LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Dirk - Drud

Dirk
Dirk, en ufuldstændig nøgle, dannet af en tynd, i enden ombøjet stålstang. Dirke er et af indbrudstyvenes vigtigste redskaber, men finder for øvrigt også anvendelse, når en lås er gået i baglås, eller dens nøgle er tabt. Da dirke ikke er styret, må man ved dirkningen famle sig frem og søge at få Dirkens hagedannede ende til at virke på de dele i låsen (angreb, tilholdere), som ordentligvis ellers nøglekammen tager på. Af dirke haves normalt mange størrelser. Låse, som ved deres konstruktion, navnlig af de hindringer, de frembyder for dirkes hage, slet ikke eller kun meget vanskeligt kan opdirkes, kaldes dirkefri.

Dirk-Hartogs ø
Australsk ø.

Dirke op
Dirke op (søvæsen), at hejse mesanbommens agterende op ved hjælp af bomdirken.

Dis-
Dis-, 1) græsk forstavelse, der betyder: 2 gange, dobbelt; 2) latinsk forstavelse, der betegner adskillelse og modsætning.

Dis
Dis. Benævnelse for en mindre uklarhed i atmosfæren.

Dis
Dis, gudinde; ordet findes i nordiske og tyske sprog, sædvanlig i flertal, og bruges om alle overnaturlige væsener, der har særlig magt over menneskenes ve og vel; således tænkes hvert menneske ledsaget af flere værnende dis (fylgjer); Odins dis er valkyrierne; Island havde sine landdiser ligesom sine landvætter. Disablot, ofring til dis, nævnes ofte; i Uppsala fik det store til ofringen knyttede folkemøde navn af Disting; med det årlige Uppsala-marked holdt dette navn sig ned til vore dage (jævnfør Disa). Måske også en enkelt dis, en kvindelig hovedguddom, har været dyrket i tidlig tid.
Dis bruges også om jordiske kvinder i mere poetisk stil; disarsal betyder måske oprindelig fruerstue, men opfattedes i middelalderen som Disernes tempel. Dis findes i nordiske kvindenavne, sædvanlig af et krigersk præg: Herdis, Hjørdis og så videre.

Discipel
Lærling, skoledreng, -pige.

Disciplin
Ave, tugt; lærefag; samhold.

Disciplineret
Lydig, skolet, tøjlet.

Disharmoni
Misklang, mislyd, tvist.

Disharmonisk
Skurrende.

Diskant
Overstemme.

Diskontere
Afdrage, afregne.

Diskonto
Afdrag, vekselhandel; afkortning.

Diskret
Taktfuld, nænsom, tavs.

Diskussion
Ordskifte, ordstrid.

Diskutere, drøfte.

Diskvalificere
Udelukke, gøre uegnet.

Dispensation
Fritagelse.

Disponere
Råde over, handle.

Disponeret
1. oplagt
2. modtagelig.

Disponibel
Rådig, til rådighed.

Disposition
Plan, ledetråd. Til disposition, til rådighed.

Disput
Ordstrid, tvist.

Disputere
Drøfte, forsvare (en afhandling).

Dissektion
Sønderlemmelse, ituskæring.

Dissens
Uenighed, tvist.

Dissentiere
Afvige.

Distance
Afstand, strækning.

Distancere
Overgå, overhale.

Distingveret
Fin, fornem, ulastelig.

Distinkt
Klar, tydelig.

Distinktion
Skel, skelnen; gradsmærke.

Distrait
Adspredt, åndsfraværende.

Distraktion
Åndsfravær(else), adspredthed.

Distrahere
Forstyrre, adsprede.

Distribuere
Uddele, omdele.

Distrikt
Kreds, område.

Dit og dat
(holl.), løst og fast.

Ditto
Samme, nævnte, ligeså.

Divergens
Forskel, meningsforskel.

Divergere
Afvige.

Diverse
Alskens, forskellige.

Divertere
Adsprede, more.

Dividende
Udbytte, delvinding.

Dividere
Dele.

Divination
Anelse, gætning.

Division
Deling, (hær)afdeling.

Diæt
En Diæt svarer til en syge- eller helsekost. Flertalsformen diæter betyder »dagpenge«.

Diæter
Dagpenge.

Djengis Khan
Djengis Khan, mongolsk erobrerfyrste, hvis egentlige navn var Temudschin. Se artiklen: Djengis Khan

Djénnet
Djénnet (arabisk) er betegnelsen for Paradisets Have, således som den efter den muhammedanske lære skildres som Guds belønning for de troende. I koranen, kapitel 55, v. 46-78 og kapitel 56, v. 14-39 findes en indgående skildring af de herligheder, der i denne have venter de salige, og hvoraf kølige kilder og frugtrige, tornefri træer tillige med de sortøjede, evig jomfruelige kvinder udgør hovedsummen.
På jorden har orientalerne udpeget fire steder som de jordiske paradiser på grund af disse steders skønhed; det er omegnen af Damaskus i Syrien, af Obollah i Irak, Sheb Badvan i Persien og Samarkand i Centralasien.

Djibouti
Djibouti, land i Afrika. Se artiklen: Djibouti

Djonke
Djonke (Djunke), kinesisk fartøj (efter kanton-dialekten djonk (skib)) af primitiv konstruktion. Størrelsen varierer mellem 50 og 400 ton, 3 master med latinsejl og bast-matte. Skroget har stærkt spring (højere for og agter end i midten). I boven er i reglen malet eet eller to øjne, da kineserne tror, at djonke ellers ikke kan finde vej. Bruges til kystsejlads, også tidligere til krigsbrug, hyppig af sørøverne.

Djubbe
Djubbe, østerlænderens overklædning, af klæde eller uldent stof, har temmelig lange ærmer, der dog ikke når længere, end at ærmerne af underklædningen kommer til syne. Den når til anklerne og bæres åben fortil; den holdes gerne i mørke farver, brunt eller sort.

Dmitri Mendeleev
Dmitri Ivanovich Mendeleev (Russisk - Дмитрий Иванович Менделеев) (7. februar 1834 - 20. januar 1907) var en russisk kemiker som udviklede det periodiske system til klassificering af grundstofferne. I sin tabel fra 1871 efterlod han »huller« og forudsagde efterfølgende opdagelse af nye grundstoffer.

DNA
DNA er livets »alfabet«. Det har 4 bogstaver A, T, C og G, svarende til 4 forskellige molekyler. Vores gener er lange kæder af de 4 bogstaver. Rækkefølgen af bogstaverne bestemmer hvilket gener der er beskrevet.
DNA er forkortelsen for de kemiske molekyler vores gener består af (DeoxyriboNucleic Acid). Alle levende organismers gener består af DNA, hvilket betyder, at alt liv på jorden anvender samme »alfabet« i det genetiske sprog.
DNA molekylerne udgør arvemassen (også kaldet genom) med alle dens gener (arveanlæg), og bestemmer dermed den enkelte organismes karakteristika og funktioner. Forskellige DNA-sammensætninger er med andre ord medvirkende til, at levende organismer udvikler sig forskelligt.
DNA molekylet er opbygget af to lange kæder, der snor sig om hinanden og danner en dobbeltspiral.
Generne ligger i cellerne i cellekernen. Undtagelsen er de organismer, hvis celler ikke har en kerne.

DNS
Domain Name Server. En Domain Name Server eller navne-server er en server placeret på et IP baseret netværk der tager sig af at oversætte de navne man normalt arbejder med på for eksempel Internettet. Kommunikation kan kun foregå over IP baseret netværk gennem disse IP-numre, der svarer til telefonnumre. Navne-serverens arbejde er at fungere som en telefonbog der oversætter de navne mennesker har let ved at huske, det vil sige det der for eksempel indtastes i browserens adresse felt eller skrives bagved @ i e-mail adresser, til de IP-numre der er nødvendige for at netværket fungerer. En meget stor del af trafikken på Internettet udgøres af disse telefonbogs opslag.

Do ut des
Do ut des (latin), egentlig »jeg giver noget, for at du skal give noget andet til gengæld«, hørte i romerretten til de såkaldte inominalkontrakter, hvorefter den ene kontrahent kun er bundet, når medkontrahenten på sin side også yder sin modydelse. Bruges nu som udtryk for en politisk maksime, »Do-ut-des-politik«, særlig berømt i Bismarcks mund.

Docere
Lære, forelæse, foredrage.

Dogger Banke
Dogger Banke er beliggende i Nordsøen.

Dogmatik
Troslære.

Dogme
Trossætning.

Dogmefilm
Dogmefilm er et dansk udviklet koncept for produktion af film. En række betingelser skal være opfyldt for at en film kan karakteriseres som en dogmefilm.
For eksempel må den ikke være i sort/hvid.
Eksempler på dogmefilm:
Idioterne
En kærlighedshistorie
Festen

Doktrin
Læresætning.

Dokument
Skriftstykke, aktstykke.

Dokumentation
Godtgør(else), skrifthjemmel.

Dokumentere
Godtgøre, hjemle.

Dolce
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles blidt.

Dolci
Italiensk for desset.

Dolk
Dolk er det ældste stødvåben. Se artiklen: Dolk

Dollar
Dollaren blev Amerikas officielle møntfod 1792.

Domicil
Bopæl, hjemsted.

Dominere
Fremherske, herske.

Dominica
Dominica er en østat i den østlige del af det Caribiske Hav. Se artiklen: Dominica

Dominikanske Republik
Dominikanske Republik, land. Se artiklen: Dominikanske Republik

Dominique Francois Arago
Dominique Francois Arago, fransk fysiker, astronom og politiker. Se artiklen: Dominique Francois Arago

Domino
Hættekappe.

Domkirke
Domkirke er hovedkirken i et stift og har en biskop som øverste kirkelige myndighed.

Dompap
Dompap, spurvefugl i familien af siskener, irisker og korsnæb . Se artiklen: Dompap

Domuyo
Argentinsk bjerg 4.800 meter over havets overflade.

Domæne
1. (Stats) eje, statsgods;
2. Område.

Don Juan
Opera af Mozart, komponeret i 1787. Handlingen udspiller sig i Spanien efter år 1600.

Donation
Donation, gave.

Donau
Donau, flod der har sit udspring i området omkring Schwarzwald, Tyskland. De vigtigste byer ved floden er Ulm, Regensburg, Linz, Wien, Bratislava, Novisad og Beograd.

Dopplereffekten
Det fænomen, at bølgelængden fra lys eller andre bølger ændrer sig, når kilden nærmer sig eller fjerner sig.

Doramani
Sygelig trang til at bære pels.

Doris Lessing
Doris Lessings fulde navn er Doris May Lessing, og hun er født den 22. oktober 1919 i Persien, men er blevet kendt som britisk forfatterinde med debut i 1950 med ægteskabsromanen Græsset synger. Hun udgav sine erindringer Under huden i 1994.

Dotation
Hædersløn, gave.

Douche
Styrtebad, brusebad.

Douglas
1. Douglas, hovedbyen på øen Man i Det Irske Hav, ligger på Østkysten og har en god havn, beskyttet af et fort. Douglas er et meget yndet badested. Castle Mona blev opført 1804 af hertug John 4. af Athol.
2. Douglas, en af Skotlands ældste og berømteste adelsslægter. Se artiklen: Douglas

Doux
Doux (fransk), sød i smag (særlig om champagne).

Dovendyr
Dovendyr er en samlet betegnelse for to familier af pattedyr. Se artiklen: Dovendyr

Dovenfugle
Dovenfugle, familie af spættefugle. Se artiklen: Dovenfugle

Dover
Dover er en by i det sydøstlige England ved Den Engelske Kanal. Se artiklen: Dover

Dovre
Dovre, jætte, der boede i Dovrefjeld, skal have opfostret Harald Hårfager (der også nævnes Dovrefostre) i sin hule og senere været hans usynlige hjælper i kampene for at vinde Norge. Sagnet findes tidligst i Norgeskrøniken Agrip (12. århundrede) og er udførlig fortalt i »Haraldssaga Dofraféstra« (i håndskrift fra 14. århundrede), men hører til de ældste blandt middelalderlige fortællinger om jætte-fostersønner (jævnfør Hadding, jætter). Dovregubben synes at være hans arvtager i nyere norsk folketro.

Downs syndrom
Downs syndrom kaldes også for mongolisme. Sygdommen skyldes en kromosomfejl.

Doxografer
Doxografer (græsk), samlere af de filosofiske læresætninger; Samlinger af denne art foretoges allerede tidlig og antog navnlig i den romerske kejsertid et betydeligere omfang.

Doxopatres
Doxopatres, Johannes, byzantinsk retor, stammede fra Sicilien og virkede i Konstantinopel i 1. halvdel af 11. århundrede. Vi har af ham nogle retoriske værker, navnlig kommentarer til Hermogenes' skrifter.

Doyen
Doyen er det franske ord for dekan, såvel dekanen i et kloster eller et domkapitel som dekanen i et fakultet. Doyen rural, landdekan, svarer omtrent til vort provst. Mere i almindelighed bruges ordet om den efter tjenestealder ældste i en korporation, således om den af gesandterne ved et hof, som har den største lokale anciennitet og derfor er ordfører for det diplomatiske korps.

Drabant
Følgesvend.

Drag show
Drag show er et sceneshow, hvor mænd optræder udklædt som kvinder.

Dragehovedfisk
Dragehovedfisk, familie af fisk i ordenen ulke. Se artiklen: Dragehovedfisk

Dragsholm
Dragsholm er en sjællandsk herregård. Jarlen af Bothwell blev holdt fanget på herregården indtil sin død i 1578.

Drakme
Græsk møntenhed lig 100 lepta.

Drapere
Klæde, tjælde.

Draperi
Klædebon, foldekast.

Drastisk
Djærv, drøj, saftig.

Draupner
Draupner eller Draupnir er i nordisk mytologi navnet på Odins prægtige guldring. Den er smedet af dværge og hver 9. nat drypper 8 nye lige så prægtige guldringe fra den.
Da Balder døde fulgte Draupner med ham til dødsriget Hel. Men da Hejmdal var i Hel på sin mislykkede færd for at få Balder med tilbage til livet i Asgård, fik han istedet ringen med tilbage til Odin.

Dravat
Overhaling.

Drengenavn
Et drengenavn er et navn der er forbeholdt mænd. Kvinder har ligeledes et pigenavn. Se artiklen: Drengenavne

Dress
Klædning.

Dressere
1. Afrette, skole.
2. Træne (en hund).

Dressur
Opøvelse, skole.

Drev
Hund, der følger foden af et stykke hårvildt og samtidig giver hals.

Drikkebæger
I 1500-1600 tallet var det almindeligt at kyle sit drikkebæger gennem lokalet, når det var blevet tømt. Det blev anset for tegn på venskab. Og efterhånden som glasruder blev almindelige, blev det en sand svir at forsøge at ramme plet.

Dromedar
Dromedar, pattedyr. Se artiklen: Dromedar

Dronning
1. Dronning, kongens hustru; af ældre drotning, Hunkønsform til drotten, drot (hersker eller konge).
2. Dronning kaldes i dyreriget hunkønnet hos de koloni- og statdannende insekter (honningbien og termitter), hvor dette som æglæggende er repræsenteret af eet enkelt eller i alt fald ganske enkelte individer.

Dronning Margrethe 2
Dronningen er blandt andet protektor for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogridderes Efterladte, Vallø Stift og Flyvevåbnets Soldaterforening.

Dronningborg
Dronningborg, var navnet på et nu nedrevet kongelig slot i Randers by. Se artiklen: Dronningborg

Dronninglund Cup
Danmarks største turnering indenfor håndbold.

Dronte
Dronte, uddød fugl. Se artiklen: Dronte

Dronter
Dronter, familie af uddøde fugle. Se artiklen: Dronter

Droppe
Lade falde, opgive.

Drot og marsk
Opera af Heise, komponeret 1878. Handlingen udspiller sig i Danmark omkring år 1286.

Drottningholm
Drottningholm er et svensk lystslot på Lövön i Mälaren nær Stockholm. Lystslottet har været kongelig residens siden 1981.

Drude
Drude, kvindelig skikkelse af alfeslægt. Se artiklen: Drude

Druider
Druider, præster i det gamle Gallien og Britannien. Se artiklen: Druider