LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Darj - Defa

Darjeeling
Distrikt i Himalaya, der er kendt for sin te.

Darley Arabian
Darley Arabian, en af de tre hingste, der er stamfædre til den engelske fuldblodsrace. Den blev købt i Aleppo af den engelske konsul, kom cirka 1700 til England og skal have været en ægte arabisk hingst, hvad der ikke med nogenlunde sikkerhed vides med hensyn til de to andre stamfædre, Byerley-Turk og Godolphin Arabian.

Darling
1. Australsk flod. Se artiklen: Darling
2. Elskede, øjesten.

Darling Range
Darling Range, bjergkæde i det sydvestlige hjørne af Australien, parallel med kysten; når i Mount-William 1.122 meter.

DARPANet
Forløberen for Internettet. Udviklet af det Amerikanske Forsvarsministeriums kontor for avanceret forskning, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). DARPANet blev udviklet som et svar på den kolde krigs fare for atomkrig, der ville kunne slå hele den militære kommunikations infrastruktur ud. DARPANettets, og dermed Internettets, styrke er den decentrale og fleksible opbygning, baseret på routing og packets, der gør at nettet hurtigt kan omkonfigureres.

Dart
Pilespil, der er fast tilbehør på engelske pubber.

Darwinisme
Darwinisme er den af Darvin fremsatte teori om dyre- og plantearters udvikling.

Das Lied der Deutschen
Das Lied der Deutschen er nationalmelodien i Tyskland. Se artiklen: Das Lied der Deutschen

Data
1. Kendsgerninger, levnedsforhold.
2. Oplysninger man fodrer en computer med.

Data netværk
Et data netværk er designet til at formidle digital eller analog information.
I det følgende vil der mest blive fokuseret på digitale data netværk.
Den digitale data information er typisk opdelt i bidder kaldet data pakker, data rammer (eng. frames), datagrammer (eng. data packets).
Dataene sendes over en dataforbindelse via et medie. Mediet kan være et elektriske kabel (kobber), en optiske fiber (lys - elektromagnetiske bølger) eller et trådløst data netværk (radio - elektromagnetiske bølger).
Enhederne, som genererer eller er sidste modtager, kaldes data terminaludstyr (eng.Data Terminal Equipment, DTE).
Enhederne, som formidler/videresender data, kaldes data netværksudstyr (eng.Intermediate Systems IS) eller (eng.InterWorking Unit IWU), datakredsløbsterminerende udstyr. Digitalt netværksudstyr kan være ISDN TA, modem, hub, switch, router/gateway eller protokol konverter.
Data netværk kan karakteriseres ved deres fysiske udstrækning:
* LAN (lokalnet, engelsk: Local Area Network)
* MAN (engelsk: Metropolitan Area Network)
* WAN (engelsk: Wide Area Network).
Et LAN dækker typisk op til 5 km diameter (nogle bygninger), MAN dækker typisk mellem 5 og 50 km diameter (en by) og WAN dækker typisk flere byer.
Data udvekles i henhold til data protokoller. Data protokoller kan med fordel kategoriseres i data lag (eng. layers) i henhold til ISO reference modellen.
Internettet er et WAN, som benytter IP (ISO layer 3) som bæreprotokol for eksempelvis TCP, UDP og IGMP (ISO layer 4). Eksempler på TCP baserede protokoller: FTP, HTTP, TELNET, NNTP (ISO layer 5).
Lokalnet (LAN) benytter typisk DIX ethernet II eller IEEE 802.3 (ISO layer 2) som bære protokol og ramme.

Data netværksudstyr
Enheder, som formidler data, kaldes data netværksudstyr (eng.Intermediate Systems IS) eller (eng.InterWorking Unit IWU), Enheder som genererer data kaldes datakredsløbsterminerende udstyr.
Digitalt netværksudstyr kan være ISDN TA, modem, hub, switch, router/gateway eller protokol konverter.

Data terminaludstyr
Enhederne, som genererer eller er sidste modtager, kaldes data terminaludstyr (eng.Data Terminal Equipment(DTE)): endeterminal (eng.End Stations(ES), værter (eng.hosts).
Terminaludstyr kan være computere, PDA og mobiltelefoner.

Databehandling
Regning ved hjælp af en datamaskine.

Datalogi
Datalogi er læren om data og elektronisk databehandling.
Ordet er dannet af Peter Naur, og benyttes hovedsagelig i Danmark og Sverige. På andre sprog kaldes dette fagområde typisk computervidenskab.
Nogle af grenene indenfor datalogien er: algoritmik, oversætterteknik, maskinarkitektur, kunstig intelligens.

Datamaskine
Elektronisk regnemaskine.

Datamat
Datamat er i itterminologi en betegnelse fra 1960'erne for det der på moderne dansk kaldes en computer.

Datapakke
Digital information, der ønskes sendt over et netværk, opdeles i bidder kaldet datapakker (eng. packets).
Mere eksakt hedder informationsbidderne i ISO's OSI-model:
* ISO layer 4: 'beskeder' (eng.messages).
* ISO layer 3: IP-datagrammer (eng.IP-datagrams).
* Mellem ISO layer 2 og 3: pakker (eng.packets).
* ISO layer 2: rammer (eng.frames).
Det fysiske netværks maksimale formidlbare datastørrelse kaldes Maximum Transfer Unit (MTU).
IP datagrammer bliver delt i fragmenter (eng.fragments) af en router, når en indkommende pakke er større end den udgående ports MTU.
På forskellige netværkstyper kan pakkerne hedde: Block, Cell, Segment.
Følgende gælder kun for ethernet pakker:
En ethernet pakke har et informationsindhold på mellem 64 og 1518 bytes. Nogle switche og routere kan også formidle pakker med en ekstra VLAN-header/tag (4 bytes) pakker på mellem 68 og 1522 bytes.
Nogle switche og routere kan klare Jumbo pakker på op til 9000 bytes.

Dataprotokol
En samling regler, som beskriver hvordan data terminaludstyr og data netværksudstyr udveksler, sender eller modtager data. Eksempler: IP, TCP, UDP, DIX ethernet II, ATM, V.34, V.90 og V.42bis.
Eksempel på en IETF protokol definition:
RFC791 Internet Protocol, IP
Data protokol standardiseringsorganer: IETF, ISO, ITU-T, IEC, IEEE.

Datere
Dagtegne. Foretage tidsfæstelse.

Datering
Tidsfæstelse.

Dato
Datum, dag, månedsdag.

Datolinjen
Datolinjen er en markeringslinje, som på jordkloden nogenlunde følger meridianen 180 grader fra Greenwich gennem Stillehavet. Når man passerer linjen, springer man en dato og en ugedag over, hvis man rejser mod vest. Hvis det er mod øst, lægger man en dag til. En time svarer til 15 graders længde.

Daunia
Daunia hed i oldtiden den nordvestlige del af landskabet Apulien mellem floderne Frento (Fortore) og Aufidus (Ofanto). Navnet aflededes af Daunus, der efter sagnet skulle være indvandret fra Illyrien og have stiftet et rige her; da Diomedes senere kom til Italien, blev han vel modtaget af Daunus og fik hans datter til ægte.

Dave Williams
Dave Williams var forsanger i Drowning Pool. Han blev fundet død i bandets tourbus den 14. August 2002.

David
Bom til redningsbåde.

David Gilmour
David Gilmour, guitarist i Pink Floyd. Se artiklen: David Gilmour

David Livingstone
David Livingstone døde i 1873 ved Bangweulu-søen i Nordzambia.

Davis Cup
Tennis turnering.

Daw Aung San Suu Kyi
Daw Aung San Suu Kyi (født 19. juni, 1945 i Rangoon, Burma) er kendt for sin ikke-voldelige prodemokratiske aktiviteter i Burma. Hun modtog i 1991 Nobels fredspris.
Hun er datter af general Aung San, som forhandlede Burma's uafhængighed fra Storbritannien i 1947 og som blev myrdet af rivaler samme år.
Hun studerede på Oxfords universitet i England, hvor hun mødte sin mand, som hun har 2 børn med.

Dawn Fraser
Dawn Fraser (født 3. september 1937), australsk svømmer og Australiens hidtil største kvindelige atlet. I sin karriere satte hun 28 verdensrekorder og vandt 8 olympiske medaljer.

Dawson
Australsk flod.

DDR
DDR er en forkortelse for den nu nedlagte Deutsche Demokratische Republik (Østtyskland).

De Apuanske Alper
De Apuanske Alper, bjergdrag i Italien. Se artiklen: De Apuanske Alper

De Cantabriske Bjerge
De Cantabriske Bjerge er beliggende i det nordvestlige Spanien.

De dansk vestindiske øer
De dansk vestindiske øer (i dag Virgin Islands) bestod af øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Det caribiske hav, der fra henholdsvis 1672, 1717 og 1733 var danske kolonier. I 1917 solgt til USA for 25 millioner dollars.

De Danske Spritfabriker
Blev grundlagt i 1881 af C.F. Tietgen.

De facto
Faktisk (modsat de jure).

De Fantastiske 4
De Fantastiske 4 var starten på det nye Marvel-univers. Fantastic Four udkom i 1961 og har været på markedet i USA siden.
I Danmark blev heltene til De Fantastiske 4, men som alt andet Marvel blev det i 1999 til Fantastic Four.
I Danmark er der også blevet bragt historier med De Fantastiske 4 i tegneseriehæfter så som Edderkoppen, Dæmonen, Marvelheltene og Mega-Marvel.

De Frisiske Øer
Fanø, Mandø og Rømø hører til De Frisiske Øer.

De haut en bas
Ovenfra og ned, hovent.

De hundredarmede
De hundredarmede. Se artiklen: De hundredarmede

De Integro
De Integro (latin), fra begyndelsen af, på ny.

De jure
De jure, efter loven, retlig (i modsætning til de facto, faktisk).

De lystige koner i Windsor
De lystige koner i Windsor, opera af Nicolai, komponeret i 1849. Handlingen udspiller sig i Windsor omkring 1600.

De Olympiske Vinterlege
De Olympiske Vinterlege. Se artiklen: Vinter-OL

De Syv Dødssynder
Hovmod, gerrighed, vellevned, misundelse, drukkenskab, vrede og sorgløshed.

De Syv Have
Nordlige og Sydlige Ishav, Nordlige og Sydlige Stillehav, Nordlige og Sydlige Atlanterhav samt Det Indiske Ocean.

De Syv Små Dværge
Fra eventyret Snehvide: Prosit, Lystig, Gnavpot, Dumpe, Brille, Søvnig og Flovmand.

De syv underværker
Se verdens syv underværker.

De teologiske dyder
De teologiske dyder er tro, håb og kærlighed.

De tre musketerer
De tre musketerer hed: Athos, Porthos og Aramis.

De Uafhængige
De Uafhængige var en gruppe af folketingsmænd, som dannedes i valgperioden 1858-61, og til hvilken blandt andet jægermester Fonnesbech, kaptajn Fallesen og Lucianus Kofoed hørte. Uden at have nogen egentlig partiorganisation indtog gruppen en art mellemstandpunkt mellem de Nationalliberale og det bondevenlige Venstre. Den sluttede sig i den nævnte valgperiode hyppigst til Venstre, i valgperioden 1861-64 derimod oftere til de Nationalliberale. På den beroede det ved tvivlsomme afstemninger i reglen, hvorledes udfaldet skulle blive, ligesom de Uafhængige ved udvalgsnedsættelser kunne gøre udslaget, hvad ofte førte til, at et forholdsvis stort antal af dens mænd blev indvalgt i de betydeligste udvalg.

Deadline
Grænse, der ikke må overskrides, skæringsdato.

Dean
(dom) provst.

Deanery
Engelsk provsti.

Debarkere
Debarkere er et fremmedord for at udskibe, gå i land eller losse.

Debarkering
Udskibning, landsætning.

Debat
Drøftelse, ordskifte, rådslagning.

Debattere
Drøfte, rådslå om.

Debattør
Deltager i en debat.

Débauche
Udskejelse, solderi.

Debauchere
Solde, svire.

Debellation
Det at nedkæmpe, kue.

Debenture
Gældsbevis.

Debet
Gæld.

Debian
Debian er både navnet på en ikke-kommerciel og fri GNU/Linux-distribution. Se artiklen: Debian

Debil
Kraftløs, svækket.

Debilitere
Svække, afkræfte.

Debilitet
Svækkelse, svaghed.

Debitere
Skyldføre, postere som skyldner.

Debitor
Skyldner.

Deblokere
Ophæve eller bryde en blokade.

Debordere
Gå over sine bredder, flyde over.

Débouché
Udmunding.

Débris
Vragstumper, rester, skår.

Debugger
En debugger (flere vil kalde dette en afluser på dansk) er et program, man anvender til at fejlfinde kildekode med.

Debut
Førsteoptræden (for eksempel af en kunstner).

Debutant
Kunstner, der påbegynder sin karriere.

Decalo
Vægtsvind.

Decameron
1. Ti dages fortællinger.
2. Samling af muntre, pikante historier.

Décampment
Décampment er et fremmedord for det at foretage et (lejr) opbrud.

Deceleration
Aftagen af hastighed.

Decelerere
Aftage i hastighed.

Décem
Décem (latin), talord: ti; tiende som afgift til den gejstlige; at få sin decem o: at få, hvad der tilkommer en (»sin bekomst«).

December
December (latin af décem; ti), årets sidste måned, i den julianske kalender den 12., i den gamle romerske den 10. af årets måneder. Navnet er altså kun en nummerbetegnelse, som måneden har beholdt, efter at årets begyndelse blev flyttet fra marts til januar, og månedernes tal blev forøget med to. I den danske og norske almanak fører december navnet Kristmåned, i den svenske julmåned.

Decembrister
Decembrister kaldtes præsident Louis Napoléons tilhængere, som medvirkede ved statskuppet 2. december 1851.

Decémpeda
Decémpeda (latin), tifodsstok, den romerske landmålers favnemål; deraf decempedator, landmåler.

Decemvirat
Timandsråd.

Decennal
Tiårig. Hvert tiende år.

Decennium
Tiår.

Decens
Sømmelighed.

Decent
Sømmelig, ærbar, velopdragen.

Decentralisation
Det at sprede eller fordele myndighed på flere hænder.

Deception
Bedrag, skuffelse.

Decession
Fratrædelse, afgang.

Decharge
1. Godkendelse.
2. Affyring, salve.
3. Frigivelse.
4. Lodsning.

Dechifrere
Tyde (en kodemeddelelse) eller læse vanskelig tekst.

Decibel
1/10 bel.

Decidere
Afgøre, beslutte.

Decideret
Afgjort, udpræget, umiskendelig.

Decim
Mellemrum på ti tonetrin.

Decimal
Tidelt.

Decimere
Udtynde, hærge, affolke, reducere kraftigt.

Decimering
Det at mindske med en tiendedel. Reducere kraftigt.

Decimeter
En decimeter er en længdeenhed der er lig med 10 centimeter eller 1/10 meter.

Decision
Beslutning, dom.

Decisiv
Bestemt udslaggivende.

Deck chair
Dækstol.

Décolleté
Décolleté er betegnelsen for en nedringet kjole, også kaldt dekolleteret.

Decoloration
1. Affarvning, falmen.
2. Plet, skjold.

Décompte
Rate, afdrag.

Deconcertere
Bringe fra koncepterne, ud af ligevægt.

Decorum
Anstand, sømmelighed.

Decrescendo
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles aftagende i styrke.

Dedicere
Hellige, indvie. Foretage en dedikation.

Dedikation
Tilegnelse.

Dedit
“betalt” (på regninger).

Dedition
1. Overgivelse.
2. Overlevering.

Dedommagement
Det at godtgøre.

Dedommagere
Godtgøre, holde skadesløs.

Deducere
Udlede, foretege en deduktion.

Deduktion
Logisk slutning fra det almindelige til det specielle.

Deep Thought
1. Deep Thought er en fiktiv computerhåndbog for vakse galakseblaffere (Hitchhiker's Guide to the Galaxy) af Douglas Adams.
2. Deep Thought er også en virkelig computer, den første i en serie af skakcomputere. En anden computer i serien, Deep Blue, slog Garry Kasparov i en sekspartieres skakdyst. Deep Thought blev opkaldt efter Adams' fikitive computer. Navngivningen af skakcomputerne er fortsat på samme måde med Deep Fritz og Deep Junior (»Deep«, det vil sige »dyb« på dansk, stammer også fra den måde, de forskellige algoritmer undersøger alle mulige træk og potentielle udfald på.) I 1988 tabte Bent Larsen, dansk stormester i skak, et parti til Deep Thought.

Deeskalation
Nedtrapning.

Défaitisme
Selvopgivelse, ønske om frad for enhver pris, hvad kan det nytte moral.

Défaitist
En person der er klar til at opgive uden sværdslag.

Defamation
Bagvaskelse, sladder.

Defavorabel
Unådig.