LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Clai - Conc

Clairaudience
Evne til at høre varsler.

Clairobscur
Halvmørke, tusmørke, tvelys.

Clairvoyance
Clairvoyance, synskhed (ordret »klarsyn«), evne til at se fænomener andetsteds eller i fremtiden.

Clairvoyant
Clairvoyant, synsk; synsk mand.

Clairvoyante
Synsk kvinde.

Clandestin
Hemmelig, forborgen.

Claque
Claque, korps af betalte »teaterklappere«.

Claqueur
Medlem af claque.

Claude Monet
Claude Monet (14. november 1840 - 6. december 1926), fransk maler.
Monet blev født i Paris, men voksede op i Le Havre og det var her han i sin ungdom begyndte at male. Han arbejdede og studerede sammen med Eugène-Louis Boudin. Allerede i 1859 havde han bestemt sig for at blive kunstner og i 1862 studerede han kunst samme med Charles Gleyre i Paris, hvor han mødte Pierre-Auguste Renoir og sammen grundlagde de impressionismen. De malede sammen og opretholdt et livslangt venskab.
Monet malede serier med samme motiv i forskelligt lys for eksempel Katedralen i Rouen (1896-97) eller Åkandedammen fra haven ved hans hjem i Giverny.
Huset og haven er bevaret som museum, og begge dele er værd at besøge. Det er i det hele taget gavnligt at forstå den afgørende sammenhæng mellem Monets kunst og hans arbejde som gartner. I dette ligner han den tyske kunstner Emil Nolde.
Et Monet-maleri er nået op på en pris på 22 millioner US$.

Claudikation
Halten.

Claudius
Claudius efterfulgte sin nevø Caligula som romersk kejser. Claudius lod sin første hustru Messalina henrette, men blev selv senere forgiftet af sin anden hustru, moren til Nero.

Claudius 2.
Claudius 2., Marcus Aurelius Claudius Gothicus regerede det romerske rige i mindre end to år fra 268 – 270.

Claudius Rutilius Namatianus
Claudius Rutilius Namatianus, romersk digter i begyndelsen af 5. århundrede. Af fødsel var han en galler, men kom til at beklæde høje stillinger i Italien. Da hans godser i Gallien blev plyndrede af vestgoterne, rejste han ad søvejen tilbage til sit fødeland (416). Om denne rejse forfattede han et for størstedelen endnu bevaret digt De reditu suo, hvori han dels skildrer rejsen, dels har betragtninger over romerrigets sørgelige tilstand og udtaler håb om bedre tider. Det er et smukt og tiltalende digt. Det er udgivet af L. Müller (Leipzig 1870) og af Baehrens i Poetae latini minores.

Claustrofobi
Skræk for ophold i lukkede rum.

Claustrum
Indelukke, kloster.

Cleansing cream
Rensende hudcrème.

Clearing
Udligning af gensidige fordringer, hævn, gengæld.

Clementia
Mildhed.

Clementin
Clementiner (Citrus reticulate) er en hybrid mellem appelsin og mandarin, der danner små, saftige citrusfrugter med syrlig-sød smag. Anvendes som dessertfrugt.

Clinch
Boksers omklamring af modstander.

Click
Smæk, smækkelyd.

Clint Eastwood
Clint Eastwood var borgmester i den californiske by Carmel i 1986-1988.

Clip
Se clips

Clips
Papirklemme. Clipsen blev opfundet af nordmanden Johan Vaaler i 1899.

Clipper
Hurtiggående amerikansk passagerfly. Hurtigtsejlende sejlskib.

Clonaid
Clonaid er et firma som kom på alle mediernes forside, da de i december 2002 påstår, at de har klonet et menneske. Firmaet menes at have forbindelse til en sekt (Raelians), der er forholdsvis ukendt, men menes at tro på, at mennesket er skabt af rumvæsener. Sekten mener endvidere, at kloning kan forlænge menneskets liv med mange hundrede år.

Close reading
»Nærlæsning«. Grundig læsning.

Close up
Nærbillede i en film, forstørrelse.

Clou
Glansnummer, programs kulmination.

Coccygologi
Coccygologi er læren om gøgene.

Cochenille
Skjoldlus, deraf udvundet rødt farvestof.

Cockney
Londoner med L. Londonersprog.

Cockpit
Styrerum.

Cocktail
(Egentlig handehale). Broget forsamling.

Cocon
Spundet puppehylster.

Cocosøerne
Australske øer.

Cocotte
Lille kasserolle, kokette.

Coda
Musikstykkes slutsats.

Codan
Latin for Østersøen.

Codex
Lovbog. Gammel håndskrift.

Cognation
Slægtskab på kvindens side.

Cognatisk
Som nedarves til både mænd og kvinder.

Cognition
Erkendelse, kundskab, undersøgelse.

Cognomen
Tilnavn.

Coiffere
Frisere.

Coiffeur
Frisør.

Coiffure
Frisure.

Coimbra
Universitet i Portugal, grundlagt 1288.

Coitus
Samleje.

Col basso
Efter basnoderne.

Col legno
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles med bagsiden af buen.

Coll'arco
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles med buen.

Colla destra
Med højre hånd.

Colla parte
Sammen med hovedstemmen.

Colla sinistra
Med venstre hånd.

Collage
Billede lavet af opklistrede tapet- og tøjstykker, etiketter, fotografier, revy, sammensat af forskellige stykker.

Collation
Sammenligning, jævnføring, mellemmåltid.

Collats
Drikkegilde, mellemmåltid, præstekaldsbevis.

Colla voce
Med solostemmen.

Collé
Collé (fransk), »tillimet«, liggende tæt ved, benyttes navnlig om en billardbal, der ligger
pres; deraf colléstød, et stød bort fra banden.

College
Universitetsbygning i England og USA.

Collet
Collet (fransk), halskrave, uniformsfrakke med korte skøder (før indførelsen af våbenfrakken), køllert.

Colli
Se collo.

Collier
Halssmykke, pelskrave.

Collo
Stykke rejsebagage eller godssending.

Colloquium
Colloquium (latin), samtale. Mens ordet oprindelig benyttedes som betegnelse for disciplenes disputereøvelser i skolerne, anvendtes det senere navnlig om disputter mellem teologer af afvigende religionsanskuelser, hvorved man søgte at nå en ende på striden, og i den nyere tid som betegnelse for en i forskellige nordtyske landskirker indført prøve over gejstlige, som er valgte af menigheden, hvorved man søger at sikre sig imod, at mænd med yderliggående religiøse anskuelser eller rene fritænkere ansættes i gejstlige embeder. Endelig benyttes colloquium også som udtryk for visse universitetsøvelser, der anvender samtaleformen.

Collum
Collum (latin), hals. Bruges i anatomien ikke blot om selve halsen, men også om den halsformede eller halslignende del af forskellige organer, således collum femoris, lårhalsen, collum uteri, moderhalsen og så videre.

Cologne
Cologne, det franske navn på Køln. Se artiklen: Køln

Colombia
Colombia, land i Sydamerika. Se artiklen: Colombia

Colonnato
Colonnato (eller Colomne), en gammel sølvmønt (plaster) fra det spanske Sydamerika, som i præget ved siden af det spanske våben har to kronede Herkules-søjler som symbol på Gibraltar-strædet.

Colonsay og Oronsay
Colonsay og Oronsay, to øer blandt de indre Hebrider vest for Skotland, ligger ved mundingen af Firth of Lorne og hører til Grevskabet Argyll. De adskilles kun ved et smalt stræde, som ved lavvande kan passeres af fodgængere, og er tilsammen 45 kvadratkilometer med (1901) 313 indbyggere, der driver agerbrug (kartofler og byg) og kvægavl. Sproget er endnu for en stor del
gælisk. På begge øer findes ruiner af kirker og klostre og mange smukt udhugne stenkors. Øerne er opkaldte efter den hellige Columba og Oran, som skal have opholdt sig her 563 på vejen fra Irland til Jona.

Coloradofloden
Argentinsk flod.

Colour slide
Farvediapositiv til lysbilledfremvisning.

Coloured people
Farvede folk.

Columbarium
Urnehal.

Columbanus
Columbanus (543-615), irsk munk. Se artiklen: Columbanus

Columbus' æg
Columbus-ægget er et udtryk som anvendes om en simpel løsning på et indviklet problem.
Efter sigende skulle udtrykket være opstået i et selskab som Christoffer Columbus deltog i, hvor man ikke troede på, at han havde opdaget Amerika. Han opfordrede de tilstedeværende til, at få et æg til at stå. Da dette ikke lykkedes, bankede han det herefter en smule fladt i den ende ende og fik ægget til at stå. Symbolikken heraf var, at det blot gjaldt om at få idéen.

Column
Column er et fremmedord for en »klumme«, fast artikel i avis.

Colosseum
Colosseum (latin), amfiteater i Rom. Se artiklen: Colosseum

Coma
Gammel stavemåde for Koma. Se artiklen: Koma

Comatøs
Bevidstløs.

Come back
Kunstners eller sportsmands tilbagevenden.

Comic strip
Morsom tegneserie.

Coming man
Mand med lovende karriere.

Commando-raid
Pludselig militæraktion foretaget af mindre elitestyrke.

Comme il faut
Comme il faut er en udenlandsk vending for at noget er korrekt.. Andre synonymer: Som det bør sig. Efter moden.

Comme si comme ca
Comme si comme ca er en udenlandsk vending for så nogenlunde.

Commemorabel
Mindeværdig.

Commemoration
Ihukommelse, mindefest.

Commendatore
Det italienske ord commendatore betegner oprindelig en standsperson som forvalter en ridderordens jordegods. Senere er ordet gået over til at være en ren ærestitel.
Titlen svarer til tysk Komthur. Den nærmeste danske oversættelse er »kommandør«.
I Mozarts opera Don Giovanni er Donna Annas fader Il commendatore. Ved opførelser på dansk kaldes han - mindre heldigt - »kommandanten«, hvad der let kan misforstås som om han var Sevillas militære kommandant.

Comment
Skik og brug, løssluppen fest.

Commercial
Reklame i radio eller TV.

Commodore
1. Engelsk eskadre- eller flotillechef.
2. Firma der fremstillede Commodore computere, blandt andet Commodore 64, Commodore 128 og Commodore Amiga.

Common sense
Sund sans, sund fornuft.

Commoner
1. Underhusmedlem.
2. I Storbritannien: person som ikke er adelig.

Communiqué
Meddelelse, regeringsmeddelse, bulletin.

Comodamente
Mageligt.

Compaciscere
Komme overens.

Comparaison
Sammenligning.

Compay Segundo
Compay Segundo (18. november 1907 - 13. juli 2003), var en cubansk musiker og sangskriver.
Segundo blev født Máximo Francisco Repilado Muñoz og voksede op i byen Santiago de Cuba. Han blev sangskriver og musiker og var kendt af folk der kan lide cubansk musik. Han opfandt desuden armónicoen, et syvstrenget guitar-lignende instrument.
Ikke før 1997 opnåede han international berømmelse i forbindelse med udgivelsen af cd'en Buena Vista Social Club, som blev en meget populær indspilning. Compay Segundo medvirkede også i filmen af samme navn, indspillet af Wim Wenders.
Hans mest berømte kompositio er Chan-chan, hvis fire indledende akkorder med det samme genkendes som det første nummer på cd'en Buena Vista Social Club. Chan-chan blev indspillet af Segunde selv flere gange, foruden utallige musikere fra Latinamerika.
Segundo mente at han ville blive 115 år, men døde i Havana af nyresvigt, tyve år for tidligt og tre dage før Celia Cruz' døde.

Competition
Sportskonkurrence, åben for flere deltagere.

Compiacevole
Behageligt, elskværdigt.

Compiler
Compiler, engelsk udtryk for en kompiler. Se artiklen: Kompiler

Complet
1. En complet er en damedragt i to dele af samme stof.
2. Kaffe (te) med brød, smør og æg.

Compos mentis
Med fornuften i behold.

Composé
Dragt i to uensfarvede dele.

Comptometer
Regnemaskine.

Computer
En computer er en elektrisk maskine som bearbejder data. Se artiklen: Computer

Comte
Greve.

Comtesse
Grevinde.

Con amore
Af lyst, som amatør.

Con brio
1. Livligt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles livligt eller ildfuldt.

Con calore
Med varme.

Con dolore
Vemodigt, med smerte.

Con duolo
Med smerte.

Con espressione
Udtryksfuldt.

Con festività
Festligt, muntert.

Con leggerezza
Let.

Con mano destra
Med højre hånd.

Con mano sinistra
Med venstre hånd.

Con moto
Livligt.

Con maestà
Majestætisk, pompøst.

Con sentimento
Følelsesfuldt.

Concetti
Spidsfindige åndrigheder.

Concierge
Portnerske.

Concisus
Finthakket.

Concitato
Stærkt bevæget.

Concordia
1. Enighed.
2. Romersk gudinde for endrægtigheden.