LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Hain - Hard

Haine
Haine, flod i Belgien, udspringer 13 kilometer vest for Charleroi ved Fontaine l'Eveque, løber først i nordlig, derpå i vestlig retning forbi Mons, hvor den optager Trouille, og udmunder efter et 70 kilometer langt løb ved Condé i Scheldes højre bred.

Hairdresser
Hairdresser, frisør.

Hairdressing
Hairdressing, frisering; frisure.

Hairlock
Hairlock, en slags fyld til polstring.

Haiti
Haiti er beliggende på den vestlige tredjedel af øen Hispaniola i det Caribiske Hav. Se artiklen: Haiti

Hajduk
1. Ungarsk røver eller infanterist.
2. Liberiklædt lakaj.

Hajer
Hajer (Selachimorpha) er en overorden under klassen fisk. Se artiklen: Hajer

Hak
Hak er navnet på en af de ældste og mest ansete danske adelsslægter, der førte et fra alle hjørner skrådelt skjold af sort og sølv, på hjelmen 13 eller 11 vekselvis sorte og hvide faner. Slægten, der nedledede sin herkomst gennem den svenske konge Sverker fra en russisk grev Hakel, levede også i Sverige. David Torstenson Hak var 1289-92 drost og Erik Menveds yndling; han er også kendt fra folkevisen om hans trolovede Ingrids bortførelse ved Folke Algotsøn. Hans bror, Truid Torstenson, var ærkebiskop i Lund. Niels Hak var en af kong Christian 2.s tilhængere og blev efter et udfald fra Malmø mod den ved Skabersø forsamlede Adel henrettet 1524. Christoffer Hak, som 1535 var en af anførerne for den flåde, der indesluttede København på søsiden, døde 1539 som slægtens sidste mand.

Hakam
Hakam, arabisk navn, der blandt andet bæres af to omajader, herskere i det vestlige kalifat i Cordoba. Hakam 1. (796-822), der var en kraftfuld regent, som viste megen strenghed ved undertrykkelsen af oprør, fremkaldte blandt andet ved den muhamedanske gejstligheds stigende fordringer, og Hakam 2. (961-976), under hvem Cordoba nåede sin højeste blomstring, og som ligesom sin forgænger Abd-ur- Rahman 3. udmærkede sig ved sin omsorg for videnskaberne. Det af ham grundede bibliotek i Cordoba, som nåede en kolossal størrelse, blev splittet fuldstændig fra hinanden efter byens fald.

Hakim
Hakim, arabisk vismand eller læge.

Hakke
Hakke, et håndredskab. Se artiklen: Se artiklen: Hakke

Hakkebolt
Hakkebolt, en jernbolt i den ene ende formet som hage eller øje. Stammen af bolten er udhakket (fortandet); den drives ind i tømmeret (skibssiden, dækket eller lignende) og vil da vanskelig kunne trækkes ud igen, idet fortandingen virker som modhager.

Hakkebræt
Hakkebræt, et musikinstrument eller et søudtryk. Se artiklen: Se artiklen: Hakkebræt

Hakkelse
Hakkelse er ituskåret stråfoder. Se artiklen: Se artiklen: Hakkelse

Haklang
Haklang, en af kong Rolf Krakes tolv berserker.

Hal
Hal, det første store rum, man træffer i et slot eller en borg, forhal, eller selve bygningens største og anseligste rum, gildehal. Ordet stammer fra det islandske Hellir, en klippehule, og Høll, kongens hridstue i sagaerne; det er det samme som det angelsaksiske Heal og det engelske Hall.

Halali
Halali, parforcejagt-signal. Staves også med to ll'er. Se artiklen hallali.

Halbkilogram
Halbkilogram, tysk vægtbetegnelse = 500 gram.

Hald
Hald, hovedgård. Se artiklen: Hald

Halden
Halden er det gamle navn på Frederikshald. Navnet er sandsynlig udledt af stedets naturlige beskaffenhed. Under bjerget skød der ud i fjorden en svag skråning uden nogen særlig vegetation, en såkaldt »Hall« eller »Berghall« (oldnordisk hallr, udover hældende fjeld), som afgav en bekvem byggeplads, og hvortil adgang fra den ovenfor liggende Ideslette var forholdsvis let gennem det sår, hvori senere den gamle hovedvej blev anlagt.

Hale
1. Hale kaldes hvirveldyrlegemets fortsættelse bag bughule og bækkenparti. Skelettet dannes af halehvirvlerne, der kunne bære rudimentære ribben. Bløddelene er kun de for bevægelsen af halen nødvendige muskler med tilbehør af blodkar og nerver. Ellers er halens form og bygning tillige med det ydre udstyr af hud, hår og fjer meget forskellig efter dens anvendelse.
2. Hale (søudtryk), at trække i et tov.

Halesa
Halesa, by, der i oldtiden lå på nordkysten af sicilien, anlagt af tyrannen Archonides fra Herbita. Den fik navn efter floden Halesus. I den romerske tid var Halesa en ret anselig by. Ruiner af den findes i nærheden af Castel di Tusa.

Halesus
Halesus, helt, som efter sagnet havde grundlagt Falerii. En udbredt tradition gjorde ham til uægte søn af Agamemnon og lod ham være flygtet til Italien efter farens drab.

Half and half
Half and half (engelsk), halvt af hvert. Udtrykket benyttes om to ting (for eksempel drikkervarer), der blandes.

Half-dress
Half-dress (engelsk), egentlig »i halv festlig påklædning« modsat full dress.

Halfback
Forsvarsspiller mellem forward- og backrækken i fodbold.

Halfcaste
Blanding af europæer og asiat.

Halfdan
Halfdan er et drengenavn. Det kan også staves Halvdan.

Halfvolley
Halvflugtning (i tennis).

Haliartos
Haliartos, by i Boiotien, hvor den spartanske feltherre Lysandros 395 f.Kr. tabte et slag mod boioterne og selv faldt.

Halieutik
1. Fiskeri, fiskekunst.
2. Kunsten at vinde og overtale mennesker.

Halikarnassos
Halikarnassos var en oldtidsby, hvori et af verdens syv underværker, Mausoleum i Halikarnassos, var placeret.

Halitose
Dårlig ånde.

Halitus
1. Udånding
2. Uddunstning.

Hall
Halle, hal, forhal, entrerum.

Hallali
Hallali, et på parforcejagter brugeligt hornsignal, der forkynder det jagede dyrs død og blæses af jægeren som fører meuten.

Halland
Halland er et svensk område i Götaland, der administrativt er en del af Hallands Len. Mod syd danner Hallandsåsen grænse mod Skåne, i øst grænser Halland op til Småland, i nord til Västergötland og mod vest ligger Kattegat.

Regnet efter længden er Halland delt i to i henseende til natur og kultur skarpt adskilte bælter; ved kysten tæt befolket sletteland; længere inde hæver landet sig imod Småland og Vestergötland og danner her ofte skovløse, udstrakte lyngheder, kun tyndt opdyrkede. I det sydlige Halland er sletten bredest (10-15 kilometer), mellem Nissan og Ätran er den smallere - her hæver Nyårsåsen sig til en højde af 142 meter -, udvider sig noget nord for Ätran, men længst mod nord er Halland rigt på spredte, nøgne klipper, der omslutter mindre dale.

Halland gennemstrømmes af Lagan, der her danner flere fosser, for eksempel Karsefors (10,4 meter), Nissan, Ätran, Viskan og Rolfsån, alle strømmende tværs igennem Halland mod Kattegat. Den største sø er Lygnern i den nordlige del, 18 kilometer lang.

Klimaet er forholdsvis mildt og nedbøren ret stor.

Hallands våben er en sølvløve i blåt felt.

Halland tilhørte i ældre tider Danmark og var da en del af det gamle danske kerneland skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge). Valdemar Sejr gav den nordlige del en af hans sønner til len; ved dennes ætling Jakob, der var en af anstifterne af mordet på Erik Klipping og trådte i forbindelse med Norge, kom Nørrehalland under dette land og tilfaldt derefter Haakon Haalægs svigersøn, den svenske hertug Erik. I opløsningstiden under Christoffer 2. blev også Sønderhalland skilt fra Danmark og tilfaldt Magnus Eriksson. Denne residerede i lighed med sin mor hertuginde Ingeborg i lange tider på Varberg.

1360 genvandt Valdemar Atterdag foruden Skåne og Bleinge også Sønderhalland og seks år senere tillige Nørrehalland.

I de svensk-danske krige var Halland ofte krigsskueplads; Axtorna (1565), Kölleryd (1612), Fyllebro (1676). Knäröd, hvor freden sluttedes 1613, ligger også i Halland.

Ved freden i Brømsebro 1645 blev Halland overgivet for en periode af 30 år til Sverige. Det var dengang delt i 3 len. Svenskerne indrettede sig fra begyndelsen af, som om de havde tænkt sig at blive i Halland for bestandig, og ved freden i Roskilde (1658) blev Halland definitivt afstået.

Halle Belle
Halle Belle modtager som den første sorte, kvindelige skuespiller en Oscar 24. marts 2002; det sker for bedste kvindelige hovedrolle i Monster's Ball.

Halleluja
»Lovet være Gud!«, »Gud ske lov!«.

Hallig
Hallig er betegnelsen for en lav ø, som ved flodtid helt overskylles.

Hallucination
Sansebedrag, synsvildelse, hørevildelse, hildesyn, indbildning.

Hallucineret
Som har eller skyldes hallucinationer.

Halma
Et brætspil.

Halmstad
Halmstad, svensk by. Se artiklen: Halmstad

Halo
1. Lysende farvet ring omkring et himmellegeme.
2. Farvet ring (om for eksempel brystvorter).
3. Glorie.

Halofyt
Saltplante.

Haloteknik
Læren om saltudvinding.

Halsstarrig
Hårdnakket, stivsindet, stædig.

Halsten
Halsten, svensk konge. Se artiklen: Halsten

Halunk
Usling, elendig fyr.

Halvdan
Halvdan er et drengenavn.
Der har været mange danske konger med navnet Halvdan.
Navnet betyder ham, som kun er dansk (konge) på den mødrene side. Man må tænke sig de danske kongers mandslinje uddør og man så vælger en konge, som er søn af en prinsesse.
Det er meget svært at skille de forskelige Halvdaner ud fra hinanden.
* kong Halvdan den Gamle af Danmark, jernalderen?
* kong Halvdan Bjerggram var dansk konge i Oplandene i nutidens Norge i slutningen af 700-årerne. Måske den samme, brorsøn, som er gesandt for kong Sigfred i 782.
Gram betyder konge, han var altså kun konge over bjergene.
* kong Halvdan af Vestfold, bror til Gudfred/Gøtrik/Gudrød død inden 810.
* Halvdan Snjalle var bror til Erik Barn far til Regnar Lodbrog
* Halvdan var en af mindst fem danske konger, som samlet angreb England i 869. Muligvis den samme, som den næste Halvdan. Eller forige Halvdan
* I 873 var der en dansk konge med navnet Halvdan, som sammen med sin bror Sigurd Orm i Øje/Sigfred sluttede fred med Ludvig den tyske. Måske var det ham der døde 876 eller 877 i Irland.

Halvstik
Halvstik (søvæsen), stik anvendes meget ofte om bord ved tovværkets fastgørelse til en genstand eller til et andet styk tov og er en slags knude, der dannes af selve tovværket. Det almindeligst anvendte er halvstik, der kan være enkelt eller dobbelt og ofte anvendes i forbindelse med rundtørn.

Halvsøskende
Halvsøskende er søskende, som kun har den ene af forældrene fælles, altså børn af samme far, men forskellige mødre, eller af samme mor, men forskellige fædre.

Halvtag
Halvtag er et tag, som kun har fald til een side; det kan bestå af en enkelt tagflade eller være afvalmet eller være dannet som et mansardtag. Halvtage anvendes meget på skure og på smalle sidebygninger, hvor det gælder at føre regnvandet ind på sin egen grund, når bygningen er opført i skellet til nabogrunden.

Halvø
Halvø, hermed betegnes en landmasse, der for den største del af sin omkreds er omgivet af vand, men på den ene side er landfast med en større landmasse. Når formen er særlig lang og smal, bruges betegnelserne odde, landtunge. Dersom en halvø. er bredest udadtil og kun forbundet med fastlandet ved et smalt stykke land, betegnes dette smalle stykke som en tange (landtange).

Haløre Marked
Haløre Marked omtales i flere sagaer som det største nordiske marked, hvor mænd fra alle Nordens egne mødtes. Det må efter skildringerne søges ved Øresund. Her var det, at en kreds af nordmænd stiftede Baglernes Parti imod kong Sverre (1196). Man henlagde tidligere Haløre Marked til Helsingborg eller Helsingør, mens P. A. Munch søgte det ved København, idet Refshalegrunden skulle have foranlediget navnets første del, og O. Nielsen henførte det til Hulerød ved Hornbæk-bugten. Alle disse tydninger er dog mere eller mindre mislykkede. P. Lundbye har vist, at Haløre Marked simpelthen er et ældre navn for Skanør Marked, som dermed rykkes længere tilbage i tiden.

Ham
1. Ham. Hos de på land levende hvirveldyr finder der en stadig fornyelse af overhuden sted, idet dennes ydre, stærkt forhornede cellelag afstødes og erstattes af andre celler, der fra de dybest liggende lag efterhånden rykker op til overfladen. Hos pattedyr og fugle løsnes det gamle hornlag til stadighed som små »skæl«; hos krybdyr sker et sådant »hudskifte« derimod kun med mellemrum, og den afkastede hud viser sig da enten som større flager, hos firbenene, eller som en fuldstændig ham, hos slangerne. Også hos mange padder, frøer og salamandre er det sidste tilfældet, men hammen er her forholdsvis tynd og sammenklæbet af hudens slim; den erkendes derfor mindre let som en sådan.
2. Ham, by i Nordfrankrig, ligger omgivet af sumpe ved jernbanen fra Reims til Amiens. I det befæstede slot, der stammede fra middelalderen og har tilhørt familierne Coucy, Enghien, Luxembourg, Rohan, Vendome og Navarra, har mange bekendte familier været indespærrede, såsom Jeanne d’Arc, Louis de Bourbon, Prins Condé, Louis Napoleon. Ham blev fuldstændig ødelagt under 1. verdenskrig. Vældige kampe fandt sted i omegnen, således 24. marts 1918, da tyskerne erobrede Ham, og 6. september 1918, da franskmændene generobrede byen.

Ham and eggs
Sknke og æg.

Hamborg
Hamborg, er en delstat (bystat) i forbundsrepublikken Tyskland. Se artiklen: Hamborg

Hamburg
Hamburg er det tyske navn for Hamborg. Byen har også tidligere på dansk været stavet med den tyske stavemåde. Retskrivningsordbogen angiver Hamborg som korrekt stavemåde.

Hamburger
Hakkebøf indlagt i en bolle.

Hamingja
Hamingja (islandsk), lykke, lykkegudinde; efter navnet er det egentlig den til et menneske knyttede fylgja. Menneskets fylgje, den frigjorte sjæl, der er i stand til at bevæge sig på egen hånd, antager ifølge folketroen en eller anden dyreskikkelse, ifører sig en ham (oldnordisk hamr), af hvilket ord hamingja er dannet.

Hammal
Arabisk lastdrager.

Hammam
Tyrkisk bad.

Hammel
Hammel er bindeleddet mellem trækdyrene og byrden, der skal trækkes. Se artiklen: Hammel

Hammerless
Bøsselås med indbyggede slagstifter og slagbolte.

Hammershus
Hammershus er en ruin af en middelalderborg på Bornholm. Se artiklen: Hammershus

Hampton Roads
Hampton Roads, en havbugt ud for byen Norfolk på USA's østkyst. Se artiklen: Hampton Roads

Hamram
Hamram, den der er i stand til at vise sig i overnaturlig skikkelse. Se artiklen: Hamram

Hamsin
Ægyptisk ørkenvind.

Hamskerper Hamskerper, i nordisk mytologi navnet på en hingst (egentlig den, hvis hud er hård), far til hesten Hovvarpner.

Han-folket
Han-folket lever i Kina. Det er det navn kineserne brugt for at skille sig ud fra de andre etniske grupper i Kina og andre lande.

Handelshøjskolen i København
Handelshøjskolen i København blev oprettet som privat institution i 1917 af Foreningen til Unge Handelsmænds uddannelse. Handelshøjskolen blev i 1965 en del af det nationale uddannelsessystem og reguleres i dag af Universitetsloven fra 1994.
Skolen har cirka 14.000 studerende og 770 medarbejdere, og er dermed den største handelshøjskole i Nordeuropa.
Hovedparten af skolen er placeret i og i nærheden af Solbjerg Plads.

Handikap
1. Væddeløb i hvilket der gives de mindre dygtige en fordel.
2. Hæmsko.

Handikappe
1. Tildele forspring.
2. Stille ugunstig i konkurrence.

Handikappet
Hæmmet, sat tilbage.

Hands up
»Hænderne op!«.

Handy
Let, håndterlig, praktisk i brug.

Hangar
Bygning til luftfartøjer.

Hangarskib
Et hangarskib er et militært fartøj. Se artiklen: Hangarskib

Hannibal Sehested
Hannibal Sehested (1609 - 1666). Statholder (i Norge) og rigsskatmester. Gift 6. november 1642 med Christian 4.s og Kirsten Munks datter Christiane.

Hannover
Hannover er Niedersachsens hovedstad. 500.000 indbyggere.

Hanrej
Bedragen ægtemand.

Hans
Dansk konge af den oldenborgske slægt 1481-1513. Valgsprog: For loven og folket.

Hans Adolph Brorson
Hans Adolph Brorson (1694-1764) var en dansk biskop og en af vore største salmedigtere. Han er også en af den danske litteraturs hovedskikkelser.

Hans Brask
Hans Brask, svensk biskop. Se artiklen: Hans Brask

Hans Blix
Hans Blix (født 28. juni 1928 i Uppsala, Sverige) var leder af FN's våbeninspektører fra januar 2000 til juni 2003, hvor han blev afløst af Demetrius Perricos. I 2002 påbegyndte våbeninspektørerne at gennemsøge Irak for masseødelæggelsesvåben.

Hans Christian Ørsted
Hans Christian Ørsted (14. august 1777 - 9. marts 1851) var en dansk fysiker og kemiker.
Betydningsfulde opdagelser:
* Opdagede elektromagnetismen i 1820 med et meget simpelt eksperiment, hvor han viste at en strømførende ledning kan påvirke den magnetiske nål i et kompas.
* Isolerede som den første grundstoffet aluminium i 1825.

Hans Daniel Hassenpflug
Hans Daniel Hassenpflug, tysk statsmand. Se artiklen: Hans Daniel Hassenpflug

Hans Egede
Hans Egede, missionær i Grønland. Se artiklen: Hans Egede

Hans Nielsen
Speedwaykører fra Brovst med 22 verdensmesterskaber.

Hans Scholl
Hans Scholl (22. september 1918 - 22. februar 1943) sammen med søsteren Sophie Scholl medlem af den tyske modstandsgruppe Weisse Rose.
Henrettet i München i 1943 sammen med søsteren og Christoph Probst.

Hans Tausen
Hans Tausen var den kendeste drivkraft i reformationen i Danmark. Se artiklen Hans Tausen

Hans Ulrik
Hans Ulrik (28. september 1965), dansk saxofonist, født i København. Hans Ulrik har spillet med en lang række danske og udenlandske musikere, foruden at have indspillet foreløbig ni plader som leder. Senest er hans indspilninger med gruppen Hans Ulrik Jazz and Mambo blevet meget anmelderrost. Som sideman har bl.a. samarbejdet med Frans Bak været meget udbytterigt.
Hans Ulrik mestrer foruden tenorsaxofonen en række andre træblæseinstrumenter, herunder blokfløjte, penny whistle, sopransaxofon og klarinet.
Udover den mere sofistikerede jazzmusik som Ulrik normalt forbindes med har han også spillet med en del popmusikere, herunder Trine Dyrholm, Lex og klatten, Det brune punktum og Lene Siel.

Hans Ø
Hans Ø. Se artiklen: Hans Ø

Hanuman
Abeguden (Indien).

Hapaksantisk
Som kun sætter blomst og frugt en gang.

Hape
Hape, ægypternes nilgud. Se artiklen: Hape

Hapkeite
Hapkeite er et mineral. Se artiklen: Hapkeite

Haplologi
Forenkling af to enslydende stavelser til en.

Haplosis
Det at gøre enkel eller enfoldig.

Happening
Improviseret foretstilling med fastlagt emne.

Happy end
Happy end(ing), lykkelig slutning.

Hapter
Hæfteorgan hos planter.

Haptisk
Berørings-, vedrørende berøringssansen.

Harakiri
Harakiri er en rituel japansk selvmordsmetode, som vanærede adelsmænd eller krigere benyttede. Blev foretaget ved en opsprætning af maven.

Harald
Harald (i olddansk vistnok også Herjald), nordisk mandsnavn (betyder »den Hær-værdige«, kampvældige); blev blandt andet brugt i den danske kongeslægt fra slutningen af sangtiden (H. Hildetand) og indtil 12. århundrede.

Harald 1. Blåtand
Harald 1. Blåtand, dansk konge cirka 935–987. Se artiklen: Harald 1. Blåtand

Harald 2.
Harald 2., dansk konge 1014-1018. Se artiklen: Harald 2.

Harald 3. Hen
Harald 3. Hen, søn af Svend Estridsen, konge af Danmark 1074-1080. Se artiklen: Harald 3. Hen

Harald 5.
Harald 5. (21. februar 1937) blev konge af Norge i 1991. Harald var søn af Olav 5. og prinsesse Märthe af Sverige og blev født i Skaugum, nær Oslo. Han er den første norske konge som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.
Harald boede i Washington DC under 2. verdenskrig, men vendte tilbage til Norge for at færdiggøre sin uddannelse på det norske militærakademi og senere ved Balliol College, Oxford. Harald giftede sig med en borgerlig, Sonja Haraldsen, i 1968, hvilket gav grobund for megen offentlig kontrovers. Parret har to børn, prinsesse Märthe Louise og kronprinsen Haakon Magnus.
Harald blev konge af Norge efter sin fars død den 17. januar 1991.
Som en dygtig sejler har Harald repræsenteret Norge i yacht ved de olympiske lege.

Harald Hårfager
Harald Hårfager var søn af Halvdan, og var konge i Norge fra omkring 871 til sin død omkring 932, cirka 70 år ifølge sagnene. Måske var han en ynger bror til Erik den Ynger og Ragner Lodbrog.

Harangue
1. Ordflom.
2. Højtidelig, vidtløftig tale.

Haranguere
Tale højtideligt og kedsommeligt.

Harcelere
Harcelere (ikke: harcellere) gøre sig lystig over; drille, tirre, drive spot.

Hard-boiled
1. Hard-boiled (egentlig hårdkogt) kras.
2. Forhærdet.

Hardeknud
Dansk konge 1035-1042.

Harde-Knud/Gudfred/Gudrød
Harde-Knud/Gudfred/Gudrød kaldes også Trælle Knud og Knud den Fundne. Han var søn af Sigurd Orm i Øje/Sigfred og adoptivsøn af Gorm den Gamle/Gothrum/Æthelstan. Hans mor var en engelsk prinsesse, på nordisk kaldet Blæja, som betyder sengetæppe, lagen. Hun var datter af St. Edmund, hvilket nok betyder, at Knud er født året efter St. Edmunds martyrium i 869. Han blev konge omtrent 881 fordi man lige stod og manglede en konge. Så var han trods sin unge alder en, som både vikinger og englændere kunne acceptere. Han dør i 894/895, han når at få en søn: Svend, som får sønnen Gorm den Engelske/Gothrum/Orm.
Tilnavnet Harde kommer af folkeslaget Harderne i Østengland. Gudfred er en engelsk oversættelse af Gudrød, og Gudrød er vel hans hedenske navn. Knud er sikkert døbt og opkaldt efter den afdøde Knud Dane-ast, søn af Gorm den Gamle/Gothrum/Æthelstan.

Hardiesse
1, Mod, kækhed.
2. Overmod.

Hardware
1. Isenkram.
2. Værktøj.
3. Materiel til edbmaskiner.