LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Flak - Foru

Flak
Flak er en sandgrund i havet, hvor der på et større areal er ringe forskel på vandets dybde.

Flakon
Sleben flaske.

Flambere
Fransk for afbrænde, som regel med likør eller cognac.

Flamsk
Flamsk er et sprog i Belgien sammen med fransk.

Flankere
Bræmme.

Flaskepant
Flaskepanten blev indført i 1942. Omkring september 2002 får flaskepanten en »lillesøster« i form af dåsepanten.

Flattere
Smigre; forskønne.

Flavius Valens
Flavius Valens, romersk kejser. Se artiklen: Flavius Valens

Fleet Street
Gade i London, der har været kendt som avisgade.

Flemming Jørgensen
Flemming Jørgensen (7. Februar 1947 - ), også kaldet Bamse, er en dansk popsanger.

Fleuret
Fleuret, fægtevåben. Se artiklen: Fleuret

Flik
Lap der sættes på sål eller hæl af fodtøj.

Flikflak
Baglæns spring med støtte af hænderne i gymnastik.

Flinders
Australsk flod.

Flitsbue
Flitsbue, våben. Se artiklen: Flitsbue

Floddelfiner
Floddelfiner, familie af hvaler. Se artiklen: Floddelfiner

Floder
Floder, oversigt over klodens floder. Se artiklen: Floder

Flodhest
Flodhest, et af det største landpattedyr. Se artiklen: Flodhest

Flodheste
Flodheste, er en familie af parrettåede hovdyr. Se artiklen: Flodheste

Flodsvin
Flodsvinet er verdens største gnaver med sin længde på cirka 1 meter. Den går også under navnet Kapitvar. De lever i flokke ved Sydamerikanske vandløb og lever af vandplanter. Se artiklen: Flodsvin

Floor show
Floor show, optræden mellem bordene i restaurant.

Flor
Flor er en betegnelse for en blomstring eller trivsel.

Flora
1. Romersk gud for blomsterne.
2. Planteverden. (Et områdes samlede planteverden).

Floral
Blomster-.

Florentine
Fransk for med spinat.

Florere
Florere er et fremmedord for at forekomme i større mængder, blomstre eller trives.

Flores og Blanzeflor
Flores og Blanzeflor, sengræsk kærlighedsroman om to elskende, der endelig forenes; blev bearbejdet på fransk og indlemmet i Karl den Stores sagnkreds, derfra oversat på norsk i 13. århundrede og videre til svensk som rimet roman (1312); denne blev også kendt i Danmark og trykt af Ghemen (1509 og måske
tidligere).

Florescens
Blomstring, der at sætte blomster.

Floret
Floret (eller fleuret) er en let smidig fægtekårde med dup. Se artiklen: Floret

Florettist
Floretfægter.

Floriacenser
Floriacenser (florenser, florienser). Munkeorden i Kalabrien, stiftet af abbed Joachim, a Fiore, efter at denne 1189 havde forladt sit kloster og trukket sig tilbage til Fiore med flere venner. Til det her grundede kloster sluttede sig snart andre, og pave Colestin 3. stadfæstede 1196 den strenge ordensregel. Senere udartede floriacenserne, og 1505 blev de fleste af dem lagt ind i andre ordener. Der fandtes også kvindelige floriacensere.

Florianus den Hellige
Florianus den Hellige, efter sagnet martyr i den diokletianske forfølgelse, omtales dog ikke før i 8. århundrede. Han er skytshelgen for Øvre-Østrig, påkaldes især mod ildsvåde. Helgendag 4. maj.

Florid
Blomstrende, frodig, yppig.

Florida
1. Halvø. Se artiklen: Florida
2. Florida, stat i USA, består af halvøen Florida og en del af Den Mexikanske Golfs nordlige kystland omkring mundingerne af floderne Sawanee, Appalachicola og Escambia. Se artiklen: Florida

Floridastrædet
Floridastrædet adskiller halvøen Florida fra Bahamaøerne og fra øen Cuba. Se artiklen: Floridastrædet

Floriditet
Blomstrende tilstand.

Florilegium
»valg af det bedste«, antologi, litteraturudvalg.

Florin
1. Guldmønt, gylden.
2. Engelsk sølvmønt (svarende til 2 shillings).

Florissant
Bugnende, blomstrende, handelsmæssigt livlig og gunstig.

Florist
Urte- eller vækstkender.

Floristik
1.1 Floristik er videnskaben om et begrænset planteområde.
1.2 Floristik, den del af botanikken, der behandler et større eller mindre landområdes planteverden på en sådan måde, at der skabes så fuldstændig en fortegnelse som muligt over områdets indhold af plantearter. Den, der beskæftiger sig særlig med floristik, kaldes florist.

Floskel
Frase, mundsvejr, taleblomst.

Floskulere
Pynte sin tale med floskler.

Flot
1. Overdådig, ødsel.
2. Pragtfuld.
3. Flydende, klar af en grund.

Flotel
Hotelskib.

Flotte sig
Flotte sig er en betegnelse for at leve flot eller ødsle.

Flottenheimer
Ødsel person.

Flotille
En flotille er en mindre flåde af (især krigs-) skibe.

Flou
Med bløde farveovergange.

Flour
1. Sigtemel, mel.
2. Male til mel.
3. Mele.

Flower power
Flower power er en betegnelse for hippiernes ikke-volds-indstilling.

Flue
Den almindelige stueflue, musca domestica, kan overføre blandt andet byldepest, kolera og tyfus gennem sin snabel.

Fluid
1. Flydende.
2. Tungefærdig.

Fluiditet
Flydende tilstand.

Fluidum
Væske.

Fluksion
1. Flydning, flyden.
2. Blodtilstrømning.

Fluktuant
1. Vægelsindet.
2. Bølgende, skiftende.

Fluktuation
1. Vaklen, udsving, vankelmod.
2. Bølgen.
3. Stigen og falden.

Fluktuere
Bølge, gynge, stige og falde, nøle, vade.

Fluktuøs
Bølgeformig, gyngende, bølgende.

Fluor
Fluor er et grundstof i det periodiske system med atomnummer 9, det forkortes i kemien ofte til F.
Fluor kendes af de fleste som det aktive stof i tandpasta.

Flyvende remise
Areal – tilsået, med en foderafgrøde til vldtet – hvis beliggenhed kan variere fra år til år.

Flække
Flække bruges ofte om en større landsby, som ligner en købstad, men ikke har særegne privilegier eller kommunal styrelse. I Danmark har ordet flække ikke nogen bestemt betydning og bruges i flæng. I Norge svarer flække undertiden til ladesteder, i Sverige til köpinger. Navnet kommer af det tyske »Flecken«.

Flækøjet
Flækøjet, grund i Lillebælt. Den ligger midt i farvandet, syd for Fænø og vest for Fønsskov, og består af flere plader og smalle revler, på hvilke den mindste vanddybde er 4 meter.

Flæskeklanner
Flæskeklanner er en bille på cirka 6-9 millimeter. Billen kan virke lodden på ryggen. Den kan om sommeren ses i spisekammeret og andre steder hvor der opbevares fødevarer.

Flødeis
Det siges, at flødeisen blev opfundet af den italienske arkitekt Bernardo Buontalenti i 1500-tallet i Firenze, Italien.

Fløjte
Fløjte, musikinstrument. Se artiklen: Fløjte

FN
FN er en forkortelse for Forenede nationer. Der er 191 medlemslande af FN. Danmark blev medlem i 1945.

FN's sikkerhedsråd
FN's sikkerhedsråd har 15 medlemmer, heraf fem faste; USA, Rusland, England, Frankrig og Kina.

FN-dag
FN-dagen er blevet fejret hvert år siden 1948. Navnet »De Forenede Nationer« blev i øvrigt foreslået af præsident Franklin D. Roosevelt og blev anvendt første gang i De Forenede Nationers erklæring af 1. januar 1942, hvor repræsentanter fra 26 nationer forpligtede sig til sammen at kæmpe mod aksemagterne.

Fnok
På hvert enkelt mælkebøttefrø sidder en hvid paraplyformet dusk, som kaldes fnok. Det er frøets svæveapparat.

Fobi
Fobi er en psykisk sygdom der betegner en sygelig frygt eller afsky for noget. Se artiklen: Fobi

Fobofobi
Fobofobi er angsten for at få et angstanfald (fobier). Ordet er af græsk oprindelse.

Fod
Fod er i jagterminologi en betegnelse for spor af vildt.

Fodbold
Fodbold er en af de mest udbredte og populære sportsgrene. Se artiklen: Fodbold

Foderal
Hylster, gemme.

Foderautomat
Anordning (for eksempel cementrør), der fyldes med kornfoder. Kornet synker ned, efterhånden som der ædes.

Fodermark
Areal, der kan være tilsået med forskellige afgrøder, eller en strimmel korn, der får lov at stå uhøstet.

Foderplatform
Plade, der flyder på vandet, på hvilken foderet strøes ud over længere afstande.

Foderskærm
Overdækning, der holder udlagt foder tørt.

Foderspor
Spor, hvor foderet strøes ud over længere afstande.

Fokkemast
I skibsterminologi betegnelsen for den forreste mast på et flermastet skib.

Foldmøbel
Foldmøbel, et inventar. Se artiklen: Foldmøbel

Foliant
Foliant er betegnelsen for en bog på mere end 35 centimeter i højden.

Folkeafstemning 1986
Folkeafstemningen i 1986 blev afholdt fordi folketinget havde nedstemt regeringens tiltrædelse af den europæiske fællesakt, EF-pakken.

Folkedemokrati
Folkedemokrati var betegnelsen for regeringssystemet i de østeuropæiske lande efter 2. verdenskrig - bortset fra Sovjetunionen.

Folkeovertro
Det varsler død ifølge den gamle folkeovertro, hvis en potteplante dratter ud gennem et vindue.

Folkeslag
Folkeslag er en gruppering af mennesker med samme kulturelle og etniske baggrund.

Folketinget
Folketinget er med udgangspunkt i Grundloven Danmarks lovgivende magt, idet vedtagne love dog formelt skal underskrives af Kongen eller Dronningen for at være gældende.
Det har til huse på Christiansborg og består af 179 medlemmer (mandater)(heraf to fra Færøerne og to fra Grønland). Medlemmerne vælges fra 19 valgkredse for en periode på fire år.
Folketingets arbejde ledes af Folketingets præsidium, som foruden formanden, der vælges ved hver folketingssamlings begyndelse, består af indtil fire næstformænd.
Efter et valg danner et eller flere partier regering, og Folketingets udvalg konstituerer sig. Alle Folketingets medlemmer kan stille lovforslag, som efterfølgende behandles dels i Folketingssalen (hvor førstebehandling, andenbehandling og tredjebehandling finder sted), dels i udvalgene.

Folketingets udvalg
Folketingets udvalg:
* Udvalget for Forretningsordenen
* Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen
* Udvalget til Valgs Prøvelse
* Arbejdsmarkedsudvalget
* Boligudvalget
* Det Energipolitiske Udvalg
* Erhvervsudvalget
* Europaudvalget
* Finansudvalget
* Forsvarsudvalget
* Indfødsretsudvalget
* Kirkeudvalget
* Kommunaludvalget
* Kulturudvalget
* Miljø- og Planlægningsudvalget
* Det Politisk-Økonomiske Udvalg
* Retsudvalget
* Skatteudvalget
* Socialudvalget
* Sundhedsudvalget
* Trafikudvalget
* Uddannelsesudvalget
* Udenrigsudvalget
* Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
* Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
* Udvalget for Videnskab og Teknologi
* Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold
* 21-mands-udvalget vedrørende Færøerne
* §71-tilsynet
* Udvalget til Prøvelse af Valgene

Folketælling
Ved folketællingen i Danmark 1769 var der i alt 797.584 mennesker, hvoraf de 80.000 boede i hovedstaden. I 2001 er er tallet 5.349.212, hvoraf de 658.318 er bosiddende i hovedstaden.

Folklore
Folkeminde(granskning).

Fondu
Fransk ord for smeltet.

Fonetik
Lydlære.

Fonetisk
Lydlig.

Fontæne
Springvand, vandkunst.

Foragte
Ringeagte.

Foranderlig
Skiftende, vægelsindet, lunefuld.

Forandre
Skifte, ændre.

Forandring
Ændring, omslag.

Foranledige
Fremkalde, tilskynde, volde.

Foranstalte
Iværksætte.

Forbandt
Murbinding, stenflise, stenskifte.

Forbindtlig
Høflig, skyldig, forekommende.

Forblommet
Tilsløret, uklar, mørk.

Forborgen
Skjult, dulgt, underfundig.

Force
Styrke, Fortrin.

Forcere
Fremskynde, forstærke.

Forceret
Forstærket, overdreven.

Forcir
Fransk for at blive fed.

Ford T
Ford T er en amerikansk bilmodel. Fra 1908 til 1927 blev der produceret 15.007.033 eksemplarer af modellen.

Fordrage
Tåle, udstå, lide.

Fordragelig, tålsom.

Fordragelighed
Tålsomhed, overbærenhed.

Fordægtig
Mistænkelig, »muggen«.

Fordøjelseskanal
Fødens vej fra munden til endetarmens udmunding.

Forel
Bækørred.

Forene
Samle.

Forenede Arabiske Emirater
Forenede Arabiske Emirater, land i Mellemøsten. Se artiklen: Forenede Arabiske Emirater

Forening
Samfund.

Forevige
(Udtales for-evige). Udødeliggøre, for eksempel om at fotografere.

Forfatning
Tilstand, styresæt.

Forfattere
Forfattere, oversigt. Se artiklen: Forfattere

Forfærdige
Lave, tilvirke.

Forføje sig
Gå, »humme sig«.

Forgangen
Henrundet, svunden, afvigte.

Forgodtbefindende
Tykke, godtykke.

Forgæves
Frugtesløst, fåfængt, spildt.

Forhåbning
Håb.

Forholde
Tilbageholde, nægte.

Forholde sig
Holde sig, te sig, bære sig ad.

Forkert
Vrang, gal, aved.

Forklejne
Nedsætte.

Forkynde
Kundgøre.

Forlange
Kræve.

Forlegen
Bly, usikker, kejtet, sky. være forlegen for, være ivrig for.

Forlegenhed
Blusel; knibe, vånde.

Forlis
Tab, skade, skibbrud.

Forloren
Uægte, kunstig, skrømtet.

Forlænget drægtighed
Forlænget drægtighed vil sige at det befrugtede æg først udvikles efter en længere hvilepause.
For eksempel hos rådyr hunnen (råen), hun parrer sig i august og derefter har det befrugtede æg et hvilestadium indtil januar hvor det begynder at udvikle sig. Råen føder 1-2 lam i maj-juni.

Forløb
Hårvildtets forben.

Formaggio
Italiensk for ost. Formaggi i flertal.

Formalitet
Sædvanebrug, omsvøb.

Formalisme
Formvæsen, stivstikkeri.

Formation
Jorddannelse, -lag, fylking, opstilling.

Formel
Talevending, forskrift.

Formel
1. Formret, stiv.
2. Talevending, forskrift.

Formeringsevne
Evnen til at producere afkom.

Formidabel
Rædsom; stor.

Formindske
Mindske, slække.

Formindskes
Minke.

Formosa
Andet navn for Taiwan.

Formøble
Øde(lægge), bortødsle.

Fornemme
Føle, mærke, skønne.

Fornæmmelig
Især, særlig.

Forordne
Foreskrive, påbyde, fastsætte.

Forrette
Gøre, udføre, udrette.

Forsage
Nægte sig, opgive, sky.

Forsagt
Modløs.

Forsete
Balders søn.

Forsigtig
Varsom, nænsom.

Forsigtighed
Varsomhed, omhu, lempe.

Forsigtighedsregler
Regle for, hvordan man skal behandle sit jagtvåben korrekt.

Forsire
Smykke, pryde.

Forskertse
Spilde, tilsætte.

Forslå
Slå til, vare, drøje.

Forsmå
Vrage.

Forst
Skov-.

Fortaleza
Brasiliansk by. Ceara

Forte
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles kraftigt.

Fortescue
Australsk flod.

Fortissimo
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles meget kraftigt.

Fortolker
En fortolker (på engelsk: interpreter) er et program der oversætter sourcekode til et format der kan læses af en bestemt type computer. Se artiklen: Fortolker

Forum
Ting, domstol.