LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Geor - Gong

Georg Agricola
Georg Agricola (egentlig Bauer) (1490 - 1555), en af grundlæggerne af den moderne mineralogi og geologi. Som læge i Joachimsthal i Bøhmen, der er en kendt malmforekomst, fik han anledning til at beskæftige sig dels med den praktiske side af bjergværksdriften, dels med undersøgelser af mineraler og bjergarter. Hans vigtigste fortjeneste for mineralogien er den, at han indførte en nøgtern beskrivende metode og gjorde et forsøg på at indordne mineralerne i et bestemt system. Begge dele måtte naturligvis være ret ufuldkomne, når man betænker, at man den gang endnu vidste overordentlig lidt om mineralernes kemiske sammensætning, ligesom krystallografien endnu ikke eksisterede. Systemet kan som følge deraf kun blive et kunstigt; men den af ham indførte inddeling i jordarter, konkretioner, stene og metaller var dog et meget stort fremskridt for den tid. For bjergværksdriften indførte han en mængde forbedringer. Hans kendteste arbejder er De re metallica og De ortu et causis subterraneorum. Hans samlede værker udkom 1657 i Basel under titlen De natura fossilium.

Georg Gearløs
Georg Gearløs er den skøre opfinder i Andeby.

Georg Mohr
Jørgen Mohr (latiniseret som Georg(ius) Mohr), dansk matematiker, født 1640 i København, død 1697 i Kieslingswalde nær Görlitz i Tyskland. Han foretog rejser til Nederlandene, Frankrig og England.
Hans eneste originale bidrag til matematikken var at han beviste den sætning at enhver geometrisk konstruktion som kan udføres med passer og lineal også kan udføres med passer alene. Han offentliggjorde sit bevis i bogen Euclides Danicus, Amsterdam 1672.
Denne bog blev imidlertid totalt overset i 250 år, og æren for opdagelsen gik til italieneren Lorenzo Mascheroni, som uafhængigt af Mohr beviste sætningen i 1797.
Først i 1928 blev sagen opklaret, idet en ung matematikstuderende fandt et eksemplar af bogen hos en københavnsk antikvarboghandler. Han viste den til professor Johannes Hjelmslev, som straks indså fundets betydning. Bogen blev samme år genudgivet i faksimile med en indledning af Hjelmslev.
Mohrs prioritet er nu internationalt anerkendt, og man taler om »Mohr-Mascheronis sætning«.
Man ser undertiden den påstand at Mohrs bog var ukendt indtil et eksemplar dukkede op i 1928. Dette er urigtigt: Bogen er registreret blandt andet i Bibliotheca Danica og i Niels Nielsen, Matematiken i Danmark 1528-1800 (1912). Men ingen havde gjort sig den ulejlighed at studere dens indhold.

George 2. af England
George 2. (10. november 1683 - 25. oktober 1760) var engelsk konge fra 1727 til 1760. Han var lidenskabelig interesseret i musik, og var Händels velgører og beskytter.

George 1.
George 1., konge af Storbritannien og Irland. Se artiklen: George 1.

George 5.
George 5., konge af Storbritannien og Irland. Se artiklen: George 5.

George Armstrong Custer
George Armstrong Custer (5. december 1839- 25. juni, 1876) var en amerikansk kavalerigeneral, bedst kendt for sit nederlag i slaget ved Little Big Horn mod en koalition af indfødte amerikanske stammer anført af Sitting Bull.
George Custer er blevet portrætteret i film af følgende skuespillere Francis Ford (1912 to gange), Ned Finley (1916), Dustin Farnum (1926), John Beck (1926), Clay Clement (1933). John Miljan (1936), Frank McGlynn (1936), Paul Kelly (1940), Addison Richards (1940), Ronald Reagan (1940), Errol Flynn (1941), James Millican (1942), Sheb Wooley (1952), Douglas Kennedy (1954), Britt Lomond (1958), Philip Carey (1965), Leslie Nielsen (1966), Robert Shaw (1967), Wayne Maunder (1967 & 1990), Richard Mulligan (1970), Marcello Mastroianni (1974), Ken Howard (1977), James Olsen (1977), Gary Cole (1991), Josh Lucas (1993), Peter Horton (1996) and William Shockley (1997).

George Engleheart
George Engleheart (1752 - 1829), engelsk miniaturmaler, født i Kew, død i Blackheath. Engleheart, elev og nær knyttet til Reynolds, hofmaler hos Georg 3., var en fremragende maler. Trods hans omhyggelige behandling har han dog nået at male henimod 5.000 portrætter, deriblandt mange af datidens berømtheder (25 miniaturbilleder af kongen). De fleste af Englehearts værker er i engelsk privatbesiddelse.

George Gordon Byron
George Gordon Byron, lord Byron, engelsk digter. Se artilen: George Gordon Byron

George Hale
George Hale (29. juni 1868 - 1938), amerikansk astronom. I 1892 blev Hale ansat ved University of Chicago på betingelse af, at de lod bygge et stort observatorium til ham.

George Marshall
George Catlett Marshall (31. december 1880 - 16. oktober 1959), amerikansk general og statsmand, der som udenrigsminister lagde navn til Marshall-planen for hjælp til genopbygning af Europa efter 2. verdenskrig. Marshall modtog Nobels fredspris i 1953.

George Orwell
George Orwell (1903-1950), engelsk romanforfatter. Er kendt for sin politiske allegori Kammerat Napoleon (1945)og science-fiction romanen 1984 (1949).
Hans rigtige navn var Eric Arthur Blair.

George W. Bush
George W. Bush, amerikansk præsident. Se artiklen: George W. Bush

George Washington
George Washington, amerikansk præsident. Se artiklen: George Washington

Georges Clemenceau
Georges Clemenceau (28. september 1841 - 1929), fransk politiker. Premierminister fra 1917-20.

Georges Cuvier
Georges Cuvier, fransk naturforsker. Se artiklen: Georges Cuvier

Georges Simenon
Den belgiske forfatter Georges Simenon er kendt for blandt andet Maigret-bøgerne. Han skrev 212 romaner i eget navn og 200 under pseudonym. Desuden har han forfattet cirka 1.500 noveller.

Georgia
Georgia er en stat i USA.
Georgia blev den 4. stat i USA den 2. januar 1788.

Georgien
Befolkningen i Georgien er kendt for deres lange levealder.

Georgios Pachymeres
Georgios Pachymeres, byzantinsk forfatter, født i Nikaia 1242, død omtrent 1310. Han beklædte forskellige høje stillinger i Konstantinopel. Vi har af ham et historisk værk i 13 bøger, som behandler det byzantinske Riges historie fra 1261 til 1308, altså Pachymeres egen samtid. Desuden har han forfattet værker af meget broget indhold, blandt andet retoriske øvelser, et omrids af den aristoteliske filosofi og nogle digte. Hans skrifter findes i Mignes patrologi bind 143-144.

Gerald Ford
Gerald Ford, amerikansk præsident. Se artiklen: Gerald Ford

Gerere sig
Te sig.

Gerhard Christoph von Krogh
Gerhard Christoph von Krogh (oktober 1785 ved Haderslev - 12. april 1860), dansk officer. Søn af kammerherre, hofjægermester Friderich Ferdinand von Krogh og Rosina Elizabeth von Frankenberg und Proschlitz. Gift 6. februar 1813 med Siegfriede Victorine Knuth.
Ved krigsudbruddet i 1848 (Treårskrigen) overtog han kommandoen over en brigade.
Under våbenstilstanden 1848-49 var han kommanderende general i Jylland og forestod blandt andet forbedringen af fæstningen Fredericia.
Overgeneral i 1849 med Frederik Læssøe som stabschef. Udmærkede sig i angrebet på Sundeved i 1849, men fik senere skylden for flådens nederlag i Eckernförde, hvilket medførte at han blev afsat. Senere blev han frikendt af en undersøgelseskommission og genansat, nu som overgeneral for hele landhæren i 1850. Ledede som overgeneral Slaget på Isted Hede som han gik sejrrigt ud af.
Kommanderende general i Slesvig fra 1851 og i Holsten og Lauenburg med hovedkvarter i Kiel.
Fritaget for kommando i 1856 på grund af sygdom. Han flyttede herefter til København og fik en bolig i Frederik 6.'s Palæ og fra 1858 en hædersgave fra staten på 15.000 rigsdaler.
Kroghsgade i Århus er opkaldt efter ham.

Gerigt
Indfatning om dør- eller vinduesåbning.
Fra ældre tysk Gericht.

Germaner
Germaner, stammenavn. Se artiklen: Germaner

Germanisere
Fortyske.

Germanisme
Tysk vending.

Germansk
(i snævrere mening) tysk, (i videre mening) gottonsk.

Gert Londemann
Gert Londemann (1718-1773). Dansk Holberg- og karakterskuespiller.
Under Londemanns portræt skrev Johan Herman Wessel i 1784 disse udødelige linjer:
Man sukker, for han er ei meer,
Man husker hvad han var, og leer.

Geråde
Stedes, komme (i), tjene (til).

Gesandt
Sendemand, udsending, sendeherre.

Gesandtskab
Gesandtskab er en stats officielle repræsentation i en anden stat med henblik på varetagelse af hjemlandets politiske og økonomiske interesser.

Geschæft
Virksomhed, fortjeneste.

Geschæftig
(geskæftig), vims, travl.

Gesims
Murbryn, murkrans.

Gespenst
Spøgelse, genfærd.

Gestalt
Skikkelse.

Gestapo
Tysk hemmeligt politi under nazi-Tyskland. I Danmark under besættelsen (2.Verdenskrig) havde de hovedkontor i Shell-huset.

Gestikulation
Lader, fagter.

Gestus
Mine, fagter.

Gesvindt
Hurtig, rap.

Geta
En japansk tåsandal med høje træsåler.

Gevalt
Vold. Råbe gevalt, råbe om hjælp.

Gevaltig
Vældig.

Gevandt
Klædebon.

Gevind
Skruegang. Over gevind, over gænge, løbe løbsk, løbe varm).

Gevinst
Vinding.

Gevir
1. Takker, hjortevir, grenhorn.
2. Hovedprydelsen hos hjortevildtets hanner med undtagelse af råbukken.

Gevækst
Udvækst.

Gevær
1. Bøsse (skyder).
2. Strække gevær, strække våben.

Ghana
Ghana er et land på Afrikas sydvest-kyst.
Halvdelen af Ghanas befolkning er under 15 år.

Gi
Svær talje til tunge vægte.

Gian Giacomo Geronimo Casanova
1725-98, var en italiensk eventyrer og forfatter. Han optrådte i mange år som kvindebedårer og plattenslager i de fornemme kredse i Europa. Casanova tilbragte de sidste år som bibliotekar i Böhmen og skrev sine erindringer som udkom i 1826-38, de blev udgivet på dansk i 1963-68

Gibbonabe
Gibbonaben har ingen hale og kindposer. De lever i regnskovene i tropisk Sydøstasien.

Gibraltar
Britisk besiddelse på Spaniens sydkyst.

Gigabyte
En gigabyte er enten 10003 = 1.000.000.000 bytes eller 10243 = 1.073.741.824 bytes. Forklaringen for de forskellige muligheder kan ses under kilobytes.

Gigant
Jætte.

Gigantisk
Jættestor, storslået.

Gimp
The GNU Image Manipulation Program. Et billed manipulations program.

Gin
Gin, spiritustype. Se artiklen: Gin

Ginkgo
Ginkgoer har eksisteret i mindst 240 millioner år. I dag er der blot én art tilbage, nemlig det berømte ginkgo biloba-træ.

Ginko Baloa
I 1730 blev det første tempeltræ, Ginko Baloa, importeret fra Asien til Europa. Det blev plantet i Utrechts Botaniske Have i Holland og står der den dag i dag.

Ginmærker Oversigt over udvalgte ginmærker. Se artiklen: Ginmærker

Gioacchino Rossini
Gioacchino Antonio Rossini (29. februar 1792 - 13. november 1868), var en italiensk komponist som skrev mere end 30 operaer. Hans bedst kendte værk er Barberen i Sevilla.

Giocoso
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles muntert.

Giovanni Cassini
Giovanni Domenico Cassini (8. juni 1625 - 14. september 1712) var en italiensk astronom og ingeniør. Cassini blev født i Perinaldo i Genova.
Han opdagede de røde pletter på Jupiters overflade samt mange af Saturns måner.

Giovanni Cimabue
Giovanni Cimabue (1240 - 1302), italiensk maler, som blev født i Firenze cirka 1240. Han døde kort efter 1302. Kunsthistorien har, efter Vasari, udpeget Cimabue som grundlæggeren af den ny stil i malerkunsten, som bæreren af en mere natursand kunstretning, idet han dels gyder nyt liv i de overleverede, stive byzantinske former, dels danner en nødvendig forudsætning for sin elev Giotto's sejrrige gennembrud. Hans levned er i høj grad uopklaret, hans værker ikke sikkert fastslåede. Et uomtvisteligt arbejde af Cimabue er dog mosaikbilledet med frelseren og evangelisten Johannes i Domkirkens apsis i Pisa (1301-02); Johannes-skikkelsen er af Cimabue; iøvrigt nævner Vasari en lang række værker af ham.
Han har nydt samtidens uskrømtede beundring, hvad fortællingen om hans store madonnabillede på guldgrund, Madonna de' Rucellai, viser; dette arbejde skal nemlig under mængdens jublende beundring være båret i højtideligt optog fra kunstnerens bolig til dets bestemmelsessted i kirken S. Maria novella (moderne forskning tilskriver Duccio dette maleri); Dante lader ham, i Divina commedia, optræde i skærsilden på grund af kunstnerens stærke selvvurdering. Blandt de Cimabue tillagte Madonnabilleder (i Akademiet i Firenze, i strengere, ædel stil) bliver vel næsten kun Trinitå-Madonnaen tilbage. Cimabue skal endvidere have været sysselsat (med større mosaikarbejder) i Siena, ligeledes i Assissi, i hvis kirke S. Francesco man viser en hel række, dårlig bevarede, ret livfulde vægmalerier af ham.

Giraf
Giraf, verdens højeste dyr. Se artiklen: Giraf

Girolamo Savonarola
Girolamo Savonarola (21. september 1452 - 1498), italiensk/florentinsk præst. Han etablerede en demokratisk republik i Firenze efter hæftige kampe med familien Medici og reformerede den korrupte kirke. Men i 1498 får hans fjender ham anklaget for kætteri og henrettet.

Gisant
En liggende statue af en afdød på et gravmæle.

Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi (9. eller 10. oktober 1813 - 27. januar 1901), italiensk komponist. Se artiklen: Giuseppe Verdi

Give fangst
Aflive anskudt vildt.

Gjallerhorn
Gjallerhorn er i nordisk mytologi den kæmpelur som Heimdal blæser i når ragnarok skal varsles. Mimers drikkehorn er også blevet nævnt som Gjallerhornet.

Gjøa-ekspeditionen
Polarekspeditionen Gjøa-ekspeditionen foregik 1903-06, hvor Roald Amundsen som den første gennemsejlede Nordvestpassagen med det gode skib Gjøa.

Glacis
Voldskrænt, forvold.

Glacere
Overtrække, glanslægge.

Gladiator
Gladiator kaldtes i Rom en person, der kæmpede offentlig ved gladiatorlegene. Se artiklen: Gladiator

Gladii jus et potestas
Gladii jus et potestas (latin), »sværdets ret og magt«. e artiklen: Gladii jus et potestas

Gladsheim
Gladsheim (Gladhjem), det land, hvor Odins bolig Valhal findes.

Glagolica
Glagolica (Glagolitisk skrift), det ældste slaviske skriftsystem Se artiklen: Glagolica

Gladwyn Jebb
Sir Hubert Miles Gladwyn Jebb, First Lord and Baron Gladwyn (1900 - 24. oktober 1996) var en fremtrædende britisk politiker. Han var de Forenede Nationers fungerende generelsekretær i 1945-1946 og blev derefter Storbritanniens FN-ambassadør.

Glagolitiske alfabet
Det ældste slaviske alfabet er glagolitiske alfabet. Det blev afløst af det kyrilliske alfabet.

Glambek
Glambek, tidligere en fast borg på øen Femern. Se artiklen: Glambek

Glamhuller
Glamhuller kaldes de lydhuller, der ofte findes på kirketårne ud for kirkeklokkerne.

Glansfugle
Glansfugle, familie af spættefugle. Se artiklen: Jacamarer

Glas
1. Glas er et krystallinsk materiale, der kan anvendes til vinduer, drikkeglas samt andre anvendelser, hvor dets evne til at lade lys passere, hårdhed og varmebestandighed udnyttes.
2. Glas er en betegnelse som anvendes til søs og som betegner en tidsenhed på en halv time.

Glaskammeret
Verdens eneste, største og bedste samling af venetiansk glas finder man i Glaskammeret på Rosenborg Slot i København.

Glasnost
Glasnost = åbenhed (russisk). Se artiklen: Glasnost

Glatsnog
Glatsnog, slange i familien af snoge. Se artiklen: Glatsnog

Glavendrupstenen
Danmarks længste runeinskription med 210 runer findes på Glavendrupstenen på Fyn.

Glenn Quinn
Glenn Quinn (28. maj 1970 - 3. december 2002), skuespiller.
Medvirkede i følgende film
* R.S.V.P.
* For enhver Pris (At Any Cost)
* Campfire Tales
* Dr. Giggles
Medvirkede i følgende serier
* Angel
* Roseanne
* Covington Cross

Gletscher
Jøkel, bræ.

Gliedermand
Leddedukke, sprællemand.

Glissando
Musikalsk udtryk der betegner, at tonerne forbindes på en glidende måde, hvilket eksempelvis lader sig gøre for en trombone.

Globetrotter
En globetrotter er en der rejser jorden rundt. Det engelske udtryk er efterhånden gået ind i det danske sprog, men tidligere blev også ordene jordtraver eller jordomrejser anvendt.

Globus
Jordkugle.

Gloriøs
Glorværdig, ærefuld.

Glosebog
Ordhæfte.

Glossar
Ordsamling.

Glycerius
Glycerius, romersk kejser. Se artiklen: Glycerius

GMO
Engelsk forkortelse for en gensplejset organisme (Genetically Modified Organism).

Gnaver
En gnaver et et medlem i dyregruppen gnavere.

Gnavere
Gnavere, dyregruppe med rodåbne fortænder (tænder der vokser hele livet). Gnavere er den største pattedyrsorden. Se artiklen: Gnavere

Gnejus Julius Agricola
Gnejus Julius Agricola (39 - 93), romersk statsmand og feltherre, Svigerfar til historieskriveren Tacitus, født 39 e. Kr. i Forum Julii (Fréjus) i Gallien, gjorde først krigstjeneste i Britannien, blev derefter kvæstor i Asien, siden folketribun og prætor i Rom. Han sluttede sig til kejser Vespasian, under hvem han med udmærkelse befalede en legion i Britannien og siden i tre år var statholder i Aquitanien. Efter at være bleven konsul sendtes han som statholder til Britannien (77). Her genoprettede han roligheden, afhjalp årsagerne til utilfredsheden og vandt briterne for den romerske kultur. I. lykkelige kampe udvidede han det romerske herredømme lige til de skotske bjerge, men den mistroiske Domitian kaldte ham tilbage (83), og han døde 93. Tacitus har sat ham et uforgængeligt minde i en navnkundig levnedsskildring.

Gnu
1. Antilope fra Afrika.
2. GNU står for GNU's Not Unix. Se GPL og http://www.gnu.org.

Gnupa/Chnuba/Knud
Knud blev tvunget til at blive døbt, af den tyske konge Henrik af Sachsen, som besejrede ham i 934. En mulig undskyldning er at Knud i forvejen var i krig i Normandiet, og at Henrik af Sachsen var tilfreds med at hans nabokonger blev døbt.
Navnene Gnupa og Chnuba er nok bare forskellige stavemåder af den danske eller svenske udgave af det engelske navn Knud.

Go
Go er et orientalsk brætspil for to personer. Se artiklen: Go

Gobiørkenen
Gobiørkenen ligger i Mongoliet.

Godfred
Godfred er den første sikkert dokumenterede danske konge.

Godthåb
Godthåb er det danske navn for Nuuk. Se denne artikel.

Golanhøjderne
Golanhøjderne, højdedrag. Se artiklen: Golanhøjderne

Golda Meïr
Israelsk politiker, blev født i Kiev, uddannet som lærerinde i USA og i 1921 emigrerede hun fra Kiev til det daværende Palæstina.

Golden Gate
San Franciscos mest berømte bro.

Goldhed
Manglende evne til formering på grund af sygdom, anskydning eller eventuel alder.

Golf
Det først nedskrevne man kender til golf, kan dateres til 1457, hvor King James 2. af Skotland deklarerede, at fodbold og golf skulle bandlyses, og bueskydning skulle praktiseres i stedet.
Danmarks første golfbane blev anlagt på sletten nordvest for Eremitageslottet i Dyrehaven den 14. august 1898.

Golfe du Lion
Golfe du Lion (Løvebugten, oldtidens Sinus Gallicus), bugt af Middelhavet på Frankrigs sydkyst, strækker sig fra Cabo de Creus til Iles d’Hyères. Øst for Cap Couronne er havet dybt og kysten klippefuld, mens en langs kysten gående mod vest rettet strøm stadig aflejrer sediment i den vestlige del af bugten, således at strandbredden dér bliver flad og sandet. Inden for klitrækken, som begrænser denne kyst, findes talrige langstrakte laguner (Étangs), som ved smalle kanaler (Graus) står i forbindelse med havet. De vigtigste havnebyer, Marseille og Toulon, ligger ved den østlige del af bugten.

Golgiapparat
Er i biologien et membransystem af affladede sække og kanaler.

Golfstrømmen
Golfstrømmen er med til at sikre vores varme klima.

Goncourtprisen
Fransk litteraturpris uddelt årligt siden 1903 af Goncourtakademiet. Prissum 5.000 francs.

Gondor
Gondor er et opdigtet land i J. R. R. Tolkiens Midgårdunivers. Se artiklen: Gondor

Gongong
Gongongen er opstået i Indonesien omkring 300 før Kristus.