LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Chie - Civi

Chief
Chef.

Chihuahua
Provins i Mexico.

Chik
Fiks, stilfuld.

Chikane
Det at genere.

Chikanere
Fortrædige, drille, genere, udsætte for drilleri.

Chikaneri
Drilleri, smålig forfølgelse.

Chikanør
En, der er drillevorn.

Chikanøs
Drillevorn, ondskabsfuld.

Chile
Chile, land i Sydamerika. Se artiklen: Chile

Chileit
Chileit, vanadinkobberblymalm, en kobbermalm af mørkebrunt, jordagtigt udseende med omtrent 12 % kobber og for øvrigt indeholdende bly, vanadinsyre og andet. Den forekommer i sølvminen de la Marqueza i Chile.

Chilenit
Chilenit, et kornet, sølvhvidt mineral fra sølvminen San Antonio ved Copiapo (Chile), består af sølv og vismut (måske AgeBi).

Chiliade
Årtusind.

Chiliasme
Læren om tusindårsriget.

Chillum
Trompetformet pibe til hashrygning.

Chimpanse
Chimpanse, vores nærmeste slægtning. Se artiklen Chimpanse

Chinchilla
Chinchilla, Se artiklen: Chinchilla

Chineret
Flammemønstret.

Chinon
Chinon er en by i Vestfrankrig, beliggende ved floden Vienne. Se artiklen: Chinon

Chip
Lagerenhed i datamat.

Chips
Tynde, sprøde kartoffelskiver.

Chittagong
Chittagong er Bengladesh' største havneby.

Chlochilaicus
Var en dansk konge, som var på plyndrings togt men, som blev fanget af ebben og dræbt. o. 517. Det er meget svært, at gætte hvad hans rigtige navn var.

Chok
Stød, sæt, indhug, rystelse, forskrækkelse.

Choke
Trangboring.

Chokere
Ryste, forfærde, forarge, oprøre.

Choketube
Choketube er betegnelsen for et udskifteligt mundingsstykke til ændring af trangboringen på et haglgevær.

Chokolade
Chokolade indeholder mere end 300 kendte kemiske stoffer, blandt de mest kendte er koffein, desuden phenylethylamine som er relateret til amphetamines.

Chokvirkning
Den øjeblikkelige nedbrydelse af vitale funktioner i kredsløbs- og nervesystemet, der sker ved en hurtig riffelkugle eller mange hagls gennemtrængning af vildtkroppen.

Chop suey
Chop suey er en kinesisk ret af kødstykker, ris, løg, bønner, svampe med mere.

Chordata
Chordata er den latinske betegnelse for dyrerækken for rygstrengsdyr. Se artiklen: Rygstrengsdyr

Chris-craft
Hurtiggående motorbåd.

Chrisma
Indviet olie til salvning. Chrisma er en blanding af olivenolie og balsam, som de katolske biskopper indvier i domkirken skærtorsdag morgen. Blandingen bliver brugt i årets løb ved dåb, firmelse, præstevielse og til de syges salving.

Chrismation
Salvning.

Christian 1.
Christian 1., dansk konge af den oldenborgske slægt. Se artiklen: Christian 1.

Christian 2.
Christian 2., dansk konge af den oldenborgske slægt. Se artiklen: Christian 2.

Christian 3.
Christian 3., dansk konge af den oldenborgske slægt 1534-1559. Se artiklen: Christian 3.

Christian 4.
Christian 4., dansk konge 1588-1648. Se artiklen: Christian 4.

Christian 5.
Christian 5., dansk konge af den oldenborgske slægt 1670-1699. Se artiklen: Christian 5.

Christian 6.
Christian 6., dansk konge af den oldenborgske slægt 1730-1746. Se artiklen: Christian 6.

Christian 7.
Dansk konge af den oldenborgske slægt 1766-1808. Valgsprog: Kærlighed til fædrelandet er min ære. Se artiklen: Christian 7.

Christian 8.
Christian 8., dansk konge af den oldenborgske slægt 1839-1848. Se artiklen: Christian 8.

Christian 9.
Dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1863-1906. Valgsprog: Med Gud for ære og ret.

Christian 10.
Dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1912-1947. Valgsprog: Min Gud, mit land, min ære. Havde sommervillaen Klitgaarden ved Skagen.

Christian Christopher Zahrtmann
Christian Christopher Zahrtmann (21. december 1793 - 15. april 1853), dansk søofficer og politiker. Gift med Sophie Elisabeth (1805-1858), datter af den hamburgske storkøbmand C.H. Donner.
I 1842 var Zahrtmann chef for fregatten Thetis på dennes togt til Middelhavet, hvorunder også Malta blev anløbet. Om bord var to kunstnere, Vilhelm Pedersen og Frederik Theodor Kloss.
1848-1850 var han marineminister, og i 1849 var han en af Grundlovens »fædre«. Udnævnt til admiral, 1851.
Sammen med sine to adeligt gifte døtre var Zahrtmann blandt H.C. Andersens omgangsvenner.
C.C. Zahrtmann var farbror til maleren Kristian Zahrtmann.

Christian de Meza
Christian de Meza (14. januar 1792 - 16. september 1865). Major 1842. Ved krigsudbruddet af Treårskrigen 1848 blev han udnævnt til ledende artilleriofficer. Deltog og udmærkede sig i kampene ved Bov, Nybøl og Dybbøl og udnævnt til oberstløjtnant i 1848. Chef for 6. infanteribrigade under kampene ved Sundeved i 1849. Førte 6. brigades udfald (avantgarde) fra Fredericia 6. juli 1849.
Efter Schleppegrells fald under Slaget ved Isted overtog han kommandoen over 2. division.
Overgeneral for den mobiliserede hær i december 1863 og overtog kommandoen ved Dannevirke i 1864. Tog beslutningen om at rømme den alt for svage Dannevirke-stilling 5. februar 1864 og organiserede troppernes tilbagetrækning til Dybbøl.
Af folkestemningen og regeringen tvunget til at træde tilbage fra overkommandoen 28. februar 1864.

Christian d'or
Christian d'or, ældre dansk guldmønt, der første gang prægedes under Christian 7. for så vidt sådanne mønter er prægede under en konge al navnet Frederik, kaldes de også Frederik d'or. Mønten indeholder omtrent 5,95015 gram fint guld.

Christian Jürgensen Thomsen
Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), dansk arkæolog og museumsmand der formulerede opdelingen af oldtidens kulturer i stenalder, bronzealder og jernalder. Denne opdeling blev grundlaget for arkæologisk forskning i hele Europa.
1832 inspektør på Møntkabinettet i København sammen med Ole Devegge og med P.O. Brøndsted som direktør. Efter dennes død 1842 blev Thomsen direktør for Møntkabinettet.
Thomsen anlagde en enorm møntsamling - ca. 27.000 stykker. Testamentarisk skænkedes Møntkabinettet 114 danske typer, som manglede i dettes samling. Resten bortauktioneredes.

Christian Niemann Rosenkilde
Christian Niemann Rosenkilde (1786-1861). Dansk skuespiller med speciale i det komiske rollefag. Han var far til Julie Sødring.

Christian Science
Frikirke oprettet i Danmark i 1903.

Christiane
Christiane (15. juli 1626 - ?), datter af Christian 4. og Kirstine Munk, blev født på Haderslevhus. Allerede 1636 blev hun forlovet med Hannibal Sehested, men brylluppet fandt først sted 1642, efter hendes mands fald 1651 måtte hun bekræfte hans afståelse af hans norske godser og opholdt sig i den følgende tid dels i Hamborg, dels på Boller hos moren. Hun synes at have været en bitter og hadefuld natur og stod ikke i noget godt forhold hverken til sine søskende eller til sin mand, der var hende utro og ikke sørgede for hendes underhold. Efter mandens udsoning med kongen fik hun et nyt våben og antog titel af grevinde, men levede ellers sin meste tid på Lundegaard på Fyn, som hun havde arvet efter moren. Hun overlevede sin mand, men hendes dødsår er ukendt.

Christiane, den hellige
Christiane, den hellige, efter legenden en kristen slavinde, som i begyndelsen af 4. århundrede virkede blandt de hedenske imeretier ved Det Sorte Hav og omvendte folkets konge og dronning. Helgendag 15. december eller 13. juli.

Christiania
1. Christiania var navnet på Oslo fra 1624 til 1925.
2. Christiania, også kendt som Det fri Christiania er praktisk talt en egen stat i hovedstaden København.
Christiania blev startet i 1971, da en gruppe hippier overtog en gammel forladt militær barrak. I årevis prøvede myndighederne at fjerne christianitterne, men det lykkedes aldrig. Det var kun muligt at komme ind på området via to indgange, og biler var ikke tilladt.
Christiania er bedst kendt for sin Pusher Street, hvor specielt hash forhandles mere eller mindre åbenlyst. Internt på Christiania opfattes hash ikke som et forbudt rusmiddel. Dette har ført til flere konfrontationer med politiet og en række politirazziaer.

Christiansborg
Christiansborg, fort ved Accra på Guldkysten i Afrika, tilhørte tidligere Danmark, men solgtes 1850 til England, der 1876 gjorde det til sæde for guvernøren over Guldkysten.

Christiansborg Slot
Christiansborg Slot er hjemsted for Danmarks Folketing men har tidligere været kongens slot. Se artiklen: Christiansborg Slot

Christiansfeld
Christiansfeld er berømt for sine honningkager.

Christianshavn
Christianshavn er en bydel i København med 9.777 indbyggere.

Christen Sørensen Longomontanus
Dansk astronom (1562-1647). Assistent hos Tycho Brahe. I modsætning til denne erkendte Longomontanus Jordens daglige omdrejning. Han fastholdt til sin død den idé at han havde løst problemet om cirklens kvadratur.

Christoffer 1.
Christoffer 1., dansk konge 1252-1259. Se artiklen: Christoffer 1.

Christoffer 2.
Christoffer 2., dansk konge 1320-1326 samt 1330-1332. Se artiklen: Christoffer 2.

Christoffer 3. af Bayern
Christoffer 3. af Bayern, dansk konge 1439-1448. Se artiklen: Christoffer 3. af Bayern

Christoffer Columbus
Christoffer Columbus, italiensk navigatør og opdagelsesrejsende. Se artiklen: Christoffer Columbus

Christoffer Wilhelm Eckersberg
Christoffer Wilhelm Eckersberg (2. januar 1783 - 22. juli 1853) blev født i Blåkrog på Sundeved (hertugdømmet Slesvig). Han var den kunstner, der lagde grunden til guldalderens malerkunst. Hans elever hørte til denne periodes ypperste kunstnere, for eksempel Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen. Efter konfirmationen kom han i malerlære hos maleren Jes Jessen i Åbenrå. Fortsatte 17 år gammel i malerlære hos Joh. Jac. Jessen i Flensborg, hvor han blev svend i maj 1800. Blev optaget på Akademiet i 1803. Elev hos maleren J.L. David, Paris fra 1811-1812. Han udnævntes til professor ved Kunstakademiet i København i 1818. I 1819 fik Eckersberg adgangstegn til Holmen af Admiralitetet, så han fik mulighed for at dyrke sin store passion for skibe. Han var direktør ved Kunstakademiet fra 1827-1829. Eckersberg døde den 22. juli 1853 i København

Christoffer, Greve af Oldenburg
Christoffer, Greve af Oldenburg (født omtrent 1504 - 1566). Se artiklen: Christoffer, greve af Oldenburg

Christoph Probst
Christoph Probst (6. november 1919 - 22. februar 1943).
Tidligt medlem af den tyske modstandsgruppe Weisse Rose.
Henrettet sammen med søskendeparret Hans og Sophie Scholl i München den 22. februar 1943.

Christus am Ölberg
Christus am Ölberg, oratorium for tre solostemmer, kor og orkester, opus 85 af Ludwig van Beethoven (1803).
Dette oratorium opføres sjældent i Danmark - muligvis fordi titlen kan vække upassende associationer.

Chronique scandaleuse
Skandalehistorie.

Chronos
Chronos (græsk). Tiden, hos de græske digtere personificeret som en gammel, grånet gud, der hører alt, ser alt og åbenbarer alt. Se artiklen: Chronos

Chryselefantin
Af guld og elfenben.

Chrysler
Chrysler er en amerikansk bilfabrik. Lee Iacocca var i en årrække direktør for firmaet.

Chrysomani
Guldtørst.

Chulo
Tyrefægter.

Chutney
Chutney er en stærkt krydret sovsetilsætning.

CIA
CIA er en forkortelse for Central Intelligence Agency, USA's efterretningsvæsen.

Cicatrice
Ar efter sår.

Cicerone
Fremmedfører, rejseleder.

Cider
Æblevin.

Ciffer
Taltegn.

Cifferskrift
Lønskrift.

Cifrere
Nummere.

Cigaret
Cigaret er fintskåret tobak i papir. Ryges med eller uden filter. Største fabrikant af cigaretter i Danmark er House of Prince A/S, der producerer et bredt udbud af cigaretmærker.

Cigaretmærke
Danske cigaretmærker
* Caines
* Cecil
* Corner
* King's
* Look
* Mistral
* North State
* Queen's
* Prince
* Rocky Mountains
* Savoy
* Scotsman
* Viking
Flere af disse findes i Light-udgaver.

Cikade
Cikaden lever af plantesaft, som den suger ud af planter og bliver den forstyrret af sine fjender, hopper den sin vej. Den måler 6 millimeter. og på Æbelø lever den blandt andet på marehalm og hjælme, og vingemønstrene varierer fra cikade til cikade. Cikaden er den slags insekter, hvor de har næbagtige munde, stikkende munddele og små, børsteagtige følehorn og bagbenene er springben. Dens fjender er fugle.

Cilie
Fimrehår.

Cinderella
Askepot.

Cineast
Filmmand, filmentusiast.

Cinema
Biograf.

Cinematek
Film-arkiv.

Cineration
Ligbrænding.

Cinnober
Rød nuance.

Cinque Ports
Cinque Ports. Under denne benævnelse henføres i det engelske retssprog siden middelalderen en særlig ordning af jurisdiktionsforholdene i en strækning af Kent og Sussex i det sydlige England. Oprindelig omfattede Cinque Ports, som navnet antyder, 5 havnebyer, nemlig Hastings, Romney, Hythe, Dower og Sandwich, men efterhånden inddroges en del andre stæder under retsområdet. Byerne var tidligere stærkt befæstede, og der påhvilede deres beboere pligt til blandt andet at deltage i kysternes bevogtning og afvisning af fjendtlige landgangsforsøg; til gengæld nød de forskellige begunstigelser, dels i henseende til beskatning, dels også derved, at der var skænket dem egne domstole, hver under forsæde af en mayor, hvis afgørelser kunne indankes til the lord warden of the cinque-ports, der var den af kronen beskikkede højeste embedsmand for Cinque Ports, og som residerede på slottet Walmer ved Deal. I tidernes løb har disse havne tabt deres tidligere betydning og adskillige af deres privilegier; men embedet som Lord Warden og den dermed forbundne jurisdiktion i visse maritime anliggender er endnu bevaret, dog nærmest som en sinecure med høj løn.

Cippus
Cippus (latin), grænsepæl, oftest grænsesten, som den i oldtiden anbragtes med forskellige formål ved vandløb, grænseskel, veje og lignende, mest i form af en lille spidssøjle, oftest med indskrift eller nummer. Mere udformet, især ofte med basis, anvendtes cippus ved gravsteder og indeholder der (2 eller 4 i tal) den gravlagtes (ejerens) navn og undertiden gravstedets udstrækning, eller alene dette sidste. Undertiden anvendes ordet også om gravstenen.

Cirage
Cirage, fransk betegnelse for de med kunstgult fremstillede toner, der i glasmaleriet skal virke som guld; maleri brunt i brunt.

Circenses
Circenses, »Noget for husarerne«. Egentlig cirkusforstillinger.

Circondario
circondario (italiensk), administrativ inddeling i Italien, svarende til fransk arrondissement, underafdeling af provincia.

Circulator
Circulator, den romersk-katolske kirkevisitator (ruraldekanen); inden for protestantiske kirkeafdelinger undertiden den, der øver kirkeinspektion.

Circus
Circus, kaldtes i oldtiden det udstrakte, åbne anlæg, hvori fortrinsvis væddekørsel foregik. Se artiklen: Circus

Cirka
Cirka (latin circa), om, omkring, rundt, i reglen forkortet c. ca eller ca., omtrent, henved.

Cirklens kvadratur
Konstruktion med passer og lineal som eneste hjælpemidler af et kvadrat, som har samme areal som en given cirkel Opgaven er et af de klassiske matematiske problemer. Det er for længst bevist (1882 af den tyske matematiker Lindemann), at det er umuligt at løse opgaven.

Cirkulation
Omløb, kredsløb.

Cirkulere
Gå rundt, kredse, værre i omløb, dreje, snurre.

Cirkulær
Cirkelformet, kredsløbende.

Cirkulære
Rundskrivelse.

Cirkumspektion
Omtanke, lempe.

Cirkumstantiel
Afhængig af forholdene.

Cirkumvenere
Omgå, omringe.

Cirrus
Fjerksy, klatretråd.

Cisalpinsk
Syd for alperne.

Ciselere
Udmejsle, punsle, afpudse metalfigurer, udføre ciselering.

Ciselering
Drevet arbejde i metalplader.

Cisterne
Vandbeholder.

Citadel
Citadel, mindre, lukket fæstning forbundet med større befæstningsanlæg. Se artiklen: Citadel

Citant
Sagsøger, stævner.

Citat
Citat er en betegnelse for den sagsøgte eller en ordret gengivelse. Tidligere er det ældre danske ord hidsæt også anvendt om citat.

Citation
Citatanførelse.

Citationstegn
»Gåseøjne«.

Citatus
En sagsøgt.

Citere
Nævne, gengive, anføre ordret, sætte i anførelsestegn, stævne for retten.

Citroën 2CV
Citroën 2CV er en fransk bilmodel. CV står for cheveaux (heste).

Citron
Citroner (Citrus limon) stammer fra det nordlige Indien og har været dyrket i både Lilleasien og Kina i adskillige tusinde år. Citroner blev importeret til det danske hof i 1520’erne men fik først en fremtrædende placering i det danske køkken fra 1700-tallet.
I dag dyrkes citroner især omkring Middelhavet og i Californien. Det lille træ bliver 3-6 meter højt, har kraftige torne men smukke, store blomster med hvide kronblade, der er lyserøde på ydersiden. Træet blomstrer året rundt og står derfor med blomster og modne frugter på en gang.
Frugterne er gule og ægformede med en tyk, læderagtig skræl og lysegult frugtkød med en meget syrlig smag, der egner sig til mange slags madlavning, desserter samt som smagstilsætning i drikke. Citroner anvendes tillige til fremstilling af olie, pectin og citronsyre.

Citronat
En art af citrusfamilien, der blandt andet anvendes til sukat.

City
Bycentrum, forretningskvarter.

Civil
Borgerlig, ikke uniformbærende, ikke-kriminel (retssag), velopdragen, dannet.

Civilingeniør
Ingeniør der er cand. polyt.

Civilisation
Kulturelt niveau.

Civilisere
Bibringe civilisation, danne.

Civilist
Ikke militær person.

Civilitet
Høflighed.

Civilliste
Fyrstes årpenge.

Civilproces
Borgerlig retstrætte.

Civilstand
En persons borgerlige forhold, navn, ægteskab, død.

Civiløkonom
Med afgangseksamen i erhversøkonomi fra handelshøjskole.