LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav G - Garg

G
1. 7. bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Romertal for 400.
3. I musikken 5. tone i den diatoniske C-dur skala.
4. Forkortelse for gram.

Gabardine
Gabardine er et tætvævet klædestof.

Gabarre
Gabarre (spansk: gabarra), et fladbundet, bredt fartøj med ringe dybgående. Gabarre drives frem såvel ved sejl som årer og bruges mest ved flodsejlads, i havne og lignende steder som lægter (lastdrager fra og til skibe, der på grund af deres dybgående ikke kunne nå helt frem til deres ladningers bestemmelsessted).

Gabelle
Gabelle (fransk, middelalderlig latin: gabella, af etymologisk slægtskab med tysk geben) er oprindelig navnet på enhver indirekte afgift eller skat, men betegner senere specielt den gamle franske, 1790 ophævede saltskat. Den franske stat forbeholdt sig ikke alene eneretten til al handel med salt, men den tvang ligefrem ved lov enhver af landets indbyggere over 7 år til et årligt minimumsforbrug af 3½ kilo af denne fornødenhedsartikel. Dette kvantum blev kaldt »sel du devoir«. Saltet solgtes fra særlige, 1342 oprettede, statsudsalg, »greniers à sel«, der selv fastsatte priserne både for producenter og konsumenter, ligesom de selv afgjorde tvistigheder i sager angående gabelle. Af sådanne »greniers« famdtes der 1790, da de blev nedlagt, 17. Frankrig var efter den pris, hvortil saltet blev solgt, delt i fem grupper af provinser: sådanne med høj saltskat (provinces de grandes gabelles), med lav saltskat (provinces de petites gabelles), med egen saltproduktion (pays de salines), med tilkøbt fritagelse for denne skat (pays redimés) og helt fritagne derfor (pays exempts). Gabelle gav anledning til en stærkt udbredt smughandel og dette atter til et lige så brutalt som uforholdsmæssig kostbart politisystem. Siden 1548 havde gabelle været bortforpagtet til kompagnier eller enkelte spekulanter. Få skatter har i tidernes løb været følt som mere uretfærdige og utålelige end denne, og la gebelle var dømt i folkets og alle reformvenners bevidsthed længe, før den faldt som en frugt af revolutionens oprydningsarbejde lige over for »ancien régimes« misbrug.

Gaben
Gaben er en dyb indåndingsbevægelse, der opstår uvilkårlig (automatisk) som følge af træthed, legemlig såvel som sjælelig.

Gabes
Gabes var i 5. og 6. århundrede et kendt bispesæde og i den første del af den muhamedanske tid en velbefæstet og rig by.

Gabestok
Gabestok, et middelalderligt strafferedskab, bestående af et halsjern, hvori synderen blev låst, fæstet til en pæl (stokken), rammet i jorden på et befærdet sted eller anbragt i en mur. Således udstilledes forbryderen for alles øjne. Det hed »at stå på pælen«. Midt i 16. århundrede stod gabestokken i København på Nørregade, Vestergade og Amagertorv, ved torvepladsernes grænser og mærkede dem.

Gabii
Gabii, by i Italien, cirka 17 kilometer fra Rom ved vejen til Præneste. Sagnet fortalte, at den gjorde heldig modstand mod Tarquinius Superbus' angreb, og at det kun ved list lykkedes ham at indtage den. Senere forfaldt Gabii og var på Augustus' tid ganske ubetydelig. I Gabii fandtes en berømt Juno-helligdom. Stenbrudene i nærheden forsynede Rom med godt byggemateriale (peperin). 1792 blev en del af byens ruiner udgravet, deriblandt et tempel og et teater. Det betydeligste af de fundne kunstværker var den såkaldte »Diana fra Gabii«.

Gabriel
Gabriel (hebraisk: »Guds mand«), en i Dan. 8, 16, 9, 21, Luk 1, 11 ff., 26 ff nævnt engel, der formidler guddommelige åbenbaringer, i den senere jødiske teologi en af de 7 ærkeengle.

Gachupino
Gachupino, af det atztekiske ord cactzopini, ordret »den, der stikker med skoen« (sporebærer, rytter). Betegnelse for en indvandret spanier i Mexico, i modsætning til fødte efterkommere af hvide (kreoler).

Gad
Gad (hebraisk: Lykke).
1. En af Israels stammer, hvis land lå øst for Jordan omkring Jabbok, Gileads bjerge og Jordan-sletten til Gennesareth sø, nord for Ruben, syd for Manasse. Da Israels magt sank, var det disse egne, som først og mest led ved fjendtlige angreb.
2. En guddom for lykken, dyrket i Fønikien og omliggende lande, omtalt Jes. 65,11.

Gadebusch
Gadebusch, by kendt for slaget ved Gadebusch, hvor danskerne led et nederlag til svenskerne i 1712.

Gadehus
Gadehus kaldes i landsbyerne de huse, der er opført på selve den til landsbyens gade hørende grund, og som i reglen ikke har noget jord til grunden.

Gadeild
Gadeild, ældre betegnelse for et festblus på landsbyens gade, hvorom der blev danset ved de folkelige fester om foråret. Dansen blev ledet af en af de unge selv valgt gadebasse, der tildelte hver af de unge karle en pige (gadelam) til foreløbig kæreste året rundt.

Gadelam
Gadelam (oprindelig et lam, der opvokser hjemme på landsbyens gadejord og ikke sendes i marken; derfra rimeligvis gået over til den videre betydning kæledægge), den kæreste, der for et år ad gangen tildeles en karl (eller en pige) ved gadeilden eller andre dansesammenkomster.

Gad's Hill
Gad's Hill, høj i det engelske grevskab Kent, nordvest for Rochester, kendt ved en scene i Shakespeares Henrik 4.. Syd for den havde Charles Dickens sin bolig.

Gaëler
Se kelter.

Gaeta
1. Gaeta, oldtidens Cajeta, by i Syditalien, ligger 15 kilometer vest for Gariglianos munding på spidsen af en smal, klippefuld og vegetationsfattig landtunge. Se artiklen: Gaeta
2. Gaeta, et dalmatisk halvdæksfartøj med een eller to master. Det bruges i Adriaterhavet til fiskeri og er derfor udstyret med slæbevod.

Gaffel
I skibsterminologi betegnelsen for den rundholt der bærer øverste kant på et sejl.

Gaffelbitar
Gaffelbitar, småtskårne krydrede sild.

Gaffelbuk
Buk, hvis opsats (stænger) hver har 2 sprosser.

Gag
Gag, komisk påfund i tv, film eller lignende.

Gaga
Gaga, senil eller sindsvækket.

Gage
Løn(ning), fast løn.

Gagere
Lønne, foretage lønudbetaling.

Gagering
Gagering er et fremmeord for lønudbetaling.

Gagliarda
Gagliarda er en betegnelse for skrifttypen »petit«.

Gagman
Gagman er betegnelsen for en person, der lever af at levere gag.

Gaia
Gaia, jordens gudinde i græsk mytologi. Se artiklen Gaia

Gaiamente
Gaiamente er et fremmedord for lystigt eller muntert.

Gairdner sø
Australsk sø.

Gajus Cæsar
Gajus Cæsar, romersk kejser. Se artiklen: Gajus Cæsar (Caligula)

Gala
1. Gala eller galla er en betegnelse for festklæder, gildeskrud eller festdragt.
2. Mælk.

Galakse
Mælkevejen.

Galaktisk
Mælkevejs-.

Galaktoforisk
Mælkefremmende.

Galaktoforitis
Galaktoforitis er en betegnelse for brystkirtelbetændelse under diegivningen.

Galaktoid
Mælkelignende, mælkefarvet.

Galaktologi
Galaktologi er læren om mælk.

Galaktoplerose
Galaktoplerose er en betegnelse for overflod af mælk i brystkirtlerne.

Galan
Galan er et fremmedord for en tilbeder, opvartende kavaler eller en elsker, boler.

Galant
Galant er et fremmedord for:
1. Høvisk, forekommende, ridderlig, beleven.
2. Uanstændig (for eksempel om en bog)
3. Venerisk, køns.

Galanteri
Ridderlighed, høflighed.

Galanteri-varer
Prydvarer, smykker og nips.

Galapagospingvin
Galapagospingvin, endemisk pingvinart på Galapagos. Se artiklen: Galapagospingvin

Galatien
Galatien var et område i højlandet i det centrale Anatolien (Tyrkiet).
Galatien delte grænse i nord med Bithynien og Paphlagonien, mod øst Pontos, mod syd Lycaonien og Cappadocien og vestpå resterne af Frygien. Ankara, Tyrkiets hovedstad ligger i det gamle Galatien.
Galatien blev navngivet fra de gallere som blev dens herskende folk i det 3. århundrede f.Kr. Det blev også kaldet for »Gallien« i øst. Romerske forfatter kaldte indbyggerne for gallier, som var en mix af gallere og grækere og blev kaldet for Gallo-græsk og landet for Gallo-grækenland.
Galatien er også kendt fra Biblen, hvor et af de breve Paulus skrev er til menigheden i Galatien, altså galaterne.

Galeal
Galeal er en betegnelse for hjelmformig eller hovedbunds-.

Galease
I skibsterminologi betegnelsen for en krydsning mellem galeonen og galejen, som havde flere rækker årer samt to master med latinersejl.

Galenisk
Galenisk er betegnelse for et lægemiddel af enkel sammensætning og tilberedning.

Galeomaki
Galeomaki er en betegnelse for en kattekrig eller katteståhej.

Galeon
I skibsterminologi betegnelsen for et fartøj, udviklet fra koggen, men uden dennes høje overbygning forrest.

Galeot
Galejslave.

Galgenfrist
(tysk), galgefrist.

Galgenhumor
Galgevid.

Galileo Galilei
Galileo Galilei (15. februar 1564 - 8. januar 1642) var en italiensk filosof, fysiker og astronom. Han var en af pionererne indenfor astronomi.
Galilei blev født i Pisa, Italien. Han studerede medicin ved universitetet i Pisa, og blev senere professor i matematik ved Padua. Her forbedrede han universitetets teleskop og opdagede månens kratere og Jupiters måner. Desuden observerede han Venus' faser og konkluderede, at planeterne cirkler omkring solen snarere end omkring jorden. Han kom med væsentlige bidrag til emner som bevægelse (lov om legemers fald), materialestyrke samt udvikling af videnskabelig metode. Hans teori om det heliocentriske solsystem bragte ham i konflikt med kirken og i 1633 blev han tvunget til at afsværge denne overbevisning, og han kom i husarrest i Firenze.

Galimatias
Vås, vrøvl.

Galion
En galion er et fremspring under bovsprydet på større sejlskibe, der ofte er udsmykket med en malet træfigur. Af andre navne er brugt/bruges stavn(rum) eller stævn.

Galions-figur
Stavnbilled, sprydbilled.

Galiot
Galejslave.

Galipot
Fyrretræsharpiks.

Galla
Festdragt.

Galleri
1. Søjlegang, korridor.
2. Lang, smal sal.
3. Øverste etage i teaterrum.
4. Portrætsamling, kunstsamling.

Gallicisme
Fransk vending.

Gallicus morbus
»Den franske syge«, syfilis.

Gallien
Første gang romerne invaderede Gallien var i år 125 før vor tid. De erobrede middelhavsregionen, Rhône og Languedoc dalen. Dette område kaldte de Provinsen. Kejser Cæsar opdelte Gallien i to regioner: Provinsen og Frit Gallien. Frit Gallien blev yderligere opdelt i tre områder: Belgisk Gallien i nord mellem Rhin og Seine, keltisk Gallien i centrum mellem Seinen, Garone og øvre Rhin samt Aquitaine i sydvest. Området svarer til det meste af Frankrig i dag.

Gallien cisalpina
Norditalien.

Gallien transalpina
Frankrig.

Gallikansk
Fransk-katolsk.

Gallinæ
Hønsefugle.

Gallion
Gallion er en, af Dansk Sprognævn, ikke godkendt stavemåde af galion.

Gallisere
Gøre gallisk, give fransk præg.

Gallisk
Gallisk er et ord for at noget er fransk eller for vittig, åndfuld, elegant.

Gallium
Gallium er et letsmelteligt metal.

Gallofag
En gallofag er franskfjendtlig.

Gallofil
En gallofil er franskvenlig.

Gallofili
Franskvenlighed.

Galloman
Lidende af snobberi for alt fransk.

Gallon
Hulmål, som i England svarer til 4,5 liter og i USA til 3,79 liter.

Gallupundersøgelse
En gallupundersøgelse er en undersøgelse af den offentlige mening foretaget ved hjælp af en udspørgen af en repræsentativ del af befolkningen.

Galnebær
Galnebær. Se artiklen: Galnebær

Galoche
Gummiovertrækssko.

Galon
Tresse til uniformer.

Galonere
At galonere vil sige at pryde med galoner.

Galop
1. Galop er et hurtigt løb eller ridt, firspring.
2. Galop er en hurtig dans i 2/4 takt.

Galopere
Løbe eller ride i galop.

Galoprytme
Galoprytme er en betegnelse for abnormt (tredje) slag i hjertets hvilepause.

Galt
En galt er en kastreret orne. Ornen er ofte blevet kastreret med henblik på opfedning.

Galtetand
Galtetand (Stachys sieboldii) er en urteagtig plante, der stammer fra Japan og Østasien. Galtetand udvikler knolde under jorden, der ligner jordskokker til forveksling. Knolden har ikke noget skind, og kødet er hvidt.

Galut
1. Jødernes landflygtighed.
2. Jødehjemsted uden for Palæstina.

Galvanisation
Galvanisation er en betegnelse for det at behandle med elektrisk strøm eller overtrække med metal.

Galvanisk
Galvanisk, elektricitet frembragt ad kemisk vje.

Galvano
Galvano er en kliche fremstillet ved afstøbning som giver en nøje kopi af for eksempel den kliche der støbes over.

Galvanoterapi
Galvanoterapi, lægebehandling med galvanisk strøm.

Gamache
1. Knapstrømpe (ældre dansk betegnelse).
2. Løst stof- eller læderdække til fodtøj.

Gambe
Bratsch (strengeinstrument).

Gambia
Hovedstaden i Gambia heder Banjul. Gambia er for øvrigt Vestafrikas mindste republik på 11.000 kvadratkilometer og har cirka 1,2 millioner indbyggere.

Gambit
Gambit er en skakåbning md bondeoffer.

Gamble
Spille højt om penge.

Gambling
Hasard.

Gambol
Glædeshop.

Gambolere
Springe af glæde.

Gambrinisme
Gambrinisme er en sygdom som opstår på grund af umådeholden øldrikning.

Game
1. Game er en betegnelse for et spil, for eksempel kortspil og tennis.
2. Parti.
3. Game er i jagterminologi en betegnelse for jagtvildt.

Game-keeper
1. Gærdevogter i kricket.
2. Skytte, skovfoged.

Gamet
Kønscelle.

Gametofyt
Gametofyt er den plantegeneration, som frembringer kønscellerne.

Gamin
1. Gadedreng.
2. Spilopmager.

Gamma
Græks bogstav.

Gammastråler
Gammastråler er en art radioaktive stråler.

Gamologi
Gamologi er læren eller en afhandling om ægteskabet.

Gamonomi
Gamonomi er læren om ægteskabslovgivning eller skikke.

Gamopetal
Sambladet, helkronet.

Gamosepal
Med sambladet bæger.

Ganesha
Lærdommens gud (Indien).

Gang
Gang er en betegnelse for en forbryderbande eller gangsterorganisation.

Ganglie
Nervevæv, -knude, nervebundt.

Ganglion
Genglion er betegnelsen for en en hob af nerveceller også kaldet ganglieceller. De udgør en afgrænset del af nervesystemet.
Desuden er det betegnelsen for en godartet svulstdannelse med geleagtigt indhold. Svulstdannelsen forekommer ved sener, led og især ved håndleddet. Svulsten kan være meget smertefuld, selv om den som regel er lille.

Gangster
En gangster er et medlem af en gang. Synonymer kan være bandit eller forbryder.

Gannet
Engelsk navn for fuglen sule.

Ganymedes
Ganymedes er Jupiters største måne. Ganymedes er cirka 5.262 kilometer i diameter.

Gar
1. Tilberedt (om metal).
2. Gennemgarvet.

Garage
1. Garage er en betegnelse for et rum eller skur til biler. Synonym: Bilport.

Garant
En garant er en person der yder garanti, for eksempel i form af kaution.

Garantere
Borge for, indestå for.

Garanti
Garanti er en betegnelse for en sikkerhed, borgen eller kaution.

Garde
1. (Liv)vagt, hird.
2. Garde er i fægtning en betegnelse for dækstilling.

Garden Party
Garden Party er en havefest.

Garder
Garder er betegnelsen for en soldat i garden.

Gardere
Værge, beskytte, vare, værne, vogte.

Garderhøjde
Garderhøjden er på 175 centimeter.

Garderobe
Garderobe er betegnelsen for et deponeringssted for overtøj. Kan også betegne en persons tøjforråd samt et omklædningsrum i et teater. Ældre synonymer foreslået anvendt for fremmedordet garderobe har været: Klædegemme og gangklæder.

Gardist
Gardist er en uofficiel betegnelse for en garder.

Gare
Gare er en (hoved)banegård i Frankrig.

Garfield
Garfield er en populær tegneserie om den lasagne-elskende kat Garfield, hunden Futte og deres ejer Harald. Serien er skrevet af Jim Davis og blev første gang trykt 19. juni 1978.

Gargantua
1. Frådser.
2. Kæmpe.

Gargarisation
Gurglen, gurglevand.

Gargarisere
Gurgle.

Gargoil
En gargoil er en erstatning for et nedløbsrør i forbindelse med afvanding af tagflader og lignende på bygninger. Se artiklen: a href="http://lexopen.dk/ord/g/a/Gargoil.html" onmouseover="window.status='Gargoil'; return true" onmouseout="window.status=' '; return true">Gargoil