LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Deko - Devi

Dekokt
Afkog, udtræk.

Dekollation
Halshugning.

Dekollere
Halshugge.

Dekolleteret
Blottet, nedringet.

Dekoloration
1. Falmen.
2. Plet, skjold.
3. Affarvning.

Dekomposition
1. Kemisk opløsning.
2. Forrådnelse.
3. Sønderdeling.

Dekompression
Ophævelse af lufttryk.

Dekontenance
Mangel på sindsligevægt.

Dekontenancere
Bringe fra koncepterne.

Dekoration
1. Udsmykning.
2. Smykke, ærestegn, orden.
3. Kulisse.

Dekorativ
Pyntelig.

Dekoratør
En, der pynter butiksvinder.

Dekorere
Udsmykke.

Dekort
Prisafslag.

Dekortere
Tilstå rabat.

Dekortikation
Afbarkning.

Dekreditere
1. Bagtale.
2. Berøve anseelse.

Dekrement
1. Formindskelse
2. Forfald.

Dekrepere
Blive aflægs, falde af på den.

Dekret
Kundgørelse, påbud.

Delegere
Tilvælge.

Delegeret
Afsending, tillidsmand.

Delikat
Lækker; vanskelig.

Delinkvent
Synder, forbryder.

Delirium
Vildelse.

Delirium tremens
Drankergalskab.

Della And
Della And er en figur i Disney's tegneserier. Hun er datter af Hortensia von And og Rapmus And, født i 1920. Hendes tvillingebror er Anders And. Hun er mor til Rip, Rap og Rup And.

Delta
Aflejringer fra en flod ved dets udløb. Opstår ved at en flod foregrener sig for at nå havet, selve deltaet består af disse forgreninger og det land som ligger imellem dem.

Demagog
Folkeophidser.

Demarche
Henvendelse, forholdsregel.

Demarkation
Afgrænsning.

Demaskere
Afsløre, afmaske.

Dementere
Afkræfte, nægte.

Dementia senilis
Dementia senilis er alderdomssløvsind, som kan optræde som et symptom ved mange sygdomme, for eksempel kronisk alkoholisme, syfilis og åreforkalkning.

Demeter
Demeter, agerdyrkningens gudinde hos grækerne. Se artiklen Demeter

Demetrias
Demetrias er en græsk by i Thessalien ved den pagasæiske bugt, blev grundlagt i begyndelsen af det 3. århundrede f.Kr. af Demetrios Poliorketes, der lod indbyggerne fra flere ældre stæder (Iolkos, Pagasai og andre) flytte sammen til den ny by. Demetrias var godt befæstet; dels herfor, dels på grund af dens smukke beliggenhed residerede de makedoniske konger ofte her. 196 f.Kr. besatte Romerne Demetrias; dog kom den snart igen i Makedonernes magt, indtil slaget ved Pydna 168 gjorde en ende på deres herredømme. I middelalderen gik Demetrias til grunde. Der er i Demetrias gjort store fund af malede gravsteler fra 3.-2. århundrede f.Kr.

Demetrios
Demetrios er navnet på flere makedoniske og syriske konger.

Demetrios 1. Poliorketes
Demetrios 1. Poliorketes, Stadbelejreren (337 f.Kr. - 283 f.Kr.), søn af Antigonos Monofthalmos, kæmpede sammen med sin far i krigene efter Alexander den Stores død; da han første gang havde en egen kommando, blev han slået 312 ved Gaza af Ptolemaios, men sejrede kort efter ved Myus. Faren sendte
307 Demetrios til Grækenland, hvor han omstyrtede Kassandros' herredømme og modtoges med begejstring i Athen; 306 sejrede han i et søslag ved Cypern over Ptolemaios, hvorefter han ligesom faren antog kongetitel. Den dygtighed i belejringskunsten, som han såvel ved denne lejlighed som senere ved den mislykkede belejring af Rhodos (304) udviste, skaffede ham hans tilnavn. I de følgende år beherskede Demetrios atter Grækenland og æredes som en gud i Athen, indtil faren kaldte ham til hjælp; efter det ulykkelige slag ved Ipsos (301) afviste Athenerne ham, og han flakkede i nogen tid om som Søkonge, indtil hans Datter Stratonike's ægteskab med Seleukos igen skaffede ham større magt. Han bemægtigede sig atter Athen (294) og gjorde sig til herre over størstedelen af Makedonien (293). 288 måtte han dog flygte til Grækenland og gik snart efter over til Lilleasien, hvor han efter forskellige kampe måtte overgive sig til Seleukos. Denne lod Demtrios bringe til det syriske Apamea, hvor han døde (283). Plutarch har skrevet hans biografi.

Demimonde
Halvverden, skøge.

Demokrat
Tilhænger af demokrati.

Demokrati
Folkestyre.

Demokratisk
Folkestyrende, folkelig.

Demolere
Nedbryde, jævne, sløjfe.

Demonstration
Påvisning, tilkendegivelse.

Demonstrativ
Udæskende, påfaldende.

Demonstrere
Vise, påvise, tone mening.

Demontere
Tage ned, sløjfe.

Demoralisation
Fordærvelse.

Den afghanske mynde
Blev oprindeligt brugt til gazelle- og ulvejagt. Den kom til Europa sidst i 1800-tallet, indført af soldater, som vendte hjem fra krig i Afghanistan.

Den amerikanske borgerkrig
Den amerikanske borgerkrig, krig fra 1861 til 1865 i USA. Den amerikanske borgerkrig

Den Blå Grotte
Ligger på Capri, Italien.

Den Botniske Bugt
Den Botniske Bugt ligger mellem Sverige og Finland.

Den flyvende Hollænder
1. Opera af Wagner, komponeret i 1841. Udspiller sig ved den norske kyst i det 18. århundrede.
2. Roman af Marryat.
3. Spøgelsesskib, som siden 1600-tallet påstås at krydse rundt i det stormomsuste hav syd for Afrika, hvor det Indiske Ocean møder Atlanten. Legende lever stadig blandt engelske og franske søfolk. Det mystiske skib varsler forlis og død for alle, som ser det. Skibet kan ses jage af sted med fyldte sejl, selv om ikke en vind rører sig. Kun skipperen kan ses på skibet. Han er hollænder og hedder van der Decken. Van der Decken er en person som for cirka 400 år siden ville runde Kap Det Gode Håb i en rasende storm, men konstant blev drevet tilbage. Han forbandede Gud over dette, og blev som straf dømt til at sejle til evig tid.

Den Fynske Øgruppe
Den Fynske Øgruppe består af Fyn, Langeland, Ærø, Tåsinge, Thurø, Bågø, Æbelø samt andre beboede og ubeboede øer.

Den første flyvning over Nordatlanten
Den første flyvning over Nordatlanten i øst-vestlig retning blev foretaget den 12. april 1928.
Det var den tyske baron Günther von Hünefeld, Herman Köhl og den irske flyver James C. Fitzmaurice, der fløj fra Dublin i et Junckers W. 33 én-motors lav-vinget monoplan, "Bremen".
Efter 37 timer landede de i stærk modvind på Greenly Island, ud for Labradors kyst.

Den første slesvigske krig
Den første slesvigske krig (treårskrigen 1848-50), udbrød foråret 1848. Se artiklen: Den første slesvigske krig

Den gregorianske kalender
Den gregorianske kalender er den almindelige danske kalender som vi bruger til at holde styr på hvilken dato det er i løbet af året.
At lave en kalender der præcis dækker et år, giver lidt problemer, da det "tropiske år" er ikke på 365 døgn, men på 365,24219878 døgn. Da den overskydende del siden oldtiden har været erkendt til at være et kvart døgn, indførte Julius Cæsar, efter forslag af grækeren Sosigenes, i år 46 før Kristus den julianske kalender. Ifølge den julianske kalender skulle år delelig med fire være skudår, dvs. indeholde 366 dage i stedet for normalt 365 dage. Det julianske år har derfor længden 365,25 dage.
Årslængden på 365,25 dage gjorde dog at der i 1500 tallet var kommet en afvigelse på ca. 12-13 døgn, så i 1582 indførte Pave Gregor den 13. den gregorianske kalender. Samtidig med inførelsen af denne kalender blev datoen rettet med cirka 14 dage.
Det er bemærkelsesværdigt at den gregorianske kalender blev fastlagt mens det (fejlagtige) geocentriske verdensbillede endnu var det vedtagne.
Den gregorianske kalender har, ligesom den julianske, skudår hvert fjerde år, men til gengæld er år delelige med 100 ikke skudår, undtagen år der er delelig med 400, som er skudår. Dette giver en årslængde på i snit 365,32425 dage, meget tæt på det ønskede. Denne kalender giver kun en fejl på cirka 3 dage på 10000 år. Så er man perfektionist, så burde år delelig med 4000 ikke være skudår.
Den gregorianske kalender blev desvære indført af paven lige efter Luther og reformationen, så mange protestantiske fyrstedømmer og lande indførte først den nye kalender meget senere. I Danmark blev den gregorianske kalender indført i marts 1700. (Samtidig med at der skete et spring i datoen på 11 dage). Den russisk ortodokse kirke benytter stadig den gamle julianske kalender, og det er derfor de fejrer jul omtrent på samme tidspunkt som vi fejrer Hellig Tre Konger.
Skal man til at beregne ugedag, eller antal dage mellem to datoer, vil en algoritme derfor kun give fornuftige data, såfremt man tager hensyn til hvilket land det drejer sig om, og datoen for den gregorianske kalenders indførelse, samt hvilken dato man foretog justeringen.
Se gregorianske kalender (algoritme), for en uddybende gennemgang af en algoritme til beregning af ugedage og datoer.
Blev indført i Italien, Spanien, Portugal og Frankrig i 1582.

Den gyldne trekant
Betegnelsen for et område i Burma, Thailand og Laos, kendt for sin store produktion af opium.

Den hvide haj
Den hvide hajs (Carcharodon carcharias) største længde siges at være 7 meter. Se artiklen: Den hvide haj

Den hydrologiske cyklus
Den hydrologiske cyklus er en betegnelse for vandkredsløbet mellem atmosfæren og havene.

Den Lille Havfrue
Den lille havfrue er en skulptur på Langelinie, der byder rejsende velkommen i Københavns Havn. Den skal illustrere H.C. Andersens eventyr af samme navn. Statuen har flere gange været udsat for hærværk. For eksempel mistede den for anden gang i historien hovedet i 1998.
I løbet af natten havde ukendte gerningsmænd savet statuens hoved af med en nedstryger. De kontaktede pr. telefon freelance fotografen Michael Forsmark Poulsen tidligt på morgenen, og han informerede politiet efter at have taget billeder af statuen. De følgende dage gik historien verden rundt på alverdens tv-stationer og aviser. Tre dage senere blev statuens hoved fundet, da gerningsmændene igen kontaktede fotografen, som tjente omkring 100.000 kr. på sine billeder af Den lille Havfrue med det manglende hoved. Michael Forsmark Poulsen blev anholdt og sigtet for selv at have udøvet hærværket, men blev to uger senere atter løsladt. Først i november 1998 blev sigtelserne mod ham og to andre dog opgivet.
Første gang havfruen mistede sit hoved var i 1964.
Den lille havfrue er en af Danmarks turistattraktioner.

Den lille Jellingsten
Den lille Jellingsten er en runesten, som stå foran Jelling kirke.
»Gorm konge gjorde kumler disse efter Tove sin kone Danmarks bod.«
det vil sige på nudansk: Kong Gorm lavde disse grav-minder for sin kone Tove Danmarks Pryd.

Den nordamerikanske borgerkrig
Se artiklen: Den amerikanske borgerkrig

Den Peloponnesiske krig
Den Peloponnesiske krig fandt sted mellem 431-404 f.Kr.

Den romanske stil
Kunstnerisk stilperiode i Europa fra 1000-1150. I Danmark fra 1050-1240.

Den Sidste Nadver
Den Sidste Nadver er et maleri udført af Leonardo da Vinci for hertug Lodovico Sforza.
Maleriet fremstiller Den Sidste Nadver som den beskrives i Biblen.
Maleriet på 460 x 880 centimeter findes i Santa Maria delle Grazie klosteret i Milano. Leonardo da Vinci indledte arbejdet i 1495 og afsluttede det i 1498.
Den Sidste Nadver blev malet på en tør væg i stedet for på våd kalk, så det er ikke en ægte fresko. På grund af denne maleteknik har værket ikke modstået tidens tand særligt godt og allerede 20 år efter færdiggørelsen viste det tegn på nedbrydning. Det har siden det 16. århundrede gennemgået flere restaureringer, den senest tog 22 år. Den 28. maj 1999 kunne værket atter ses.

Den Sorte Diamant
Den Sorte Diamant i København, den nyeste tilbygning til Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen, har 450 lokaler og 800 døre, der kræver nøgler. Facaden består af 2.500 kvadratmeter sort granit ved navn Absolute Black, som er brudt i Sydafrika og tilskåret og poleret i Norditalien. Granitstenene vejer 75 kg stykket. Glasvæggene mod læsesalene er fremstillet i Tyskland, de er 6 meter høje, 2,40 meter brede og 16 mm tykke. Hver enkelt glasskive vejer 576 kg.

Den sorte død
Den sorte død, kaldes en epidemi af byldepest, der cirka 1342 begyndte i Centralasien. Se artiklen: Den sorte død

Den store Jellingesten
Den store Jellingsten er en runesten med den vandrette indskrift:
»Harald konge bestemte at lave disse minder for Gorm, hans far, og for Tove, hans moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne.«
Alle andre runesten har lodrette indskrifter. Derforuden er drageslynget frihugget, hvad man kun kender fra en sten fundet i London og fra Gotland.

Den Transsibirske Jernbane
Omsk, Tomsk og Vladivostok ligger langs Den Transsibirske Jernbane.
Den transsibiriske jernbane åbnes officielt 1. januar 1905. Den ender i Vladivostok i Østrusland. Turen mellem Paris og Vladivostok tager kun 21 dage.

Dendre
Belgisk flod.

Dendrokronologi
Den dendrokronologiske metode anvendes af især arkæologer til datering af fund og fundsteder. Se artiklen: Dendrokronologi

Denis Diderot
Denis Diderot, fransk filosof. se artiklen: Denis Diderot

Dentin
Tandben.

Deponere
Nedlægge, give i varetægt eller værge.

Deportationssted
Tvangsbo.

Deportere
Føre bort, forvise.

Depositum
Gemmegods, pant.

Depot
Oplag(ssted), gemmested.

Depravation
Fordærvelse.

Depreciation
Depreciering, nedsættelse, værdiforringelse.

Depression
1. Nedtrykthed, dødvande.
2. Sænkning.

Deprimeret
Nedtrykt.

Deputation
Sendenævn.

Der er et yndigt land
Der er et yndigt land er Danmarks (folkelige) nationalmelodi. Se artiklen: Der er et yndigt land

Der er noget galt i Danmark
Der er noget galt i Danmark er en protestsang om blandt andet Dybbøl Mølle af John Mogensen der i 1971 blev særdeles populær. 1971 var året før EF-valget.

Derangeret
Uordentlig, langt nede.

Deroute
Forfald.

Desavouere
Underkende, misbillige.

Descendent
Efterkommer, ætling.

Desertere
Rømme.

Desertør
Rømningsmand.

Desinficere
Afsmitte, smitterense.

Desorientere
Vildlede, vildføre.

Desorienteret
I Vildrede, stedvild (vims).

Desperat
Afsindig, vild, ude af sig selv.

Desperation
Fortvivlelse, håbløshed, galskab.

Despot
Voldshersker.

Despoti
Tvangsvælde.

Despotisk
Egenmægtig, herskesyg.

Dessert
Efterret, kræs.

Dessin
1. Vink
2. Mønster.

Destillere
1. brænde, renkoge, rense
2. forøde.

Destruere
Ødelægge, tilintetgøre.

Det dygtige menneske
Det dygtige menneske (Homo habilis), er den ældste kendte menneskeart. Se artiklen Det dygtige menneske

Det franske Adademis store litteraturpris
Fransk litteraturpris uddelt årligt siden 1912 af Det franske Akademi. Prissum 10.000 francs.

Det hvide C
Det hvide C er en sommerfugl der har fået sit navn fra en meget tydelig tegning på undersiden af bagvingen, der ofte ligner bogstavet C. Se artiklen: Det hvide C

Det Hvide Hus
Det Hvide Hus, USA's præsidents embedsbolig. Se artiklen: Det Hvide Hus

Det Irske Hav
Det Irske Hav er beliggende mellem Irland på vestsiden og England og Wales på østsiden.

Det kongelige Teater
Det kongelige Teater i København er bemærkelsesværdigt blandt andet ved at have de tre kunstarter: skuespil, opera og ballet, i samme hus.

Det periodiske system
Det periodiske system er en oversigt over grundstofferne. Se artiklen: Det periodiske system

Det Sixtinske Kapel
Capella Sistina, bedre kendt som Det Sixtinske Kapel, i Vatikanet blev opført i 1473-1481 til Pave Sixtus IV. Kapellet anvendes, når en ny pave skal vælges. Kardinalerne bliver lukket inde i det, indtil afgørelsen er klar, hvorefter en tynd røgsøjle indikerer, at der er blevet valgt en ny pave. I Det Sixtinske Kapel afholdes også dødsmessen for en pave samt påskemessen.

Det Sorte Bjerg
Der er to bjerge i Frankrig med navnet Det Sorte Bjerg. Et i Bretagne, det andet i Ardennerne.

Detachement
Hærafdeling, deling.

Detail
Enkelthed, del.

Detailsalg
Delsalg.

Detailleret
Stykkevis; indgående.

Detektiv
Opdager.

Detention
Varetægt.

Determineret
Fast, afgjort, selvsikker.

Detonation
Brag, knald.

Devaluere
Forringe, nedsætte (om mønt).

Devise
1. Løsen, valgsprog
2. Værdipapir.