LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Frit -

Frit'tata
Italiensk for omelet.

Frit'tata al prosciutto
Italiensk for omelet med med skinke.

Frits Helmuth
Frits Helmuth, populær dansk teater- og filmskuespiller.
Bøger
2000 - Med mellemrum (erindringer)

Fritte
En fritte er en ilder.

Fritz
Fritz er et russisk øgenavn for en almindelig tysk soldat. Betegnelsen kan i flertal også dække tyskere generelt.

Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund
Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund forkortes FDF.
Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.
Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.
Hvert møde indeholder en andagt ligesom morgen- og aftenandagter er faste programpunkter på enhver weekendtur og sommerlejr i FDF.
FDF blev stiftet d. 27 Oktober 1902 på Frederiksberg af Holger Tornøe og Ludvig Valentiner.
FPF blev stiftet d. 5 Juni 1952.
I 1974 (?) blev FDF og FPF slået sammen under navnet FDF/FPF som fælles forbund for drenge og piger.
Eksterne links
Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund http://www.FDF.dk/

Frivol
Uhøvisk, let(færdig).

Frode
Kong Frode. Saxos Danmarkshistorie har mange konger med navnet Frode, det skyldes nok at hans kongerække er sat sammen af flere slægtlister fra konger, som alle var efterkommere af Frode. Dels har mange fortalt at de var efterkommere af Frode, hvad man senere har misforstået som at deres far var Frode.
Landnamabog har en stamtavle, der siger at Landnamsmanden Helge den Magre, er søn af Eyvind Østmand, søn af Bjørn og Hlif, som er datter af Rolf, som er søn af Ingjald, søn af kong Frode. Hvilket vil sige at Frode må have levet omkrig år 700 eller tidligere. Listens troværdighed styrkes ved at den har både kvindelige og mandlige led, med de mandlige led i starten. Det må jo have været vigtigt for Rolf at fortælle alle, at han var et muligt kongsemne.

Fromage
Fransk for ost.

Front
Forside. Gøre front, vende sig imod, trodse.

Frontal
Forside-, forfra.

Frontispice
Midtgavl.

Frontovik
Frontovik var under 2. verdenskrig betegnelsen for en fronterfaren soldat fra den Røde Hær. Betegnelsen svarede til Landser for en almindelig tysk soldat med fronterfaring.

Frottere
Gnide.

Fruentimmer
Kvinde, kvindfolk, (kvind).

Frugal
Nøjsom, tarvelig.

Frutta
Italiensk for frugt.

Frutti de mare
Frutti de mare er en udenlandsk restaurant-vending for fisk og skaldyr.

Frø
Frøen er en lille padde, der lever i moser og på andre fugtige steder. Den er for det meste grøn eller brunlig, med mørke pletter på. Den spiser små insekter, ved at tage tungen ud i en meget hurtig bevægelse, mens den har munden lidt åben. Den starter med at ånde med gæller, mens den er haletudse, men så udvikler der sig lunger, og ellers ånder den gennem huden. Den kan først befrugtes, når den er 3 år. En lille frø har mange fjender, der er fiskehejren, storken, snogen og musvågen, og det er sjældent, at de dyr er ved bækken, så den lever et meget trygt liv dér. I parringstiden opholder den sig i vandet, og der har den også mange fjender som for eksempel gedden, ålen, odderen og vandspidsmusen.
Frøen lever også ved vandhuller. Frøen kan nemlig godt lide at være på fugtige områder, hvis den kommer ud i solen udtørrer den. Der er også meget mad til den her, for frøen spiser regnorme og insekter, som der er masser af her.
Haletudsen er cirka 8-10 centimeter lang. De voksne frøer holder til på bredden af søer og damme, hvor de yngler i begyndelsen af juni. De er almindelige på øerne og i det syd-østlige Jylland.

Frøslevlejren
Interneringslejr under 2.verdenskrig. Indholder nu blandt andet Dansk Røde Kors museum.

FTP
File Transfer Protocol. Internet protokol der anvendes til at overføre og arbejde med filer.

Ftp'e
Ftp'e er at overføre filer via datanet med ftp.
Note: Kun talesprog.

Fuchur
Fuchur var lykkedragen i Michael Endes Den udendelige historie.

Fugato
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles fuga-agtigt.

Fugl Føniks
Fugl Føniks er et fabelvæsen, som omtales af de gamle grækere som en ægyptisk fugl, der er symbol på udødeligheden. Fuglen lignede en hejre og var ofte motiv på de romerske kejseres mønter. Efter sagnet, hos grækerne, levede kun et enkelt eksemplar af fuglen ad gangen, og den dukkede kun op med mellem 500 og 1.000 års mellemrum. Dette gav anledning til en teori om, at der var tale om en komet. Man sagde om fuglen, at den brændte sig selv i sin rede. På et tidspunkt herefter genopstod den så af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Dette bruges i dag i overført betydning, når man taler om fugl føniks.

Fugle
Fugle er varmblodede æglæggende hvirveldyr med karakteristiske fjer, og de foreste lemmer der er modificeret som vinger. Se artiklen: Fugle

Fujiyama
Fujiyama ligger i Japan.

Fulgencio Batista
Fulgencio Batista y Zaldívar (16. januar 1901 - 6. august 1973) var den halvkonstitionelle leder af Cuba fra 1940 til 1944 og dets diktator fra 1952 til 1959.

Fumé
Fransk for Røget.

Functional food
Engelsk betegnelse for funktionelle fødevarer. Fødevarer som har fået tilført bestemte egenskaber, for eksempel øget/ændret vitaminindhold.

Fundament
Grund, syld, fodstykke.

Fundamental
Grundlæggende, grundliggende.

Fundere
Grunde. Velfunderet, kyndig, »stiv«.

Funebre
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles sørgeligt; sorgmodigt.

Fungere
Virke.

Fungerende
Midlertidig.

Funktion
Virksomhed, syssel, gang, gænge.

Funktionalisme
(Funkis), nyttekunst.

Funktionalismen
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1930-. I Danmark 1930-.

Funktionere
Fungere, virke, gå.

Funktionær
Tjenestemand.

Furioso
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles som rasende.

Furore
Stormende lykke.

Fustage
Fad, tønde.

Futilitet
Intetsigende bemærkning.

Futurismen
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1909-1918.

Futurum
Fremtid.

Fykologi
Fykologi er en betegnelse for algevidenskaben.

Fylakterion
Fylakterion er betegnelsen for en jødisk bederem samt betegnelsen for en amulet.

Fyletisk
Afstamnings-.

Fylfot
Hagekors, svastika.

Fylgje
Fylgje er oldnordisk for en skytsånd.

Fylke
Fylke er et ord der betegner en skare der samler sig samt en administrativ inddeling i Norge.

Fyllit
Forstenet blad- eller bladaftryk.

Fyllodisk
Bladlignende.

Fyllofag
Fyllofag, bladædende gumler.

Fyllomani
Unormal bladdannelse.

Fyllotaksis
Fyllotaksis er læren om bladenes stillingsforhold.

Fylogenese
Fylogenese er en dyre- eller plantearts udviklingshistorie.

Fylogenetisk
Vedrørende fylogenese.

Fyn
Fyn er danmarks tredjestørste ø. Fyn er omgivet af Fynske Øhav, Lillebælt, Kattegat, Storebælt og Lundeborgbæltet.

Fyrkat
Fyrkat, vikingeborgen, er beliggende ved Hobro.

Fyrst Metternich
Fyrst Metternich med det fulde navn Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst von Metternich-winneburg-beilstein (15. maj 1773 - 11. juni 1859) var østrigsk statsmand og udenrigsminister. Regnes af mange for at have været en af de vigtigste diplomater i sin tid.
Han blev født i Koblenz, Tyskland, og studerede ved universiteterne i Strassburg og Mainz. I 1809 blev han østrigsk udenrigsminister. Han var især kendt for sin rolle under Wienerkongressen fra 1814-1815. Under Wienerkongressen, hvor Europas kronede hoveder og regenter skulle »ryde op« efter Napoleonskrigene, var fyrst Metternich hovedmand for at etablere den såkaldte »hellige alliance« mellem de gamle monarkier i Østrig, Rusland, Preussen og Frankrig, som enedes om at genoprette den gamle magtbalance.
Hver aften blev der afholdt middag på Hofburg. Herudover arrangerede kongressens leder, fyrst Metternich en uendelig række af festligheder, banketter, baller, koncerter, teaterforestillinger, jagtture og så videre, især for repræsentanter for de mindre stater - herunder Danmark. Det lykkedes Metternich at blokere de russiske planer om at annektere hele Polen og Preussens forsøg på at indlemme Sachsen. Det lykkedes ham også at danne en tysk samling under østrigsk ledelse.
Efter kongressen spillede fyrsten en stor rolle i den europæiske stormagtspolitik frem til 1848. Metternich var imod liberalisme, nationalisme, demokrati og revolution. Han var for konservatisme. Da den østrigske regering faldt i 1848, flygtede han til England. I 1851 trak han sig tilbage til sit slot Johannesberg ved Rhinen. Han døde den 11. juni 1859.

Fysiater
Naturlæge.

Fysiatri
Fysiatri er et fremmedord for at en udnyttelse af naturens lægende kræfter eller naturhelbredelse.

Fysik
Fysik (fra græsk phusis: natur) er læren om natur i den bredeste betydning. Fysikere studerer samspillet mellem masse, rum og tid, også kaldet fysiske fænomener. Fysiske teorier kan generelt udtrykkes med matematiske relationer. Man refererer ofte til veletablerede teorier som fysiske love. Men ligesom alle andre videnskabelige teorier, så gælder de kun indtil nogen har modbevist dem.
Fysik er tæt forbundet med andre naturvidenskaber, specielt kemi, med viden om molekyler og de kemiske forbindelser de danner. Kemi trækker på mange felter fra fysikken, for eksempel kvantemekanik, termodynamik og elektromagnetisme. Men kemiske fænomener er tilstrækkeligt varierede og komplekse til at kemi normalt betragtes som en separat disciplin.
Herunder er en oversigt over de største områder indenfor fysik.
Centrale teorier
Klassisk mekanik - Termodynamik - Statistisk mekanik - Elektromagnetisme - Speciel relativitet - Generel relativitet - Kvantemekanik - Kvante felt teori - Standard Modellen
Foreslåede teorier
Teorien om alting - Den store samlende teori - M-teori - Tolkning af kvantemekanikken
Koncepter
Stof - Antistof - Elementær partikel - Boson - Fermion
Symmetri - Lov om bevarelse - Masse - Energi - Momentum - Vinkelhastighed - Spin
Tid - Rum - Dimension - Rumtid - Længde - Hastighed - Kraft - Torque
Bølge - Bølgefunktion - Harmonisk oscillator - Magnetisme - Elektricitet - Elektromagnetisk stråling - Temperatur - Entropi - Fysisk information
Fundamentalkræfter
Tyngdekraft - Elektromagnetisme - Svage - Stærke
Partikler
Atom - Proton - Neutron - Electron - Quark - Photon - Gluon - W boson - Z boson - Graviton - Neutrino - Partikel stråling
Tabeller
Fysiske konstanter - SI base enheder - SI afledte enheder - SI præfiks - Konvertering af enheder
Historie
Fysikkens historie - Kendte fysikere - Nobelprisen i fysik
Beslægtede områder
Matematisk fysik - Astronomi - Astrofysik - Elektronik - Ingeniør videnskab

Fysiker
En fysiker er en der studerer fysik.

Fysikat
Område og embede for en fysikus.

Fysikus
Kredslæge.

Fysiofil
Naturelsker, naturkender.

Fysiofilosof
Fysiofilosof er en person, der dyrker naturfilosofi.

Fysiogeni
Fysiogeni er læren om naturens oprindelse.

Fysiognomi
Fysiognomi er et fremmedord for: Ansigt, åsyn, udseende, ydre, ansigtssærpræg.

Fysiognomik
Fysiognomik er kunsten at bestemme et menneskes karakter efter dets ansigtsudtryk. Grundlægger af fysiognomikken var Johann Caspar Lavater (1741-1801).

Fysiognomiker
Dyrker af eller ekspert i fysiognomik.

Fysiognosi
Naturkundskab, læren om den legemlige natur.

Fysiografi
Naturbeskrivelse.

Fysiokrat
En fysiokrat er en tilhænger af læren om jordudnyttelsen som hovedbetingelse for statens økonomi og kultur.

Fysiokrati
Fysiokrati er læren om jordudnyttelsen som hovedbetingelse for statens økonomi og kultur.

Fysiokratisk
Vedrørende fysiokrati.

Fysiolog
Dyrker af læren om livsfunktionerne.

Fysiologi
Fysiologi er læren om organismernes livsfunktioner. På dansk anvendes udtrykket legemslære også som betegnelse for fysiologi.

Fysioplastik
Kunstig erstatning for mistede legemsdele.

Fysiosofi
Naturvisdom, naturfilosofi.

Fysioterapeut
Massør.

Fysisk
Fysisk er en betegnelse for (tit) legemlig.Synonymer: vedrørende fysikken, legemlig, materiel.

Fysiurg
En fysiurg er en specialist i lægebehandling med fysiske midler (for eksempel bade eller lys).

Fyskon
Tyk mave.

Fyskoni
Fyskoni er opsvulmen af maven.

Fytobiologi
Fytobiologi er læren om planternes livsytringer.

Fytofag
Planteæder.

Fytogami
Blomsterudvikling.

Fytogen
Af planter.

Fytogeografi
Fytogeografi er læren om planternes geografiske udbredelse.

Fytoglyf
Plantelignede sten.

Fytognosi
Plantekendskab.

Fytognost
Plantekender.

Fytografi
Plantebeskrivelse.

Fytografisk
Plantebeskrivende.

Fytokemi
Plantekemi.

Fytokolla
Plantelim.

Fytolit
Planteforstening.

Fytolog
Fytolog er betegnelsen for en ekspert i plantelære.

Fytologi
Fytologi er læren om planter.

Fytomorf
1. Af planteform.
2. Sten med plantelignende tegninger.

Fytomorfologi
Fytomorfologi er læren om planternes opbygning.

Fytonomi
Planteanatomi.

Fytopalæontologi
Fytopalæontologi er læren om fortidsplanter.

Fytoparasit
Snylteplante.

Fytopatologi
Fytopatologi er læren om plantesygdomme.

Fytoksin
Plantegift.

Fældningsgæster
Sted, hvor især hanner af andefugle og ikke yngledygtige andefugle trækker til for at fælde svingfjerene.

Fænolog
Fænolog er betegnelsen for en dyrker af læren om de klimatisk bestemte plante- og dyrereaktioner.

Fænologi
Fænologi er læren om de klimatisk bestemte plante- og dyrereaktioner.

Fænologisk
Fænologisk, vedrørende fænologi.

Fænomen
1. Fremtoning.
2. Foreteelse.
3. Ting.
4. En eller noget usædvanligt, særsyn.

Fænomenal
1. Fænomenal, vedrørende et fænomen.
2. Fremragende.
3. Usædvanlig, forbavsende.

Fænomenalisme
Fænomenalisme er den lære, at kun tingenes ydre natur lader sig erkende.

Fænomenalt
Særsynt, forbavsende.

Fænomenologi
Fænomenologi er en videnskabelig beskrivelse af tingene, som de synes.

Fænomenoskopi
Fænomenoskopi er forskning af (sær)syn.

Fænotype
Fænotype er det kombinerede resultat af arveanlæg og livsbetingelser.

Færdselsovertrædelse
Kvindernes andel i færdselsovertrædelser lå i 1980 på 6%. Den steg i 1999 til 13%.

Fært
Den lugt, vildtkroppen afsætter.

Færøerne
Færøerne er en gruppe af øer i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland og Island. Se artiklen: Færøerne

Føcundatio
Føcundatio eller fecundation er et fremmedord for befrugtning.

Føcundere
Føcundere er et fremmedord for at frugtbargøre, gøde eller befrugte.

Fødekæde
Den rækkefølge som dyr spiser hinanden i, og dermed også et skema over hvilke dyr, der er afhængige af hinanden. Et eksempel kan for eksempel være en myg, der bliver spist af en musvit, som selv bliver spist af en kat. Hvis et led forsvinder vil hele systemet bryde sammen. Hvis myggen i det lidt forsimplede eksempel forsvinder vil musvitten dø af sult. Hvis musvitten forsvinder vil katten dø af sult. Naturens fødekæder er dog meget mere komplicerede, med flere led og løkker, for eksempel kunne musvitten også blive spist af en duehøg og myggen kunne blive spist af en solsort eller en svale.

Føderal
Føderativ, sambånds-, forbunds-

Føderalisere
Føderalisere er et fremmedord for at stifte forbund.

Føderalisme
Føderalisme er et forbundssystem eller statslig forbundspolitik.

Føderalist
En føderalist er tilhænger af føderalismen.

Føderalistisk
Føderalistisk er et fremmedord for at være tilknyttet et forbund (specielt af stater).

Føderation
Føderation er et fremmedord for et forbund (specielt anvendt om forbund af stater). I ældre dansk sprog blev sambånd også anvendt om et sådant forbund.

Føderativ
Føderativ er et fremmedord for at være tilsluttet, forenet eller vedrørende et forbund.

Føhn
Føhn eller føn er en varm, tør vind på læsiden af bjerge.

Følge
Ved en følge i en mængde, V, vil vi lade forstå en mængde \{a_n|a_n \in V\} hvor an er vilkårlig for alle n. En følge betegnes ofte (a_n)_{i=1}^{\infty}.

Føljeton
Føljeton eller feuilleton er en fortsat roman i blade.

Føniks
1. Føniks eller fugl Føniks er en sagnfugl, der levede en føniksperiode, svarende til 500 år, og derefter brændte sig selv og efterfølgende genopstod af asken. Se artiklen fugl Føniks.
2. Symbol på udødelighed, sjældenhed eller opstandelse.

Førster
Førster er et fremmedord for en skovrider.

Føtal
Føtal er et fremmedord for et foster-.

Føtation
Føtation er et fremmedord for en fosterdannelse.

Føtid
Føtid er et fremmedord for stinkende eller ildelugtende.

Føtor
Føtor er et fremmedord for stank eller ile (rådden) lugt.

Føtor ex ore
Føtor ex ore er et fremmedord for dårlig ånde.

Føtus
Føtus er et fremmedord for et foster.

Fåresyge
Fåresyge, sygdom. Se artiklen: Fåresyge