LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Blok - Boss

Blokade
(Kyst-) spærring, arbejdsspærring.

Blokere
Afspærre en kyst for skibstrafik eller afskære en arbejdsgiver fra arbejdskraft.

Blokerende mindretal
Blokerende mindretal er et begreb som anvendes i EU-sammenhæng. Et blokerende mindretal kan opstå når Rådet stemmer ved brug af kvalificeret flertal. Et mindretal af lande, der repræsenterer 26 stemmer, kan blokere en vedtagelse, som kræver kvalificeret flertal.

Blomme
Blomme betegner i jagterminologi harens hale.

Blomsterbetydninger
En buket blomster er ikke bare en buket blomster. Efter den viktorianske tid symbolisere de fleste blomster fast en særlig betydning, og en buket kan derfor, udover en gave, også være en hemmelig meddelse, der kun kan forstås af dem der er inde i dette blomsternes sprog.

Blomsterflue
Blomsterfluen er et 6 millimeter langt insekt. Blomsterfluen sætter sig på en blomst for eksempel rejnfan, eller kællingetand der er gul som blomsterfluen, så den ikke så let bliver set, ruller sugesnablen ud og begynder at suge nektar til sig. Den har 6 ben som andre insekter og er gul og grå med mange, mange brune øjne. Der er også et lidt lyserødt farvet skær i vingerne, den bevæger sig ved hjælp af vingerne og lidt med bagdelen, når den flyver. Den kan svirre så hurtigt med vingerne, at det ser ud, som om den står helt stille i luften.
Hvis det er en han, er dens fjender andre hanner, bier og edderkopper, hvis det er en hun, er det kun bier og edderkopper.
Blomsterfluen lever kun af plantesaft, men mange - også dens fjender - lader sig narre af, at den ligner en hveps, der kan stikke.

Blomsterpikker
Små farverige sydøstasiatiske fugle med cirka 50 arter. De lever af insekter og bær.

Blond
Lyshåret.

Blondine
Kvinde med lyst hår- (og ansigts-) farve.

Blot
Blot er den gotiske folkestammes gamle udtryk for en ofring; at blote guderne betyder egentlig at tjene, dyrke guderne. Blothus bruges i gammel tysk om hedenske templer og i norsk om småtempler på enkeltmands gård; ellers er det almindeligste ord i norsk hov, i svensk hargog i dansk vi. Ved offergilder frembares blodet i blotboller. En blotmand betegner i middelalderens nordiske sprog en hedning; den svenske kong Sven, der cirka 1080 fordrev den kristne kong Inge den Ældre og gav hedenskabet fri rådighed, fik navnet Blot-Sven. At »fælde blotspån« var at tage varsel ved afhugningen af en træspån (øvet for eksempel af Haakon Jarl). Endvidere forekommer udtrykket at »blote og bande« i de nordiske sprog; her betyder blot altså at forbande sig eller at påkalde guder eller magter.

Blot-Sven
Blot-Sven, svensk konge. Se artiklen: Blot-Sven

Blow up
Eksplosion, fotografisk forstørrelse.

BLU-82
BLU-82 er navnet på en amerikansk 7.500 kilogram bombe der anvendes til en lang række formål. Bomben Kastes fra høj højde fra C-130'ere. Bomben eksploderer over jorden. BLU-82 går under øgenavnet »Daisy Cutter«. 15 af disse bomber blev anvendt under operation ørkenstorm primært til at fjerne minefelter men også for at opnå en psykologisk virkning på de irakiske soldater. Mindst fire blev kastet i Afghanistan mod Al-Qaeda tunneler og huler.

Blue Mountains
Australsk bjergkæde.

Blues
Amerikansk 12-takters sangform.

Bluette
Bluette (fransk), egentlig gnist, kvikt indfald, lille 1 akts stykke med vittige replikker og situationer.

Bluff
Det at bluffe, føre bag lyset.

Bluffmager
Svindler.

Blurb
Blurb er den korte beskrivelse af en bog, som normalt er trykt på bogens omslag. Udtrykket blev skabt af den amerikanske forfatter F.G. Burgess (1866-1951).

Blæksprutte
Blæksprutte, ottearmet
Den otte-armede blæksprutte er almindelig langs de vesteuropæiske kyster lige fra Danmark i nord til Portugal i syd. Den findes også i Middelhavet. Den lever mest på havbunden, hvor den kan gemme sig og lure efter føde, men sjældent på dybere vand end 200 m. Dens kappes længde er 50 cm, dens totallængde kan blive op til det dobbelte. Kroppen er æggeformet, og hovedet er smallere end kroppen.
Den bruger sine lange fangearme til at trække sig frem med og til at fange sit bytte med. De otte arme er omtrent af samme længde og dobbelt så lange som kroppen. Blæksprutten har ikke noget skelet, den består kun af bløddele, bortset fra dens mund, der sidder midt mellem dens mange arme og ligner et meget skarpt papegøjenæb. Den fanger sit bytte ved at lamme det med spyt fra sine giftkirtler.
Blækspruttens føde består af krebsdyr som krabber og rejer, og den kan også tage hummere og døde dyr. Den kan selv blive bytte for torsk og havtaske, der finder føde ved havbunden som blæksprutten selv. Somme tider lykkes det den at flygte, for hvis blæksprutten føler sig truet, sprøjter den en mørk væske ud i vandet for at forvirre fjenden.
Blæksprutte, tiarmet
Den ti-armede blæksprutte lever bl.a. i danske farvande overalt, hvor den kan finde føde. Den er et fritsvømmende bløddyr. Dens mund er et næb, der sidder inde mellem dens arme. Inden i dens bløde krop har den bl.a. gæller, hjerte og en blæksæk. Blæksprutten har to store øjne. Den skider, sprøjter blæk og sprøjter det luftfiltrerede vand ud samme sted.
Den ti-armede blæksprutte jager i stimer. Den lever af fisk og snegle, som den griber med de lange fangarme med sugekopper på. Nogle gange forfølger den sit bytte helt op over overfladen. Den svømmer meget hurtigt pga. den slanke, strømlinede krop.
Dens fjender er sæler, havfugle, tandhvaler og mennesker.

Blæretang
Blæretang er brunt, og har en læderagtig overflade. Planten er almindelig ved alle Danmarks kyster, den vokser helst på lavt vand på op til fem meters dybde. Blæretangen bliver ikke så let slidt i stykker af brændingen og kan tåle at blive tørlagt ved lavvande. Den udtørrer omkring efteråret. Bladene er fra tyve cm, op til firs cm lange.
Man ser tit blæretangen har sat sig fast på en lille sten, det gør den med en hæfteskive, den har. Tangen holder sig oppe i vandet ved hjælp af nogle luftblærer, der sidder to-og-to fire-fem cm fra spidsen af tangens blade. I modsætning til andre planter, har blæretangen ingen rod, den lever i vand, og optager ilt og sollys gennem overfladen på bladet. I gamle dage brugte man blæretangen til at helbrede sygdomme i tarmene og i maven.
Forskellige fisk har også gavn af blæretang, de finder føde, lægger æg, og skjuler sig i tangen. Posthornsormen »bor« på blæretangen.
Blæretang kan også spises. Pluk kun de yderste skudspidser (10-15 cm). Kogetiden afhænger af alder - fra 20 til 45 minutter. Blæretang smager godt kogt med presset citron, stuvet eller i supper og sammenkogte retter.

Bløddyr
Betegnelse for den dyregruppe, der blandt andet omfatter muslinger og snegle.

Blødnæset projektil
Hvor blykernen ikke er dækket fuldt ud af kappen.

Blå mandag
Blå mandag var oprindelig sidste mandag før fasten; navnet forklares af, at alteret da var klædt med blåt (violet) alterklæde. Den brugtes gerne til at fortsætte søndagens skæg og ballade, og derfra gik det at holde »blå mandag« over til at betegne enhver mandag, hvor man, udmattet af søndagens fornøjelser, fortsatte dens skæg og ballade eller arbejdsfrihed. Fra Tyskland er denne betegnelse trængt ind i nordiske håndværkeres sprogbrug.

Blåbjerg Klitplantage
Klitplantage ved Nørre Nebel, opkaldt efter Danmarks højeste klit.

Blåbær
Blåbær (Vaccinium myrtillus) er lave buske (i familie med tyttebær), der vokser vildt i de nordiske skove og på fugtige heder. Se artiklen: Blåbær

Blåhval
Se artiklen: Blåhval

Blåmusling
Blåmuslingen kan blive cirka 10 cm lang, men de fleste er mindre. Nogle kalder dem pælemusling. Der lever mange på lavt vand ved Vadehavet. De samler sig i banker. Der kan være 12.000 på en m2 ved Vadehavet, hvor der er rigtig mange alger, blåmuslingens føde. Blåmuslinger lever i klynger på havbunden, men de sidder også på pæle, sten og høfder. De fleste lever, hvor vandet er roligt, men de har det godt, hvor vandet er iltet, for eksempel ved tidevandet. Blåmuslingen ånder ved gæller.
Blåmuslingen beskytter sig mod fjender ved kalkskallerne, som den kan lukke fast sammen med en stærk muskel. Men strandkrabben og søstjernen har kræfter nok til at tvinge skallerne fra hinanden og æde blåmuslingen. Mange fisk lever af blåmuslingeyngel, og nogle vadefugle, måger og ænder æder blåmuslinger. Blåmuslingen selv spiser plankton og mikroskopiske planter og dyr fra havet. Når den ligger i sandet, har den et sugerør, som den suger og filtrerer plankton med. En blåmusling kan lægge 5-12 millioner æg. De små muslinger lægger 5 millioner æg og en stor 12 millioner!
En blåmusling har nogle hæftetråde, også kaldet bysustråde, og dem bruger den til at klæbe sig fast på forskellige ting, f.eks. sten. Den har en kirtel inde i kroppen, der laver dem, og det er nødvendigt for blåmuslingen at have klæbetråde, for hvis den ikke sidder fast på noget, så bliver den smadret mod brændingen.

Blåst
Blåst er en betegnelse for hvalens udåndingsluft, der efterfølges af en op til flere meter høj dampsøjle.

Blåtårn
Blåtårn, navn på to tårne i Danmark. Se artiklen: Blåtårn

Boa
Slangeformet pelskrave til damer.

Boa-slanger
Boa-slanger er en familie af kvælerslanger beslægtet med pytonslanger. Boa-slangerne er udbredt i de tropiske egne og er giftløse. Den største art er anakondaen.

Boarding pass
Passerseddel, der giver adgang til fly.

Boat race
Kaproning.

Bobby
London-politibetjent.

Bobby Charlton
Bobby Charlton (født 11. oktober 1937), engelsk fodboldspiller.
Bobby Charlton blev anset for at være en af de største fodboldspillere, der blev fostret i foldboldnationen England. Som 17-årig begyndte han at spille for Manchester United som en af the »Busby Babes«. Han overlevede flystyrtet i München og sammen med spillere som Denis Law og George Best var han med til at opbygge det bedste foldboldhold i England gennem tiderne, og han spillede mere end 750 kampe for Manchester United. I 1966 var han med til at vinde VM til England på egen grund ved at slå Tyskland i finalen.

Bobby Fischer
Bobby Fischer (født 1943), skakspiller.
Bobby Fischer blev født i Chicago i 1943. Han lærte at spille skak som 6-årig og viste snart at have geniale evner. Fra han var otte til han blev 13 år, udviklede han sig på helt egen hånd til en fantastisk stærk spiller. Første gang verden hørte om amerikanernes nye stortalent var i 1956, da Bobby Fischer besejrede den kendte mester Donald Byrne. I 1957 vandt han det amerikanske mesterskab, og sejren gav adgang til interzoneturneringen året efter i Portoroz, hvor han blev nr. 5 og sensationelt kvalificerede sig til kandidatturneringen. Han blev udnævnt til verdens yngste stormester. Bobby Fischerer var da VM-kandidat og kun femten år gammel.
Den 1. september 1972 vandt Bobby Fischer VM i Skak i Reykjavik mod Boris Spassky i et dramatisk opgør. Det var første gang, en amerikaner vandt denne titel. I 1975 overlod han titlen til Anatoly Karpov uden at have spillet i den mellemliggende tid.

Boccia
Kuglespil.

Bodega
Vinstue.

Bodensee
Bodensee kaldes også for Lac de Constance.

Bodmeri
Lån med skib eller ladning som pant.

Body-building
Gymnastik der udvikler en mandlig eller kvindelig legemsbygning.

Body-guard
Livvagt.

Boeing 747
Boeing 747 (jumbojet) bygget af Boeing (flyfabrik) er i dag den største type passagerfly (Airbus A380 vil blive større).
Flyet har fire jetmotorer fordelt med to under hver vinge. I kroppen er der to passagerdæk, hvor det øverste dog er væsentlig mindre end det nederste, som er i hele flyets længde. På øverste dæk er cockpittet placeret.
Første testflyvning 9. februar 1969 og 2. september samme år blev den første leveret. I alt er der leveret 1.331 (juli 2003) jumbojets .
USA's præsident benytter jumbojet som præsidentfly Air Force One.
Flyet findes i en lang række udgaver også til fragt.

Boeuf
Boeuf er den oprindelige (franske) stavemåde for bøf. (Man kan på spisekort undertiden se stavemåden beuf, som i alle henseender er ukorrekt.)

Bog
Bog er bøgens frugter.

Bogense
Bogense, dansk by. Se artiklen: Bogense

Bogesund
Bogesund, by. Se artiklen: Bogesund

Bogfinke
Bogfinken er en af de almindeligste fugle i Danmark. Se artiklen: Bogfinke

Boghvede
Boghvede stammer fra pileurtslægten, og er egentlig ikke en kornart. Men den ligner korn meget i sin sammensætning, og betragtes normalt som en kornart.
Boghveden oprinder fra Sibirien. Den har et højt indhold af aminosyren lysin, og indeholder meget kalcium, jern, kalium, magnesium, kisel og flour. Boghvede er letfordøjeligt, og velegnet som diætmad.
En del mennesker er allergiske overfor farvestoffet fagopyrin, som findes i boghvedens yderskal. Fagopyrinen kan fjernes ved at skylle boghveden med kog vand.
Hel boghvede koges som ris eller grød. Kornene får en grødlig konsistens under kogning, hvorfor den bør dekstrineres inden den tilberedes som ris.

Boglotteriets store pris
Svensk litteraturpris uddelt årligt siden 1953, med en prissum på 25.000 svenske kroner.

Bogø
I 1769 købte Bogøs beboere øen af kongen for 18.456 rigsdaler. Ved at smide ekstra 61 rigsdaler i posen, fik de også møllen med i købet.

Boheme
1. Opera af Puccini, komponeret i 1896. Handlingen udspiller sig i Paris omkring 1830.
2. Person eller kreds, der lever uhæmmet af borgerlige vedtægter og fordomme.

Bohemia
Navn for Bøhmen.

Boks
(Bank-) Gemme.

Boksekrabbe
Bokserkrabben går rundt med en lille søanemone i hver klo for at forsvare sig mod rovdyr.

Bokser
Nævekæmper.

Boksning
I 1923 blev der indført tvungen lægeundersøgelse af kampboksere.
Den første sorte mesterbokser i sværvægt var Jack Johnson. Han boksede professionelt i perioden 1897 til 1928.

Bolero
Spansk dans; kort dametrøje.

Bolide
Ildkugle, meteor.

Bolivia
Bolivia, land i Sydamerika. Se artiklen: Bolivia

Bologna
By i Italien. Universitet grundlagt omkring 1100.

Bolsjevik
Tilhænger af bolsjevismen.

Bolsjevismen
Russisk socialisme før 1917.

Bolster
Bolster er betegnelsen for et betræk.

Bolt
Bolt er betegnelsen for en rund stang af jern eller et andet metal som anvendes til samling af jern- eller trækonstruktioner. En bolt har et gevind og en tilhørende møtrik og kan være forsynet med eller uden et hoved (boltehovedet).

Bom
I skibsterminologi betegnelsen for et rundholt i et sejls underkant, gerne forbundet med masten fortil.

Bombarde
Bombarde, er navnet på de ældste kanoner. Se artiklen: Bombarde

Bombardement
Det at bombardere

Bombardere
beskyde, nedkaste bomber, overdænge.

Bombast
Vattering; svulst, ordgyderi.

Bombastisk
Svulstig, højtravende.

Bombere
Hvælve, bue.

Bomlærke
Trælærke (Bom = Baum, tysk).

Bon
Anvisning; kvittering, nota.

Bon mot
Vittig bemærkning.

Bon sens
Sund fornuft.

Bon ton
Pæn omgangstone.

Bona fide
I god tro, i bedste hensigt.

Bonbon
Bolsje, slik, konfiture.

Bonbonniere
Bonbon-æske.

Bonhomie
Rarhed, skikkelighed.

Bonhomme
Brav, lidt ubegavet person.

Bonificere
Yde bonifikation.

Bonifikation
Godtgørelse, skadeserstatning.

Bonitere
Bedømme jords bonitet.

Bonitet
Godhed, ydeevne.

Bonjour
God dag.

Bonne
Barnepige.

Bonobo
Bonobo (Pan paniscus) er en af menneskeaberne. Se artiklen Bonobo

Bonsens
Bonsens er en ældre betegnelse for sund fornuft.

Bonsoir
God aften

Bonus
Andel i firmas udbytte, ekstraudbytte.

Bonvivant
Levemand.

Boodles British Gin
Boodles British Gin er en gin. Se artiklen: Boodles British Gin

Boogie-woogie
Amerikansk dans til jazzmusik; jazzklaverstil.

Booke
Løse eller reservere billet til hotel, fly og lignende.

Bookmaker
En, der driver bookmakeri eller bookmaking.

Bookmaking
Privat totalisatorvirksomhed.

Boom
Pludselig og voldsom kurs- og prisstigning på børsen.

Boomerang
Boomerang, et kastevåben af træ. Se artiklen: Boomerang

Bop
Jazzstil fra 1940'erne.

BOPA
BOPA eller Borgerlige Partisaner var en dansk sabotagegruppe der opererede under den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Se artiklen: BOPA

Bord
Bord, møbel. Se artiklen: Bord

Bordel
Hus for prostituerede.

Bordereau
Dokumentfortegnelse.

Bordun
Dyb orgelstemme.

Boreal
Nordlig.

Boreallys
Nordlys.

Boreas
Nordenvinden.

Borebiller
Borebiller, familie af biller. Se artiklen: Borebiller

Boreorm
Boreormen er en lille orm, der borer huller i kalksten eller bløddyrskaller. Hullerne er aflange. Den er i familie med for eksempel børsteormen, skælryg, sandorm, pectinaria-rør, filigranorm, posthornsorm og trekantorm. De huller, den laver, bor den i. Den spiser plankton, som den filtrerer fra vandet. Der er fugle, der kan finde på at spise boreorm.

Borg
Borg, befæstet stormandsbolig, slot eller herregård. Se artiklen: Borg

Borgeby
Ved udgravninger i 1998 ved Borgeby slot påvistes rester af en cirkelborg fra omkring år 1000 af samme type som Trelleborgene Trelleborg (ved Slagelse) og Trelleborg (i Skåne).

Borgeleje
Borgeleje, indkvartering. Se artiklen: Borgeleje

Borgen
Borgen, sikkerhedsstillelse. Se artiklen: Borgen

Borger
Borger, person med tilknytning til et land eller by. Se artiklen: Borger

Borgered
Borgered kaldtes den ed, som enhver, der erhvervede borgerskab i en købstad, fra gammel tid af måtte aflægge dels til kongen, dels til byens øvrighed. Den bortfaldt ved Næringsloven af 1857.

Borgerkrans
Borgerkrans (corona civica) var en udmærkelse, som den romerske soldat fik, der havde frelst en borgers liv i krigen. Den bestod i en krans af egeløv og medførte visse æresrettigheder. På gavlen af Augusts Hus lod senatet anbringe en borgerkrans med indskrift: ob cives servatos (til løn for borgeres frelse). (Hos grækerne var en krans en almindelig løn for fortjenester af det offentlige).

Borgerlig død
Borgerlig død, retsløs. Se artiklen: Borgerlig død

Borgerrepræsentant
Byrådsmedlem.

Borgerrepræsentation
Byråd.

Borgfred
Borgfred, offentlige fred og sikkerhed i en borg eller en befæstet by. Se artiklen: Borgfred

Borgring
Borgring er en sjællandsk vikingeborg. Se artiklen: Borgring

Borkar
Borkar, dansk sagnhelt, farfar til Harald Hildetand.

Borneo
Borneo er verdens tredjestørste ø. Øen har et areal på 736.000 km2, og er beliggende i det Indiske Ocean. Øen er delt mellem Malaysia, Brunei og Indonesien.

Bornere
Indskrænke.

Bornert
Snæversynet, indskrænket.

Bornerthed
Fordumsfuldhed.

Bornholm
Bornholm, dansk ø. Se artiklen: Bornholm

Borsjtsj
Borsjtsj er en russisk natinalret. Det er en rødbedesuppe.

Bort
Rand, kant; diamantstøv.

Borussia
Preussen.

Bosnien-Hercegovina
Bosnien-Hercegovina, land i sydøsteuropa. Se artiklen: Bosnien-Hercegovina

Bosporusstrædet
Bosporusstrædet (græk Bosporos), er det 30 kilometer lange stræde, som skiller Europa og Lilleasien fra hinanden. Det udgør sammen med Marmarahavet og Dardanellerne forbindelsen som forbinder Middelhavet med Sortehavet.

Boss
Chef, foresat.

Bossa nova
Musikform, der er en blanding af brasiliansk folkemusik og jazz.

Bossere
Modellere i voks, ler.