LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav D - Dare

D
1. Det 4. bogstav i det danske og latinske alfabet
2. I det græske alfabet hedder det delta.
3. Romertal for 500.
4. I fysikken forkortelse for deci.
5. Kemisk tegn for deuterium.
6. I musikken er D 2. tone i den diatoniske C-dur skala.

d. s.
d. s. (på recepter), detur, signetur omtrent: gives, signeres.

D. Sc.
D. Sc., i England forkortelse af Doctor of Science (doktor i naturvidenskab).

DA
DA er en forkortelse for Dansk Arbejdsgiverforening.

Da capo
1. Forfra, en gang til.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles forfra.

Daa
Daa er en gammel, fra Sønderjylland stammende dansk adelsslægt, der førte en skråtstående, rød, tre tindet mur i blåt felt, på hjelmen to af rødt og blåt delte vesselhorn. Den forekommer fra midten af 14. århundrede og delte sig i 15. århundrede i en sjællandsk og en fynsk linje.
Slægtens kendteste mand er rigsadmiralen, den rige Claus Daa til Raunstrup, Borreby med mere (1579-1641), der deltog med hæder som rytterofficer i Kalmarkrigen og 1625 blev medlem af Rigsrådet. 1630 udnævntes han til rigsadmiral og førte en flåde mod Hamborg, dog ikke til Christian 4.s tilfredshed. Året efter var han kongens udsending til Haag og blev 1633 ridder. Hans ældste Søn, Oluf Daa til Holmegaard (født 1606), ligesom faren en ivrig talsmand for adelens rettigheder, blev 1648 Frederik 3.s rentemester og var nøje knyttet til Korfits Ulfeldt, hvorfor han
efter dennes fald 1651 mistede sit embede og i nogle år måtte opholde sig i udlandet, hvorfra han tilskrev kongen et trusselsbrev. En yngre søn af Claus Daa, Valdemar Daa til Borreby og Bonderup (1616-91), var en ivrig alkymist og kom ved sit guldmageri i stor armod, Oluf Daas søn, Claus Daa til Daasborg, blev 1678 myrdet af en af sin hustrus, Sofie Amalie Lindenovs elskere (hun fik 1681 Daasborg ophøjet til friherreskabet Lindenborg), og med Valdemar Daas søn, oberst Gregers Daa
til Hald (født 1658), der faldt som fører af det danske rytteri i slaget ved Gadebusch 20. december
1712, uddøde slægten. Af andre bekendte mænd af denne æt kan nævnes: Oluf Daa, død 1461 som biskop i Roskilde, hvor han 1452 stiftede de 12 apostles alter i Domkirken med betydeligt jordegods. Herluf Trolle Daa til Snedinge (1565-1630) og Jørgen Daa (d. 1619) var begge admiraler under Kalmarkrigen; den sidstnævnte udmærkede sig 1611 ved at erobre 7 svenske skibe ved Elfsborg, hvorfor han forlenedes med Holbæk Slot.

Daaen
Daaen, en dværg i nordiske myter; nævnes ofte som kunstfærdig smed og runemester; betyder egentlig ”den døde” (Genganger eller den ligblege).

Dabbeh
Dabbeh (Debbe), by i Nubien, ved Nilens bøjning mod Nord, 30 km syd for gammel-Dongola, knudepunkt for karavanvejene fra Dongola til Dar Fur og gennem Bajuda-ørkenen til Kordofan og Khartoum.

Dacakumàracarita
Dacakumàracarita (»de 10 Prinsers Eventyr«), en indisk eventyr-roman pa sanskrit af Danolin fra 6. århundrede, affattet i en ejendommelig kunst-prosastil og af stor værdi både som tidsbillede og ved det rige eventyrstof.

Dacia
Dacia, middelalderlig betegnelse for Danmark. Provincia Daciæ eller Daniæ var navn på de i middelalderen i Paris studerende danskes (muligvis også de andre skandinavers) forening.
Dacia var endvidere betegnelsen på en provins af Dominikanerordenen, omfattende de skandinaviske lande.

Dadaisme
Dadaismen er en kunstnerisk stilperiode der var fremme i Europa fra 1916-1922. Den anvendte bevidst barnlige virkemidler.

Dafnie
Dafnien har 4-6 par ben, og de svømmer med de to par følehorn. Dafnien er op til 5 millimeter lang. den kan godt lide at bo i gadekær og damme, fordi der er nok med føde. Den vil helst være i store flokke, så føler den sig mere tryg mod dens fjender. Den er meget almindelig. Den lever af planteplankton. Den ånder gennem gæller. Den skaffer sig ilt igennem vandet med gæller. Dens fjender er planktonædende dyr for eksempel skallen.

Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld (1905-1961) var en svensk diplomat og de Forenede Nationers generalsekretær fra april 1953 til sin død ved et flystyrt i Rhodesia i september 1961.

Dagaktiv
Betegnelse for en art, hvis individer æder, drikker og bevæger sig i dagtimerne.

Dagaktive rovfugle
Dagaktive rovfugle, orden af fugle. Se artiklen: Dagaktive rovfugle

Daggert
Daggert, våben. Se artiklen: Daggert

Dagmar
Dagmar, dansk (og nordisk) kvindenavn; indført til Danmark 1205 med Valdemar 2.'s bøhmiske dronning Dragomir, allerede af samtiden omdannet til Dagmaar (Maar = Mø; »Dagens Mø«) . Formen dagmø (Dagmey) kendes fra Færøerne og lever nu på Island. Navnet var sjældent i middelalderen og fik først større udbredelse efter Ingemann's Valdemar Sejr (1826).

Dagobert 1.
Dagobert 1., frankisk konge (død 638). Se artiklen: Dagobert 1.

Dagpåfugleøje
Dagpåfugleøje har fået sit navn efter sine pletter på vingerne, der ligner øjne. Se artiklen: Dagpåfugleøje

Dagsommerfugle
Dagsommerfugle er en gruppebetegnelse for seks familier af sommerfugle. Se artiklen: Dagsommerfugle

Daguerreotypi
Gammel metalpladefotografi.

Daily News
Den første udgave af avisen Daily News udkom i 1846. Charles Dickens var redaktør.

Daktyl
En daktyr er en versfod med en lang og to korte stavelser.

Daktylogi
Fingersprog.

Daktylograf
Maskinskriver.

Daktylogram
Fingeraftryk.

Dal segno
Dal segno, musikalsk udtryk der betegner, at der gentages fra et sted markeret med et dal segno-tegn.

Dalap-Uliga-Darrit
Hovedstaden på Marshalløerne hedder Dalap-Uliga-Darrit.

Daltonisme
Rød-grøn farveblindhed.

Damaskus
Damaskus (Syrisk esh-Sham) er hovedstaden i Syrien. Se artiklen: Damaskus

Damasus 1.
Damasus 1. (pave 366-383). Se artiklen: Damasus 1.

Damasus 2.
Damasus 2. (pave 1048). Se artiklen: Damasus 2.

Damhest
Damhest, i dansk folketro et overnaturligt væsen. Se artiklen: Damhest

Dammusling
Langt de fleste muslinger lever i saltvand, men der er også nogle som lever i ferskvand, i damme og søer som dammuslingen, men den findes også i rindende vand i bække og åer. Dammuslingen lever på bunden, hvor der er masser af dynd eller andet blødt underlag, så den kan grave sig ned i bunden. Når den bliver sulten kravler den op af sit skjul og skaber en hvirvel i vandet, så de smådyr, der er omkring den bliver suget til den. Dammuslingen sluger dem og filtrerer dem, og lader vandet sive ud igen. Når en dammusling ånder bruger den to gælleblade. De sidder nede ved foden som er gravet ned under bunden, hvor der også er luft. Dammuslingeungernes fjender er fisk, da ungernes skal ikke er særlig tyk, og fordi at larverne sætter sig på fisk.

Damnabel
Forkastelig.

Damnation
Fordømmelse, domsafsigelse.

Damnatorisk
Fordømmende, fældende.

Damno
Pengetab.

Damnum
Skade, tab.

Damocles
Damocles var en græker der havde et sværd hængende over hovedet.

Damoklessværd
Overhængende fare.

Dampmaskine
På et eller andet tidspunkt i det første århundrede efter Kristus opfandt den græske videnskabsmand Heron fra Alexandria den første dampmaskine. Man bragte vand i kog i en beholder, som var ophængt i en aksel, dampen kom ud gennem fire dyser, som så fik beholderen til at dreje rundt. Dampmaskinen havde faktisk ingen praktisk anvendelse.

Dampskib
Det første dampskib, som krydsede Atlanterhavet var Savannah. Hun sejlede fra New York til Liverpool i England på 21 dage i 1819. Som de første dampskibe sejlede det både med sejl og dampmaskine. Det første skib, som sejlede med dampkraft alene, var Sirius, som krydsede Kanalen i 1838.

Dana
Danmark.

Danaer
Grækere.

Danaidernes kar
Uløselig opgave.

Dandere den
Optræde flot, vise sig, dovne.

Dandin
Fjols, hanrej.

Dandy
Laps.

Dandyisme
Lapset væsen, lapseri.

Danegæld
Danegæld var den betaling vikingerne fik i England - for at holde sig væk

Dania
Danmark.

Daniel Rantzau
Daniel Rantzau (1529 - 11. november 1569). Dansk feltherre. Studerede ved universitetet i Wittenberg og gik herefter i tjeneste hos hertug Adolph af Gottorp i 1547.
Daniel Rantzau trådte i Fredrik 2.s tjeneste, da denne forberedte krig (Den Nordiske Syvårskrig) mod Sverige. Han deltog i kampene i Småland og fik kommandoen over den danske hær i Skånelandene i 1565 efter grev Günther von Schwartzburg og Otto Krumpen.
Samme år besejrede han overlegne svenske styrker i slaget ved Axtorne 20. oktober. Kong Fredrik 2. udnævnte ham til »feltoberst« og belønnede ham med blandt andet Trøjborg slot.
1567 - 1568 ledede han det danske vinterfelttog gennem Småland og Östergötland øst om Vättern til Linköping hvorfra han vendte ubesejret tilbage til Skåne.
Daniel Rantzau faldt under belejringen af Varberg i 1569.

Daniel Webster
Daniel Webster, amerikansk statsmand. Se artiklen: Daniel Webster

Danisere
Fordanske.

Danisme
Danskhed.

Dankort
Fra april 1983 kunne pengeinstitutterne tilbyde deres kunder Dankort som købekort. Først papirbaseret og i slutningen af 1984 også elektronisk.

Danmark
Danmark, land i Europa. Se artiklen: Danmark

Danmarks cikader
Danmark har cirka 400-450 arter af cikader.
*Torncikade
*Ørecikade
*Almindelig skumcikade

Danmarks flag
Flagets størrelsesforhold: 28:37
Det nationale danske flag kaldes normalt for Dannebrog. Dannebrog betyder »Dansk tøj«. Dannebrog er rødt med et hvidt kors der når til siderne af flaget; den vertikale del af korset kan vendes til den modsatte side. Korsdesignet på det danske flag blev efterfølgende overtaget af de andre nordiske lande; Sverige, Norge, Finland og Island.
Ifølge legenderne blev flaget ikke lavet af mennesker, men faldt fra himlen under slaget ved Reval (i dag Tallin) i Estland i 1219. Letlands flag, som dog ikke er afbilledet som et kors, kan også spore sine farver tilbage til slaget ved Reval.

Danmarks kolonitid
Opdagelsesrejsende og nybyggere fra Danmark koloniserede De dansk vestindiske øer, som landet senere solgte til USA (nu kaldt Virgin Islands). I begyndelsen af 1721, blev der også grundlagt kolonier i Grønland, som nu er en selvstyrende del af Kongeriget Danmark.
Igennem det 17. århundrede blev De dansk vestindiske øer i det karibiske hav opdelt i to territotale dele, en engelsk og en dansk. Danmark anlagde kolonier på St. Thomas i 1671, St. John i 1718 og købte St. Croix af Frankrig i 1733. Sukkerproduktion med brug af slavearbejdskraft var den væsentligste økonomiske drivkraft på øerne i det 18. århundrede og i starten af det 19. århundrede.
Øerne blev også brugt som udgangspunkt for pirateri. I 1917 solgte Danmark de dansk vestindiske øer til USA, efter en økonomisk nedgang efter ophævelsen af slaveriet i 1848.

Danmarks Kongehus
Kongehusets første fuldt uddannede akademiker var kronprins Frederik i 1995, hvor han blev cand.scient.pol.

Danmarks militær
Selv om Danmark forblev neutral under 1. verdenskrig blev de fleste danskerne efter den hurtige besættelse af Nazityskland i 1940 overbevidst om at neutralitet ikke var en sikker garanti for landet.
Dansk forsvarspolitik er centreret omkring dets medlemskab af NATO.
Siden 1988 er det danske forsvarsbudget og forsvarspolitik blevet vedtaget i længerevarende aftaler med et bredt flertal bag i det danske folketing.
Det danske forsvarsbudget udgør 1,4% (finansår 99/00) af bruttonationalproduktet.
Militær grene: Den kongelige danske hær, Den kongelige danske flåde, Det kongelige danske luftvåben, Hjemmeværnet.
Militær styrke - militær alder: 18 år
Militær styrke - til rådighed:
mænd mellem 15-49: 1.287.168 (2002)
Militær styrke - egnet for militærtjeneste:
mænd mellem 15-49: 1.099.900 (2002)
Militær styrke - mænd der når militær alder per år:
mænd: 29.212 (2002)
Militærudgifter - dollar tal: $2,47 milliarder (finansår 99/00)

Danmarks nation
Den danske nation er en arbitrær kunstig social fortolkning, som mange mennesker der har en historisk eller familiær forbindelse til Danmark føler de er en del af.
En række personer indenfor landets grænser, for eksempel på Færøerne og Grønland, føler dog ofte, at de ikke er en del af den danske nation.
Den danske nation dækker primært den europæiske del af Danmark. En række indbyggere i Schleswig, Tyskland og den sydlige del af Sverige hvor en række personer har en historisk og eller personlig forbindelse til Danmark er også en del af den danske nation.
En række udvandrere, for eksempel i USA og Argentina, føler sig også som en del af den danske nation.

Danmarks Radio
Danmarks radio gik i luften første gang den 1. april 1925. Kanalen har
altid alene været financieret via licensopkrævning. I 1951 gjorde Danmarks Radio sig internationalt bemærket, da de engagerede Grethe Kolbe som verdens første kvindelige kapelmester.
Kronologi
* 1925 Grundlagt 1. april som 'Statsradiofonien'
* 1926 Radio avis (pressens radioavis)
* 1939 80% af landets lyttere har radio
* 1951 Man begynder at sende tv 1 time 3 gange om ugen
* 1959 Navnet ændres til 'Danmarks Radio'
* 1967 Første farve tv udsendelse
* 1970 Tv-byen tages i brug
* 1996 DR2 - DRs anden tv-kanal blev startet

Danmarks Retsforbund
Danmarks Retsforbund blev stiftet den 21. oktober 1919 af en kreds af Henry George-tilhængere og folk fra kredsen omkring rets- og moralfilosoffen Severin Christensen.
Partiets politik bygger på tre hovedpunkter - frihandel, statsmagtens begrænsning og fuld grundskyld. »Fuld grundskyld« indebærer, at statens eneste retmæssige indtægtskilde er den samfundsskabte merværdi, der af økonomer kaldes jordrente, frem for den individuelt skabte arbejdsfortjeneste, som beskattes igennem indkomstskatten. Al indkomstskat, moms og told skal derfor afvikles. Retsforbundet er altså et udpræget liberalistisk parti.
Danmarks Retsforbund opnåede første gang valg til Folketinget i 1924. Op igennem tyverne og trediverne havde man en meget lille gruppe, ofte kun med et eller to medlemmer (det var før spærrereglerne blev indført). Under krigen deltog folketingsmedlemmet, senere fiskeriminister, Oluf Pedersen som sekretær i det såkaldte samarbejdsudvalg.
Efter befrielsen medvirkede partiets frihandelstanke til, at man markerede sig stærkt imod rationeringen. Det kom bl.a. til udtryk ved, at Hedtoft-regeringen blev væltet i 1950 på spørgsmålet om smørrationerings ophævelse. Retsforbundet oplevede i de følgende år en markant succes, og opnåede ved valget i 1953 en folketingsgruppe på tolv medlemmer.
Var sammen med Det radikale Venstre og Socialdemokratiet medlem af den såkaldte trekantsregering 1957-1960 til den radikale leder Bertel Dahlgaards store fortrydelse. Han ville »hellere dø en naturlig død«.
Efter folketingsvalget i 1960 røg Retsforbundet ud af Folketinget - ikke mindst på grund af interne stridigheder, men også fordi det superliberalistiske partis leder, Viggo Starcke, havde fået oprettet et »æresministerium« uden portefølje til sig selv. Ud over Starcke og Oluf Pedersen var Retsforbundets tredje regeringsmedlem indenrigsminister Søren Olesen.
I forbindelse med afstemningen om Danmarks indtrædelse i EF i 1972 havde Retsforbundet markeret sig som det eneste borgerlige EU-modstanderparti, og deltaget i stiftelsen af Folkebevægelsen mod EF. Ved jordskredsvalget i 1973 opnåede man endnu en gang valg til Folketinget. I årene siden 1960 havde man formuleret et nyt, omfattende partiprogram, som var mere præget af de samme socialliberale tendenser som det nye parti Centrumdemokraterne, hvor offentlige tjenesteydelser skulle stå som et centralt element i den enkelte borgers liv.
Ved de hyppige folketingsvalg i slutningen af 1970'erne holdt Retsforbundets tilslutning sig nogenlunde jævn, selvom man ikke opnåede valg i perioden 1975-1977. I 1977 kom partiet igen i Folketinget, men måtte endnu en gang vige pladsen i 1981.
Fra 1984-1994 var partiets forhenværende formand og leder af folketingsgruppen i 70'ene, Ib Christensen medlem af Europa-parlamentet, valgt for Folkebevægelsen.
Ved valget i 1984 var man tæt på igen at blive valgt, men siden har tilslutningen været dalende, og Retsforbundet har ikke opstillet til folketingsvalg siden 1990.

Danmarks Riges Grundlov
Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet i sin oprindelige form 5. juni 1849 af Frederik 7. Denne dato markerede dermed Danmarks overgang fra enevælde til konstitutionelt monarki.
Siden er grundloven blevet revideret i 1866, 1915 og 1953. Grundloven fra 1953 er den der gælder i dag.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) blev stiftet i 1920 efter splittelsen mellem socialdemokrater og kommunister på baggrund af 1. verdenskrig og den russiske revolution. I dag er DSU den største politiske ungdomsorganisation i Danmark med cirka 3.000 medlemmer under 30 år. Flere af de ledende socialdemokratiske politikere har haft en fortid i DSU. I DSU findes også Frit Forum, der er en afdeling for socialdemokratiske studerende. Formand for DSU har siden 2000 været Kristian Madsen, der er valgt af DSU's øverste myndighed, kongressen, der afholdes hvert andet år.

Dannebrogordenen
Dannebrogordenen består at et hvid-emaljeret guld- eller sølvkors med en rød kant, en kongekrone samt den regerende monarks monogram. Siden, som bæres udadtil, bærer indskriften: Gud og Kongen og i midten pryder Christian 5.s monogram. Se artiklen: Dannebrogordenen

Dannelsesroman
Dannelsesroman betegner en roman, som beskriver en hovedpersons livsforløb med barndom, ungdom (modning) og voksendom. Romanens midte, hvor hovedpersonen modnes, er konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvinder hovedpersonen til slut, hvorved et idealiseret billede af et dannet menneske fremstår. På dansk er Meïr Aron Goldschmidts Hjemløs et typisk eksempel.

Dannemand
Dannemand, elskerinde til Frederik 6. Se artiklen: Dannemand

Dannevirke
Dannevirke er fællesbetegnelse for en række voldanlæg i den sydligste del af Sønderjylland. Se artiklen: Dannevirke

Dannevirkestenen
Dannevirkestenen, en dansk runesten fra cirka år 1000. Se artiklen: Dannevirkestenen

Danny Kaye
Amerikansk skuespiller. Indspillede i 1952 H.C. Andersenfilmen. Danny Kaye hed oprindeligt David Daniewl Kaminsky.

Danois
Danois er fransk for en dansker.

Dans
Dans har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Det kendes blandt andet gennem de forskellige stammedanse der er med til at binde en kultur sammen. Se artiklen: Dans

Danse Danse, oversigt over nogle af de vigtigste danse. Se artiklen: Danse

Danse macabre
Dødedans.

Dansemyg
Dansemyggen er fra 10-12 millimeter lang. De fleste af de større dansemyg er grå eller sorte. De danner store sværme, der står som røgskyer omkring kirketårne og enlige træer. Larven er op til 20 millimeter. »Røde myggelarver«, har vi mange slags af i Danmark. Der lever mange af dem i bunden på søer og åer, tit også i forurenet vand. Der danner de dyndrør hvor puppen er i. Larverne lever af planteplankton der ligger på bunden. Myggelarverne ånder gennem et rør de har på bagkroppen, de svømmer op til overfladen, stikker røret op af vandet, trækker vejret og svømmer ned igen. Den svømmer ved at vrikke kroppen fra side til side. Myggens fjender er fugle og edderkopper.

Danseur
Danser.

Danseuse
Danserinde.

Dansk
Dansk, sprog der tales i Danmark. Se artiklen: Dansk


Dansk biografisk leksikon
Blandt de danske opslagsværker, som beskæftiger sig med biografi, er det mest omfattende værk Dansk biografisk leksikon (DBL), populært kaldet Bricka efter redaktøren for 1. udgave, Carl Frederik Bricka.
* 1. udgave: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814, Udgivet af C. F. Bricka, 19 bd, Gyldendal, 1887-1905
* 2. udgave: Dansk biografisk leksikon, 2. udgave, 27 bind, Grundlagt af C. F. Bricka, Redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl, Kbh. 1933-44.
* 3. udgave: Dansk biografisk leksikon, 3. udgave, 16 bind, Grundlagt 1887 af C.F.Bricka, Redaktør Svend Cedergreen Bech, Kbhvn., 1979-84.
3. udgave har ikke overflødiggjort de tidligere udgaver, da der ved revisionerne - samtidig med at talrige nyere personer er biograferet - er udskudt en del ældre artikler som nu skønnedes at være af mindre interesse. I 3. udgave er artikler fra 2. udgave ajourført i lyset af eventuel nyere forskning, og de vigtige litteraturhenvisninger til hver artikel er ført up to date.

Dansk Jagtforsikring A/S
Ansvarsforsikring knyttet til jagttegnet, dækkende person- og tingskade samt hundeskader, som en jæger forvolder i relation til anden person under jagtudøvelse i Danmark eller det øvrige Europa.

Dansk Kvindesamfund
Blev dannet i 1871 og er dermed kvindesagens ældste forening.

Dansk Landsforening for Laryngectomerede
Dansk Landsforening for Laryngectomerede er en forening for strubeløse. Foreningen tæller cirka 700 medlemmer.

Dansk Melodi Grand Prix
Dansk Melodi Grand Prix er en sangkonkurrence afholdt siden 1957 af Danmarks Radio. Se artiklen: Melodi Grand Prix Danmark

Dansk mil
Dansk mil eller blot mil er en længdeenhed på 7.532,48 meter.
Mil benyttes ikke mere i Danmark, men langs de gamle danske veje kan der stadig ses milepæle. Milepæle blev ikke kun opsat ved hele antal mil, men ofte også ved halve, kvarte og trekvarte mil.

Dansk sømil
Dansk sømil er i søfarten en længdeenhed på 1.851,11 meter.
En dansk sømil skal ikke forveksles med en sømil på 1.851,852 meter, selvom forskellen er på under 1 meter.

Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer. Se artiklen: Dansk Ungdoms Faellesråd

Danske lov
Danske Lov blev underskrevet af Kong Christian den 5. den 15. april 1683. Se artiklen: Danske Lov

Danskøen
Danskøen, lille ø, der ligger ved nordvestenden af Spitzbergens hovedø og har en naturlig havn, Virgo-havn, der i 17.-18. århundrede benyttedes meget af hvalfangere, og som senere blev et søgt anløbssted for ekspeditioner. Særlig kendt blev Danskøen ved Salomon August Andrées ballonfærd, der startedes 11. juli 1897 fra Virgo-havn.

Dansville
Dansville, by i USA, stat New York, ligger 80 kilometer syd for Rochester ved Genesee River.

Danzig
Tysk navn for den polske by Gdansk. Se denne.

Dar-es-Salaam
Dar-es-Salaam er hovedstad i Tanzania. Byens navn betyder porten til freden.

Daredevil
Dæmonen startede i 1963 og har været i gang siden. I USA hedder han Daredevil og siden 1999 har det også været hans navn i Danmark. Daredevil har sit eget blad i USA. Første nummer udkom i 1964. I 1999 blev serien startet på ny. Flere historier fra Daredevil er blevet bragt i Edderkoppen, Edderkoppen Ekstra, Hulk og Mega-Marvel.