LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Bost - Broa

Boston
1. Boston er en amerikansk form for wienervals med langsommere og mere glidende trin.
2. Boston, hovedstad i den amerikanske delstat Massachusetts. Se artiklen: Boston

Botanik
Plantelære

Botaniker
En, der dyrker botanik.

Botanisere
Samle og studere planter.

Botanisk
Plantemæssig.

Botanisk Have
Botanisk Have beliggende overfor Rosenborg i København har en af Europas største plantesamlinger med over 20.000 forskellige planter fra hele verden.

Botanografi
Plantebeskrivelse.

Botin
Verdens ældste eksisterende restaurant hedder Botin og ligger på Cuchilleros 17 i Madrid, og er fra 1725.

Botrytisk
Klaseformet.

Botswana
Botswana, land i Afrika. Se artiklen: Botswana

Botulisme
Madforgiftning.

Boucanier
(Vestindisk) sørøver.

Boudoir
Elegant mindre værelse.

Bougainville
Australsk ø. Del af Bismarck Arkipelag.

Bouillabaisse
Fransk for suppe af mange slags fisk og skaldyr.

Bouilli
Fransk for kogt.

Bouillon
Fransk for kraftig kødsuppe.

Boulevard
Bred gade med træer.

Boulevardier
Dagdriver, flanør.

Bound for
Undervejs til, med destinationen.

Bouquet
Vins aroma.

Bouquet garni
Fransk for visk af persille, timian og laubærblade.

Bouquin
Gammel bog.

Bouquiniste
Antikvarboghandler.

Bourg
Bourg: flække, navn på mange byer i Frankrig.

Bourgeois
Borger, storborger.

Bourgeoisi
Borgerskab.

Bourgeoisiet
Det velstillede borgerskab.

Bourget-søen
Er Frankrigs største indsø. Den er 44 km2 stor og 145 meter dyb. Den er beliggende ved østsiden af badebyen Aix-les-Bains.

Bourgogne
Bourgogne er et berømt vindistrikt. Byerne Beaune, Macon og Nuits St. Gerorges ligger i Bourgogne.

Bourse
Stipendium.

Bourseau
Bourseau, et arkitektonisk udtryk, en rundstav af zink eller bly, som danner overgangen mellem to tagskråninger, undertiden glat, undertiden dekoreret med æg, blade eller andre dekorative prydelser.

Bout
Boksekamp.

Boutade
Nykke, grille, kaprice.

Bouteille
(vin) flaske.

Boutique
Modeforretning.

Boutros Boutros-Ghali
Boutros Boutros-Ghali (født 14. november 1922) var de Forenede Nationers generalsekretær fra januar 1992 til december 1996.

Bov
1. I skibsterminologi betegnelsen for skibets eller bådens forende.
2. Bov, landsby cirka 7,5 km nordvest for Flensborg, kendt på grund af, at der den 9. april 1848 indtraf det første sammenstød mellem den danske hær og de i tal betydeligt underlegne slesvigholstenske oprørere under general Krohn. Den danske hær, der blev anført af general Hedemann, angreb om formiddagen klokken 8.15. Oprørerne, der havde indtaget en stilling over Kruså, Bov og Volmerstoft. Efter nogle timers kamp, i hvilken den danske hær støttedes af de på Flensborg Fjord stationerede krigsskibe, blev oprørshæren slået fuldstændig og trak sig skyndsomt sydpå. De danskes tab var ringe, det beløb sig til 8 officerer og 86 underofficerer og menige sårede og døde. Oprørernes tab udgjorde 8 officerer, 165 mand døde og sårede samt 773 usårede fanger.

Bove ud
I skibsterminologien betegnelsen for at gøre et anker klar til at lade falde.

Bovspryd
I skibsterminologi betegnelsen for en svær stang der peger fremad-opad fra skibets forende.

Bowiekniv
Bowiekniv, knivlignende stikvåben, opkaldt efter oberst Tim Bowie (død 1836), en af de mest kendte jægere og fægtere i den nordamerikanske unions sydstater; den bæres ofte i en skede på brystet.

Bowl(e)
1. Skål, puncheterrin.
2. Bowle, (af engelsk bowl), terrin, skål til punch og lignende drikke, bruges også som benævnelse for den drik som anrettes i bowlen. Bowle tilberedes især af champagne eller hvidvin med tilsætning af jordbær, ananas og lignende og krydderier.

Bowler
Cricketkaster, (amerikansk) keglespiller.

Bowlerhat
Stiv, rund filthat.

Bowlingkugle
En bowlingkugle har tre huller.

Boy
Dreng, tjener i englands kolonier.

Boykot
Det at afskære en fra arbejdskraft, varesalg med mere.

Braband
By beliggende i Århus Amt.

Bracelet
Armsmykke.

Brachykefal
Kortskallet.

Brachylogi
Ordknaphed.

Brage
Digtekunstens gud i nordisk mytologi.

Brahma
Skaberen (Indien).

Brahman
Indisk præst.

Brahmanisme
Gammel indisk religion.

Braille-alfabetet
Det mest almindelige og internationale blindeskriftsystem. Det normale alfabets bogstaver er ophøjede punkter, der føles med fingerspidserne, og hvis antal og placering er varieret inden for en grundform på seks punkter i to lodrette rækker.

Brain-storming
»Hjernestorm«. Møde hvor deltagerne kommer frem med alle mulige ideer, hvorfra der eventuel kan opstå en eller flere virkelig gode ideer.

Brain-washing
»Hjernevask«. Stadig og systematisk politisk påvirkning.

Braisere
Fransk for stege med tilsætning af væde ved svag varme.

Brakvand
Vand, der er en blanding af saltvand og ferskvand. Brakvand har derfor en salinitet mellem 0,5 promille og 35 promille.

Brakylogi
Brakylogi er en kortfattet udtryksmåde i tale og skrift. Det vil sige evnen til at sige meget med anvendelse af få ord og i en klar stil.

Bramarbas
Storpraler, skryder.

Bramarbasade
Det at bramarbasere

Bramarbasere
Prale, overdrive.

Branche
Fag, art, profession.

Branchier
Gæller.

Brand
Varemærke, sort.

Brandenburg
Brandenburg er en delstat i Tyskland. Den grænser i nord til Mecklenburg-Vorpommern, i øst til Polen, i syd til Sachsen, i vest til Sachsen-Anhalt og i nordvest til Niedersachsen. Den omgiver, men omfatter ikke, rigshovedstaden Berlin (som ligger i staten Berlin). Brandenburg har et areal på 29.475 kvadratkilometer og 2.593.040 (2001) millioner indbyggere. Statsminister er Matthias Platzeck (SPD).

Brandræv
Mørkfarvet ræv med sortagtig underside og uden hvid halespids (lygte) og uden lyse hårspidser på ryggen.

Brandy
Brændevin, konjak.

Bras
Bras, i skibsterminologien betegnelsen for den tovende, hvormed man drejer en rå i det vandrette plan.

Brase
Brase, i skibsterminologien betegnelsen for at svinge en rå med braserne.

Brasilia
Brasiliansk by.

Brasilien
Brasilien, land i Sydamerika. Se artiklen: Brasilien

Brasserie
Ølstue, mindre restaurant.

Bratsch
Strygeinstrument som minder om en violin, men som er større end denne. Kaldes ofte ved det italienske navn viola.
Strengene stemmes: C - G - D - A

Brattahlid
Brattahlid i Eriksfjorden i nordboernes Østerbygd på Grønland. Brattahlid var Erik den Rødes berømte gård og senere lovsigemændenes hjemstavn. Her var en kirke, Leyder Kirke. Bratathlid er identificeret som Kagsiarsuk på den vestlige side af Tunugdliarfik-fjordens indre del.

Brattingsborg
Brattingsborg på Samsø, Hovedsæde i grevskabet af samme navn, oprindelig den gamle kongsgård, Søllemarksgaard, opført 1870 af arkitekt Knud Borring som bolig for besidderen af grevskabet, grev G. F. Danneskjold Samsøe.

Brauronia
Brauronia (græsk), tilnavn til Artemis, hvis dyrkelse fra den attiske by Brauron indførtes i Athen. Hendes helligdom (Brauronion) lå i det sydvestlige hjørne af Akropolis umiddelbart inden for Propylæerne.

Braut-Anund
Braut-Anund, svensk sagnkonge; har tilnavnet Braut af, at han brød vej og ryddede skov; far til Ingjald Ildraade.

Bravade
Bravade (fransk), praleri, stortalenhed, skryderi, pralende trussel.

Bravere
Trodste, stå imod.

Bravering
Bravering, øvelse ved rytteriet, hvorved kampen til hest mand mod mand fremstilles og øves.

Bravi
Bravi (italiensk, flertal af bravo, det vil sige tapper, dristig mand); betegnelse for lejede snigmordere. I den tyrkiske hær betegnede man ved bravi de fanatikere, der før kampen beruste sig i opium og derpå dumdristig styrtede fjenden i møde.

Bravour
Overlegen sikkerhed.

Bravur
Overlegen sikkerhed.

Braza
Braza, også kaldet Estado eller Toesa, gammelt spansk favnmål. I Gammel-Kastilien = 1,672 meter, i Madrid = 1,686 meter. I de spansktalende lande i Sydamerika bruges ligeledes benævnelsen Braza. Således er i Chile og Peru 1 Braza = 1,695 meter, i Uruguay = l,718 meter, i Argentinske republik = 1,732 meter.

Breakdown
Sammenbrud.

Breakfast
Morgenmad.

Breche
1. Murbrud, hul.
2. Brud i fæstningsmur, frembragt ved skydning og lignende.
3. Gå i breche for: Arbejde for, tage i forsvare.

Bredfok
Bredfok (søværnet), et stort firkantet sejl, der anvendes i skonnerter og jagter under rumskøds sejlads. Det hejses op under en bredfokkerå på fortoppen og adskiller sig fra andre råsejl ved ikke at være fast underslået på råen. Bredfok tages helt ned efter endt brug.

Bregentved
Bregentved, gods nordøst for Næstved. Se artiklen: Bregentved

Breve
Pavelig skrivelse.

Brevet
Diplom, åbent brev.

Brevete
Patentbeskyttet.

Brevi manu
Uden omsvøb.

Breviarium
Katolsk bønnebog. Kort oversigt.

Brevis
Kort node eller stavelse.

Breviter
I korthed.

Brevroman
Brevroman betegner en roman, hvis handlingsforløb består af en række fiktive breve, som fx Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidelser.

Bricolage
Bricolage er hobbybetonet arbejde.

Bricole
Billardbals tilbagespring fra banden.

Bridge
Bridge, kortspil, sandsynligvis stammende fra Grækenland, i hvert fald spillet i de østlige Middelhavslande omkring 1865. Bridge spilles med whistkort, i reglen af 4 personer, hvoraf 2 og 2 er makkere og sidder lige over for hinanden. Der trækkes om første kortgivning og makkerskab. Kortgivningen foregår til venstre, et kort ad gangen, til hver spiller har 13 kort. Det gælder i spillet for makkerparrene om at opnå så mange stik som muligt, altså mindst 7 stik for at vinde spillet.

Bridge of Allan
Bridge of Allan, yndet badested i Skotland, grevskab Stirling ved Allan og ved den caledoniske jernbane, med (1911) 2.566 indbyggere. Det har saltholdige kilder, en koldt-vandskuranstalt og er ved sporvogne forbundet med den 4 kilometer mod sydøst liggende by Stirling.

Bridgend
Bridgend er en by i Glamorganshire i Wales, ved Ogwr og ved Great Western Jernbanen, har jernværker og kornhandel og (1911) 8.021 indbyggere. I omegnen findes flere borgruiner (Coity-Castle).

Bridgeport
1. By i USA, stat Connecticut, ligger 80 km nordøst for New York ved Long Island Sound. (1910) 102.054 indbyggere. Byen har stor fabriksvirksomhed og navnlig tilvirkning af geværer, patroner og vognmateriel. Havnen er stor, men ikke dyb.
2. By i USA, stat Ohio, ligger på højre bred af Ohio lige over for Wheeling, hvis forstad den er. (1910) 3.974 indbyggere.
3. By i USA, stat Pennsylvania, ligger ved Schuylkill lige over for Norristown. (1910) 3.860 indbyggere.

Bridgeton
Bridgeton, by i USA, stat New Jersey, ligger 55 km syd for Philadelphia ved Cohansey Creek, der 32 km sydvest for Bridgeton udmunder i Delaware Bai. (1910) 14.209 indbyggere. Bridgeton har tilvirkning af jernvarer, glas og bomuldsvarer.

Bridgewater
Bridgewater, by i USA, stat Massachusetts, ligger 40 km syd for Boston. (1910) 7.688 indbyggere. Bridgewater, der grundlagdes 1642, har betydelige jernværker.

Bridgewaterbøgerne
Bridgewaterbøgerne, se Francis Henry Egerton Bridgewater.

Bridgewatergalleriet
Bridgewatergalleriet, en bekendt privatsamling af cirka 300 fortrinlige malerier, italienske (væsentlig fra Bafael's og hans efterfølgeres tid), spanske, franske, tyske, hollandske og engelske; det indeholder desuden originaltegninger af Giulio Romano og Caracci'erne. Samlingen findes i jarlen af Ellesmeres bolig i London, Bridgewater-House i nærheden af St James Palace.

Bridgewaterkanalen
Bridgewaterkanalen, Englands ældste kanal, bygget 1758-71 af Hertug Francis Egerton af Bridgewater efter I. Brindley's plan, forbinder Worsley med Manchester og er 68 km lang. Den fører hen over floderne Mersey og Irwel, hvilken sidste den overskrider på en 183 m lang og 12 m høj viadukt. Sidekanaler sætter den i forbindelse med hele Englands kanalsystem.

Bridgnorth
Bridgnorth, by i det vestlige England, Shropshire, på begge sider af Severn, deles ved floden i den øvre, på en sandstensklippe liggende by og den nedre, forbundne ved en stor bro, og har (1911) 5.768 indbyggere og nogen industri (uldspinderier, tæpper). I den øvre by findes ruinerne af en normannisk borg, en kirke fra 12. århundrede og et rådhus fra 1652.

Bridgwater
Bridgwater, by i det sydvestlige England, Somersetshire, ved Parret, 15 km fra dens udløb i Bristol-kanalen, har (1911) 16.802 indbyggere, fabrikation af Bathbricks (pudsesten) af floddyndet, jern- og messingvarer samt betydelig kysthandel med korn, kul, vin, hamp og bygningstømmer. Skibe på indtil 700 ton kan gå op til byen. Byen har en smuk kirke fra 14. århundrede. I Bridgwater er admiral Blake født. Sydøst for byen ligger Sedgemoor, hvor Hertugen af Monmouth blev slået 1685.

Bridlington
Bridlington, by i det nordøstlige England, Yorkshire (East-Riding), sydvest for Flamborough Head, 2 km fra kysten, har (1911) 14.334 indbyggere, betydelig kornhandel og ved kysten en god havn, Bridlington Quay, hvor der også findes søbade. Bridlington har en mineralkilde og en intermitterende kilde, der forsyner byen med vand.

Bridport
Bridport, søby i Sydengland, Dorsetshire, nær ved Brits udløb i kanalen, med (1911) 5.919 indbyggere, fabrikation af tovværk og sejldug samt kysthandel.

Brie
Brie, et tidligere fransk grevskab, som 1361 forenedes med kronen, ligger øst for Paris mellem Seine og Marne, nu for største delen hørende til dept Seine-et-Marne. Det er et frugtbart landskab, kendt for sin ost (Fromage de Brie). Brie deltes i Brie Francaise mod vest, der hørte til Isle-de-France og havde Brie-Comte-Robert til hovedstad, og Brie Champenoise mod øst, der hørte til Champagne og havde Meaux til hovedstad.

Brie-Comte-Robert
Brie-Comte-Robert, by i det franske dept Seine-et-Marne, Arrond. Melun, ligger sydøst for Paris ved østbanen på en høj over Yéres' dal, med ruiner af et slot, der er opført i 12. århundrede af den første greve af Brie, Robert, søn af Kong Ludvig 6.. Byen havde omkring 1910 cirka 2.500 indbyggere og havde havebrug, handel med korn og ost, og brændevinsbrænderi.

Briefing
Kort, mundtlig instruktion, kort oversigt over handlingsforløb.

Brieg
Bemærk oplysningerne er 100 år gamle
Brieg (slavisk Brzeg), by i preussisk provins Schlesien, regeringsdistrikt Breslau, tidligere en fæstning, hvis værker demoleredes af Napoleon I 1807 og nu er forvandlede til spadseregange og haveanlæg, ligger 148 meter over havet ved venstre bred af Oder, er jernbaneknudepunkt, har et gymnasium, en landbrugsskole og en straffeanstalt, fabrikation af maskiner, cigarer, roesukker, læder og øl, betydelig handel og med garnison (1910) 29.035 indbyggere.

Briel
Briel eller Brielle, befæstet søhavn i den nederlandske provins sydholland, ved Maas' udløb på nordkysten af øen Voorne, har (1911) 3.810 indbyggere, skibsbyggeri og handel; i den store reformerte St Katharinakirke er et gravmæle over admiral Filip van Almonde, som er født her. 1. april 1572 indtoges Briel af søgeuserne, hvorved nederlandenes frihedskamp begyndte.

Brienne
Brienne, lille by i det nordøstlige Frankrig, Dept Aube, Arrondissement Bar-sur-Aube, nær ved Aubes højre bred, ved Østbanen, med cirka 1.700 indbyggere, fabrikation af lys og øl, har et smukt slot med park, men er mest kendt for sin militærskole, der oprettedes 1776 og ophævedes 1790, og hvor Napoleon Bonaparte fik sin militære uddannelse (1779-84). I det uafgjorte slag 29. januar 1814 mellem Napoleon og de allierede under Bliicher blev den lille by næsten helt ødelagt.

Brienz
Brienz, by i det schweiziske kanton Bern, 604 meter over havet ved Brienzer-søens nordkyst i Berner Oberland, med (1910) 2.518 indbyggere, har stort træskæreri og tilberedning af ost, er meget besøgt af turister og er udgangspunkt for Briinig-banen og tandhjulsbanen til Brienzer Rothorn.

Brienzer-søen
Brienzer-søen, som ligger 565 meter over havet og ved åre står i forbindelse med den nærliggende Thuner-sø, er 30 kvadratkilometer og hører til de dybeste schweizer-søer (indtil 262 m). Søens omgivelser er rige på smukke udsigter, således ved Interlaken, og den har regelmæssig dampbådsfart i sommertiden.

Brig
I skibsterminologi betegnelsen for et tomastet fartøj der fører råsejl på begge master.

Brigade
Hærafdeling.

Brigader
Soldat i en brigade.

Brigand
Stimand, stratenrøver.

Brigantine
I skibsterminologi betegnelsen for et tomastet fartøj der kun fører råsejl på forreste mast.

Briket
Presset formbrændsel.

Brikol
Billardbals tilbagespring fra banden.

Brillant
1. Glimrende, strålende, fortræffelig.
2. Ædelsten.

Brillepingvin
Brillepingvin, pingvinart der lever i Sydafrika. Se artiklen: Brillepingvin

Brillere
Glimre, have succes.

Brint
Brint (Hydrogen) er et grundstof med atomnummer 1 i det periodiske system. Se artiklen: Brint

Brio
Munterhed.

Brioso
Temperamentsfuldt.

Brisant
Brisant, højeksplosiv sprængstof. Se artiklen: Brisant

Brisbane
Brisbane, australsk by. Se artiklen: Brisbane

Brise
Brise, en frisk, men ikke særlig stærk blæst. Benævnelsen bruges ofte, når det fra en sejlbåd, der har ligget med vindstille, af søens krusning observeres, at der kommer vind (kommer brise).
Synonym: Svag vind.

Briseis
Briseis, Achilleus' elskerinde; navnet betyder »Pigen fra Brisa«, en by på Lesbos, som Achilleus havde erobret, men er allerede i Iliaden omtydet til »Datter af Briseus«. Efter senere forfattere skal hendes egentlige navn have været Hippodameia. Efter fortællingen i Iliaden skal Briseis være faldet i Achilleus' hænder, da han indtog Lyrnessos, Mynes' by. Agamemnon tog hende, i den troiske krigs 10. år egenmægtig fra Achilleus, men gav hende senere igen tilbage (jævnfør Achilleus). Briseis' bortførelse er blandet andet fremstillet i et kendt vægmaleri i Pompeji.

Briseis Flak
Briseis Flak, Kattegat, landløs sandgrund, 20 kilometer nord for Sjællands Odde; den er en fortsættelse af en smal ryg, på hvilken ligger Schultz' Grund og Hastens Grund. Dybden på flakket er 7½ a 9½ meter, men med stenpuller på 4½ a 5 meter vand.

Brisingemen
Brisingemen (men = halssmykke; brisa = blusse højt, lyse), Gudinden Frøjas smykke. To gudesagn handler om, hvorledes hun får det af de dværge, der har smeddet det (jævnfør Hildesagnet), og hvorledes Loke har ranet det, og Heimdal bringer det igen. I tysk-engelsk oldsagn tilhører Brisingemen helteverdenen: Hama raner det (tilbage?) fra kong Jarmunrik. Måske denne sagnform er ældre.

Brisk
Brisk, forberedt standplads til kanoner. Se artiklen: Brisk

Brissel
Brystkirtel hos dyreunger.

Brissingegammen
Brissingegammen eller brisingammen er Frejas dyrebare smykke. Det blev smedet af fire dværge. Til gengæld skulle Freja ligge fire nætter hos dem. En nat ved hver.

Britannia
1. England
2. The British Empire: Hele det britiske rige.

Britannien
England

Brite
Englænder.

Brjansk
Brjansk, russisk by. Se artiklen: Brjansk

Broadcaste
Udsende, bølge, rundkaste.

Broadcasting
Radiofoni.

Broadway
Broadway i New York er med sine 25 kilometer en af verdens længste gade.