LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Inte -

Integrerende
Uundværlig, nødvendig; nøje sammenhørende.

Integritet
Helhed, uskadthed.

Intelligens
Godt nemme, forstand, kløgt.

Intelligenskvotient
Intelligenskvotienten er et mål for en persons generelle intelligens. Den måles i intelligenstests. Intelligenskvotient forkortes IK eller hyppigere IQ (engelsk).
Definitionen af IQ angiver at det hyppigst forekommende intelligensniveau i befolkningen får IQ 100 og at de øvrige værdier er normaltfordelt med en standardafvigelse på 15, 16 eller 24, alt efter hvilken skala man bruger.
Standardafvigelse 15 er den mest brugte. Og efter den skala har ca. 2% af befolkningen en IQ på 130 eller derover.
Intelligenstests kalibreres således at den giver et resultat, der svarer til definitionen. Da befolkningens intelligens de sidste 20 år er steget en del, er en IQ på 100 højere end det var for 20 år siden.
En normal intelligenskvotient ligger i området 90 - 110. Genier som Leonardo Da Vinci, Einstein og Isaac Newton menes at have haft intelligenskvotienter over 150.
Verdens meste intelligente menneske menes, at have været amerikaneren William James Sidis (1898-17 juli, 1944 ), som angiveligt havde en IQ, der lå et sted mellem 250 og 300! Han lærte for eksempel sig selv latin som treårig.
Klassiske IQ betegnelser (skala ukendt, formentlig SD 24):
* 181- 200+ Supergeni
* 166-180 Stort geni
* 145-165 Geni
* 132-145 Særdeles begavet
* 121-131 Begavet
* 111-120 Over normalen
* 90-110 Gennemsnit
* 80-89 Lavt gennemsnit
* 68-79 Langsom
* 67-50 Mentalt retarderet
* 25-49 Evnesvag
* Under 25 Idiot

Intelligent
Klog, klar, kløgtig.

Intens
Stærk, indtrængende, inderlig.

Intensitet
Styrke, kraftfylde, inderlighed.

Intention
Øjemed, forsæt.

Interatomar
Interatomar betyder »mellem atomer«, for eksempel interatomar tiltrækning = tiltrækning mellem atomer, interatomare kræfter = kræfter, hvormed atomer påvirker hinanden.

Interdikt
Interdikt, kirkeforbud. I tidligere tid kunne paven lyse interdikt over et land eller et område, hvad der indebar forbud mod gudstjenester (messelæsning).

Interessant
Fængslende, tiltrækkende, »morsomt«.

Interessent
Deltager, lodejer.

Interessere
Fængsle, vinde; interessere sig (for), virke (for), glæde sig (ved).

Interesseret
Vågen, opvakt.

Interesseret i delagtig i
Tage del i.

Interessesfære
Indflydelsesområde.

Interimistisk
Midlertidig, foreløbig.

Intermezzo
Mellemspil.

Intermolekylar
Intermolekylar betyder »mellem molekyler«, for eksempel intermolekylar tiltrækning = tiltrækning mellem to eller flere molekyler, intermolekylære kræfter = kræfter, hvormed to eller flere molekyler påvirker hinanden. En intermolekylar reaktion er en reaktion mellem to forskellige molekyler i modsætning til en intramolekylar reaktion, hvor én del af et molekyle reagerer med en anden del af det samme molekyle.

Intern
Indre.

Internat
Optagelseshjem, plejehjem.

International
Mellemfolkelig.

International mil
International mil (engelsk mile) er en længdeenhed på 1.609,344 meter.

Internere
Indespærre, afspærre.

Internet
Globalt netværk af computere, der giver mulighed for at surfe og søge oplysninger i »World Wide Web«.
For at kunne se hvad der er på world wide web har du brug for en browser - den viser en side med informationer som for eksempel tekst og billeder på din computerskærm.
Browseren kan du sammenligne med dit tv hvor du modtager forskellige tv programmer.
Der findes mange forskellige browsere, mest kendt er nok Internet Explorer fra Microsoft, Netscape fra AOL (hed tidligere Netscape), Mozilla (opensourcebrowser) og Opera.
Browseren modtager informationerne via et modem der kan være tilsluttet din telefon - eller via antenneforeningens kabel med radio og tv signaler, som også kan overfører info fra Internettet.
Andre er tilsluttet et stort edb netværk som har adgang til internettet.
En webside - det vil sige det du ser på skærmen - er lavet i et program som kan skrive et specielt kode sprog, HTML.
HTML fortæller browseren hvordan teksten skal skrives, for eksempel størrelse/farve
og om den eventuelt skal være fed, samt for eksempel om den skal centreres, og om der skal være mellemrum til den næste linje og meget mere.
HTML standarden udvikles løbende - med nye funktioner.
HTML sproget blev opfundet af 2 medarbejdere hos CERN atomforskningsinstitutet i Geneve, Schweiz.
Hvordan fungerer Internettet?
Grundlæggende består internet siderne af tekst og billeder samt links (det vil sige tekst med understregning som regel blå farve, som ved et klik med musen åbner et nyt dokument/billede - eller evt. en hel ny webside et andet sted).
Siderne ligger på en web-server, og bliver overført via HTTP-protokollen til en browser, der kan vise filerne for brugeren.
* Email
* FTP der er en protokol (og program) til overførsel af filer.
* Telnet
* VRML
* P2P
Internettet indeholder uanede mængder af informationer.
For at finde det du søger - kan du bruge søgemaskiner - der er enorme databaser med info om websider rundt omkring i verden.
Den mest omfattende søgemaskine er Google i USA. Den har besøgt og indekseret over 2 milliarder websider - og der er stadigvæk mange nye sider den ikke kender, så der er lang vej endnu.

Internetdomæne
Et internetdomæne henviser til et sted på internettet.
Adressen http://www.skovprodukter.dk er sammensat af følgende:
1. HTTP angiver den protokol, der bruges til at overføre information.
2. www angiver, at der er tale om en side på World Wide Web.
3. skovprodukter er domænenavnet.
4. dk er topniveaudomænet. Amerikanske domæner findes under topniveaudomænerne com, org, int, net, mil og gov, mens andre landes domæner tillige findes under et nationalt topniveaudomæne, for eksempel dk (Danmark) og se (Sverige).
Når man har skrevet adressen i browserens adressefelt, oversættes den af en navneserver til en IP-adresse. I browseren vises HTML-sider hørende til IP-adressen. Man ser med andre ord ikke selve internetdomænet, men de sider, som domænet er sat til at pege på.
Et internetdomæne kan bruges på mange protokoller samtidigt. For eksempel kan man ofte hente filer via FTP på det samme domæne, som viser HTML-sider.
Domænenavne administreres i Danmark af DK-Hostmaster.

Internet Explorer
Internet Explorer er en browser fra Microsoft. På nuværende tidspunk (2002) er den nyeste version 6. Internet Explorer er en meget populær browser - en af grundende til det kunne være, at den er bygget sammen med Microsoft Windows.
Internet Explorer startede som Spyglass browser, for den blev købt af Microsoft. Spyglass var baseret på Mosaic web browser fra NCSA - en af de første grafiske browsere.
Andre populære browsere er Netscape, Opera og Mozilla.

Interpellation
Forespørgsel.

Interpunktion
Tegnsætning.

Interpunktionstegn
Skilletegn.

Interregnum
Interregnum er det tidsrum, hvor et land er uden en anerkendt regering. Som synonym kan mellemstyre anvendes. Tidligere også kongeløse.

Interval
Mellemrum, (tone-) vidde.

Intervenere
Lægge sig imellem, mægle.

Intervention
Mellemkomst, statsmægling.

Intim
Inderlig, lønlig.

Intolerance
Utålsomhed, ufordragelighed.

Intonere
Istemme, sætte ind.

Intrigant
Træsk, snedig, snu.

Intrige
1.Rænke, List.
2.Handlingstråd.

Intrikat
Indviklet, vanskelig, kilden.

Introducere
Indføre, forestille.

Introduktion
Indførelse, forspil, indledning.

Invasion
Indfald, indtrængen.

Inventar
Løsøre, bohave, indbo, grejer.

Invention
Opfindelse, påfund, indfald.

Inversion
Omstilling.

Invitation
Indbydelse.

Ion
Elektrisk ladet atom.

Ir
Grønt lag på gamle kobberting.

Ira Levin
Ira Levin, forfatter. Skrev bogen bag gyserfilmen Rosemarys Baby.

Irak
Irak, land i Mellemøsten. Se artiklen: Irak

Iraklio
Iraklio (Heraklion / Iráklion) er Kretas hovedstad og samtidig navnet på det største af de 4 forvaltningsområder, Kreta er opdelt i.
I 824 byggede araberne her en fæstning efter at have erobret Kreta. Efter venetianernes overtagelse af øen kom byen (og øen) til at hedde Candia. Fra 1667 - 1669 blev byen belejret af tyrkerne og den måtte til sidst overgive sig.
Efter frigørelsen fra Tyrkiet i 1897 fik byen sit antikke navn tilbage.

Iran
Iran, land i Mellemøsten. Se artiklen: Iran

Irrationale tal
Irrationale tal (kaldes også irrationelle tal) er i matematiken alle tal der ikke er rationale.

Iris
Iris har flere betydninger:
* Budbringende gudinde i den græske mytologi.
* Regnbuehinden (del af øjet).
* En blomst, der også kaldes fleur-de-lis eller den franske lilje. Denne symboliserer en meddelelse.
* en slægt af sumpplanter, typsk med gule eller blå blomster.
* et pigenavn.

Irish Coffee
Irish Coffee blev »opfundet« kort tid efter 2. verdenskrig af barchefen i Shannon Lufthavn, Joe Sheridan.

Irland
Irland, land i Europa. Se artiklen: Irland

Irrationelle tal
Irrationale tal (kaldes også Irrationelle tal) er i matematiken alle tal der er reelle, men ikke rationale.
De klassiske eksempler er tallet ? = 3.1415926... og kvadratroden af 2 = \sqrt 2.

Irrelevant
Ligegyldig, uvæsentlig.

Irreligiøs
Gudløs, vantro.

Irritabel
Vredladen, pirrelig, (gammelt dansk udtryk: grætten).

Irritere
Tirre, ærgre, drille, ærte.

Irske republik
Kaldes officielt for Eire.

Irving Berlin
Irving Berlin (1888 - 23. september 1989), amerikansk komponist og tekstforfatter. Irving Berlin skrev over 1.000 sange, og han blev en af århundredets mest populære komponister. Han hed oprindelig Israel Baline.

Is
Vands faste tilstandsform.

Isaac Asimov
Isaac Asimov (2. januar 1920 - 1992) var en russiskfødt amerikansk forfatter og biokemiker. Se artiklen: Isaac Asimov

Isaac Newton
Isaac Newton (25. december 1642 - 31. marts 1727), engelsk matematiker, fysiker og astronom. Se artiklen: Isaac Newton

Isabella 1. af Castile og Aragon
Dronning Isabella 1. af Castile og Aragon, fødes i Madrigal de las Altas Torras, Spanien som datter af John 2. af Castile and Leon.
I 1469 bliver hun gift med Ferdinand 5. af Aragon, med hvem hun regerer fra 1479. Dette ægteskab forener Spaniens to største kongeriger og lægger grunden til den spanske stat. Kongeparret forsøger at styrke kronens magt på bekostning af adelen.
I 1480 instituerer Isabelle og Ferdinand den spanske inkvisition, som primært skal behandle sager mod jøder og muslimer, som er konverteret til kristendommen, men som formodes i det skjulte fortsat at praktisere deres gamle religion. For denne indsats tildeler Paven dem tilnavnet Isabella den Katolske og Ferdinand den Katolske.
I 1492 lykkes det Isabella og Ferdinand at indtage det sidste mauriske (muslimske) kongerige i Granada. Samme år udvises alle jøder, som ikke ønsker at konvertere til kristendommen. I samme år opsøges kongeparret af en venetiansk sømand, Christopher Columbus, som overtaler dem til at sponsere en ekspedition, der skal finde en ny søvej til Indien. Som bekendt mislykkes dette forehavende, men i stedet opdages »den nye verden«. Isabella dør den 26. november 1504. En af kongeparrets døtre, Catherine af Aragon, bliver den første af den engelske konge Henrik 8.'s 6 koner og mor til senere Mary 1. af England.

Isbjerg
Et isbjerg er en stor ismasse flydende i havvand. Består ofte af ferskvandsis brækket af en bræ.
Cirka 1/7 del af isbjerget er over vandoverfladen mens de resterende 6/7 dele under, hvilket gør isbjerge farlige for skibe, da der er stor risiko for at støde ind i den del under vandoverfladen, selvom man sejler uden om den synlige del af isbjerget. Mere farligt er det dog når isbjeget ruller hurtigt rundt eller brækker over og rejser en stejl bølge. Men allerværst er de stykker, som brækker af isbjergets underside og med stor fart stiger op mod overfladen, langt fra isbjeget. Når Isbjerge flyder så højt i vandet så skyldes det der er luft fanget i isen, og at saltvandet bærer bedre oppe end ferskvand.
Det meste kendte offer for isbjerge er oceandamperen Titanic 15. april 1912.
Men M/S Hans Hedtofts forlis den 30. januar 1959, hvor 95 passagerer og besætningsmedlemmer omkom var også slem.
Isbjerge findes i de arktiske og i antarktiske have, hvor der er på søkort er angivet grænser for isbjergenes normale udbredelse.
Der udarbejdes også kort med den aktuelle udredelse, som kan hentes via internettet, hvilket sker i samarbejde med Danish Center for Remote Sensing (DCRS) på DTU (se eksterne sider nedenfor).

Isbjørn
Isbjørn, pattedyr. Se artiklen: Isbjørn

Isbryder
En skibstype, der kan bryde is under isvintre og derved muliggøre skibstransport.

Isfugle
Isfugle, familie af skrigefugle. Se artiklen: Isfugle

Ishavet
(Arktiske hav). 14.090.000 kvadratkilometer stort, med en gennemsnitlig dybde på 1.205 meter. Største dybde er 3.440 meter. Ishavet ligger omkring Nordpolen mellem Europa, Asien og Nordamerika. Se artiklen: Ishavet

Ishtar
Krigs- og kærlighedsgudinde (Babylonisk-Assyrisk).

Isis
Osiris' kone (Ægypten).

Isla de los Estados
Argentinsk flod.

Islam
Islam er en religion baseret på profeten Muhammeds åbenbaringer, som efter hans død blev nedskrevet i Koranen. Udøvere af islam kaldes muslimer. Bygninger hvor muslimer samles til bøn kaldes moskeer. En anden ældre profet i islam er Jesus af Nazareth. Islam er som andre religioner baseret på overtro.

Islam Karimov
Islam Karimov (født 1938) er præsident i Usbekistan. Han blev valgt i 1991 og fik sin periode forlænget i 1995 til 2000. Genvalgt i 2000.

Island
Island, land i det nordlige Atlanterhav. Se artiklen: Island

Islandsk hest
Den islandske hest er efterkommer af de heste vikingerne havde med sig, da de bosatte sig på Island. Se artiklen: Islandsk hest

Islandske annaler
Islandske annaler, Islenskir annáler. Da den egentlige sagaskrivnings tid var udløbet, begyndte man på Island mod slutningen af 13. århundrede, at optegne og årfæste de enkelte begivenheder i landets historie uden at bekymre sig om den indre sammenhæng. Man bar sig først således ad, at man tog et latinsk annalværk og indsatte i dettes tekst de islandske begivenheder. Efterhånden faldt den latinske tekst helt væk, og kun den islandske blev stående. De ældste islandske annaler er fra cirka 1300 (Annales regii, det egentlige værk til 1306), men de forøgedes stadig og bearbejdedes til langt ned i tiden. Navnlig for 14. og 15. århundrede er disse annaler af en meget stor historisk betydning.

Islay
Islay, ø af Hebridernes gruppe ved vestkysten af Skotland, adskilt fra øen Jurav ved Sound of Islay. 606 kvadratkilometer. Øen er klippefuld med vanskelig tilgængelige kyster. De to dybe fjorde, Loch Gruinart på Nordsiden og Loch Indal på sydsiden, deler næsten øen i to dele. Det indre af øen er opfyldt af fjelde og moser; kun i dalene er landbrug muligt. De højeste punkter er Beinn Bheigeir (490 meter) og Sgorrnam Faoileam (429 meter). Der er jern, kobber, bly og smergel på øen.

Isle
Isle, flod i det sydvestlige Frankrig, 235 kilometer, udspringer på Mont du Lomousin, flyder i sydvestlig retning og udmunder ved Lobourne i floden Dordogne.

Isluga
Isluga, vulkan (5.200 meter) på grænsen mellem Chile og Bolivia, øst for Pisagua.

Isly
Isly, flod i Marokko, nær den algierske grænse. Her slog marskal Bugeaud 14. august 1844 marokannerne, understøttede af Abd-el-Kader, og gjorde derved ende på krigen mellem Frankrig og Marokko. Bugeaud fik derefter titlen hertug af Isly.

Ismark
Ismark bruges som betegnelse for store, flade strækninger af is, dannet på havet, eller om sådanne ophobninger af delvis frossen sne som Grønlands indlandsis.

Ismene
Ismene var efter græske sagn datter af Oidipos og Iokaste, søster til Antigone. Efter det ældre sagn blev hun elsket af Periklymenos, men på Athens tilskyndelse dræbt af Tydeus. I Sofokles' tragedie Antigone er hun som den mere blide og bøjelige kvinde modstykket til den kraftige søster.

Ismenios
Ismenios (græsk), et i Theben anvendt tilnavn til Apollon; navnet havde sin oprindelse fra floden Ismenos. Den ismeniske Apollons tempel, det såkaldte Ismenion, i hvilket der også fandtes et orakel, var efter Pausanias smykket med en af Kanachos forfærdiget cedertræstatue af guddommen.

Iso
Iso ... (græsk: »lige«) bruges i sammensætninger om det ensartede.

ISO 639
ISO 639 er en international standard der beskriver korte koder for navne på sprog.
Fra den officielle ISO hjemmeside kan man finde to dele af standarden:
* ISO 639-1:2000 der beskriver koder med 2 bogstaver
* ISO 639-2:1998 der beskriver koder med 3 bogstaver
Der er 22 sprog der har 2 trebogstavskoder.

Isobar
En isobar er en linje (kurve) gennem de steder, hvor der hersker samme lufttryk.

Isografi
Isografi (græsk), en af Magne i Paris opfundet måde at reproducere gamle tryksager; den er meget nær det samme som anastatisk tryk, men uden praktisk betydning.

Isokolon
Isokolon (græsk), i retorikken anvendelsen af led (kola), specielt sætninger, af samme længde; skal først være indført af Gorgias.

Isolation
Frasondring, enestilling.

Isoleret
Løsreven, fritstående, enlig.

Isoleti
Isoleti (græsk) var for de beboere af de græske stater i oldtiden, som ikke havde borgerret (de såkaldte metoiker), den begunstigelse at deltage lige med borgerne i udredelsen af skatter og afgifter.

Isopren
Isopren er en meget vigtig byggesten som danner grundlaget for biosyntesen af mange biologiske molekyler, fx squalen (et intermediat i cholesterolbiosyntesen), terpener, gibberelliner, steroler, carotenoider, neophytadien gummi, fytolhalen på chlorofylmolekylet osv.
Biosyntesen af de forskellige molekyler (terpener, gibberelliner, cholesterol o.s.v.) sker ikke direkte ud fra isopren, men via en kompleks række af reaktioner.

Isoterm
En isoterm er en linje gennem de steder, der har den samme gennemsnitstemperatur om sommeren.

Isotoper
Isotoper er grundstoffers atomkerner, der har samme atomnummer, Z, men forskellige atomvægte, A. Ordet isotop betyder på samme sted og det skyldes det faktum, at isotoper er placeret i det samme sted i det periodiske system.
Atomnummeret svarer til antallet af protoner i atomkernen. Så et grundstofs forskellige isotoper indeholder det samme antal protoner.
Grunden til isotopers forskellige atomvægte er, at atomkernen har forskelligt antal neutroner i atomkernen. I videnskabelig nomenklatur skrives isotoper ved grundstoffets navn efterfulgt af en bindestreg og antallet af neukleoner (protoner og neutroner) i atomkernen (for eksempel Jern-57, Uran-238, Helium-3). I symbolsk form angives antallet af neukleoner ved et hævet præfiks før grundstoffets symbol (for eksempel 57Fe, 238U, 3He).

Israel
Israel, land i Mellemøsten. Se artiklen: Israel

Isse
Hovedskal.

Istid
Istid, er når et stort islag på et tidspunkt dækker store dele af kloden. Som klodens geografi er nu, udgør istiderne det normale mønster, de klimabetingelser vi oplever i dag, såkaldt mellemistid, hører til undtagelserne. I runde tal har mønstret i adskillige millioner år været istider på omkring 100.000 år i længde, afbrudt af mellemistider på ca. 10 til 15.000 års længde.

Istmus
Istmus er en smal langtange, for eksempel Panamatangen.

Italer
Italer, i snævere forstand et folk på den sydligste spids af Italien i den tidligste oldtid; de synes hurtig at være blevet helleniserede af de græske kolonister. I videre forstand bruges imidlertid navnet italer sædvanlig i samme betydning som italiske folk.

Italica
1. By i Spanien i Oldtiden, oprindelig en romersk militærkoloni, anlagt af Scipio Africanus. Ruiner af den findes endnu 7-8 kilometer vest for Sevilla.
2. Navn for byen Corfinium i pælignernes land i Mellemitalien. Den fik dette navn år 90 f.Kr., da de italiske folk, som rejste sig mod Roms overherredømme, udså den til hovedstad for den stat, som de havde til hensigt at danne som modvægt mod Rom. Planen kom dog ikke til udførelse.

Italicus
Italicus, søn af den cheruskiske høvding Flavus, bror til Arminius, blev 47 f.Kr. sendt fra Rom til Cheruskerne for at blive konge over dem; han fik en del tilhængere, men også mange modstandere, der mente, at han kun var et redskab for romerne, og vandt ikke noget varigt herredømme.

Italien
Italien, land i Europa. Se artiklen: Italien

Italioter
Italioter kaldtes i oldtiden de græske folk, der havde bosat sig i Italien som kolonister.

Italique
Italique (fransk) eller Italica (latin), i bogtrykkerkunsten samme skriftart, som ellers kaldes kursiv; navnet italique stammer fra dens italienske oprindelse, idet den indførtes af Aldus Manutius i Venezia.

Italus
Italus, mytisk konge over italerne eller ønotrerne, de ældste beboere af Italiens sydspids.

Iter
Iter (latin), vej, route, rejse; i det juridiske sprog = ret til at færdes over en andens jord.

Ithome
Ithome, bjergfæstning i Messenien (i en højde af 802 meter). Den spillede en stor rolle i 1. messeniske krig, idet messenierne her i lang til modstod spartanernes angreb (slutningen af 8. århundrede f.Kr.), og under messeniernes opstand cirka 465 benyttedes den igen på samme måde. Da Epameinondas 370 genoprettede den messeniske stat, kom Ithome til at tjene som borg for den nyanlagte hovedsatd Messene.

Ithyrfallicus
Ithyrfallicus, antikt versemål, der anvendtes i de ved festoptogene til ære for Dionysos afsungne sange.

Ithyfallos
Ithyfallos (græsk), det af læder forfærdigede, oprette mandslem, der ved nogle græske Bacchosfester blev båret i procession.

Itinerarium
1. Itinerarium (latin), vejviser, rejsebeskrivelse.
2. Itinerarium (latin), en hulsonde, sædvanlig krummet som et metalkateter, benyttes som ledesonde ved stensnit og urinrørsnit. Nogle itinerarium går under det franske navn gorgeret.

Itonia
Itonia (græsk), et tilnavn til gudinden Athene. Hoveddyrkelsesstedet var oprindelig Thessalien, hvor der mellem Ferai og Larissa fandtes en helligdom for Itonia. Senere forplantede hendes dyrkelse til Boiotien, hvor hun havde et tempel ved Koroneia.

Ivaldebrødrene
Ivaldebrødrene er i nordisk mytologi to brødre af dværgeslægt, Sindre og Brokk. De er berømte for deres smede- og trolddomskunst. Ivaldebrødrene har udfærdiget nogle af asernes prægtigste klenodier: Draupner, Gyldenbørste og Mjølner i et væddemål med Loke. Sindre har smedet sagerne, mens Brokk betjente blæsebælgen.

Ivan
Ivan (eller Iwan på tysk) var under 2. verdenskrig en betegnelse som blev anvendt af både tyskere og af soldater i den Røde Hær om en almindelig sovjetisk soldat.

Ivan 4. den Grusomme
Ivan 4. den Grusomme blev kronet i Rusland den 16. januar 1547. Han var den første russiske hersker, som tog titel af zar.

Ivan Rebroff
Bassanger.

Ivanhoe
Roman af Sir Walter Scott, hvor en korstogsridder – Ivanhoe – kæmper for Kong Richard og kærligheden til den skønne Rowena.

Ivar Benløs
Ivar Benløs, dansk vikingehøvding. Ivar Benløs var en af de kendte »Lodbrogssønner« og vandt stort ry som anfører for normanner; han nævnes første gang 855 som fører for vikinger ved Englands kyst tillige med sine brødre Halfdan og Ubbe, og i de følgende år kommer hans navn igen adskillige gange; ifølge legenden var Ivar Benløs og broren Ubbe den hellige Edmunds drabsmænd.
I nordiske sagn om Lodbrogssønnerne spiller Ivar benløs også en betydelig rolle, og det er fra disse at hans tilnavn skriver sig, idet allerede en dansk overlevering fra 12. århundredes begyndelse fortæller om ham, at han ingen knogler havde (men kun brusk). I sagnene udmærker Ivar Benløs sig navnlig ved sine snilde råd.

Ivar Lo-Johansson
Svensk forfatter.

IWC
IWC, som står for Den Internationale Hvalfangstkommision, blev etableret i 1946.

Izvoscik
Izvoscik, russisk ord for hyrekusk (afledt af det russiske verbum izvozit »før ud på vogn«). I de russiske byer fandtes tidligere hyrevogne i stor mængde på grund af de store afstande. Izvoscik var derfor en talrig klasse mennesker, der især i storbyerne udviklede en egen levevis og klassebevidsthed. Om vinteren, hvor styrken yderligere øgedes, var det især yngre bønder fra omegnen, der søgte dette bierhverv under landbrugets mindre travle periode.