LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav E - Eksk

E
1. 5. bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Kendingsbogstav for spanske biler, samt for motorkøretøjer i Sorø amt indtil 1. april 1958.
3. Romertal for 250.
4. I musikken er E 3. tone i den diatoniske C-dur skala.
5. I matematikken er E grundtallet i det naturlige logaritmesystem (2,71828...).

e. o.
e. o. er en forkortelse for ex officio (latin), ifølge embedspligt, i embeds medfør; også = ekstraordinær.

e. p.
e. p., forkortelse af latin ex protocollo, af protokollen - og fransk en personne, personlig, i egen person (på visitkort).

E102
E102 Tartrazin er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E104
E104 Quinolingult er et syntetisk tjærefarvestof. Stoffet kan virke allergifremkaldende. Det er mistænkt for at gøre børn hyperaktive.

E110
E110 Sunset Yellow FCF er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E122
E122 Azorubin er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E123
E123 Amaranth er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E124
E124 Ponceau 4R er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E128
E128 Red 2G er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E129
E129 Allura Red AC er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E151
E151 Black PN er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E154
E154 Brown FK er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E155
E155 Brown HT er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E180
E180 Rubinpigment er et azofarvestof. Stoffet er godkendt af EU til fødevarebrug, men mistænkes, som alle azofarvestoffer, for at være skadeligt.

E621
E621, smagsforstærker. Se artiklen E621

Ea
Ea, oldbabylonsk guddom. Se artiklen: Ea

EAM
EAM er en græsk forkortelse for “den nationale befrielsesfront”, som var den vigtigste modstandsbevægelse i Grækenland under den tysk-italienske besættelse i 1941-1944.

Earl
Engelsk betegnelse for en jarl.

East
Engelsk ord for øst.

East London
Sydafrikansk havneby.

East Anglia
East Anglia var et kongerige i Østengland, i nutidens Norfolk og Suffolk.

East-end
East-end er en engelsk betegnelse for en storbys fattigkvarterer.

Eau de Cologne
Kølnervand.

Eau de Lavande
Lavendelvand.

Eau de Quinine
Kininvand.

Eau de vie
1. Brændevin.
2. Cognac.

Ébauche
Skitse.

Ébauchere
Gøre udkast.

Ebbe
Ebbe, dansk og svensk navn (tysk Ebbo, Eppo; oprindelig en afkortning for navne med Eber-, Ever-, Vildsvin). Hunkønsformen Ebba er en nyere svensk dannelse.

Ebbe
Ebbe, den ene af de to brødre, der i hungertiden under kong Snjo ledede langobardernes udvandring fra Danmark. Navnet er rimeligvis ikke sagnoverleveret dansk, men er Saxos forsøg på at give Ibor i Paul Varnefrids langobardiske sagn en dansk skikkelse.

Ebbe
Ebbe (norsk: Fjære) og flod kaldes den på kysterne af verdenshavene stedfindende regelmæssige synken og stigen af havets niveau, fremkaldt af forskellen mellem (solens og) månens tiltrækning på den faste jord og det vandlag, som på sine steder dækker jorden, oceanet.

Ebbe Skammelsøn
Ebbe Skammelsøn, helten i en dansk og svensk folkevise, en af middelalderens ypperste digtninger. Indholdet af visen er, at Ebbe Skammelsøns bror, støttet af moren, vinder Ebbe Skammelsøns fæstemø (Lucie eller Adelus) ved at foregive, at han er død; Ebbe Skammelsøn kommer da hjem pp bryllupsdagen og nødes til at deltage i festen; i sin fortvivlelse dræber han både Lucie og broren og styrter selv bort som fredløs; efter en enkelt fremstilling gør han bod ved at vandre smedet i jern, indtil jernene brister som tegn på hans tilgivelse. Mange egne i Danmark og Sverige gør krav på at være visens skueplads; men den, der ubetinget har størst ret hertil, er Thy, hvor gården Nordentoft af folketroen opfattedes som dens skueplads, og den derboende slægt Strangesønnerne nævnede Ebbe Skammelsøn som deres stamfar. Visen er snarest digtet sent i 13. århundrede.

Ebbw-Vale
Ebbw-Vale, by i det vestlige England, Monmouthshire, ligger cirka 300 meter over havet i en bjergfuld egn nær udspringet af floden Ebbw, er et vigtigt jernbaneknudepunkt og centrum i et minedistrikt med store kulgruber og jernværker.

Ebed-melek
Ebed-melek (betyder kongetjener), en ætiopisk gilding hos kong Sidkija, som befriede profeten Jeremias, da han var kastet i en cisterne (Jer. 38). I den ætiopiske Baruks sidste Ord slipper han ved en 66-årig søvn for at opleve Jerusalems ødelæggelse og eksilet.

Ebenalp
Ebenalp, alpegræsgang i Sentis-gruppen i det schweiziske kanton Appenzell, ligger 1.644 meter over havet og er et meget besøgt udsigtspunkt. Den er kendt for sin rige alpine flora. På den østlige skråning findes flere huler, deriblandt Wildkirchli (1.499 meter over havet), som er omdannet til et kapel.

Ebenist
Ebenist (fransk). Kunstsnedker, ordret: Arbejder i ibenholt. Navnet stammer fra begyndelsen af 17. århundrede, da man i steden for egetræssnitværk begyndte at foretrække finering og hertil især brugte det sorte ibentræ, og er senere, da dette materiale fortrængtes af andre træsorter, bibeholdt som betegnelse for enhver møbelkunstner, særlig bruges det om kunstsnedkerne under l'anden regime, mænd som Boulle, Cafiieri, Cressent, Riesener, Oeben og andre.

Ebrietet
Rus, fuldskab.

Ebriositet
Drikfældighed.

Écarlate
Skarlagenfarve.

Écart
Afvigelse fra normalprisen.

Ecce homo
»Se et menneske«.

Ecclesia
1. Menighed.
2. Den kristne kirke.

Ecclesiark
Græsk kirkeforstander.

Ecclesiastik
Kirkelære.

Ecclesiastisk
Kirkelig, gejstlig.

Échange
1. Pengeveksling.
2. Bytte, udveksling.

Echangere
Udveksle, veksle, bytte bort.

Echappere
Undslippe, gøre sig usynlig, flygte, løbe bort.

Échauffé
Hed, ophidset.

Echaufferet
Hed, ophidset.

Échéance
En veksels forfaldsdag.

Échelonnere
Opstille soldater trinvis bag hinanden.

Eclair
Fransk for kage af vandbakkelsesdej.

Eclairere
Spionere, udspejde.

Eclaireur
Spejder, blænker.

Éclat
1. Glans, smæld.
2. Ry.
3. Eftertryk, virkningsfuldhed.

Ecrasement
Det at knuse, tilintetgøre.

Écriture
Skrift, skrivemåde.

Écru
Svagt gullig, strågul.

Ecuador
Der er cirka 5 millioner stk. kvæg i Ecuador.

Edafisk
Jordbunds-.

Edatur
Må udgives.

Edb
Edb er en forkortelse for elektronisk databehandling.

EDB-udtryk
EDB-udtryk, se artiklen: EDB-udtryk

Edderfugl
Edderfugl, er i Danmark en meget almindelig yngle- og trækfugl. Se artiklen: Edderfugl

Edderkopper
Edderkopper er en orden af dyr. Se artiklen: Edderkopper

Eddikesyre
Eddikesyre. Se artiklen: Eddikesyre

Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe (19. januar 1809 - 7. oktober 1849) var en amerikansk digter og forfatter.
Han var med til at grundlægge den klassiske kriminalgåde som genre med hans novelle The Murders in Rue Mourge og dens efterfølger. Interesserede sig også for kryptologi, og hans novelle guldbillen indeholder et klassisk eksempel på kryptoanalyse.
Han har blandt andet også skrevet digtene Raven, Annabel Lee og An Enigma.

Edgar Rice Burroughs
Døde i Tarzana, Californien i 1950. Han blev kendt for Tarzan-bøgerne.

Ediacara
Ediacara, geologisk tidsperiode. Se artiklen: Ediacara

Edidit
Edidit er på bogtitler »(han) har udgivet«.

Edikt
1. Synonymer: Påbud, kongebud, pavebud, bekendtgørelse.
2. En kongelig forordning i middelalderen.

Edinburgh
Historie
På Castle Hill lå sandsynligvis allerede før romertiden et gælisk fort, omgivet af en landsby. I begyndelsen af 7. århundrede e.Kr. blev egnen erobret af den angelsachsiske kong Edwin af Northumbria, fra hvem navnet Edinburgh muligvis hidrører; i 9. århundrede kaldtes byen Edwinesburch. Det gæliske navn var Dunedin. I grænsekrigene mellem Skotland og England havde Edinburgh stor betydning, men blev dog først 1450 omgivet med mure, efter at Stuarterne havde valgt den til hovedstad. 1544 blev Edinburgh erobret og for størstedelen afbrændt af englænderne. Unionen mellem England og Skotland (1707) berøvede Edinburgh dens politiske betydning, og byen oplevede en nedgangsperiode, men begyndte dog atter at vokse fra omkring 1760. Den ny by opstod i slutningen af 18. århundrede.

Edition
Udgave, pulikation.

Editor
1. Redaktør.
2. Udgiver, forlægger.

Editorial
Lederartikel.

Editoriel
Udgiver-, udgivelses-, redaktionel.

Edmund Bourke
Edmund Bourke (1761 - 1821), dansk diplomat, født på St Croix, død i Paris, var af irsk byrd og arvede en stor formue efter sin far, som var plantageejer. Han blev 1789 Chargé d'affaires og 1790-92 sendemand ved det polske hof; sendtes derefter til Neapel, 1797 til Stockholm og 1801 til Madrid. Under et ophold i Danmark brugtes han 1814 som fredsforhandler i Kiel og viste under disse vanskelige forhold stor dygtighed. Han blev derefter sendemand i London og 1820 i Paris. 1814 var Bourke ophøjet til geheimekonferensraad og 1819 til lensgreve.

Edmund Stoiber
Dr. Edmund Stoiber (født 29. september 1941) er en tysk politiker. Stoiber er delstatspræsident i Bayern og formand for CDU.

Edukation
Opdragelse, uddannelse.

Edukator
Opdrager.

Edukere
Opdrage, uddanne.

Eduard Sjevardnadse
Eduard Sjevardnadse (født 1928) er præsident i Georgien. Han blev valgt som statschef i 1992, og blev i 1995 valgt som præsident med genvalg i 2000.

Edvard
Edvard (Duarte) (1391-1438), konge i Portugal 1433-38. Han var en tapper, veltalende og elskværdig fyrste, der hører til de bedste portugisiske konger i middelalderen, men i øvrigt var hans regering langtfra en lykkelig tid for landet. Da han besteg tronen, herskede der dyb fred, men på sine brødres opfordring foretog han 1437 en ekspedition mod Tanger. Denne, der var dårlig ledet og slet forberedt, strandede ganske, og infanten Dom Ferdinand måtte efterlades som gidsel hos de vantro. Kort efter udbrød der en frygtelig pest, af hvilken kongen døde. Edvard arbejdede på at samle landets love, en gerning, der dog først fuldendtes under hans søn, og var desuden en flittig forfatter. Han skrev således en bog om hesteavlen og O Leal Conselheiro, i hvilken han giver regler for livet og politikken.

Edvard Karl Emanuel Jachmann
Edvard Karl Emanuel Jachmann, tysk admiral. Se artiklen: Edvard Karl Emanuel Jachmann

Edvard Martyr
Edvard Martyr, angelsaksisk konge 975 -78, ældste søn af Edgar, blev bekæmpet af et oprørsk parti, som ville indsætte hans bror Ethelred (den Rådvilde), men støttet af ærkebiskop Dunstan. På foranstaltning af sin Stedmor Elfrida blev han snart myrdet. Ved hans grav i Shaftesbury sporedes jærtegn, og han blev derfor æret som martyr.

Edvin
Edvin, konge af Northumberland (616-33), ægtede Ethelburga, datter af Ethelbert, den første kristne konge i Kent (625). Med den kristne dronning fulgte den romerske missionspræst Paulinus, som nu blev biskop i York og stemte Edvin for kristendommen, så at han, efter at have sikret sig sine høvdingers tilslutning, lod sig døbe (627) og fik sit land kristnet. Edvin indtog stillingen som Bretwalda, og hans styrelse skal have været lykkelig. Dog kom han til sidst i kamp med kong Penda af Merkia og faldt i slaget ved Hathfield.

Edward
Edward, prins af Wales. Se artiklen: Edward

Edward 1.
Edward 1., engelsk konge. Se artiklen: Edward 1.

Edward 2.
Edward 2., engelsk konge. Se artiklen: Edward 2.

Edward 3.
Edward 3., engelsk konge. Se artiklen: Edward 3.

Edward 4.
Edward 4., engelsk konge. Se artiklen: Edward 4.

Edward 5.
Edward 5., engelsk konge. Se artiklen: Edward 5.

Edward 6.
Edward 6., engelsk konge. Se artiklen: Edward 6.

Edward 7.
Edward 7., engelsk konge. Se artiklen: Edward 7.

Edward Confessor
Edward Confessor, angelsaksisk konge 1042-66. Se artiklen: Edward Confessor

Edward den Ældre
Edward (Eadward) den Ældre, angelsaksisk konge 901-24. Se artiklen: Edward den Ældre

Edward Dicey
Edward Dicey, engelsk publicist (1832-1911), blev 1861 knyttet til Daily Telegraph, hvor han skrev de ledende artikler om udenlandske forhold, og var 1870 en kort tid redaktør af Daily News, men derefter indtil 1889 af bladet Observer. Særskilt udkomne er Cavour (1861), The Schleswig-Holstein war (1864), The battlefields of 1866 (1866) og The morning land (en Rejse i Tyrkiet, Palæstina og Ægypten) (1870). Senere var han medarbejder af flere tidsskrifter og skrev særlig om Englands magtstilling i Ægypten, som han med stor kraft hævdede i England and Egypt (1884), The story of the Khedivat (1902) og Egypt of the future (1907); desuden Bulgaria, the peasant state (1895).

Edward Elgar
Engelsk komponist. Skrev den populære britiske march Land of Hope and Glory.

Edward Herbert Thompson
Edward Herbert Thompson (28. september 1856 - 1935), amerikansk arkæolog, som studerede mayaernes civilisationer og udgravede byer og religiøse bygningsværker i Chichen Itza på Yucatan.

Edward Jenner
Edward Jenner, engelsk lærer. Se artiklen: Edward Jenner

Edward John Eyre
Edward John Eyre, engelsk opdagelsesrejsende i Australien. Se artiklen: Edward John Eyre

Edward Moran
Edward Moran (19. august 1829 - 10. juni 1901), engelsk-amerikansk kunstner født i Bolton (Lancashire i England), død i New York. Med sine brødre kom han 1844 til Philadelphia. Her studerede han under J. Hamilton og P. Weber. Sine studier fortsatte han under længere ophold i Europa, således 1862-69 (London) og 1877-78 (Paris). I Amerika gjorde hans landskaber, der udmærkede sig i behandlingen af lyset og vandet stor lykke: Natten før opdagelsen af land 1492, Lejf Eriksons landing, New Yorks havn, Aftensol, Christus truer havet, Storm, Englands sydkyst (1883), hjem fra fiskedammen (1886) med flere. Edward Moran raderede også.

Edward Morgan Forester
Edward Morgan Forester (1. januar 1879 - 1970), engelsk forfatter A Room with a View (1908) og A Passage to India (1926).

Edward Teller
Edward Teller (15. januar 1908 - 9. september 2003). Ungarsk født amerikansk kernefysiker, kendt som brintbombens »far«.

Edwin Hubble
Amerikansk astronom (1889-1953).

Edwin Long
Edwin Long, engelsk maler. Se artiklen: Edwin Long

EF
Danmark blev medlem af EF den 1/1 1973. EF blev afløst af det nuværende EU.

Efarmoni
Planters tilpasningsevne.

Efelid
Fregnet.

Efelider
Fregner.

Efemer
1. Endags-.
2. Kortvarig.

Efemera
Endagsfeber.

Efemeride
1. Dagbog.
2. Døgnflue, noget kortlivet.

Efendi
Herre.

Effacere
Udslette.

Effareret
Forbløffet, vildt ophidset.

Effata
»Luk dig op!«.

Effekt
(Ydre) virkning, virkningsfuldhed.

Effekter
Løsøre, værdipapirer, genstande, ejendele.

Effektiv
Virksom, eftertrykkelig, virkningsfuld, virkelig.

Effektivitet
Virkningsfuldhed.

Effektuere
Udføre, omsætte i handling, ekspedere.

Effektuering
1. Iværksættelse.
2. Ordrebesørgelse.

Effemination
Det at gøre eller blive blødsøden.

Effen
Lige antal.

Effendi
Herre.

Effervesecens
Opbrusen.

Eforos
Eforos, græsk historieskriver fra det lilleasiatiske Kyme, discipel af Isokrates, født cirka 400 f.Kr., død efter 334, skrev den første græske universalhistorie i 30 bøger, omfattende tiden fra den doriske indvandring i Peloponnes til hans samtid (1104-340). Eforos benyttede ikke altid sine kilder heldig og manglede den fornødne militære sagkundskab, ligesom fremstillingen smagte af Retor-skolen. Fragmenterne er udgivet i Müllers Historicorum Græcorum fragmenta (1. Bd, f Paris 1841, 1885).

Efternavn
Efternavn, et til det personlige navn (fornavnet, døbenavnet) knyttet tilnavn, når det med større stadighed føjes dertil. Den nu i alle kulturlande gængse brug af arvelige efternavn som den væsentlige betegnelse af personen over for den større offentlighed begynder hos middelalderens adelsslægter og fortsættes ned i vore dage.

Eftersøge
Lede efter anskudt vildt.

Efterårstræk
Det træk, fuglene foretager, når de om efteråret drager fra ynglepladserne til vinteropholdsstederne.

Egal
Jævn, ens; ligegyldig.

Egalisere
Jævne, gøre jævn, ens (stemmen).

Ege
Ege, stok af træ, der forbinder et vognhjuls nav med dets krans. Se artiklen: Ege

Egentlige ugler
Egentlige ugler, famile af nataktive rovfugle. Se artiklen: Egentlige ugler

Egern
Egern, en stor og artsrig familie inden for gnavernes orden. Se artiklen: Egern

Egeskov slot
Egeskov slot ligger på Fyn (syd for Ringe). Slottet daterer tilbage til 1400-tallet omend de bygninger som i dag udgør slottet er opført i 1554. Nuværende ejere (2003) er Michael og Margrethe Ahlefeldt-Laurvig-Bille.
Slottet har 66 værelser, 200 vinduer og 2.062 enkelte ruder.

Eggnog
Eggnog er en amerikansk juledrik der laves af alkohol blandet med flormelis, æg, mælk og muskatnød.

Eghjort
Eghjorten er en bille. Hannen bliver op til 7,5 cm - en tændstikæske er kun knap 6 cm, så eghjorten er noget af en krabat. Den er da også Europas største bille. Hannen og hunnen er meget forskellige, da hannen er udstyret med meget store og kraftige »horn«, som den bruger i kampe med andre hanner om hunnens gunst.
Desværre findes eghjorten ikke længere i Danmark, men tidligere var Æbelø berømt for sine store bestande. I 1924 blev en fredning af Æbelø gennemført, som havde til formål at beskytte eghjortene. 23 store gamle ege ved Æbeløgård blev hermed fredet og eghjortene måtte fra da af hverken dræbes eller fanges. Desværre hjalp fredningen ikke, i 1954 blev den sidste eghjort set på Æbelø.
Eghjorten er muligvis forsvundet fordi Danmark ligger på den nordlige grænse af eghjortens udbredelse. Herudover har fældning af mange gamle ege og bøgetræer også skubbet til udviklingen.
Eghjorten lever som larve i jorden i egetræets rødder. Efter 5 år forvandles den til voksen bille. Som voksen lever eghjorten af egetræets saft, som specielt løber fra gamle træers sprukne bark.

Egmont
Egmont er et mediehus i Danmark. Det udgiver mange af de ugeblade vi kender (som Alt for Damerne med flere. Egmont har en underafdeling med navnet Egmont Serieforlaget, der udgiver mange af de tegneserier vi kender - som for eksempel Anders And.

Egner
Forfatter til børnebogen Karius og Baktus.

Egoisme
Egenkælighed, egennytte.

Egoist
Jegdyrker.

Egoistisk
Selvisk, egenkærlig.

Egomani
Egomani er et fremmedord for sygelig selvoptagethed.

Egregie
(med) udmærkelse.

Eiffeltårnet
Eiffeltårnet er det mest genkendte vartegn i Paris. Se artiklen: Eiffeltårnet

Eileithyia
Eileithyia, græsk gudinde for fødslen. Se artiklen: Eileithyia

Einfach
Enkel.

Eins Bier
Øl af samme tønde, hip som hap.

Eirikur Briem
Eirikur Briem (født 17. juli 1846), islandsk docent, cand. theol, fra præsteskolen i Reykjavik 1867 og derefter sekretær hos biskoppen over Island. 1874 præst til Steinnes i Hunavatnssyssel, 1880-1911 docent i filosofi ved præsteskolen. Briem, der er en dygtig matematiker, har indlagt sig fortjenesten af at have dels fremmet, dels været hovedmanden for flere praktiske foretagender. Særlig kan fremhæves »Somunarsjoåur Islands« (en slags sparekasse i flere afdelinger, hvor penge forrentes kun for længere tidsrum), hvis stifter han er og formand fra dens oprettelse 1885 1880-91 var Briem folkevalgt og 1901-15 kongevalgt altingsmand. Af hans litterære arbejder kan særlig nævnes en regnebog, Reikningsbok (1869, flere oplag) og et tabelværk til lettelse ved multiplikation og division, Tafla til hægoarauka vid margföldun og deilingu (1901).

Eisenhower
USA's præsident 1953-61. General under 2. verdenskrig.

Ejnar Hertzsprung
Dansk astronom (1873-1967).

Eklatant
Glimrende, slående.

Eksakt
Nøjagtig, tankerigtig.

Eksaltation
Sindsrøre, ophidselse.

Eksalteret
Overspændt, ophidset.

Eksegese
Udlægning, tolkning, tydning.

Eksekution
Fuldbyrdelse, henrettelse.

Eksekutiv
Udøvende, fuldbyrdende.

Eksekvere
Udføre, fuldbyrde.

Eksercere
Øve.

Eksercits
(Våben)øvelse.

Eksil
Landflygtighed, udlændighed.

Eksilere
Landsforvise.

Eksistens
Liv, Tilværelse.

Eksistere
Være til, leve.

Ekskludere
Udelukke.

Eksklusiv
Udsøgt, kræsen.

Eksklusive
Fraregnet.

Ekskrement
Skarn.

Ekskursion
Udflugt.