LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Forv - Fris

Forvitre
Vejrsmuldre, frønne.

Forårsage
Volde, afstedkomme.

Forårspunktet
Det skæringspunkt mellem himlens ekliptika og himlens ækvator, som Solen passerer cirka den 21. marts. Forårspunktet bruges som nulpunkt ved stedbestemmelse på himlen.

Forårstræk
Det træk, fuglene foretager for at komme fra vinteropholdsstedet til ynglepladsen.

Fosforescerende
Selvlysende.

Fossil
Et fossil, eller en forstening er aftrykket af et dyr eller en plante i sten - eller i sjældne tilfælde i rav. Specielt havlevende dyr kan findes som forsteninger i skrænter, der er gammel havbund, der ved jordens forskydninger er hævet op og blevet til fastland.
Den lille ø Fur i Limfjorden er kendt for sine skrænter, der indeholder mange meget fine fossiler. Fotoet er fra Fur museum. Det viser en uddød fisk, der engang levede i havet omkring Danmark. På Fur er skrænterne usædvanlige da fint materiale har aflejret sig her meget hurtigt. I leret, kaldet moler, er derfor fine detaljer i fossilerne bevaret, selv den fossile fisks skæl ses tydeligt. På museet findes også fossiler af insekter, fugle og padder.
De fleste forsteninger er noget grovere i detaljerne. Dette skyldes blandt andet at materialet først er blevet bevaret efter en vis tid efter dyrets død, så kun skeletdele og tænder af dyret er tilbage.
Andre steder i Danmark kan man også være heldig at finde fossiler, for eksempel i Gram Teglværksgrav, hvor blandt andet 18 meget sjældne fossiler af fortidshvaler er fundet. Selv i småstenene ved stranden eller i perlegrus kan man være heldig at finde fossile dele, specielt nåle af søpindsvin og vættelys er almindelige.
Fossilerne i rav indeholder oftest små insekter. Insekterne er fanget i en klump harpiks. Harpiksen er endt i havet og efter 30-50 millioner år er harpiksen omdannet til rav. Da dyret omsluttes af harpiks med det samme, så nedbrydningsprocesserne stoppes er ravfossiler altid ufatteligt velbevarede. Det har endda været diskuteret om man kunne udvinde DNA fra disse fossiler. Indtil videre er det dog ikke lykkedes.
Af og til dukker et dyr op som man troede var uddød. Det mest berømte eksempel er den blå fisk (Latimeria chalumnae), men der er også andre eksempler, for eksempel det lille krybdyr tuataraen på New Zealand. Disse dyr kaldes »levende fossiler«.
Videnskaben, der beskæftiger sig med fossiler kaldes palæontologi.

Fosterudvikling
Individets udvikling fra befrugtning til fødsel eller udrugning.

Fostre
Opføde

Fourage
Foder.

Fouragere
Hente Foder.

Fourageringssted
I jagtterminologi det sted vildtet bevæger sig hen for at æde.

Fourer
Uddeler.

Fournere
Forsyne, udstyre.

FPF
FPF er en forkortelse for Frivilligt Pige Forbund.
FPF blev stiftet den 5. Juni 1952, som pigernes svar på FDF.
I 1974 blev FPF slået sammen med FDF under navnet FDF/FPF.

Fragment
Brudstykke.

Fragmentarisk
Brudstykkevis, afbrudt.

Fraise
Jordbærfarvet.

Fraises
Fransk for jordbær.

Framboises
Fransk for hindbær.

Francis Harry Compton Crick
Francis Harry Compton Crick er nobelprismodtager i medicin fra 1962. Publicerede sammen med James Dewey Watson i Nature i 1953 strukturen af DNA og de to blev dermed den moderne molekylære genetiks fædre.
Crick besøgte i sidste halvdel af 1970'erne Danmark og holdt flere forelæsninger, blandt andet ved Århus Universitet.

Francis Henry Egerton Bridgewater
Francis Henry Egerton Bridgewater, jarl af (1758-1829), stillede ved sit testamente 8000 £ til disposition for The Royal Society, således at de skulle gives til en eller flere forfattere, der skulle vælges af præsidenten for dette selskab til at skrive om »Guds Magt, Visdom og Godhed, som de åbenbares i det skabte«. Summen blev derefter ligelig delt imellem 8 forfattere, hvoraf hver skulle behandle een side af emnet, og de 8 såkaldte B. Treatises (»B.-Bøgerne«) fremkom.

Francis Rawdon
Francis Rawdon, engelsk statsmand. Se artiklen: Francis Rawdon

Francisco Franco
Francisco Franco døde den 20. november 1975, 82 år gammel. »Verdens mest ubegrædte lig«, skrev udenlandske aviser efter dødsfaldet. Franco kom til magten efter den spanske borgerkrig. Kong Juan Carlos blev to dage senere indsat som konge af Spanien. Franco havde selv flere år tidligere udpeget ham til sin efterfølger.

Francisco Pizarro
Francisco Pizarro, spansk opdagelsesrejsende. Se artiklen: Francisco Pizarro

Francisco Xavier
Spansk jesuitisk missionær (1505-52). Blev i 1621 kanoniseret og i 1747 blev han Indiens værnehelgen. Han var virksom i Indien og Japan. Focus opgiver hans leveår som 1506-52.

Francois Diday
Francois Diday (12. februar 1802 - 28. november 1877), schweizisk landskabsmaler, blev født og døde i Genéve. Han studerede på tegneskolen i Genéve, i Rom og Paris, og efter hjemkomsten skildrede han sit fædrelands høj-fjeldsnatur. Han blev den højt ansete fører for den schweiziske stab af malere af alpenaturen (således lærer for Calame). I malerier som Mølle i Montreux, Stormen (1831), Sennhytte i Meiringer Thai, En Fiskerbåd på den oprørte Genéve-Sø viser hans talent sig i dets bedste udfoldning. Schweiz' museer. ejer gode prøver på hans kunst: Musée Rath i Genéve, Basels museum med flere. Han udgav 1844 Croquis med 8 litograferede landskabsbilleder.

Frankerriget
Frankerriget, navnet på det rige, som grundlagdes af Chlodovech. Se artiklen Frankerriget

Frankfurt am Main
Frankfurt am Main er den største by i staten Hessen, beliggende ved floden Main.
Det er en af verdens vigtigste finansbyer, og den europæiske centralbank er beliggende her.

Franko
Postfri, fragtfri.

Frankrig
Frankrig er et land Europa. Se artiklen: Frankrig

Frans 1.
Frans 1., fransk konge 1515-47. Se artiklen: Frans 1.

Frans 2.
Frans 2., fransk konge 1559-60. Se artiklen: Frans 2.

Fransk
Fransk er et sprog, der tales i Frankrig og en del andre lande.

Franske ord og vendinger
På dansk vil der i nogle tilfælde blive benyttet ord og vendinger fra fransk. Dette forekommer oftere på skrift end i tale. Fænomenet er dog på ingen måde så udbredt som brugen af ord og vendinger fra engelsk.
Herunder er samlet en række eksempler:
bête noire, sort uhyre, benyttes om syndebuk
bêtise, dumhed, dum streg, tanketorsk.
bijou, smykke
cul-de-sac, blindgyde, (overført) knibe.
déjeuner, frokost
Épice, krydderi
hors d'oeuvre, let forret

Frants Leopold Nadasdy
Greve Frants Leopold Nadasdy, østrigsk feltmarskal (1708-83), deltog som oberst i rytteriet 1734-39 i kampene i Italien, Ungarn og ved Rhinen, og som ryttergeneral i den østrigske arvefølgekrig. 1744 ledede han Karl af Lothringens overgang over Rhinen ved Schröck, 1745 dækkede han dennes tilbagetog. Efter Dresden-freden, kom Nadasdy til Italien, hvor han sejrede ved Gualtieri, erobrede Piacenza og tog virksom del i kampen ved Rottofreddo og i Genovas indtagelse. 1746 blev han ban af Kroatien og førte i syvårskrigen de kroatiske nationaltropper. Ved Leuthen førte han den angrebne venstre fløj og dækkede efter slaget østrigernes tilbagetog.

Frappant
Frapperende, slående, overraskende.

Frappé
Fransk for isafkølet

Frappere
Overraske.

Fransk Sudan
Fransk Sudan svarede til det nuværende Mali, Guinea og Elfenbenskysten.

Fransoser
Ordet fransoser blev brugt om syfilis. I gamle dage mente man, den stammede fra Frankrig og blev ligeledes kaldt den »Franske Syge«.


Frase
Talemåde, slagord.

Fraser øen.
Australsk ø.

Frasering
(tit) Afskygning.

Fratil
Navnet er konstrueret af ordene fra og til og betegner indekseringsordene på ryggen af de enkelte bind i et leksikon.
Eksempler:
A - Binc
Bind - Duo
Betegnelsen, der udtales med tryk på sidste stavelse, blev resultatet af en læserkonkurrence i dagbladet Politiken i slutningen af 1990'erne, da fænomenet indtil da ikke havde noget navn.

Fred Hoyle
Sir Fred Hoyle (24. juni 1915 - 20. august 2001) var engelsk astronom og tilhænger af teorien om, at universet stadig udvider sig samtidig med, at der dannes nyt stof i samme forhold. Indirekte var han med til at »opfinde« termen Big Bang igennem en af sine publikationer, hvori han kritiserede teorien bag Big Bang.

Fredag
Ugedag. Frejas dag. Veneris dies (Venus dag).

Freden i Kiel
Freden i Kiel sluttes i 1814 mellem Koalitionen (Østrig og andre stormagter) og Danmark-Norge, og Danmark tvinges til at afstå Norge til Sverige.
Koalitionen ville lade Danmark slippe billigt, men Karl Johan af Sverige gennemtvang krigens fortsættelse, til Kong Frederik den 6. gav op, og overlod ham hele Norge.
Storbritannien fik Helgoland, mens Danmark - til trøst - fik Svensk Pommern, med Rügen.
Norge anerkendte ikke Kieler-freden, men oprettede et selvstændigt rige ved Eidsvoll-forfatningen 17. Maj samme år.
Danmark forpligtede sig til straks, at bryde med Napoleon, og udruste et korps på 10.000 mand til deltagelse i krigen.

Freden i Knærød
Freden i Knærød markerede afslutningen på Kalmarkrigen. Fredsforhandlingerne mellem Sverige og Danmark kom i stand på engelsk initiativ og de to parters repræsentanter mødtes den 29. november 1612 på en grænsebro i nærheden af Knærød i Halland.
Allerede den 20. januar 1613 kunne fredsaftalen undertegnes.
Et vigtigt resultat for den danske konge (Christian 4.) var at svenskerne måtte betale en krigsskadeserstatning på én million rigsdaler.

Fredensborg Slot
Fredensborg Slot ved Esrum Sø i Nordsjælland har særstatus blandt de danske slotte som regentparrets mest benyttede residens. Slottet er et barokslot fra 1700-tallet, og det danner ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien.

Fredericia
Fredericia er en by i Danmark. Se artiklen: Fredericia

Frederick Arthur Bridgman
Frederick Arthur Bridgman (1847 - ), amerikansk genremaler, født i Alabama. Han lærte først kobberstikkerkunst i New York, men uddannede sig fra 1866 i Paris, hans fremtidige hovedopholdssted, under Geromes vejledning til en duelig maler med en meget virkningsfuld farvegivning. Hans mange rejser, særlig rejserne mod syd til Algier, Ægypten og Nubien, har givet ham rigeligt og interessant stof til hans mange orientbilleder: Ved Haremets Dør, Transport af en Mumie på Nilen (1877), Markedsscene i Nubien, Gade i Constantine (1883), På Algiers Tage (1888) et cetera.

Frederik 1.
Frederik 1., dansk konge 1523-1533. Se artiklen: Frederik 1.

Frederik 2.
Frederik 2., dansk konge af den oldenborgske slægt 1559-1588. Se artiklen: Frederik 2.

Frederik 3.
Frederik 3., dansk konge af den oldenborgske slægt 1648-1670. Se artiklen: Frederik 3.

Frederik 4.
Frederik 4., dansk konge af den oldenborgske slægt 1699-1730. Se artiklen: Frederik 4.

Frederik 5.
Frederik 5., konge i Danmark og Norge, (1746-66). Dansk konge af den oldenborgske slægt 1746-1766. Valgsprog: Ved forsigtighed og bestandighed. Se artiklen: Frederik 5.

Frederik 6.
Frederik 6., dansk-norsk, fra 1814 alene dansk konge, (1808-39). Dansk konge af den oldenborgske slægt 1808-1839. Valgsprog: Gud og den retfærdige sag. Se artiklen: Frederik 6.

Frederik 7.
Frederik 7., dansk konge af den oldenborgske slægt 1848-1863. Se artiklen: Frederik 7.

Frederik den 8
Dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1906-1912. Valgsprog: Herren være min hjælper.

Frederik den 9
Dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1947-1973. Valgsprog: Med Gud for Danmark.

Frederik Ludvig Henrik
Frederik Ludvig Henrik, prins af Preussen. Se artiklen: Frederik Ludvig Henrik

Frederik Læssøe
Frederik Læssøe (23. september 1811 - 25. juli 1850). Dansk officer, især kendt fra Treårskrigen. Han var ved krigsudbruddet 1848 stabschef ved hæroverkommandoen. Deltog i kampene ved Bov, Nybøl og Dybbøl. Efter nederlaget ved Eckernförde blev han fjernet fra overkommandoen. Som medlem af general Ryes stab deltog han i Slaget ved Kolding i 1849. Udnævnt til oberst i 1850 og førte 12. bataljon i Slaget på Isted Hede hvor han faldt under angrebet på Grydeskoven.

Frederik Schwarz
Frederik Schwarz (1753-1838). Dansk skuespiller, der i en menneskealder var Det Kgl. Teaters mest anvendte kunstner.

Frederik Theodor Kloss
Frederik Theodor Kloss (1802 – 1876), maler, født i Holsten.
I 1842, takket være kong Christian 8.s protektion, var Kloss passager på det danske orlogsskib Thetis (chef: C.C. Zahrtmann) på et togt til Middelhavet.
Under et ophold på Malta havde Kloss lejlighed til at dyrke sin kunst. Af Corsaren, 10. maj 1844, ses det at hans maleri med motiv fra Maltas havn blev vist på årets kunstudstilling i København.
I 1991 kunne Statens Museum for Kunst bekræfte dette, men man var ude af stand til at oplyse hvor billedet nu fandtes. Men et år eller to senere kom det for en dag at det tilhører Søofficersforeningen og hænger i dennes lokaler på Søkvæsthuset, Christianshavn.
Det ret store maleri er dog næppe malet på Malta. Rimeligvis har Kloss på stedet lavet skitser, og så udført sit maleri hjemme på grundlag heraf.

Frederik, hertug af Lyksborg
Frederik, hertug af Lyksborg (1707—66), søn af hertug Filip Ernst og hans første hustru Christine af Sachsen-Eisenberg. »Prinsen af Sønderborg« blev opdraget af den senere magistratspræsident i Bergen Jonas Lime og rejste med ham i udlandet. Kun 10 år gammel blev Frederik kaptajn i fodgarden og avancerede efterhånden op til general i fodfolket. 1760 trådte han ud af militæretaten. November 1729 blev han ved farens død hertug af Lyksborg. 1749 afstod han til kronen den halvdel af Ærø, som i over 100 år havde tilhørt hertugdømmet. Til gengæld gav kronen afkald på en mængde skatterestancer på Lyksborg, som hidtil havde været genstand for mange års stridigheder.

Frederik, prins af Hessen-Kassel
Frederik, prins af Hessen-Kassel, dansk general og statholder i hertugdømmerne. Se artiklen: Frederik, prins af Hessen-Kassel

Frederiksberg
Frederiksberg, by på Sjælland. Se artiklen: Frederiksberg

Frederiksborg amt
Frederiksborg amt består af følgende kommuner:
* Allerød
* Birkerød
* Farum
* Fredensborg-Humlebæk
* Frederikssund
* Frederiksværk
* Græsted-Gilleleje
* Helsinge
* Helsingør
* Hillerød
* Hundested
* Hørsholm
* Jægerspris
* Karlebo
* Skibby
* Skævinge
* Slangerup
* Stenløse
* Ølstykke

Frederikshavn
Frederikshavn blev købstad i 1818.

Frederiksodde
Frederiksodde fra 1651 til 1664 navnet på den fæstning, Frederik 3. lod anlægge på Bers Odde. I 1664 fik den navnet Fredericia.

Fredningsnævn
Offentligt organ, der er nedsat i hvert amt og blandt andet har til opgave at afsige kendelser i fredningssager.

Fredrik Bajer
Fredrik Bajer (født 21. april 1837 i Vester Egede ved Næstved, død 22. januar 1922 i København) var en dansk forfatter, lærer og pacifistisk politiker som sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson modtog Nobels Fredspris i 1908.
Præstesønnen Bajer var officer i den danske hær og kæmpede som løjtnant i krigen i 1864 mod Preussen og Østrig. I 1865 blev han hjemsendt og flyttede til København, hvor han blev lærer, oversætter og forfatter. Hans hustru, Matilde Bajer, var medstifter af Dansk Kvindesamfund i 1871.
I 1872 blev Bajer valgt til Folketinget for Det forenede Venstre, hvor han havde sæde indtil 1895. I 1891 var Bajer sammen med Henri Dunant initiativtager til det Internationale Fredskontor, som han var præsident for indtil 1907.

Fredrik Hasselqvist
Fredrik Hasselqvist, svensk naturforsker. Se artiklen: Fredrik Hasselqvist

Fredsdue
Fredsduen er symbolet på budskabet om fred.
Symbolet stammer oprindeligt fra fortællingen om den due, Noa udsendte fra arken, og som vendte tilbage med et olivenblad i næbbet.

Fredsfyrste
Fredsfyrste (Principe de la paz), spansk titel tilstodes første gang Luis de Haro (1599—1661), som 1659 sluttede Pyrenæerfreden, og anden gang Manuel Godoy, som 1795 sluttede Freden i Basel.

Fredskys
Fredskys kaldtes i den ældre kristne menighed det kys, som de troende til tegn på den indbyrdes kærlighed gav hinanden ved den hellige nadver og ved andre gudstjenstlige handlinger; det omtales allerede i Det Nye Testamente (Rom. 16, 16, 1. Kor. 16, 20, 2. Kor. 13, 12, l, Thess. 5, 26, 1. Pet. 5, 14). Da hedningerne imidlertid heraf tog anledning til at bagtale de kristne, forbød de apostolske konstitutioner og andre kirkelige forordninger mænd og kvinder at give hinanden fredskys indbyrdes. I den vesterlandske kirke holdt fredskys sig indtil 13. århundrede, og det træffes endnu hos visse sekter; i den græsk-katolske kirke bruges det endnu som hilsen påskemorgen.

Fredspibe
Fredspibe, særlig udstyret tobakspibe, der hos mange nordamerikanske indianere benyttedes ved fredsslutninger. Som de fleste andre indianske piber havde den et lille hoved, dannet af en rød skiferart, og et ½—1 meter langt, lige rør af asketræ, prydet på forskellig måde, især med fjer og messingtråd, men fredspiber havde en ørnevinge bundet til eller hængende ved røret. Den opbevaredes af høvdingene og anvendtes kun ved fredsslutningerne under bestemte ceremonier til besegling af forliget. Da de gamle tobakssorter efter europæernes ankomst ellers mest fortrængtes af nye, vedblev de, og alene de, at bruges til fredspiber. Også ved andre ceremonier anvendtes undertiden tobakspiber.

Fredsskjold
Fredsskjold, Hos nordboerne i vikingetiden og senere hævedes et skjold op eller hejstes i masten som tegn på, at man ønskede fred eller forhandling med sin modstander. Hos nordmændene var det rødt; i islandske sagaer nævnes det som hvidt, hvilket sikkert er yngre forestilling fra kristen tid.

FreeBSD
FreeBSD er et styresystem til computere i UNIX-familien. Ligesom Linux er FreeBSD open source, og det er meget anvendt til servere der skal klare meget belastning.

Fregat
Fregat, et orlogssejlskib med et lukket og et åbent batteri. I sejlskibsperioden var en fregat fuldrigget, letbygget og hurtigsejlende. I flåderne brugtes de mest til forpost- og depecheskibe; i søkampene optrådte de sjældent i linjen, men kæmpede med fjendens fregatter.
Letfregat, fregat med eet lukket batteri, men uden kanoner på det åbne dæk.
Fregatskib, ældre betegnelse for et fuldrigget handelsfartøj, kaldtes også skib alene. Da sejlkrigsskibene blev forsynede med dampkraft, fik fregatskibene betegnelsen skruefregatter, og da de senere blev pansrede, panserfregatter, der var søgående større panserskibe, hvis kanoner var anbragte i 2 lag.

Fregatfugle
Fregatfugle (fregatidae) er en familie af fugle med fem arter. Se artiklen: Fregatfugle

Fregatten Jylland
Tidligere kongeskib. Skibet er verdens længste træskib. Foretog 5 ture til Dansk Vestindien. Ligger i dag i Ebeltoft under restaurering.

Fregner
Fregner (Ephelides) kaldes små, omtrent linsestore, brune eller gulbrune pletter i huden, som dannes ved ophobning af hudens farvestof (rigment), og som skyldes lysets Indvirkning og derfor viser sig stærkest fremtrædende om sommeren og på ansigt og hænder. De ses hyppigst i ungdommen og hos blonde eller rødhårede individer med lys, fin hud.

Freiburg
Freiburg fik stadsret 1120 af hertug Konrad af Zähringen. 1218 tilfaldt byen greverne af Urach, men frikøbte sig for disses herredømme 1368 og gav sig under habsburgerne. Under trediveårskrigen blev Freiburg, som var befæstet, erobret af svenskerne 1632, 1634 og 1638, men 1644 af bayrerne under Franz af Mercy, som slog franskmændene under Condé og Turenne i omegnen af Freiburg 3., 5. og 10. august 1644. Freiburg var i franskmændenes besiddelse 1677—97 og 1713—14; 1744 blev byen atter erobret af franskmændene, som denne gang sløjfede voldene, men ved freden i Aachen 1748 tilfaldt den atter Østrig. 1806 kom Freiburg under Baden. 23. april 1848 blev de badensiske insurgenter slåede ved Freiburg af tyske forbundstropper. Juni 1849 søgte den revolutionære regering tilflugt i Freiburg, som dog allerede i juli erobredes af preusserne og holdtes besat af disse indtil 1851.

Freischärler
Freischärler (tysk), friskaremand.

Frej
(Frøj). Frugtbarhedens gud.

Freja
Kærlighedens gudinde i den nordiske mytologi.

Freke
Freke (den grådige), en af Odins ulve.

Frekvens
Frekvens (af latin: frequéntici), talrigt besøg, tilløb, hyppighed; frekvent, hyppig, stærkt besøgt, stærkt befærdet; frekventere, besøge hyppig og regelmæssig.

Frekventere
Omgås, gæste, jævnligt søge (skole).

Frelsens Hær
Frelsens Hær blev grundlagt i London af vækkelsesprædikanten William Booth i 1865.
Oprettet som frikirke i Danmark i 1887.

Frelsernes Orden
Frelserens Orden, græsk orden, stiftet 1829 af hellenernes nationalforsamling til minde om befrielsen fra det tyrkiske herredømme, stadfæstet 1833 af kong Otto og forsynet med ny statutter 1863. Ordenen har 5 klasser, storkors, storkommandør, kommandør, officer og ridder; den består af et hvidt emaljeret ottetakket kors, prydet med kongekrone, hvilende på en krans af ege- og laurbærløv. I midterfeltet er frelserens billede omgivet af følgende indskrift på græsk: Herre, din højre hånd er forherliget med kraft. På bagsiden findes det græske kors med omskriften: Grækernes 4. nationalforsamling, afholdt i Argos 1829. Den bæres i et blåt hvidkantet bånd.

Fremmedkollegier
Fremmedkollegier var i middelalderen benævnelse på de herberger, der underholdtes ved universiteterne til hjælp for fremmede studerende. Deres blomstringstid var i 13. og 14. århundrede, og de er navnlig knyttede til Parisuniversitetets historie.

Fremskridtspartiet
Fremskridtspartiet blev stiftet af Mogens Glistrup.

Frenologi
Læren om en påstået forbindelse mellem kraniets ydre form og menneskets sjælelige egenskaber. Frenologi blev skabt af lægen Franz Joseph Gall, 1758-1828. Frenologi har intet videnskabeligt grundlag. Dr. Gall mente bl.a., at destruktiv adfærd var lokaliseret over ørerne, mens kærlighed til børn fandtes i baghovedet, lige under det område, hvor fædrelandskærligheden befandt sig.

Freuds psykoanalyse
Freuds psykoanalyse, teori som Sigmund Freud offentliggjorde i 1893. Se artiklen: Freuds psykoanalyse

Fribrev
Fribrev kaldes i Danske Lovs 3-14-8 en af rette husbond til den vornede udstedt erklæring, hvorved han frafaldt sin ret over denne, som derved fritoges for fremtidig »at deles til stavns«, som det hed, og frit kunne tage ophold andensteds og ernære sig, som han bedst kunde. For at have gyldighed skulle brevet inden en vis tid læses til tinge (senest 3. ting efter dateringen) og derom behørige vidnesbyrd erhverves.

Fribytter.
1. En person, som i krigstider med eller uden tilladelse af regeringen holder bevæbnede fartøjer for dermed at optage fjendtlige skibe, hvis gods og ladning han selv beholder.
2. Fribytter kaldes også til lands krigsfolk, som med eller uden tilladelse går ind i fjendens land for at røve og plyndre.

Fribytteri
Fribytteri, den håndtering at være fribytter.

Fribytterskib
Fribytterskib, et bevæbnet skib, der tilhører en fribytter.

Frickthal
Frickthal, landskab i Schweiz i den nordlige del af kanton Aargau. Frickthal ligger på Jurabjergenes nordskråning og adskilles ved Rhinen fra Baden. Den sydlige del ligger i Jurabjergene, når 5-800 meters højde og er dækket af skove og agerland. Den nordlige del tilhører Rhin-dalen og er frugtbar. Befolkningen taler tysk og er katolikker. Frickthal kom i 14. århundrede under habsburgerne, hørte til de østrigske lande indtil Napoleonstiden, da Frankrig erobrede Frickthal og overdrog det til Schweiz (1802).

Frida Kahlo
Frida Kahlo (6. juli 1907-13. juli 1954) var en mexicansk maler.
Kahlo blev født Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderon i sine forældres hus i Coyoacan i Mexico som den gang var en forstad til Mexico City. Hendes far var maler og fotograf med tysk-jødiske rødder, hans familie stammede fra Oradea i Rumænien.
Da hun som 15-årig blev ramt af en ulykke der handicappede hende, begyndte Kahlo at interessere sig for malerkunst fremfor medicin. Hendes arbejde var baseret på personlige erfaringer og var ofte chokerende i sin utilslørede portrættering af smerte og kvinders barske liv. 55 af hendes 143 malerier er selvportrætter der indeholder en personlig symbolik med grafiske, anatomiske referencer. Hun var desuden påvirket af den indfødte mexicanske kultur, som hun illustrerede med lyse farver, med en blanding af realisme og symbolisme.
Hendes malerier fangede kunsteren Diego Riveras interesse. Hun giftede sig senere med ham, blev skilt og giftede sig igen med ham. Hun var aktiv kommunist og havde også en affære med Lev Trotskij, der blev snigmyrdet af Stalins agenter i Mexico City i 1940.
Selvom Kahlos arbejde nogle gange blev klassificeret som surrealistisk og hun flere gange udstillede sammen med europæiske surrealister, så var hun selv uenig i klassificeringen. Fordi hun beskæftigede sig med kvindetemaer og på grund af den figurative åbenhed hun udtrykte dem med, blev hun gjort til en feministisk kultskikkelse i det 20. århundredes sidste årtier.
Hun begik formentlig selvmord den 13. juli 1954. Hendes aske opbevares i en præ-columbiansk urne som er udstillet i hendes tidligere hjem, La Casa Azul (det blå hus) i Coyoacan, som er lavet om til et museum indeholdende en del af hendes værker.
I 1982 blev det biografisk dokumentarprogram Frida Kahlo, indeholdende arkivmateriale med hende udgivet i Tyskland. I 1984 lavede instruktøren Paul Le Duc filmen Frida, naturaleza viva, der havde Ofelia Medina i rollen som Frida Kahlo. I 2002 udgav Miramax spillefilmen Frida der havde Salma Hayek i rollen som Frida Kahlo.

Friedrich Adolph Schleppegrell
Friderich Adolph Schleppegrell
Friderich Adolph Schleppegrell (f. 28. juni 1792, d. 26. juli 1850). Født på Brunlaug ved Larvik som søn af generalmajor Otto Heinrich von Schleppegrell og dennes hustru Cathrine Abigael Zimmer. Gift 25 juli 1828 med Johanne baronesse Juel, datter af major og baron Christian Frederik Juel af Rysensteen.
Især kendt for sin indsats i Treårskrigen hvor han ved krigsudbruddet i 1848 som oberst fik kommandoen over venstre flankekorps. Udnævnt til generalmajor 1848.
Kommandør for 2. armedivision, der indledte angrebet ved Isted 25. juli 1850. Blev hårdt såret under ledelsen af angreb ved Øvre Stolk og døde næste morgen i Flensborg af sine sår.

Friedrich Ernst von Wrangel
Friedrich Ernst von Wrangel (1784 - 1877). Preussisk officer, der 12 år gammel blev indrulleret i et preussisk dragonregiment. Som 14 årig udnævntes han til sekondløjtnant.
Han deltog i napoleonskrigene sammen med blandt andet nordmændene Olaf Rye, Helgesen og Schleppegrell. Senere kom de til at kæmpe mod hinanden, da Wrangel førte de tyske forbundstropper mod Danmark under Treårskrigen 1848-1850.
Han udnævntes til generalfeltmarskal i 1856 og blev øverstbefalende for den preussisk-østrigske hær krigen mod Danmark indtil februar 1864. Han var på det tidspunkt 80 år gammel.

Frigang
I skibsterminologi betegnelsen for skrogets højde over vandlinien.

Frigg
Odins kone.

Frihedsgudinden
Statue i New Yorks havn som byder velkommen fra søsiden. Frihedsgudinden er en gave fra Frankrig. I Frankrig er der en mindre tilsvarende statue lavet af den samme kunstner.

Frihedsstøtten
Frihedsstøtten ved Hovedbanegården i København er 15 meter høj. De fire statuer, der er rundt om obelisken, symboliserer Troskaben, Bondefliden, Tapperhed og Borgerdyd.

Frimærke
Et frimærke er et lille papirstykke, som kan bruges til at frankere post.
Frimærker er ofte med takker i kanten og forsynet med et klæbemiddel på bagsiden, som aktiviseres med vand eller spyt.
Det første danske frimærke blev udgivet 1. april 1851.

Frisere
Rede, sætte hår.

Frisure
Frisure er et fransk fremmedord for opsætning af hovedhåret. I 1930'erne blev det foreslået at erstatte ordet med det, for den tid, mere »danske« ord hårset. Dette ord vandt dog aldrig indpas i det danske ordforråd og alene det franske udtryk anvendes i dag.
Det at opsætte håret har været foretaget med stor iderigdom igennem menneskets historie. Moden har skiftet og længde og udseende har undergået store forandringer.
Frisurer
* Pagehår
* Proptrækkerkrøller
* Hestehale
* Rottehaler
* Fletninger