LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Garn - Geol

Garnere
Bræmme, kante, smykke, indfatte.

Garnering
1. Garnering er en pyntekant på damekjoler.
2. Den indre beklædning af et træskib.

Garni
1. Garneret
2. Møbleret
3. Garni er, når der tales om et hotel, en betegnlse for at det ikke har en restaurant.

Garnison
Garnison en hærstyrke med fast kvarter i en by eller fæstning.

Garnisonere
Ligge i garnison.

Garniture
Udstyr, tilbehør, sæt.

Garrotte
Garotte var betegnelsen for en pæl eller stol til brug ved kvælning af dødsdømte.

Gary Cooper
Gary Cooper, amerikansk skuespiller. Gary Cooper modtog i 1952 en oscar for sin rolle i westernklassikeren High Noon (Sheriffen).

Gase
Gase er betegnelsen for hannen hos tamgæs.

Gasolin
Gasolin er en dansk rockgruppe fra 1969, som bestod i 10 år. Den bestod af Will Jönsson, Frans Beckerlee, Bjørn Uglebjerg (senre erstattet af Søren Berlov) og som forsanger Kim Larsen. Kim Larsen spillede guitar og skrev viser, som blev landskendte. Gruppen kørte på hård rock med poetiske og ironiske tekster, grænsende til det naïve, hvad de dog ofte ikke var. Emnerne var ofte meget alvorlige. Gruppen deltog i en meget samfundskritisk film af Erik Balling. Gruppen udgav også to plader på engelsk, men opnåede dog ikke videre popularitet uden for Danmarks grænser.

Gastrisk
Mave-, bug- (jævnfør bughinde).

Gastronom
Madkender.

Gat
Gat er kønsorganet hos fisk af hankøn.

Gâteau
Fransk for kage.

Gaucho
Gaucho er betegnelsen for en cowboy i Argentina.

Gauleiter
Gauleiter er en betegnelse for en administrativ leder af nazistpartiets største administrative enhed. Den blev anvendt af nazisterne i Tyskland. En dansk betegnelse kunne være Nazistisk partiområdeleder eller Rigsstatsholder i en landsdel. Ordet har sin oprindelse fra Gau, som er en gammel betegnelse for et landskab eller område i Tyskland eller Schweiz. For eksempel Aargau eller Breisgau. Betegnelsen Gau blev dog anvendt af nazisterne i Tyskland som en betegnelse for partiets største administrative enhed, og denne blev så ledet af en Gauleiter.

Gavialer.
Gavialer, familie af krybdyr. Se artiklen: Gavialer

Gavrillo Princip
Gavrillo Princip (cirka 1895 - 1918) var den 19-årige serbiske student, der den 28. juni 1914 myrdede den Østrigs tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og dennes hustru, Sophie. Mordet karakteriseres som starten på 1. verdenskrig men ikke krigens årsag.
Baggrunden for mordet var, at Østrig-Ungarn havde annekteret det selvstændige kongerige Serbien i 1908. Princip døde i 1918 af tuberkulose, mens han afsonede 20 års fængsel.

Gawain
Ridder ved Kong Arthurs hof. Mest kendt for fortællingen om den grønne ridder.

Gaze
Slørvæv.

GBU-28 Penetrator
GBU-28 Penetrator er en 2.500 kilogram præcisionsbombe der navigeres ved hjælp af laser. Bomben affyres fra kampfly som F-15E Strike Eagle. Bomben er udstyret med et hårdt »hoved«, som er designet til at gennembryde betonbygninger som underjordiske bunkere. Våbnet blev udviklet under den første golfkrig med ovenstående formål for øje.

Gdansk
Gdansk (på tysk Danzig), er beliggende i Polen ved Wislas munding.
Byen er en tidligere tysk hansestad (fik købstadsrettigheder i 1224), og var i krig med dronning Margrete. I 1919 blev byen en fristad under Folkeforbundet. I 1454 blev byen en selvstændig republik efter at den havde løsrevet sig fra den tyske Ordens overhøjhed. Indlemmet i Tyskland i 1939, og polsk siden 1945. Byen blev udsat for store ødelæggelser under 2. verdenskrig, men er forsøgt genopbygget i sin tidligere form.
Gdansk er hovedstad i voivodskabet Pomorskie, og har lige under en halv million indbyggere.
Byen er fødested for Bernhard von Reesen, Gabriel Daniel Fahrenheit, billedhuggeren Andreas Schlüter, Jacob Theodor Klein, Jan Heweliusz, filosofen Arthur Schopenhauer, Daniel Gralath, Max Halbe, Lech Walesa og Nobelprisvinder Günter Grass.

Geb
Jordgud (Ægypten).

Gebet
Område, enemærke(r).

Gebhard Leberecht von Blücher
Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst von Wahlstatt (* Rostock 16. december 1742 † 12. september 1819. Prøjsisk Generalfeldmarschall.

Gebis
Tandsæt.

Gebommerlig
Vældig.

Gebrokkent Sprog
Blandmål, radbrækket sprog.

Gebyr
Afgift, pligtpenge.

Gebærde
Lader, fagter.

Gebærde sig
Te sig.

Gedde
Gedden er en af Danmarks største fisk, der lever i ferskvand. Den bliver for det meste 40-60 centimeter lang, men der er fanget en gedde, der var halvanden meter lang, og den vejede 26,5 kg. Gedden er stort set altædende, og den er ikke bange for at angribe et dyr, som er lige så stort som den selv. Gedden bevæger sig ved at slå halen fra side til side. Gedden lever i søer og store åer, som er dybe nok , det vil sige mindst to meter dyb. Gedden æder aborrer, frøer, skaller, ællinger og andre ferskvandsfisk og dyr. Gedden ånder med gæller. Geddens eneste fjende er mennesket og andre gedder. En gedde kan have op til 8.000 tænder i munden.

Gedi(e)gen
Ren, ublandet, lødig.

Gedser
Gedser er en by på Falsters sydspids, hvorfra der er færgeforbindelse til Warnemünde. Byen har 940 indbyggere.

Gedulgt
Hemmelig, skjult.

Gefionspringvandet
Gefionspringvandet er udarbejdet af Anders Bundgård i 1908. Springvandet var en gave til byen København fra Carlsbergfonden. Oprindeligt skulle det have stået på Rådhuspladsen, men den endelige placering blev for enden af Amaliegade over for Kastellet.
Ifølge myten var det den svenske sagnkonge Gylfe, som gav gudinden Gefion lov til at beholde det land hun i løbet af en nat kunne pløje ud af Sverige. Gylfe forvandlede sine 4 jættesønner til okser og de pløjede derefter på en nat et areal ud af Sverige, som svarede til Sjællands størrelse. Dette blev herefter kastet i havet mellem Fyn og Sverige.
På et kort i dag, kan man se, at Sjælland har omtrentlig samme form som den svenske sø Vänern.
Gefionspringvandet har på nuværende tidspunkt ikke løbende vand, da det trænger til renovering, og midlerne til denne renovering er endnu ikke fundet.

Gefundenes Fressen
Mad for mons.

Gehalt
Lødighed, indhold(s- værdi).

Gehæng
Akselrem, livrem.

Gehør
Øre, bønhørelse.

Gejdar Alijev
Gejdar Alijev (født 1923) er præsident for Aserbajdsjan.

Gejst
Ånd, spøgelse.

Gejstlig
Kirkelig.

Gejstlighed
Præsteskab.

Gelassen
Nem, villig, redebon.

Gelatine
Gelatine er et geleringsmiddel, der består af protein. Det anvendes til at gøre vandige levnedsmidler tykkere. Gelatine kan fremstilles ud fra collagen fra sener, knogler og hud - og er velkendt under navnet »husblas«.

Geled
Række.

Gelænder
Håndfang, rækværk, trappelæn.

Gemak
Værelse, pragtrum.

Gemal
Ægtefælle.

Gemalinde
Ægtefælle.

Gemen
Almindelig, lav, nedrig.

Gemenhed
Slyngelstreg, lavhed.

Gemyse
Grøntsager, grøntret.

Gemyt
Sind, hjertelag, lynne.

Gemytlig
Munter, hyggelig, morsom, (godslig).

Gen
Hele koden for et bestemt molekyle. Gener består af DNA det vil sige koden er skrevet med DNA alfabetet. Lidt forenklet kan man sige, at et gen er en biologisk information, der bestemmer fremstillingen af et bestemt protein. Et gen kan for eksempel indeholde information om fremstilling af et enzym, der er et protein, som indgår i nedbrydningen af fødevarer for at omsætte dem til energi.
Forskellige organismer har ikke det samme antal gener. Encellede bakterier har cirka 4.000 gener, en gærcelle har 6.000 gener, planter har et meget varierende antal gener, og dyr har mellem 50-100.000 gener. Mennesket har cirka 35.000 gener. Generne består af DNA og er anbragt på cellens kromosomer.

Gene
Ulempe.

Genealog
Ætgransker.

Genealogi
Slægtlære, nedstamning, stamtavle, ætføring.

General
Almen, over-, hoved-.

Generalmarch
Hærblæst.

Generalnævner
Fællesnævner.

Generalprøve
Hovedprøve, slutprøve.

Generation
Kuld, slægtled, menneskealder.

Genere
Forulempe, træde for nær, plage.

Genere sig
Blues, undse sig.

Genert
Bly, undselig.

Generel
Almen (gyldig).

Generøs
Ædelmodig, højsindet, gavmild, gæv.

Genesaret sø
Søen Jesus gik på.

Genetik
Genetik er læren om de arvelige egenskaber, og hvordan disse gives videre fra den ene generation til den næste.

Genetisk screening
En metode hvor man sammenligner ukendte genstykker (DNA stykker) med kendte. Når man screener for en bestemt sygdom sammenligner man generne for denne sygdom med de ukendte gener fra en patient.

Geneve
Geneve (fransk: Genève, tysk: Genf) er den anden mest befolkede by i Schweiz (efter Zürich) og hovedby i den fransktalende kanton med samme navn. Kantonen Geneve er den vestligste af de schweiziske kantoner og omgivet af Frankrig på næsten alle sider. Byen ligger hvor Genevesøen løber ud i floden Rhone.
Geneve er en international by med en kosmopolitisk atmosfære. Mange internationale organisationer har hovedsæde i Geneve. FN's forløber Folkeforbundet havde også hovedsæde i Geneve.
I det 16'ende århundrede var Geneve calvinismens hovedby.
Statistik
Befolkningstal i byen Geneve: 170.000 hvoraf 43,4 % er udlændinge. Befolkningstal i kantonen Geneve: 414.300 hvoraf 37,6 % er udlændinge.

Genevesøen
Genevesøen (fransk: Lac Léman eller Lac de Genève; tysk: Genfersee) er den største ferskvandssø i central Europa. Søen er delt mellem Frankrig og Schweiz.

Geneviève
Geneviève (cirka 420-512), skytshelgeninde for Paris. Hun lovede ifølge sagnet Paris sikkerhed mod Attilas hærgen, hvilket gik i opfyldelse.

Geni
Snilde, skaberånd, skaber, »godt hoved«.

Genial
Åndsfyldt, snildrig.

Genitalia
Kønsdele.

Genitiv
Ejefald.

Genius
Ånd, fylgje.

Gennemskud
Riffelkugle eller et stykke af denne, der går gennem vildtet.

Genom
Betegnes også som arvemasse eller arvematerialet. Et fuldstændigt sæt gener for en organisme. Ud fra genomet kan hele organismen (for eksempel et menneske i princippet gendannes). Det menneskelige genom indeholder cirka 30.000 gener.

Genoverførsel
Genoverførsel eller overførsel af DNA mellem levende organismer kan ske på flere måder:
Direkte celle til celle kontakt for eksempel overførsel af plasmid fra en bakterie til andre bakterier, mennesker eller dyr. Alternativt kan DNA overføres ved at virus trænger ind i levende organismers celler. Alternativt kan fremmed DNA optages fra fødevarer via fordøjelsessystemet.

Genre
Slags, fag, måde.

Gensplejset
Betegnes også genmodificeret. Betyder at man har ændret eller udskiftet et eller flere gener i en organisme. Gensplejsede mikroorganismer har ofte fået indsat et gen så de kan fremstille et bestemt protein, for eksempel vaskepulverenzym.

Gensplejsning
Flytning af gener fra én organisme til en anden.

Gent
Belgisk by. Byen kaldes på fransk Gand.

Genterapi
Behandling af genetisk bestemte sygdomme hvor man indsætter celler med raske gener som erstatning eller supplement til celler med syge gener.

Gentest
Ved en gentest sammenlignes gener. Gentest bruges for eksempel til at undersøge om fostre har risiko for arvelige sygdomme. Man sammenligner en prøve af fosterets gener med sygdomsgenerne. Med udviklingen af biochips (eller DNA chips) er det blevet meget let at foretage gentest. Resultaterne fra gentests er ikke altid entydige og kræver derfor ekspertviden for at kunne anvendes.

Gentil
Net, høflig, høvisk.

Gentil person
En person, som opfører sig høfligt og nobelt.

Genufobi
Genufobi er angsten for knæ.

Genus
Køn.

Geocentrisk
Geocentrisk betyder »med Jorden som centrum« (af græsk gaios, »jorden«). Det geocentriske verdensbillede (almindeligt antaget indtil ca. 1600) placerede Jorden i universets midtpunkt.

Geode
En geode er et hulrum i vulkanske bjergarter, helt eller delvis udfyldt af mineraler.

Geofysik
Geofysik er den videnskab, der beskæftiger sig med jordens, havets og atmosfærens fysiske forhold.
Geofysik anvendes til kortlægning af undergrunden her på Jorden, men også andre steder i solsystemet; for eksempel er det muligt at studere Solens indre via de rødforskydninger, som opstår i sollyset, når der er jordskælv på Solen - denne disciplin kaldes for helioseismik og er en sidegren af seismikken, som er en af de store geofysiske discipliner.
Seismik er en geofysisk metode, hvor undergrunden kan kortlægges via udbredelsen af lydbølger. Seismik anvendes blandt andet til at finde olie i undergrunden og til at kortlægge jordens indre. Det er ved hjælp af seismiske målinger, at man har fundet ud af, at jordens ydre kerne er flydende.
Herudover findes en lang række af andre geofysiske metoder. Blandt andet de elektriske og elektromagnetiske metoder, hvor man enten sætter strøm direkte til jorden eller påtrykker jorden et magnetfelt. Responset fra jorden fortæller os noget om jordens fysiske egenskaber, og man kan herud fra lave en geologisk tolkning af de fysiske resultater. De elektriske og elektromagnetiske metoder anvendes i Danmark primært til råstofkortlægning samt indenfor miljøgeofysikken til kortlægning af grundvandsmagasiner og deres sårbarhed (sårbarhedskortlægning), forurenede områder med videre.

Geografi
Geografi er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê (»jorden«) og graphein (»at skrive«).
Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det ikke er et andet sted. Dette bliver studeret både under naturlige forhold og under menneskelig påvirkning. Konsekvenserne af disse forskelle bliver også studeret.
Metoder
De rumlige sammenhænge er meget vigtige i geografien, og man bruger landkort som et meget vigtigt værktøj. Geografer bruger fire beslægtede fremgangsmåder:
* Systematisk - Gruppere geografisk viden ind i katgorier der kan udforskes globalt.
* Regionalt - Undersøger systematiske sammenhænge mellem kategorier for en bestemt region på planeten.
* Beskrivende - Specificere simpelthen lokaliseringen af bestemte ting og befolkninger.
* Analytisk - Spørger hvorfor befinder bestemte ting og befolkninger sig i et bestemt geografisk område.
Fysisk geografi
Denne gren af geografi fokuserer på de naturligt forekommende ting på jorden, og gør brug af biologi til at forstå mønstre i dyre og planteliv, og matematik og fysik for at forstå jordens bevægelse i sammenhæng med andre objekter i verdensrummet. Det dækker også landkort og navigation, og inkludere økologisk geografi.
atmosfære - halvø - by - kontinent - ørken - bugt - ø - sø - lagune - bjergkæde - hav - slette - flod - å - dal - økologi - klima - jord - meteologi
Menneskelig geografi
Den menneskelige eller politisk/kulturelle gren af geografi fokusere på de sociale sammenhænge, de ikke fysiske aspekter af hvordan verden hænger sammen. Det undersøges hvordan mennesker tilpasser sig til landet og til andre mennesker, og de ændringer det giver i verden. Det kan indeles i disse brede kategorier: økonomisk geografi, politisk geografi, social geografi, økologisk geografi, kartografi and militær geografi.
Verdens lande - land - nation - stat - union - provins - amt - kommune - by - forstad
Historisk geografi
Denne gren af geografi forsøger at bestemme hvordan fysiske og kulturelle ting på planeten opstod.
Byplanlægning og regional planlægning
Byplanlægning bruger den geografiske videnskab til at hjælpe med at bestemme hvordan man skal udvikle (eller ikke udvikle) et landområde for at møde nogle bestemte formål, såsom sikkerhed, skønhed, økonomiske muligheder, bevarelse af bygninger og naturområder o.s.v. Planlægningen af by og landområder kan ses som anvendt geografi selvom det også trækker på viden fra for eksempel kunst og historie.

Geologi
Læren om jordens fysiske struktur, for eksempel om de forskellige jordlag, jordens aktivitet for eksempel om vulkaner og jordskælv, og om jordens historie, for eksempel om de forskellige istider og om hvordan de ændrede landskabet.

Geologisk tidsskala
Geologisk tidsskala, inddeling af jordens historie. Se artiklen: Geologisk tidsskala