LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Here - Honn

Hereditet
Arvelighed; arveret.

Hereditær
Arvelig, arveretslig.

Herkomst
Byrd, æt.

Herkules
Herkules, stærk kæmpe.

Herkulisk
Vældig; muskelstærk.

Hermafrodisi
Tvekønnethed.

Hermafrodit
Væsen, der er tvekønnet.

Hermafrodisk
Tvekønnet.

Hermafroditos
Hermafroditos, mytisk væsen, halvt mand, halvt kvinde. Se artiklen: Hermafroditos

Herman Bang
Herman Bang (1857 - 1912), født på Als. Død i Ogden City, Utah.

Herman Kahn
Herman Kahn (15. februar 1922 - 1983), amerikansk fysiker og militæranalytiker.
Han blev især kendt for sine studier vedrørende atomkrig. Han grundlagde i 1961 Hudson Institute i New York, som arbejdede med emner som narkoproblemer, energi, befolkning, handel med mere.
Bøger
* On Thermonuclear War (1961)
* Thinking about the Unthinkable (1962)

Hermandad
Hermandad, kaldes en egen art af byforbund på Den Pyrenæiske Halvø. Se artiklen: Hermandad

Hermano
Bror, forbundsfælle.

Hermelin
1. Lækat.
2. Pelsværk fra en lækat.

Hermeneut
Hermeneut, dyrker af den videnskabelige bibelfortolkning.

Hermeneutik
den videnskabelige bibelfortolkning.

Hermes
Handelens gud i græsk mytologi.

Hermesianax
Hermesianax, græsk elegiker, cirka 300 f.Kr., fra Kolofon, ven og discipel af Filitas, skrev erotiske elegier (3 bøger), der mest handlede om Leontion, hans elskede; heraf er cirka 100 vers bevarede. Udgivet af Bergk (1844) og i Poetæ lyrici Græci, bind II (4. oplag 1882).

Hermetik
Hermetik, fødevarer, der er konserveret i en beholder der er lufttæt. Synonymer: Henkog, dåsemad.

Hermetisk
Lufttæt.

Hermitage
1. Hermitage (eller eremitage) eneboers opholdssted.
2. Hermitage, afsides beliggende lystslot.

Hero
1. Sagnhelt, halvgud.
2. Helt.

Heroine
1. Heltinde.
2. Halvgudinde.

Heroisk
Heltemodig.

Heroisme
Heltemod.

Herold
1. Udråber.
2. Fyrstekurer.

Heros
Helt, sagnhelt. Se også hero.

Herostratisk
Herostratisk, opnået ved en udåd.

Herpes
Forkølelsesudslet.

Herpes zona
Helvedesild.

Herpes zoster
Helvedesild.

Herpetologi
1. Læren om hududslet.
2. Læren om krybdyr og padder.

Herred
Et herred er en meget gammel inddeling af Danmark, Sydnorge, Västra Götaland, (Bohus län), Blekinge, Halland, Skåne i distrikter.
Hvert herred skulle stille med 100 mand til landets forsvar, eller med et skib med 25 mand til angreb på andre lande. I Jylland var herrederne oprindeligt samlet i sysler, af meget forskellig størelse. En forklaring på syslerne er, at man har opdelt tidligere store herreder i mange mindre.
Hvert herred var opdelt i 100 havne (betyder hjem), som hver skulle stille med en kriger, eller betale en bøde. I Sydnorge hed havnene lid, som er beslægtet men ordet leding Det tyder derfor på at Sydnorge er inddelt i herreder senere end de andre områder.
Senere blev herrederne opdelt i kirkesogne og endnu senere blev herrederne samlet i amter.
Samlet var der cirka 200 herreder, hvilket stemmer fint med at Gudrød vejdekonge år 810 angriber Frankrig med 200 skibe.

Hertz
Enhed for svingningstal, regnet per sekund.

Hertzsprung-Russell diagrammet
Diagram som viser sammenhængen mellem stjernernes spektraltype og absolutte lysstyrke.

Hesperia
Poetisk for Italien.

Hesperisk
Italiensk, vesterlandsk.

Hessen
Hessen er en stat i Tyskland. Den har et areal på 21.110 kvadratkilometer. Hovedstaden er Wiesbaden, og statsminister er Roland Koch (CDU).
Hessen grænser mod de tyske stater Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg og Reinland-Pfalz. De vigtigste byer inkluderer Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, Gießen, Offenbach og Fulda.

Hessian
Groft sækkelærred.

Heste
Heste er en familie af dyr. Se artiklen: Heste

Hestehov
Hestehov er i Danmark udbredt via 5 arter.
* Rød hestehov (Petasites hybridus)
* Japansk hestehov (Petasites japonicus)
* Hvid hestehov (Petasites albus)
* Filtet hestehov (Petasites spurius)
* vellugtende hestehov (Petasites fragrans)

Hestemakrel
Hestemakrellen ligner lidt en almindelig makrel, men gat- og rygfinnen på makrellen er længere end hos hestemakrellen. Den kan blive op til 40 centimeter og kan veje 1,6 kilo. Den findes i store dele af det østlige Atlanterhavet, fra Sydafrika til Nordnorge. I de danske farvande indtil omkring Bornholm, hvilket har noget med saltholdigheden at gøre (ovre ved Bornholm er der ikke særlig meget salt.) Det er en stimefisk som lever ned til 100 meters dybde, dog dybere om vinteren, hvor den spiser krebsdyr og småfisk, som lever på bunden. Om sommeren spiser den pelagiske krebsdyr og småfisk. Den gyder om sommeren i vores farvande. En hun kan gyde op til 40.000 æg pr. gydning. ungerne er pegaliske, og er specielt kendt for at svømme rundt mellem fangearmene hos brandmænd, hvor de æder plankton. De kan spises, men de er dog ikke lige så gode som makrellen.

Hestereje
Hesterejen er et rovdyr, som kan blive op til 7,5 centimeter lang. Den lever i flokke i alle danske farvande. Hesterejen lever på lavt vand fordi de der kan gemme sig for fugle og fladfisk. Den lever der fordi der er mad der, den lever af alger men spiser også orme og andre mindre dyr. Den bevæger sig ligesom andre krebsdyr ved at bruge benene. Hesterejens fjender er bundfisk, efter som den selv lever på bunden af havet. Den er grå, når den bliver kogt, og spises ikke i Danmark.
En hestereje har 10 ben.

Hestia
Hestia, arnens gudinde i græsk mytologi. Se artiklen: Hestia

Hesykaster
Navlebeskuere.

Heterarki
Fremmedherredømme.

Heterodidakt
En, som er undervist af en anden.

Heterodoks
1. Anderledes tænkende.
2. Kættersk.

Heterodoksi
1. Afvigende tro.
2. Kætteri.

Heterogen
Uligeartet, blandet.

Hetære
Hetære er et synonym for en prostitueret kvinde også kaldet en frille eller en glædespige.

Hicksville
Hicksville er en by i USA på Long Island, New York. Hicksville bliver brugt nedsættende om noget bondsk. På dansk svarende til Smørumnedre.

Hierarki
Præstevælde.

High Fidelity
Amerikansk film hvor den danske skuespillerinde Iben Hjejle medvirker.

Highlife
Den fine Verden.

Hikikomori
Hikikomori, tilbagetrækning fra samfundet, er betegnelsen for et nyt syndrom der er dukket frem i Japan, og kun i Japan. Unge drenge mellem 12 og 20 år går ind på deres værelse, lukker døren og bliver derinde i årevis. De lever totalt afsondret og isoleret i deres eget hjem uden at deltage i familiens sociale liv.

Hilde Levi
Hilde Levi (9. maj 1909 - 26. juli 2003), dr. phil.
Hilde Levi, der var af jødisk afstamning, fik en doktorgrad i kemi og fysik ved Universitetet i Berlin i 1934. Nazisternes dominans i Tyskland gav hende ikke nogen fremtid der og hun fik gennem International Federation of University Women i stedet tilknytning til Niels Bohrs institut for teoretisk fysik. Hun var assistent for den ungarske kemiker Georg von Hevesy der arbejdede med anvendelse af radioaktive indikatorer i biologien.
I 1943 måtte Hilde Levi flygte til Sverige hvor hun resten af krigen arbejdede på Wenner-Gren-Instituttet i Stockholm. Da Niels Bohr efter krigen afviklede engagementet i den biologiske forskning fik Hilde Levi tilbud om at fortsætte ved August Kroghs Zoofysiologiske Laboratorium i København - her arbejdede hun til pensioneringen i 1979.
Under en studierejse til USA i 1947-48 fik hun kendskab til anvendelse af kulstof-14 til datering af kulstofholdige materialer og da hun kom tilbage til Danmark viste Nationalmuseet interesse for metoden. Hun tog derfor initiativ til opbygning af et apparat til kulstof 14-datering, der - som det første af sin art i Europa - kunne tages i brug i 1951 og bl.a. blev anvendt til datering af Grauballemanden.
Under studierejsen i USA havde hun også stiftet bekendtskab med autoradiografi, hvilket Finseninstituttet havde nytte af, da man undersøgte virkningerne af thorotrast.
Fra 1952 til 1970 var Hilde Levi konsulent i forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle lovgivning om strålebeskyttelse.

Hilla
Hilla er en by i Irak, beliggende cirka 100 kilometer syd for Bagdad.

Himalaya
Bjergkæde med jordens højeste bjerg Mount Everest, hvis tinde ligger 8.848 meter over havets overflade. Navnet kommer af 'Him Alia' der betyder “bolig af sne” på hindu.

Himinglæva
Himinglæva er i nordisk mytologi en jættekvinde, der er datter af Ægir og Ran.

Himmelbjerget
Beliggende ved Silkeborg.

Hind
Hunnen hos kron- og sikavildt.

Hindu Kush
Hindu Kush er den største bjergkæde i Afghanistan.

Hinter
Kommando til hunden om at gå ved sinden af sin fører.

Hippodrom
Rendebane.

Hippodrome de Longchamp
Hippodrome de longchamp, den berømte væddeløbsbane ved Paris, ligger i et hjørne af Boulogne-skoven. Sommeren igennem afholdes her hestevæddeløb, hvortil Paris’ udsøgte selskab, levemænd og kokotter mødes for at se og ses. Højdepunktet på væddeløbsbanen er det årlige Prix de l'Arc de Triomphe, der afholdes den første weekend i Oktober. Dette arrangement tiltrækker de bedste heste fra hele verden.

Hippolog
Hestekender.

Hippologisk
Hestekyndig.

Hiroshima
Hiroshima ligger på øen Honshu. Byen blev udsat for et atomangreb under 2. Verdenskrig.
Areal: 741.63 kvadratkilometer. indbyggertal (oktober 2000): 1.126.282.

Hirse
Hirse er en kornsort. Den er en af de mest dyrkede i Afrika.

Historie
Historie bruges ofte som en generel betegnelese om noget der er sket i fortiden, som for eksempel »jordens geologiske historie.« Når man studerer historie så menes der som oftest »menneskets historie«, som er studiet af det mennesker har lavet gennem tiden.
Ordet historie stammer fra det græske ord historia.
Historikere bruger mange typer af kilder, inklusive nedskrevne kilder, interview (mundtlig historie) og arkæologi. Forskellige indfaldsvinkler kan være mere almindelige i nogle perioder end andre, og studiet af historie har sin egen historie (histografi). Tiden før mennesket begyndte at skrive kaldes forhistorisk tid.
Her er nogle forskellige måder at dele historie op på:
En geografisk opdeling:
* Afrikas historie
* Amerikas historie
* Asiens historie
* Europas historie
* Australiens historie
* Antarktikas historie
Historien som en tidslinie:
* Årtusinder
* Århundreder
* Årtier
Den menneskelige historie deles traditionelt op i forskellige perioder.
* Stenalder
* Bronzealder
* Jernalder
* Vikingetid
* Middelalder
* Renæssancen

Hisutisme
Ualmindelig kraftig hårvækst over hele kroppen.

Hjald
Hjald er en betegnelse for sovepinden i et hønsehus.

Hjallerup marked
Danmarks største heste- og kræmmermarked.

Hjelm
Hjelm, krigersk hovedbedækning af metal eller læder. Se artiklen: Hjelm

Hjem
Hjem betyder sproglig set først det sted, hvor man aktuelt har fast bopæl eller fast ophold - forskellig fra det Sted, hvor man blot foreløbig opholder sig. Men dernæst bruges det også som betegnelse for det sted, hvor man er født eller ved afstamning og opdragelse inderligst er knyttet til, det sted, man hører til, eller hvor man har ret til at være, selv om man ikke aktuelt har sin bopæl der.

Hjemfald
Hjemfald, betegnede i lensretten lenets tilbagefald til lensherren. Se artiklen: Hjemfald

Hjemler
Giver ret til.

Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en af de militære grene i det danske forsvar.
Historie
Efter fredsslutningen i 1945 oprettedes i Danmark en række hjemmeværnsforeninger, nogle steder kaldet det sorte hjemmeværn og andre det blå hjemmeværn alt efter »uniformernes« farve. Forklaringen på navnene er at det blå hjemmeværn bar blå kedeldragter og det sorte hjemmeværn fik uniformer i forskellige farver der alle blev farvet sorte for at skabe et ensartet præg.
Oprettelsen af disse foreninger begrundes med at der var mange modstandsfolk der ikke ville aflevere våbnene.
Den danske regering oprettede i 1949 det hjemmeværn vi har i dag, for at få kontrol over de mange våben der var i hjemmeværnsforeningerne.

Hjerneatrofi
Hjerneatrofi er hjernesvind. Det er normalt et alderdomsfænomen. Processen kan fremskyndes ved blandt andet dårlig ernæring eller ved forskellige forgiftninger, som for eksempel hos kroniske alkoholikere.

Hjerte
Hjertet hos mennesker, pattedyr og fugle er inddelt i fire rum, hos kryddyr og padder tre rum og fisk to rum.
Et af kristendommens mange symboler er hjertet, og Jesu hjerte har siden det 17. århundrede været genstand for særlig dyrkelse i den katolske kirke. Kirkefest, flere ordener og en hel del kirker er viet Jesu Hjerte, blandt andet. Sacré-Couer i Paris og Jesu Hjerte Kirke i København.

Hjertehøj
Bronzealderhøj i Gråstenskovene.

Hjertemusling
Hjertemuslingen lever nogle få centimeter under havbunden, På latin hedder den Cardium edule. Den bliver født som en larve, og bruger en fod til at svømme rundt med. Senere, når den får en skal, graver den sig cirka 1 centimeter ned.
Muslingen har to rør, der stikker op til vandet. Gennem det ene suger den vandet ind, og sorterer planktonet fra. Den spytter resten af vandet ud igen gennem det andet rør. Den ånder ved gæller og suger vandet ind ad samme rør, som den får føden ind med. Den er tit lidt under 5 centimeter lang, en af de almindeligste muslinger på lavt vand, og der er tit mange af dem på ét sted.
I Vadehavet, hvor der er masser af plankton, og hvor tidevandet bringer frisk vand ind over muslingerne, har man fundet op til 5.000 individer pr m2. Dens naturlige fjender er fugle, havkatte og ulke.

Hjorte
Hjorte er drøvtyggende hovdyr. Se artiklen:Hjorte

Hjul
I Indien var hjulet symbol for verdensherskeren, som satte alt i bevægelse. Hjulet ses stadig i Indiens flag.

Hjuldyr
Hjuldyr er en klasse af mikroskopiske dyr beslægtede med rundorme eller ledorme. De lever i søvand og fugtig jord, hvor der kan være flere tusinde individer pr. liter. Se artiklen: Hjuldyr

Hjælme
Hjælmen er en halv til en hel meter høj, med lyse blå/grå stive, stikkende blade. Den har en tæt dusk af blomstrende småaks. Den blomstrer i juli-august. Den er meget almindelig at finde på klitter. Cikaden lever på/af hjælmen, og løvgræshoppen synger fra toppen af planten.

Hjørring
Hjørring er den største by i Vendsyssel, Nordjylland. Se artiklen: Hjørring

Ho Chi-Minh
Ho Chi-Minh var leder af den kommunistiske revolution i Vietnam.

Hobart
Australsk by.

Hobby
At have en hobby vil sige at man laver noget i sin fritid som man interesserer sig for.
Det kan for eksempel. være
* Samling: frimærker (filateli), mønter
* Skabende: håndarbejde, kunsthåndværk
* Underholdning: spil, læsning af bøger eller tegneserier

Hochstand
Platform, normalt af træ, anbragt over jorden.

Hoder
(Høder). Balders blinde broder.

Hodonymik
Læren om gadenavne.

Hoffmanns Eventyr
Opera af J. Offenbach, komponeret 1881. Handlingen udspiller sig i Nürnberg og Venedig efter 1800.

Hofmarskal
Hofmarskal er den officielle titel for regentens leder af regentens administrative apparat.

Hokkaido
Hokkaido er Japans nordligste ø. Der er en række aktive vulkaner på øen, som ved deres udbrud har dræbt et stort antal mennesker. Senest i 1995 hvor byen Kobe blev ramt med 6.000 døde til følge.
Befolkningen er på cirka fem millioner mennesker.

Hokuspokus
Blændværk, gøgl.

Holberg-medaljen
Dansk litteraturpris uddelt årligt siden 1934 med en prissum på kr. 5.000.

Holborn
Holborn, en af Londons centrale bydele.

Holbæk
Holbæk, dansk by. Se artiklen: Holbæk

Holbæk Fjord
Holbæk Fjord udgaar mod vest fra inderbredningen i Isefjord, Sjællands nordkyst. Fjorden er cirka 4 km lang og 1 km bred. På sydsiden ligger Holbæk Havn, der har en dybde af cirka 6 meter. Længere inde er fjorden meget flak; her udmunder Tudse Å.

Holger Garnak
Holger Garnak er en dansk stensamler. Hans stensamling kan ses på Æbeløgård på Æbelø.

Holland
Holland, europæisk kongedømme. Se artiklen: Holland

Hollandaise sauce
Fransk for sovs af æggeblommer, smør og hvidvin.

Hollansk Ostindien
Hollansk Ostindien overgik til at hedde Indonesien efter sin uafhængighed.

Holstebro
Holstebro som ligger i Ringkøbing amt er opstået som et vadested over Storåen. Senere er stedet blevet et bro-sted - heraf navnet - 'holdested ved broen'. I 1200-tallet opnåede byen købstadsrettigheder.

Homerule
Selvstyre.

Homo habilis
Homo habilis, Det dygtige menneske var den første menneskeart. Se artiklen: Se artiklen Det dygtige menneske

Homogen
Ensartet.

Homolog
Samstemmende.

Honduras
Honduras, land i mellemamerika. Se artiklen: Honduras

Hong Kong
Hong Kong ligger ved Det Østkinesiske Hav.

Hongroise
Hongroise, fransk for med kål, peberfrugter og paprika.

Honnet
Hæderlig, ærlig, redelig, høflig.

Honnet ambition
Vrang (falsk) ærgerrighed, rangsyge, »fine fornemmelser«.

Honninggøge
Honninggøge, familie af spættefugle. Se artiklen: Honninggøge

Honnør
Ære, hæder, hilsen.