to betydninger:
1. Beskøjt, tvebak, kiks, tebrød.
2. Porcelæn

Bismarck
Bismarck er hovedstaden i North Dakota, USA, Bismarck blev grundlagt i 1875 og navngivet efter Otto von Bismarck for at tiltrække tysk kapital.

Bismarck, slagskib
Bismarck - opkaldt efter den tyske rigskansler Otto von Bismarck var sin tids største slagskib.
Tyskland måtte klemme slagskibet sammen på maksimalt 40.000 t efter Versailles-freden og ikke mindst den britisk-tyske flådeaftale fra 1935. 40.000 t var også den officielle angivelse, men Bismarck vejede nok 10.000 t mere.
Den 18. maj 1941 sejlede Bismarck ud på sin jomfrufærd og 6 dage senere sænkede hun under et slag i Danmarksstrædet den engelske flådes flagskib, slagkrydseren Hood. 1400 britiske søfolk omkom.
Briterne satte herefter store styrker ind på at nedkæmpe Bismarck og efter den 26. maj at have fået beskadiget roret af en engelsk torpedo, blev Bismarck sænket den følgende dag, den 27. maj 1941. De engelske krigskibe påbegyndte redningen af Bismarcks overlevende besætning, men kun 115 blev reddet, da redningsarbejdet måtte opgives på grund af U-båds alarm. Mere end 2000 tyske søfolk omkom.
Søsterskibet Tirpitz blev sænket 12. november 1944.

Bispebjerg
Bispebjerg er en bydel i København med 39.672 (2003) indbyggere.

Bistand
Hjælp, støtte.

Bistandsloven
Bistandsloven trådte i kraft i 1976.

Bistecco ai ferri
Italiensk for ristet eller grillstegt bøf.

Bistro
Folkelig cafe (i Frankrig).

Bisyllabisk
Tostavelses.

Bisætte
Gravsætte.

Bit
Bit har i ITterminologi følgende tre betydninger:
1. Binært ciffer
Eksempel på brug: en byte består af otte bit der hver især kan antage værdierne 0 eller 1.
2. Måleenhed for lagringskapacitet
Eksempel på brug: Et skærmkort afsætter typisk 16, 24 eller 32 bit lager til hver pixel (eller punkt) på skærmen.
3. Enheden for informationsmængde (0 eller et positivt kommatal)
Eksempel på brug: Informationsindholdet i tekst skrevet med tegnene a, b, ..., æ, ø, å og blanktegn er mindre end ca. 4,9 bit/tegn.
Note: Bit forkortes ofte »b«, men dette bør undgås hvis det kan forveksles med forkortelsen for byte.

Biteisme
Tro på to guder.

Bitmap
I computerterminologi en måde at gemme digitale billeder på. Billedet deles op i rækker og søjler med fin opløsning. Hvert element i en given række og given søjle har sin egen farve.

Bittersød natskygge
Bittersød natskygge er en flerårig, klatrende halvbusk, der kan blive op til 30 - 180 cm høj. Bladene er hele og ægformede, de øverste blade er oftest lyreformede. Planten blomstrer i juni-juli. Kronen er stjerneformet og mørk violet med tilbagebøjede kronblade. Blomsterne er ca. 1 - 1.5 cm brede og ved grunden af kronbladene findes to grønne pletter. Bærrene er ægformede og flot skinnende røde.
Bittersød natskygge vokser på våd næringsrig bund i krat og rørsumpe, i grøfter, ved åer og i klitter. Planten er giftig.
Klassifikation:
* Rige: Planter (Plantae)
* Underrige: Karplanter (Tracheobionta)
* Division: Dækfrøede (Magnoliophyta)
* Klasse: Tokimbladede (Magnoliopsida)
* Orden: Natskyggeordenen(Solanales)
* Familie: Natskyggefamilien (Solanaceae)
* Slægt: Solanum
Art:
Solanum dulcamara var dulcamara

Bivalent
Dobbeltgyldig.

Bivuak
Lejr under åben himmel.

Bivåne
Overvære.

Bivej
Sidevej, sognevej.

Bivogn
1. Før jernbanernes tid, da persontransport skete med hestetrukne diligencer, betegnede en bivogn en ekstra diligence (med eget forspand) som afsendtes i tilfælde af at der var flere passagerer end hvad den ordinære diligence kunne rumme.
2. Ved sporvognsdrift er bivognen en vogn uden egen drivkraft, koblet efter motorvognen.

Biwa
Biwa er en japansk lut med fire silkestrenge.

Bizar
Egen, sær.

Bizarreri
Særhed, urimelighed.

Bjarne Bent Rønne Pedersen
Bedre kendt som Bjarne Liller

Bjarne Reuter
Forfatter. Skrev romanen Busters Verden.

Bjarne Riis
Bjarne Riis (født 3. april 1964 i Herning) var cykelrytter og er nu sportsdirektør for det danske cykelhold Team CSC.
Han vandt Tour de France i 1996, hvilket anses for den største præstation inden for dansk cykling.

Bjarne Stroustrup
Bjarne Stroustrup (født 1950 i Århus).
Stroustrup siger selv, at han »opfandt« C++, skrev de første defintioner og udviklede den første udgave.
Bjarne Stroustrup er Cand.Scient. i Matematik og and Computer videnskab (1975) fra Universitetet i Århus og Ph.D. i Computer Science (1979) fra Cambridge University, England.

Bjergkæde
En bjergkæde (også kaldet cordillera, sierra eller serra) er en gruppe af bjerge (ofte aflang) der normalt er forårsaget af pladetektoniske fænomener. For eksempel er Himalaya i Asien resultatet af at den indiske plade rammer ind i den asiatiske plade.

Bjælde
Klokke, der sættes i halsbåndet på hunde, der skal bruges på driv-, støver- eller sneppejagt.

Bjærgemærs
I skibesterminologien betegnelsen for et redningsbælte med flag og lysbøje.

Bjørn
Bjørn, drengenavn med mere. Se artiklen: Bjørn

Bjørn Lomborg
Bjørn Lomborg, dansk videnskabsmand i statskundskab. Se artiklen: Bjørn Lomborg

Bjørn Tidemand
Bjørn Tidemand skabte i 1968 en landeplage med Lille sommerfugl.

Bjørnedyr
Bjørnedyr (Tardigrada) er små segmentdelte dyr, sandsynligvis beslægtet med leddyr eller hjuldyr/fladorme. Se artiklen: Bjørnedyr

Black Dome
Black Dome, Mount Mitchell, det højeste punkt i Alleghany-bjergene, ligger i det vestlige North Carolina i Black Mountains og er 2.048 meter.

Black drops
Black drops (engelsk) (Gouttes noires) det vil sige sorte dråber, er fællesnavn for visse sure opiumsdråber. Fremstillede efter den ældre, franske farmakopé (1884) svarede 2 dele til 1 del opium, ifølge en ældre, amerikansk farmakopéforskrift svarede 6,5 dele til 1 del opium, efter en nyere amerikansk svarer 10 dele acetum opii til 1 del opium. I øvrigt er der under samme navn bragt forskellige patentpræparater i handelen.

Black Hills
Black Hills og Black Mountains, de »sorte høje« eller »sorte bjerge«, er ikke sjældent forekommende bjergnavne i engelsk-talende lande. Særlig fremhæves Black Mountains i Alleghany-bjergene mied kulminationspunktet Black Dome samt Black Hills i det nordlige USA på grænsen af staterne Wyoming og South Dacota; Black Hills der i Harney Peak hæver sig til 2.350 meter, er en isoleret liggende bjerggruppe, hvor man 1874 fandt guld, hvad der bevirkede en tilstrømning af guldgravere og begyndelsen til en kolonisation.

Blacken
Blacken, fjord i den vestlige del af den svenske sø Mälaren.

Blackjack
Blackjack er et kasinokortspil hvor det gælder om at få 21.

Blackliste
Sætte på den sorte liste, bortvise.

Blackmail
Pengeafpresning

Blackmailer
Pengeafpresser.

Blackout
Kortvarig bevidstløshed.

Bladkugle
Kugele, der rammer hjerte/lunge-området. Den perfekte bladkugle er en kugle gennem hjertet.

Bladrullesyge
Bladrullesyge er en sygdom som ses hos kartofler. Sygdommen blev første gang registreret i Danmark i 1905.
Sygdommen består af et giftstof, som trænger igennem hele kartoffelplanten og dermed hæmmer dens vækst og knolddannelse. Bladrullesyge spredes fra kartoffelplante til kartoffelplante ved sugende insekter som bladlus og tæger.

Blaise Pascal
Blaise Pascal (19. juni 1623 - 1662), fransk matematiker og fysiker, som lagde grunden for moderne sandsynlighedsteori. Han formulerede Pascal's love om tryk og opfandt den hydrauliske presse. Pascal udførte et pionerarbejde indenfor sandsynlighedsteorien og hydrodynamikken. Han byggede for eksempel den første regnemaskine. I 1654 havde han en religiøs oplevelse så stærk, at den ændrede hans liv. Han forlod videnskaben og matematikken og begyndte at arbejde på en bog, som skulle forklare og retfærdiggøre kristendommen overfor tvivlende, men han døde inden at værket var færdigt. Ikke desto mindre efterlod han en imponerende samling af essays og noter, som blev udgivet i 1670 efter hans død under titlen Pensées. Pensées var overraskende. Formuleret af en videnskabsmand ville man have forventet, at værket var skolastisk med en perlerække af kølige argumenter for troen fra A til Z. I stedet søgte Pascal at skabe en slags åndelig krise i læseren, en identitetskrise, så læseren næsten måtte råbe på hjælp efter noget til at udfylde dette tomrum. Denne hjælp skal efter Pascals opfattelse komme fra Gud. Pascals budskab var, at fornuften var et begrænset redskab, som ikke kunne levere den endelige sandhed om Gud og universet, så vi måtte hengive os til troen. Hele livet var han svagelig, og han døde i 1662, 39 år gammel.

Blak
Blak var (ifølge Saxo) den forræder, der under dække af fredsmægler opildnede mod Knud den Hellige; deraf talemåden »at ride Blaks hest« (at gå underfundig til værks). Forræderen mod Knud kaldes dog andensteds Eyvind Bivra; og talemåden findes også i formen »at køre med blakket Hest«. Rimeligvis har man fra først af ved den blakke eller blakkede hest tænkt på noget af blandet farve, upålidelige og har først derefter givet den bestemte forræder navnet Blak.
Blakke var i øvrigt navn på en af de med Knud den Hellige faldne hirdmænd, og kun ved folkets tydning af navnet er han blevet opfattet som forræder.

Blak
Blak, nordisk hestenavn, særlig i folkeviser Svend Felding's hest (jøvnfør jyske stedsagn om Blakstald) eller den tryllede hest, der bar Hildebrand til hans søster i Hedenland. Også i oldsproget er det navn på en berømt hest og et digterudtryk for hest; oprindelig er det kun betegnelse for en brun hest, idet tillægsordet blak betyder lys brunlig (blak er i nordisk samme ord som blank i de tyske sprog).

Blaker Skanse
Blaker Skanse på Glommens østre bred i nærheden af Blaker Station, grundlagt af feltmarskalløjtnant G. Wedel til sikring af færgestedet Blaker Sund. Den har fler gange været nedlagt, men igen opbygget; 1893 blev den solgt. Oberst A. Prætorius forsvarede sig med 600 mand 6.-17. december 1718 over for 4.000 svenskere. April 1808 besatte svenskerne uden modstand skansen, men måtte atter rømme den 2 dage senere. 1814 var den besat, men blev ikke angrebet.

Blamabel
Blamabel (fransk), dadelværdig.

Blamage
Skamplet.

Blamere
Kompromitere, udlevere til latter, (tit) afsløre, blotte, gøre til nar.

Blamere sig
Blamere sig (af fransk blâme, dadel, bagtale), udsætte sig for dadlende omtale, gøre sig latterlig.

Blanca
Blanca (Blanche), norsk og svensk dronning, datter af grev Jean af Namur og beslægtet med den franske konge Filip 6., ægtede 1335, 19 år gammel, kong Magnus Erikssøn. Blanca roses for skønhed og forstand og øvede stor Indflydelse på ægtefællen, hvem hun fødte sønnerne Erik og Haakon. Det svenske aristokrati syntes ikke om hende, og der blev påduttet hende forskellige forbrydelser. Således skulle hun have forgivet sin søn, kong Erik Magnussøn, og dennes gemalinde, indladt sig i kærlighedsforståelse med ridderen Bengt Algotssøn og så videre; men disse rygter savner visselig al grund. I sine sidste leveår (fra 1356) opholdt hun sig for det meste på Tunsberghus, hvorfra hun styrede de dele af landet, som var hendes husbond underlagte. Hun døde her 1363 nogen tid efter sin søn Haakons og Margrete Valdemardatters bryllup.

Blanchere
Give (kød eller urter) et kort opkog. Oprindelse fransk.

Bland bill
Bland bill, nordamerikansk lov af 28. februar 1878, opkaldt efter forslagsstilleren Bland. Loven, hvis formål var at hæve sølvets pris, gik ud på, at der månedlig skulle udmøntes mindst 2 og højst 4 millioner sølvdollars. De udprægede mønter blev for størstedelen liggende i skatkamret og repræsenteredes i cirkulationen af sølvcertifikater. Da det ved Bland bill tilsigtede formål ikke blev opnået, men sølvets værdi vedblev at synke, afløstes den under 14. juli 1890 af den senere ophævede Shermanbill.

Blanket
Uudfyldt formular.

Blankokredit
Blankokredit, en kredit, for hvilken der ikke er stillet nogen sikkerhed.

Blaseret
Livstræt, overlegen, slapvigtig.

Blasfemi
Gudsspot, vanhelligelse.

Blasfemiparagraffen
Blasfemiparagraffen er det populære navn for § 140 i den danske straffelov. Se artiklen: Blasfemiparagraffen

Blasfemisk
Gudhånsk, gudsbespottelig.

Blasieholmen
Blasieholmen, en af Stockholms fornemste bydele, var indtil for henved 200 år siden en ø, men er nu landfast med Norrmalm. Her findes flere palæer og store hoteller samt Nationalmuseet, Musikaliska Akademien, Blasieholms-kyrkan og Svenska teatern. I Stockholms ældste tid hed Blasieholemn Käpplingen, kendt fra de tyske hættebrødres myrderier natten til 12. juni 1389.

Blasius
Blasius, katolsk helgen, biskop i Lebaste i Kappadokien, blev martyr 316. Sagnet fortæller, at han ved sin bøn frelste en dreng, der havde fået et fiskeben i halsen; han påkaldes derfor mod halspine. Hans mindedag er 3. februar.

Blason
Blason, (fransk), våbenskjold.

Blasonering
Blasonering, betegnelse for en fuldstændig beskrivelse af et vaben, affattet så kort som muligt, helst i overensstemmelse med de heraldiske regler.

Blazer
Let sportsjakke uden for.

Bledius
En bledius er en 4-5 mm lang bille. Den lever blandt andet ved Vadehavet. En bledius laver et hul (rør) i sandbunden, her graver den sig ned, og i røret laver den nogle små blinde gange ud til siderne. I de blinde gange lægger den æg. Når det bliver højvande lukker den hullet foroven, så den selv og æggene ikke drukner.
Bledius er en rasper, en rasper lever af alger, algerne sidder fast på sandkornene. En bledius er meget svær at få øje på, men hvis man ser godt efter, kan man se små huller i sandbunden, hvor den har sin hule. Bledius kan blive ædt af vadefugle.

Blekinge
Blekinge er et nu svensk landområde, der grænser op mod Skåne og Småland og som desuden har en lang kystlinje mod Østersøen.
Bleikinge er en del af det gamle danske kerneland skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge). Fra freden i Roskilde i 1658 har Blekinge været under svensk overhøjhed.

Blend
Blanding.

Blended
Blandet (tobak).

Blender
Blandemaskine til husholdningsbrug.

Blenheim
(1) Landsby ved Donauwörth i Sydtyskland hvor et slag stod 13/8 1704 under Spanske Arvefølgekrig mellem en allieret styrke under ledelse af Hertugen af Marlborough (se Malle Brok) og Prins Eugen af Savoyen og en fransk hær under Tallard. Den allierede hær, domineret af britiske og østrigske enheder, slog de franske styrker før de kunne forene sig med deres bayriske forbundsfæller og delte de facto den europæiske del af konflikten i en norditaliensk del og en nederlandsk del og sendte Bayern ud af krigen. Landsbyen hedder i dag Blindheim og slaget benævnes, specielt i tysk historie, til tider efter den nærmeste større by, Höchstädt.
(2) Slot i Vestengland opført for John Churchill, 1st Duke of Marlborough og benævnt efter (1). Slottet, der var Winston Churchills barndomshjem er optaget på Unescos liste over verdenskulturarv.
(3) Britisk kampfly produceret af Bristol som afløser for deres Beaufighter. Flyet blev primært brugt som natjager og jagerbomber.

Blessere
Såre, krænke.

Blessure
Læsion; krænkelse.

Blide
Blide, kastemaskine. Se artiklen: Blide

Blik
Blik, udvalset metalplade. Se artiklen: Blik

Blinis
Blinis er små russiske pandekager med kaviar.

Blinkende lygter
Blinkende lygter, er en dansk film (drama/komedie) fra år 2000. Instruktion og manuskript af Anders Thomas Jensen.
Rolleliste:
Søren Pilmark Torkild
Ulrich Thomsen Peter
Mads Mikkelsen Arne
Nikolaj Lie Kaas Stefan
Sofie Gråbøl Hanne
Iben Hjejle Therese
Ole Thestrup Alfred Jæger
Frits Helmuth Carl
Peter Andersson Færingen
m.fl

Blis
Lys plet foran på et dyrs hoved.

Blishøne
Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Se artiklen: Blishøne

Blishøns
Blishøns (Fulica) kaldes en slægt af vandhøns (Rallidae). Se artiklen: Blishøns

Blitz
Heftigt luftbombardement.

Blitzkrig
Lynkrig.

Blitzlys
Kraftigt lys til fotografering.
Bloddonor
I Danmark findes ca. 260.000 frivillige ubetalte bloddonorer. De leverer hvert år ca. 380.000 portioner blod. En bloddonor giver som regel en halv liter blod ca. 2 gange om året.

Blodtype
Blodtype er en beskrivelse af de karakteristika ved blod som udgøres af de antigener som blodet har på overfladen af de røde blodlegemer. Der er hos mennesket mere end 300 forskellige blodtypeantigener, der er fordelt på 26 forskellige blodtypesystemer.
To væsentlige klassifikationssystemer over menneskets blodtyper er AB0 (kaldet A B nul) og Rhesus. Disse blodtyper anvendes i forbindelse med blodtransfusion, idet blodtranfusioner imellem ikke kompatible blodtyper kan føre til chok og i værste fald døden.

Blodørn
Blodørn. At »riste blodørn« var en grusom straf hos nordboerne i vikingetiden; den bestod i at skære alle ribbenene løs fra ryggen og tage lungen ud. Findes i sagndigtningen som en særlig streng form for hævn af ens far; tidligst henføres den til Ragnarsønnernes hævn for deres far på kong Ella.