LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Clai - Conc

Clairaudience
Evne til at høre varsler.

Clairobscur
Halvmørke, tusmørke, tvelys.

Clairvoyance
Clairvoyance, synskhed (ordret »klarsyn«), evne til at se fænomener andetsteds eller i fremtiden.

Clairvoyant
Clairvoyant, synsk; synsk mand.

Clairvoyante
Synsk kvinde.

Clandestin
Hemmelig, forborgen.

Claque
Claque, korps af betalte »teaterklappere«.

Claqueur
Medlem af claque.

Claude Monet
Claude Monet (14. november 1840 - 6. december 1926), fransk maler.
Monet blev født i Paris, men voksede op i Le Havre og det var her han i sin ungdom begyndte at male. Han arbejdede og studerede sammen med Eugène-Louis Boudin. Allerede i 1859 havde han bestemt sig for at blive kunstner og i 1862 studerede han kunst samme med Charles Gleyre i Paris, hvor han mødte Pierre-Auguste Renoir og sammen grundlagde de impressionismen. De malede sammen og opretholdt et livslangt venskab.
Monet malede serier med samme motiv i forskelligt lys for eksempel Katedralen i Rouen (1896-97) eller Åkandedammen fra haven ved hans hjem i Giverny.
Huset og haven er bevaret som museum, og begge dele er værd at besøge. Det er i det hele taget gavnligt at forstå den afgørende sammenhæng mellem Monets kunst og hans arbejde som gartner. I dette ligner han den tyske kunstner Emil Nolde.
Et Monet-maleri er nået op på en pris på 22 millioner US$.

Claudikation
Halten.

Claudius
Claudius efterfulgte sin nevø Caligula som romersk kejser. Claudius lod sin første hustru Messalina henrette, men blev selv senere forgiftet af sin anden hustru, moren til Nero.

Claudius 2.
Claudius 2., Marcus Aurelius Claudius Gothicus regerede det romerske rige i mindre end to år fra 268 – 270.

Claudius Rutilius Namatianus
Claudius Rutilius Namatianus, romersk digter i begyndelsen af 5. århundrede. Af fødsel var han en galler, men kom til at beklæde høje stillinger i Italien. Da hans godser i Gallien blev plyndrede af vestgoterne, rejste han ad søvejen tilbage til sit fødeland (416). Om denne rejse forfattede han et for størstedelen endnu bevaret digt De reditu suo, hvori han dels skildrer rejsen, dels har betragtninger over romerrigets sørgelige tilstand og udtaler håb om bedre tider. Det er et smukt og tiltalende digt. Det er udgivet af L. Müller (Leipzig 1870) og af Baehrens i Poetae latini minores.

Claustrofobi
Skræk for ophold i lukkede rum.

Claustrum
Indelukke, kloster.

Cleansing cream
Rensende hudcrème.

Clearing
Udligning af gensidige fordringer, hævn, gengæld.

Clementia
Mildhed.

Clementin
Clementiner (Citrus reticulate) er en hybrid mellem appelsin og mandarin, der danner små, saftige citrusfrugter med syrlig-sød smag. Anvendes som dessertfrugt.

Clinch
Boksers omklamring af modstander.

Click
Smæk, smækkelyd.

Clint Eastwood
Clint Eastwood var borgmester i den californiske by Carmel i 1986-1988.

Clip
Se clips

Clips
Papirklemme. Clipsen blev opfundet af nordmanden Johan Vaaler i 1899.

Clipper
Hurtiggående amerikansk passagerfly. Hurtigtsejlende sejlskib.

Clonaid
Clonaid er et firma som kom på alle mediernes forside, da de i december 2002 påstår, at de har klonet et menneske. Firmaet menes at have forbindelse til en sekt (Raelians), der er forholdsvis ukendt, men menes at tro på, at mennesket er skabt af rumvæsener. Sekten mener endvidere, at kloning kan forlænge menneskets liv med mange hundrede år.

Close reading
»Nærlæsning«. Grundig læsning.

Close up
Nærbillede i en film, forstørrelse.

Clou
Glansnummer, programs kulmination.

Coccygologi
Coccygologi er læren om gøgene.

Cochenille
Skjoldlus, deraf udvundet rødt farvestof.

Cockney
Londoner med L. Londonersprog.

Cockpit
Styrerum.

Cocktail
(Egentlig handehale). Broget forsamling.

Cocon
Spundet puppehylster.

Cocosøerne
Australske øer.

Cocotte
Lille kasserolle, kokette.

Coda
Musikstykkes slutsats.

Codan
Latin for Østersøen.

Codex
Lovbog. Gammel håndskrift.

Cognation
Slægtskab på kvindens side.

Cognatisk
Som nedarves til både mænd og kvinder.

Cognition
Erkendelse, kundskab, undersøgelse.

Cognomen
Tilnavn.

Coiffere
Frisere.

Coiffeur
Frisør.

Coiffure
Frisure.

Coimbra
Universitet i Portugal, grundlagt 1288.

Coitus
Samleje.

Col basso
Efter basnoderne.

Col legno
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles med bagsiden af buen.

Coll'arco
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles med buen.

Colla destra
Med højre hånd.

Colla parte
Sammen med hovedstemmen.

Colla sinistra
Med venstre hånd.

Collage
Billede lavet af opklistrede tapet- og tøjstykker, etiketter, fotografier, revy, sammensat af forskellige stykker.

Collation
Sammenligning, jævnføring, mellemmåltid.

Collats
Drikkegilde, mellemmåltid, præstekaldsbevis.

Colla voce
Med solostemmen.

Collé
Collé (fransk), »tillimet«, liggende tæt ved, benyttes navnlig om en billardbal, der ligger
pres; deraf colléstød, et stød bort fra banden.

College
Universitetsbygning i England og USA.

Collet
Collet (fransk), halskrave, uniformsfrakke med korte skøder (før indførelsen af våbenfrakken), køllert.

Colli
Se collo.

Collier
Halssmykke, pelskrave.

Collo
Stykke rejsebagage eller godssending.

Colloquium
Colloquium (latin), samtale. Mens ordet oprindelig benyttedes som betegnelse for disciplenes disputereøvelser i skolerne, anvendtes det senere navnlig om disputter mellem teologer af afvigende religionsanskuelser, hvorved man søgte at nå en ende på striden, og i den nyere tid som betegnelse for en i forskellige nordtyske landskirker indført prøve over gejstlige, som er valgte af menigheden, hvorved man søger at sikre sig imod, at mænd med yderliggående religiøse anskuelser eller rene fritænkere ansættes i gejstlige embeder. Endelig benyttes colloquium også som udtryk for visse universitetsøvelser, der anvender samtaleformen.

Collum
Collum (latin), hals. Bruges i anatomien ikke blot om selve halsen, men også om den halsformede eller halslignende del af forskellige organer, således collum femoris, lårhalsen, collum uteri, moderhalsen og så videre.

Cologne
Cologne, det franske navn på Køln. Se artiklen: Køln

Colombia
Colombia, land i Sydamerika. Se artiklen: Colombia

Colonnato
Colonnato (eller Colomne), en gammel sølvmønt (plaster) fra det spanske Sydamerika, som i præget ved siden af det spanske våben har to kronede Herkules-søjler som symbol på Gibraltar-strædet.

Colonsay og Oronsay
Colonsay og Oronsay, to øer blandt de indre Hebrider vest for Skotland, ligger ved mundingen af Firth of Lorne og hører til Grevskabet Argyll. De adskilles kun ved et smalt stræde, som ved lavvande kan passeres af fodgængere, og er tilsammen 45 kvadratkilometer med (1901) 313 indbyggere, der driver agerbrug (kartofler og byg) og kvægavl. Sproget er endnu for en stor del
gælisk. På begge øer findes ruiner af kirker og klostre og mange smukt udhugne stenkors. Øerne er opkaldte efter den hellige Columba og Oran, som skal have opholdt sig her 563 på vejen fra Irland til Jona.

Coloradofloden
Argentinsk flod.

Colour slide
Farvediapositiv til lysbilledfremvisning.

Coloured people
Farvede folk.

Columbarium
Urnehal.

Columbanus
Columbanus (543-615), irsk munk. Se artiklen: Columbanus

Columbus' æg
Columbus-ægget er et udtryk som anvendes om en simpel løsning på et indviklet problem.
Efter sigende skulle udtrykket være opstået i et selskab som Christoffer Columbus deltog i, hvor man ikke troede på, at han havde opdaget Amerika. Han opfordrede de tilstedeværende til, at få et æg til at stå. Da dette ikke lykkedes, bankede han det herefter en smule fladt i den ende ende og fik ægget til at stå. Symbolikken heraf var, at det blot gjaldt om at få idéen.

Column
Column er et fremmedord for en »klumme«, fast artikel i avis.

Colusseum
Colosseum (latin), »det kolossale«, italiensk Coliseo, det almindelige navn for det flaviske amfiteater, anlagt af Kejser Vespasian på et lavt, oprindelig sumpet sted (i Nero's »gyldne Hus«), lidt sydøst for Forum, fuldendt af Kejser Titus og indviet af ham år 80 e.Kr. med lege, der varede 100 Dage, og hvortil medgik 5.000 vilde dyr. Da Colusseum lå nær Roms midte og rummede cirka 45.000 tilskuere, blev det stedet for storslåede fester og et yndlingsopholdssted for hovedstadens befolkning.
Det har til alle tider været anset for et af verdens største arkitektoniske bygningsværker og et af de mest storslåede idtryk for oldtidens tekniske ydeevne. Materialet er mest kvadere af travertin, indvendig med nogen tuf og teglsten. Hele bygningen er af oval Form med lodret ydervæg, længdeaksen cirka 188 meter, tværaksen 156 meter, med en samlet omkreds af 524 meter, en højde af 48,5 meter.
Adgangen var forneden gennem 80 porte, hvoraf 4 var særlig monumentale, de 2 for enderne af længdeaksen, førende til arenaen, og 2 for tværaksen, forbeholdte kejseren, der havde sin særlige plads, pulvinar, nær arenaen midt for langsiden. Nederste del af tilskuerpladsen (podium) var i øvrigt forbeholdt senatorer, embedsmænd og vestalinder (navne på indehavere af en del pladser kendes fra 5.-6. århundrede); opefter sad den øvrige folkemængde efter rang og stand, de fattige øverst. Sejl kunde udspændes for regn og sol. Podium var hævet ret højt over arenaen og desuden ved gitre med mere beskyttet mod de i denne optrædende vilde dyr.
Arenaen, elliptisk, cirka 86 x 54 meter, havde store underbygninger, hvoraf nogle var støttemure, andre indeholdt elevatorer til at føre burene med de vilde dyr op, atter andre henhørte til de mangfoldige arrangementer, som vides at have kunnet iværksættes.
Colusseum var bestemt for gladiator- og dyrekampe. Kejser Commodus skal personlig være optrådt og på en dag have nedlagt 100 bjørne; i øvrigt høres sjældnere om, at andre end slaver og dømte forbrydere måtte optræde; 248 fejrede Kejser Philippus Arabs Roms 1.000 års fest i Colosseum; 405 afskaffedes gladiatorkampene som stridende mod tidens kristne følelse. Tidligere havde Colosseum lidt ved lyn og brand; 442 led det ved jordskælv, restaureret cirka 445. Først i 8. århundrede synes bygningen at være betegnet med det nu brugte navn. Mellem 8. og 14. århundrede led Colosseum det meste af den overlast, hvoraf det nu er præget, delvis atter ved naturbegivenheder.
Store mængder materiale blev anvendt til bygningsbrug andetsteds; til tider var dele indrettede til fæstning for romerske stormænd. Endnu i 15-17. århundrede blev materiale anvendt af paver og kardinaler, væsentlig dog løse dele, blandt andet til Palazzo Venezia og Farnese, Cancelleria og Ripettahavnen. Først pave Benedict 14. standsede ødelæggelsen ved i erindring om det på arenaen udgydte martyrblod kristeligt at fredlyse Colosseum. (Passio Christi), cirka 1750.
Senere er der på forskelig måde draget omsorg for bevarelsen af den kolossale og trods ødelæggelsen imponerende ruin. Stræbepiller opførtes og lignende, blandt andet ved Ganina. Arenaens underbygninger fremdroges 1871. Af den plastiske udsmykning er kun lidet bevaret, mere af de kolossale trappe- og korridoranlæg, hvori det hedder, at i nødstilfælde samtlige
tilskuere kunne rummes.

Coma
Dyb bevidstløshed.

Comatøs
Bevidstløs.

Come back
Kunstners eller sportsmands tilbagevenden.

Comic strip
Morsom tegneserie.

Coming man
Mand med lovende karriere.

Commando-raid
Pludselig militæraktion foretaget af mindre elitestyrke.

Comme il faut
Comme il faut er en udenlandsk vending for at noget er korrekt.. Andre synonymer: Som det bør sig. Efter moden.

Comme si comme ca
Comme si comme ca er en udenlandsk vending for så nogenlunde.

Commemorabel
Mindeværdig.

Commemoration
Ihukommelse, mindefest.

Commendatore
Det italienske ord commendatore betegner oprindelig en standsperson som forvalter en ridderordens jordegods. Senere er ordet gået over til at være en ren ærestitel.
Titlen svarer til tysk Komthur. Den nærmeste danske oversættelse er »kommandør«.
I Mozarts opera Don Giovanni er Donna Annas fader Il commendatore. Ved opførelser på dansk kaldes han - mindre heldigt - »kommandanten«, hvad der let kan misforstås som om han var Sevillas militære kommandant.

Comment
Skik og brug, løssluppen fest.

Commercial
Reklame i radio eller TV.

Commodore
1. Engelsk eskadre- eller flotillechef.
2. Firma der fremstillede Commodore computere, blandt andet Commodore 64, Commodore 128 og Commodore Amiga.

Common sense
Sund sans, sund fornuft.

Commoner
1. Underhusmedlem.
2. I Storbritannien: person som ikke er adelig.

Communiqué
Meddelelse, regeringsmeddelse, bulletin.

Comodamente
Mageligt.

Compaciscere
Komme overens.

Comparaison
Sammenligning.

Compay Segundo
Compay Segundo (18. november 1907 - 13. juli 2003), var en cubansk musiker og sangskriver.
Segundo blev født Máximo Francisco Repilado Muñoz og voksede op i byen Santiago de Cuba. Han blev sangskriver og musiker og var kendt af folk der kan lide cubansk musik. Han opfandt desuden armónicoen, et syvstrenget guitar-lignende instrument.
Ikke før 1997 opnåede han international berømmelse i forbindelse med udgivelsen af cd'en Buena Vista Social Club, som blev en meget populær indspilning. Compay Segundo medvirkede også i filmen af samme navn, indspillet af Wim Wenders.
Hans mest berømte kompositio er Chan-chan, hvis fire indledende akkorder med det samme genkendes som det første nummer på cd'en Buena Vista Social Club. Chan-chan blev indspillet af Segunde selv flere gange, foruden utallige musikere fra Latinamerika.
Segundo mente at han ville blive 115 år, men døde i Havana af nyresvigt, tyve år for tidligt og tre dage før Celia Cruz' døde.

Competition
Sportskonkurrence, åben for flere deltagere.

Compiacevole
Behageligt, elskværdigt.

Compiler
En compiler er et program der oversætter (kompilerer eller på engelsk: compiles) et programs sourcekode til et format der kan læses, og køres, direkte af en bestemt type computer, det der kaldes maskinkode. Alternativet til compilere er fortolkere, hvor sourcekoden ikke oversættes til maskinekode først.

Complet
1. En complet er en damedragt i to dele af samme stof.
2. Kaffe (te) med brød, smør og æg.

Compos mentis
Med fornuften i behold.

Composé
Dragt i to uensfarvede dele.

Comptometer
Regnemaskine.

Computer
En computer er en elektrisk maskine som bearbejder data, informationer.
Den består grundlæggende af: inputenhed på dansk en indtastningsenhed en bearbejdningsenhed, processoren med hukommelse (RAM) til at gemme oplysningerne midlertidig samt en harddisk til opbevaring af styresystem, programmer og data for eksempel dokumenter efter at computeren er slukket og en enhed til visning af resultatet, kan for eksempel være en skærm eller en printer.
Computere kan deles op i 2 hovedområder:
1. Personlige computere (som regel kun en enkelt skærm med kabinet der indeholder cpu - regneenheden, hukomelse, harddisk og input (modtage info udefra) og output (sende info til for eksempel skærm, printer, harddisk, brænde cd etc.).
2. Store computersystemer (for håndtering af store mængder data i firmaer/organisationer).
Herunder hører også servere. En server er en computer der for eksempel indeholder tusindvis af websider med tekst og billeder. Den bruger styresystemer som Unix, Linux, MacOS eller NT. Dens opgave er, blandet andet, at besvare de forespørgsler der kommer når en internet bruger spørger efter en side: www.minside.dk - så findes html dokumentet frem + de tilhørende billeder der er gemt i formaterne: Gif- der bruges til for eksempel knapper til websiden med ganske få farver, JPEG - der bruges til fotografiske billeder med tusindvis af farver eller det nye PNG - som er en viderudvikling af JPEG og GIF.
Personlige computere er for eksempel
Amiga Apple Macintosh PPC PC Playstation Compac Dell IBM.
De personlige computere skal bruge et styresystem for at kunne afvikle programmer:
1. PC'er - Windows eller det sidste nye XP fra Microsoft
2. Mac OS X fra Apple
3. Unix som findes til mange forskellige maskiner (til PC findes blandt andet Linux og BSD-familien som er open source )
webservere bruger almindeligvis Unix, ligeså universiteter, og offentlige organer, hvor sikkerhed og hastighed er vigtig.
De store computersystemer har enorme mængder af hukommelse og kraftige regneenheder, processorer her bearbejdes informationer som ville tage flere dage på en personlig computer.
Navne der bliver brugt om disse store computere er:
arbejdsstationer mainframe server supercomputer
Disse computere bruges for eksempel til:
bearbejdning af data i store mængder, CAD tegning videoredigering grafiske processer med tekst og billeder musikkomponering ja mulighederne er ubegrænsede.

Comte
Greve.

Comtesse
Grevinde.

Con amore
Af lyst, som amatør.

Con brio
1. Livligt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles livligt eller ildfuldt.

Con calore
Med varme.

Con dolore
Vemodigt, med smerte.

Con duolo
Med smerte.

Con espressione
Udtryksfuldt.

Con festività
Festligt, muntert.

Con leggerezza
Let.

Con mano destra
Med højre hånd.

Con mano sinistra
Med venstre hånd.

Con moto
Livligt.

Con maestà
Majestætisk, pompøst.

Con sentimento
Følelsesfuldt.

Concetti
Spidsfindige åndrigheder.

Concierge
Portnerske.

Concisus
Finthakket.

Concitato
Stærkt bevæget.

Concordia
1. Enighed.
2. Romersk gudinde for endrægtigheden.