LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Epar -

Eparch
Eparch (græsk), befalingsmand, især statholder i en provins; eparchi, stilling som eparch og området for hans virksomhed. Det byzantinske kejserdømme var i den ældre tid delt i 64 eparchier, over hvilke der gives en statistisk oversigt i Hierokles' Synekdemos (sandsynligvis fra Justinian 1.s tid) og hos Georgios Kyprios (cirka 600). Også bispe- og ærke-bispedømmer i den græske kirke kaldtes eparchier, en benævnelse, der har holdt sig i Rusland. I det moderne Grækenland har eparchi været brugt som navn for et forvaltningsområde.

Epaulement
Epaulement (fransk) kan være betegnelse for en standplads for lettere artilleri, men bruges oftest som betegnelse for et skulderværn, der er en dækningsgrav til beskyttelse for større styrker, særlig mod beskydning fra siden.

Epaulet
Epaulet (af fransk épaulette) var oprindelig beskyttelsesmiddel for skuldrene, men anvendes nu som prydelse og distinktion for officerer af hær og flåde samt for enkelte højere civilembedsmænd. Epaulet er af fransk oprindelse. Den indførtes i midten af 18. århundrede og er i tidens løb undergået meget betydelige forandringer.
Epaulet dannes af brede bånd eller tresser af uld, silke, sølv eller guld omgivet af en halvmåne af hvidt eller gult metal, undertiden tillige forsynet med frynser. På epaulet findes sædvanlig afdelingsmærke samt stjerner eller rosetter som gradbetegnelse. Man skelner mellem »fulde epauletter« og »Kontra epauletter«. De første er forsynede med frynser, de sidste har ikke sådanne. Undertiden bæres fuld epaulet på den ene skulder og kontra-epaulet, på den anden (Frankrig). Brugen af epaulet var tidligere almindelig i næsten alle hære, men dens anvendelse er efterhånden indskrænket, og hvor den endnu findes, bruges den som oftest kun til »galla«.
Synonymer: Skuldermærke, akselmærke.

Épave
Épave (fransk), herreløst gods; droit d'épave, retten til at konfiskere sådant gods, særlig vrag, opdrevet på forstranden.

Epeios
Epeios, græsk sagnhelt. Se artiklen: Epeios

Epeiros
Epeiros, region i nordvest Grækenland. Se artiklen: Epeiros

Epices
Fransk for krydderier.

Epidemi
Farsot, smitsot.

Epidemisk
Smitsom, hærgende.

Epifyt
En epifyt er en plante der ikke gror i jorden men på andre planter, uden dog at være en snylter der suger næring fra værtsplanten. Et kendt eksempel er de epifytiske orkideer der dyrkes som
potteplanter.

Epigon
1. Efterkuld
2. Eftersnakker.

Epigraf
Påskrift.

Epigram
Fyndvers, kærnevers, nidvers.

Epigrammatisk
Fyndig, bidende.

Epilepsi
Faldsot, ligfald.

Epileptiker
Faldsyg.

Epileptisk
Faldsottig.

Epilog
Eftertale; efterspil.

Episk
Fortællende.

Episk Digt
Heltekvad.

Episode
lndskud, enkelttræk, tildragelse; optrin.

Epistel
Brev, sendebrev.

Epitafium
Gravmæle, gravskrift.

Epoke
Tidsskel, tidsalder.

Epokegørende
Skelsættende, banebrydende.

Epona
Epona, gallisk gudinde. Se artiklen: Erik

Epopsi
Epopsi (græsk), beskuelse, betragtning, anskuelse.

Epopter
Epopter (græsk: »Beskuere«) kaldtes i Mysterierne medlemmerne af de Indviedes højeste grad; kun disse havde adgang til alle de hellige handlinger, som hørte til Mysterierne.

Epos
Heltedigt, kvad, drapa.

Erato
Kærlighedsdigtningens muse i den græske mytologi.

Erebos
Se artiklen: Erebos

Erektionsbrev
Et dokument, som giver ret til at oprette noget, som for eksempel en forenings ret til at have hovedkvarter i et bestemt hus.

Eremit
Eneboer.

Eremitkrebs
Eremitkrebsen bor i tomme sneglehuse. Den har ikke selv en skal til at beskytte sig. Den slæber rundt med sit lånte hus. En eremitkrebs har en blød bagkrop. En eremitkrebs lever på lavt vand og den er 5-6 cm lang og 2-3 cm høj. Den kravler hen langs sandet, den bevæger sig med sine kløer. Når man tager en eremitkrebs op, og hvis man bliver bidt, så gør det ikke særlig ondt. En eremitkrebs fjende er en havkat. Når et sneglehus bliver for småt til eremitkrebsen, er den nødt til at finde et nyt, der er større. Mens den flytter, er den et let bytte for fjender. En eremitkrebs spiser blåmuslinger.

Ereshkigal
Nergals kone (Babylonisk-Assyrisk).

Erfare
Lære kende, mærke, spørge.

Erfaren
Livsklog, prøvet.

Erfaring
(Selv)oplevelse, indsigt, kendskab.

Ergo
Følgelig, altså.

Ergonom
Person, som er kyndig i gode arbejdsformer.

Erhard Jacobsen
Dansk politiker. Grundlægger af partiet CD.
Lavede et satirisk svar på John Mogensens sang “Dybbøl Mølle, Dybbøl Mølle maler stadig”.

Erholde
Modtage, få.

Erhverv
Næring(svej), livsstilling.

Erhverve
Tjene, vinde, opnå.

Eric Van Lustbader
Eric Van Lustbader, forfatter. Se artiklen: Eric Van Lustbader

Erik
Erik, navn. Se artiklen: Erik

Erik 1. af Sønderjylland
Erik 1. af Sønderjylland, hertug 1260-72. Se artiklen: Erik 1. af Sønderjylland

Erik 2. af Sønderjylland
Erik 2. af Sønderjylland, hertug 1312-1325. Se artiklen: Erik 2. af Sønderjylland

Erik 1. Ejegod
Erik 1. Ejegod , dansk konge 1095-1103. Se artiklen: Erik 1. Ejegod

Erik 2. Emune
Erik 2. Emune, konge af Danmark fra 1134-1137. Se artiklen: Erik 2. Emune

Erik 3. Lam
Erik 3. Lam , konge af Danmark fra 1137-1146. Se artiklen: Erik 3. Lam

Erik 4. Plovpenning
Erik 4. Plovpenning, dansk konge 1241-1250. Se artiklen: Erik 4. Plovpenning

Erik 5. Klipping
Erik 5. Klipping, dansk konge 1259-1286. Se artiklen: Erik 5. Klipping

Erik 6. Menved
Erik 6. Menved. Dansk konge 1286-1319. Se artiklen: Erik 6. Menved

Erik 7. af Pommern
Dansk konge 1412-1439.

Erik den Røde
Erik den Røde, Grønlands opdager og første landnamsmand. Se artiklen: Erik den Røde

Erik Eriksson
Erik Eriksson, svensk konge. Se artiklen: Erik Eriksson

Erik Gundersen
Speedwaykøreren Erik Gundersen blev invalid ved et massestyrt under VM-finalen i England i 1989.

Erik Sejrsæl
Erik Sejrsæl, svensk konge, død cirka 995. Se artiklen: Erik Sejrsæl

Erik Væderhat
Erik Væderhat, svensk konge, der havde navn af, at han ved at vende sin hat kunne skifte vindens retning; opfattes af Saxo som Regnar Lodbrogs søn, men synes at være lig den svenske konge Erik (Emundsøn) cirka 850.

Erik, hertug af Sønderhalland
Erik, hertug af Sønderhalland, 1284-1304. Se artiklen: Erik, hertug af Sønderhalland

Erindre
Minde(s), huske, indvende, mærke sig.

Erindring
Minde, mindetegn, hukommelse.

Erinyer
Erinyer, oldgræske gudinder. Se artiklen: Erinyer

Eris
Eris (græsk: splid, tvedragt), græsk gudinde. Se artiklen: Eris

Erkende
Sande, skønne, godkende, indrømme.

Erkendelse
Indsigt, Klarhed.

Erkendtlig
Taknemmelig, skønsom.

Erkendtlighed
Påskønnelse, gengæld, vederlag.

Erklære
Udtale, forkynde.

Erklæret
Åbenlys, afgjort.

Erklæring
Vidnesbyrd, udtalelse.

Erkyndige sig
Skaffe sig at vide.

Erlægge
Udrede, yde, svare.

Erna
Pigenavn svarende til drengenavnet Ernst.

Ernst Gräfenberg
Ernst Gräfenberg (26. september 1881 - 1957), tysk gynækolog der fandt g-punktet, som er opkaldt efter ham (Gräfenberg-punkt).

Ernst Henrich Berling
Bogtrykkeren Ernst Henrich Berling grundlagde og udgav fra 1749 Kjøbenhavnske Danske Post Tidender. Det er den avis, vi i dag kender som Berlingske Tidende.

Ernære
Nære, føde, underholde.

Ernæring
Næring, livsophold, føde.

Erobre
Indtage, undertvinge.

Eroico
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles heroisk.

Eros
Kærlighedens gud i græsk mytologi.

Erosion
1. Udhuling, afgnav.
2. Havets og vindens nedbrydning af jordoverfladen.

Erot
Græsk kærlighedsgud svarende til en amorin.

ERP
ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning.

Erstatning
Vederlag, gengæld, bod, afløsning.

Erstatte
Opveje, afløse, ombytte.

Eruption
Udbrud.

Es
Eneren i kortspil.

ESA
ESA er en forkortelse for European Space Agency og er sammenslutning af europæiske lande indenfor rumfart og rumforskning.
Esau
Isak og Rebekkas ældste søn i Biblen.

Esbern Snare
Esbern Snare (Hvide). Født 1127 i Fjenneslev, død 1204 på Sæbygård.
Søn af Asser Rig (Hvide) og dennes hustru Inger eriksdatter.
Fik i ægteskabet med Helena Guttormsdatter datteren Cecilie Esbernsdatter (Hvide).
Esbern Snare var bror til Absalon.

Esbjerg
Esbjerg er Danmarks 5. største by med 82.691 indbyggere (2001). Se artiklen: Esbjerg

Escargots
Fransk for snegle.

Escudo
Escudo er den tidligere møntenhed i Portugal.

Eskadre
Flådeafdeling, flådegruppe.

Eskamotere
Bortliste.

Eskilstrup
Eskilstrup er beliggende på Falster og har 1.104 indbyggere.

Eskorte
Æresfølge; værn.

Eskortere
Ledsage; værne.

ESO
European Southern Observatory. Samarbejde mellem et antal europæiske lande om drift af La Silla observatoriet i Chile.

Esofagoskopi
Esofagoskopi er et lægeligt fagudtryk for en kikkert-undersøgelse af spiserøret.

Espada
Espada er navnet på den korte dolk, som matadoren giver tyren dødsstødet med i spansk tyrefægtning.

Espalier
1. Gitterværk
2. Tverække, hyldestrække.

Esperanto
Kunstsproget esperanto har kun 16 grundregler.

Esplanade
1. Grønning.
2. En åben plads foran et fæstningsværk. Navnet er ofte bevaret efter at fæstningen er nedlagt.

Esprit
Vid, ånd, lune.

Espagnol
Fransk for med tomat og løg.

Espagnole sauce
Fransk for brun grundsovs.

Esponton
Esponton, våben. Se artiklen: Esponton

Espressivo
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles udtryksfuldt.

Esquilino
Esquilino er navnet på en af Roms syv høje.

Essay
Afhandling, rids.

Essens
(Grund-) væsen, udtræk.

Estime
Agtelse.

Estimere
Agte, skatte, regne.

Estland
Republikken Estland er et lille land i det nordøstlige Europa. Se artiklen: Estland

Estrade
Forhøjning, tilje.

Esus
Esus (Hesus eller Æsus), keltisk gud, hvis dyrkelse særlig var udbredt i Gallien, hvor man har fundet ham afbildet og omtalt på flere mindesmærker. Esus synes at være de indfødtes navn på gallernes krigsgud, der af romerske forfattere i reglen betegnes som »gallernes Mars«.

Et
Latin for og.

Et cetera
o.s.v. (og så videre).

Etablere
Etablere (fransk). At etablere en forretning, det samme som at oprette, grunde en sådan. At etablere sig er en almindelig betegnelse for at nedsætte sig som næringsdrivende, begynde en næringsvirksomhed af hvilken som helst art for egen regning.

Etablere sig
Nedsætte sig.

Etablissements de Saint Louis
Etablissements de Saint Louis, en kendt fransk retsbog fra middelalderen, tidligere urigtig anset for en lov af Ludvig den Hellige, i virkeligheden en privat retsoptegnelse, foretaget af en kgl. embedsmand, vistnok fra egnen om Orléans, cirka 1272. Den indeholder et par forordninger af kong Ludvig samt en gengivelse af to ældre retsbøger (coutumiers) for Anjou og Orléanais, alt isprængt med en mængde henvisninger til romersk og kanonisk ret.

Etage
Etage (fransk), stokværk. De vandrette beboelseslag, hvori en bygning er inddelt, benævnes efter deres beliggenhed i forhold til terrænet 1., 2. etage og så videre. I Danmark benyttes almindeligvis benævnelsen Stue, 1., 2. sal og så videre, således at stuen svarer til 1. etage, 1. sal til 2. etage.
Synonymer: Sal, stokværk.

Etage
Etage benyttes i geologien som betegnelse for formationernes underafdelinger.

Etage
Etage. På skråninger, der er så stærkt hældende, .at der kan anbringes flere rækker skyttegrave bag hinanden, således at der samtidig kan skydes fra dem alle, siges gravene at ligge i etager, og ilden fra et sådant anlæg kaldes etage-ild.

Etagére
Etagére (fransk), møbel med hylder, hvorpå opstilles nips, kunstsager, henlægges bøger og lignende.
Synonym: Hyldestel.

Étalage
Étalage (fransk), udstilling af varer; etalére, stille til skue, fremlægge varer.

Etam
1. Sted på grænsen af Ægypten og ørkenen, som israelitterne passerede under udvandringen; tillige navn på den tilgrænsende del af ørkenen.
2. By i Juda, hvor ifølge Josefos Salomon's haver var; nu ain atân ved Betlehem.
3. En klippe, hvor Samson søgte tilflugt, søges i eller syd for Wadi sarar, cirka 25 kilometer vest for Jerusalem.

Etamine
Etamine, oprindelig et løst lærredagtig vævet stof, med stærk glans, af uld eller uld og silke, der nu næsten ikke benyttes. Herhen hører nærmest det såkaldte damis, der dog er temmelig tæt vævet af hårdt kamgarn.

Étang
Étang, omtrent: dam, kaldes de ved Frankrigs sydvest- og sydkyst liggende talrige lavvandede strandsøer. Lignende strandsøer kendes fra andre steder, som Jyllands vestkyst, Tysklands østersøkyst og Italiens adriatiske kyst. Strandsøerne har for det meste brakvand (étang sale) og skilles kun fra havet ved smalle, af klitrækker bestående dæmninger, som undertiden er gennembrudte, så at strandsøen har forbindelse med havet; ofte står de i forbindelse med
hinanden indbyrdes, hvor de ligger særlig tæt.

Etape
1. Forsyningssted.
2. Rast
3. Afdeling.

Etaperet
Etaperet, traktatmæssig ret for en stat til at lade sine tropper marchere gennem en anden stats territorium. En ret af denne art var meget almindelig i ældre tid, hvor for eksempel mange tyske småstater kun gennem den blev i stand til at vedligeholde den militære forbindelse mellem deres ofte spredt liggende territorier. I nyere tid forekommer den derimod kun sjælden, og en stat vil heller ikke efter moderne folkeret kunne anses for neutral, hvis den tillader en krigsførende magts tropper gennemmarch, selv om den måtte være traktatmæssig forpligtet dertil.

Étaples
Étaples, by i det nordvestlige Frankrig, 13 kilometer nordvest for Montreuil ved den lille flod Canche og nærved dennes udløb i kanalen, er knudepunkt på nordbanen og har søbade, fiskeri, bådebyggeri og en lille havn, der i middelalderen havde nogen betydning. (1911) 5.823 indbyggere.
I nærheden af Etaples er fundet ruiner af en romersk by, som formodes at have været Quentovicus. 1492 sluttedes i Etaples en fred mellem Frankrig og England.

Etat
Etat (fransk état) kommer af det italienske stato (latin: status), som oprindelig betyder tilstand, deraf ordet status, men derefter gik over til at betyde dels
1) Stand overhovedet (stænder),
2) dels særlig statens tilstand og
3) endelig til at betyde i snævreste forstand statens forfatningsmæssige tilstand, og derigennem stat overhovedet.
Det er navnlig Machiavelli, hvem det skyldes, at stato (etat) kom til at betyde stat, men inden det trængte almindelig igennem i denne betydning kom ordet etat også til at spille en rolle i flere af de andre betydninger. Således hed de gamle franske generalstænder États-generaux, og på samme måde tales der i Danmark i gammel stil om civiletaten (den civile stand) i modsætning til militæretaten, endvidere inden for den sidste om landetaten og søetaten - jævnfør søetatens kombinerede ret - om hofetaten, staldetaten, toldetaten eller om den juridiske og gejstlige stat. Ligeledes betegnede i gammel fransk sprogbrug état overslaget over statens finansielle status; dertil svarer det svenske statsutskott (det udvalg, der behandler finanserne). Endelig svarer den danske titel etatsråd sprogligt til statsråd, geheimeetatsråd til geheimestatsråd.
Synonymer: Stand, væsen, øvrighed. (Militær-etat, landværn; søetat, søværn).

Ethanal
Andre navne: Acetaldehyd, eddikesyrealdehyd, ethylaldehyd.
Ethanal er efter formaldehyd den simpleste af aldehyderne. Forekommer blandt andet i gylle. Acetaldehyd er endvidere et nedbrydningsprodukt af gyrometrin og et mellemprodukt i katabolismen af alkohol.
MV= 44,05; SMP= -123,5oC; KP= 21oC

Ethanols katabolisme
Ethanols katabolisme i organismen resulterer i et energiudbytte på 7 kcal/g, og omsættes med en hastighed svarende til ca. 0,1 g/kg legemsvægt/time. Ethanol oxideres af alkohol dehydrogenasen til acetaldehyd som videre oxideres til acetat (eddikesyre) af acetaldehyd dehydrogenase samt af xanthin oxidase, de to sidstnævnte enzymer hæmmes af et nedbrydningsprodukt af antabus, hvorved der sker en ophobning af acetaldehyd. Ved den uhæmmede reaktion (uden antabus) omdannes acetaten videre til acetyl-CoA som derefter omsættes i TCA-cyclen mens NADH oxideres videre i elektrontransportkæden.

Ethernet
Et ethernet baseret data netværk, kan formidle en eller begge disse ethernet protokoller; DIX Ethernet II eller IEEE 802.3. Data netværksporte, som opfylder en af protokollerne, kaldes ethernet porte.
En ethernet datapakke har et informationsindhold på mellem 64 og 1518 bytes. Nogle switche kan også formidle VLAN-taggede pakker på mellem 68 og 1522 bytes. Nogle få switche kan klare Jumbo pakker på op til 9000 bytes.
Følgende fysiske protokoller anvendes over TP-kabler (ISO layer 1): IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-T).
TP-portenes stik standard er RJ-45 og TP-kablerne skal opfylde Category 5, Category 5e (enhanced) eller Category 6.
Følgende fysiske protokoller anvendes over optiske fibre (ISO layer 1): IEEE 802.3 (10BASE-FL), IEEE 802.3u (100BASE-FX), IEEE 802.3z (1000BASE-LX), IEEE 802.3z (1000BASE-SX).
Følgende fysiske protokoller anvendes til GBIC og SFD GBIC moduler (ISO layer 1): IEEE 802.3z (1000BASE-X).
Følgende fysiske protokoller anvendes til trådløse data netværk - Wireless LAN, WLAN (ISO layer 1): IEEE 802.11a (op til 54 Mbit/s), IEEE 802.11b (1-11 Mbit/s) og IEEE 802.11g (op til 54 Mbit/s).
Følgende fysiske protokoller anvendes til tyndt ethernet (RG58), også kaldet ThinNet eller CheaperNet (ISO layer 1). Tyndt ethernet kan kun understøtte half-duplex: IEEE 802.3 (10BASE2).

Ethos
1. Sæd, skik, sædeligt sindelag;
2. Særkende.

Etik
Sædelære, pligtlære.

Etikette
(Navne)seddel, hofskik, omgangsform.

Etiopien
Etiopien er et land i Afrika. Landet har fire floder Den Blå Nil, Omo, Awash og Wabe Shebelle. Den Blå Nil udmunder i havet. De øvrige tre udmunder enten i søer eller opløses i ørkensand.
Etiopien hed indtil 1945 Abessinien.

Etisk
Moralsk, sædelig.

Etna
Etna er det højeste bjerg på Sicilien med en højde på 3.340 meter.

Etnograf
Folkeskildrer.

Etnolog
Folkeforsker.

Etnologi
Folkelære.

Etologi
Etologi er læren om dyrs adfærd.

Etude
Øvelse, øvelsesstykke.

Etymologi
Ordtydning, rodlære.

EU
EU står for Europæiske Union
Følgende lande er medlem af EU:
Belgien | Danmark | Finland | Frankrig | Tyskland | Grækenland | Irland | Italien | Luxemborg | Holland | Portugal | Spanien | Sverige | Storbritannien | Østrig

EU-kommissionen
Danmark har et medlem af EU-kommissionen.

Eufemisme
Mildnende omskrivning.

Eufemistisk
Mildnende, mildt talende.

Eufrat
Flod der udspringer i Tyrkiet.

Eugen Onegin
Eugen Onegin er titelpersonen i en versificeret roman af Aleksandr Pushkin. Handlingen udspiller sig i Rusland 1880.
Opera af Tjajkovskij, baseret på romanen, komponeret 1878.

Eugenik
Slægtædling, ætpleje.

Eunuk
Gilding, halvmand.

Euphorbia pulcherrima
Kendes måske bedst under navnet julestjerne. Den er for øvrigt giftig, så pas på med små børn og kæledyr.

Euro
Fælles europæisk møntenhed indført 1. januar 2002 af 12 EU lande.
Af EU-landene var det kun Danmark, Sverige og England der ikke indførte den nye mønt.

Europa
1. Europa er et kontinent. Se artiklen: Europa
2. Europa, græsk heltinde. Se artiklen: Europa

Europa-Parlamentet
Der er 626 folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. De vælges hvert 5. år af vælgerbefolkningerne i de 15 EU-lande.

Europadagen
Den 9. maj er Europadagen. Den er til minde om Robert Schumans erklæring fra 1950, der bliver betragtet som det dokument, der er grundlaget for Den Europæiske Union

Europas støvle
Europas støvle er en betegnelse for Italien, fordi landet ligner en støvle.

Europium
Metallisk grundstof i lantanrækken.

Europæisk sumpskildpadde
Europæisk sumpskildpadde, skildpaddeart der tidligere har været udbredt i Danmark. Se artiklen: Europæisk sumpskildpadde

Eurosedlerne
Består af syv sedler. Sedlerne hedder 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro og 500 euro. Møntserien består af 8 mønter. De hedder 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro.
20 centen har form som en "spansk blomst", hvilket vil sige den er rund med indadgående buer.

Eurotunnelen
Udgår fra Frethun ved Calais. Tunnelen er 50,3 kilometer lang. I 2000 var 48 % af trafikken gennem tunnelen lastbiltrafik. Rejsetiden mellem Frethun og Folkestone tager 35 minutter, heraf 28 minutter i tunnelen.

Euzkadi
Det baskiske navn for Baskerlandet er Euzkadi.

Eva Peron
Eva Peron er en argentinsk visesanger som blev politiker. Hun er hovedperson i Webbers Musical Evita og Madonna har spillet hovedrollen i en film – Evita - om hendes liv.

Evangeliske-Lutherske frikirke
Frikirke oprettet i Danmark i 1855.

Evakuere
Egentlig betydning »tømme«, især om at tømme et truet område for personer.
Men man taler også om at evakuere personer fra et område.

Evangelist
Evangelist betegner en forfatter til et evangelium. I Det Nye Testamente findes der fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. I kirkekunsten symboliseres disse (efter en tolkning hos kirkefaderen Irenæus af fire væsner hos profeten Ezekiel (1,5f og 10,14)) ved henholdsvis en menneskeskikkelse, en løve, en okse og en ørn.

Evaporere
Evaporere (latin) afdampe, inddampe, fordampe; evaporation, afdampning, inddampning, fordampning.

Evaporometer
Evaporometer, apparat til at måle, hvor stærkt fordampningen foregår fra en fri vandoverflade. Evaporometer er som regel indrettet til ved hjælp enten af vejning eller ved rumfangsmåling at bestemme den vandmængde, der i et vist tidsrum er fordampet fra en vandoverflade med et vist kendt areal. Heraf kan beregnes mængden af vand, der er fordampet per sekund per kvadratcentimeter vandoverflade.

Evasion
Evasion (latin), undvigelse, flugt; udflugt, påskud.

Evasorisk
Evasorisk, tjenende til udflugt eller påskud, undvigende.

Evektion
Evektion (latin) er den største af ujævnhederne ved månens bevægelse. Den blev opdaget af Ptolemaios.

Eventration
Eventration (latin), medfødt misdannelse med ufuldstændig udviklet eller mangelfuld forreste bugvæg, så at underlivsindvoldene vælter frem. Benyttes også om høj grad af bugvægsbrok, hvor en stor del af tarmene er trådt ud i brokket.

Eventualitet
Eventualitet (latin), et muligvis indtrædende tilfælde, mulighed, træf; eventualiter, i fornødent fald, muligvis.

Eventuel
Eventuel (latin), beregnet på et mulig indtrædende tilfælde, mulig, hændelig, i tilfælde.

Evéntus
Evéntus (latin), udfald, resultat, evéntus docebit, »Udfaldet vil vise det«, evéntus stultorum magister, »Det gode udfald er dårernes læremester«.

Eventyr
Eventyr, lånt i forskellige former til de fleste europæiske sprog fra latin adventura, oplevelser.
1. Usædvanlige og spændende oplevelser, især ved færdsel i fremmede lande.
2. En opdigtet fortælling om mærkelige oplevelser; i Norden findes ordet tidligst i 13. århundrede. En form, emter, i dansk optræder i 16. århundrede nærmest med betydning af folkeeventyr.

Everett
Everett, navn på flere byer i USA.
1. Everett i Massachusetts, ligger 3 kilometer nord for Boston ved Mystic River. Everett er en udpræget industriby.
2. Everett i Washington, ligger ved Snohomish Rivers udløb i Puget Sound. Everett har en mindre havn, hvorfra udskibes træ- og jernmalm, og driver stål-,
jern-, papir- og savværksindustri.

Everghem
Everghem, by i Belgien, ligger 7 kilometer nord for Gent.

Everglades
Everglades, sumpstrækning i den sydlige del af halvøen Florida i Nordamerika. Den danner en slags sydlig fortsættelse af Okeechobee-søen, og dens vandstand varierer mellem 1/3 og 1 meter. Bunden, der kun ligger 2 meter over havfladen, består af sand og grus. Den er bevokset med sumpcypresser, palmer og rør.

Evident
Indlysende, soleklar.

Evolution
Evolution stammer fra det latinske ord evolutio der kan oversættes som "udfolde sig" eller udvikling.
Evolution bruges hovedsageligt i biologien om de levende væsners gradvise udvikling, sådan som det første gang blev beskrevet af Darwin og hans ideer om naturlig udvælgelse.
Darwins ide om at mennesket nedstammer fra aberne har skabt meget debat lige siden Darwin fremlagde ideen midt i det 19. århundrede.

Evolutions-teori
Udviklingslære.

Ex auditorio
Fra Forsamlingen.

Ex tempore
På stående fod, uden varsel.

Excalibur
Excalibur er navnet på et sværd som kong Arthur trak ud af en sten.

Excellent
Fortrinlig, udmærket.

Excentricitet
Særhed, Overspændthed.

Excentrisk
Sær, lunefuld, overspændt.

Exceptionel
Undtagelsesvis.

Exces
Udskejelse.

Exomis
Exomis (græsk), »udskuldret«, et i reglen ærmeløst klædningsstykke af solidt tøj, der i oldtiden anvendtes af ufrie mænd og fattigfolk. Det var en art skjorte, der lod den ene, oftest højre arm fri, med bælte. Søfolk og andre, til eksempel Odysseus, bar denne til arbejde egnede dragt. Hyrder bar den i reglen af skind. Også amazoner vises ofte med et tilsvarende klædningsstykke. Hos romerne betegnedes herved en tunika af Iignende art, med eller uden korte ærmer.

Exoneratio
Exoneratio (latin), befrielse for skyld. Eksonerationsbevis, uskyldighedsbevis.

Exordium
Exordium (latin), inledning til en tale.

Exostra
Exostra (græsk).
1. en teatermaskine, anvendt i oldtiden fra 3. århundrede f.Kr. Den forklares som en art balkon, der kunne rulles ind og ud, og det hedder, at de personer, der opholdt sig på Exostra, var særlig tydelige for tilskuerne. Den var antagelig af Iignende art som Ekkyklema.
2. I militærteknikken en art faldebro, ved hvis hjælp man fra et belejringstårn kunne komme over på den belejrede bys mure.

Explicit
Explicit (latin), »her ender bogen«; almindelig slutning i middelalderens håndskrevne såvel som i de ældste trykte bøger, mens bogens begyndelse betegnedes ved det latinske ord incipit. Den sædvanlige forklaring af udtrykket, explicitum est volumen (Bogrullen er helt udfoldet), ser temmelig usandsynlig ud.

Explicite
Explicite (latin), klart, uden vanskelighed (modsat implicite, indviklet).

Expose
Expose (fransk), fremstilling, udvikling, oversigt.

Extensible Markup Language (XML)
System til at beskrive tekstbaserede filformater.

Extranet
Betegnelse for et netværk der ligger uden for et firma, og benytter Internet protokoller som for eksempel TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP. Internettet kan opfattes som et Extranet, men betegnelsen vil dog normalt blive anvendt til at beskrive for eksempel en kundes eller en leverandørs netværk som et firma har adgang til.

Eygotaland
Eygotaland, øgoternes land, kaldtes undertiden i oldtiden det til det danske Rige hørende samlede antal af øer mellem Jylland og Skåne (jævnfør Reidgotaland).

Eyre Sø
Australsk sø.