LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav J - Jerr

J
1. 10. bogstav i det danske og latinske alfabet. Se artiklen J
2. J er det kemiske tegn for grundstoffet jod. Se artiklen Jod
3. I fysikken forkortelse for energienheden joule.

J. Robert Oppenheimer
J. Robert Oppenheimer (1904 - 18. februar 1967) amerikansk fysiker og leder af Los Alamos laboratoriet under udviklingen af atombomben (1943-1945).
Mistanke om manglende loyalitet førte til en senatshøring, som resulterede i, at han mistede sin betroede status.

J'accuse
»Jeg anklager«.

Ja, vi elsker dette landet
Ja, vi elsker dette landet, er Norges Nationalmelodi. Se artiklen: Ja, vi elsker dette landet

JAA
JAA, Joint Aviation Authorities, de europæiske luftfartsmyndigheders samarbejdsorganisation.

Jab
Jab er en finte i boksning.

Jabot
Jabot egentlig »fuglekro«. Ældre betegnelse for at lade trøjen være uknappet og skjortelivet pose frem af åbningen for brystet. Se artiklen: Jabot

Jaca
Jaca, by i Spanien. Se artiklen: Jaca

Jacamarer
Jacamarer, familie af spættefugle. Se artiklen: Jacamarer

Jacaranda
Jacaranda, buske eller træer med enkelt eller dobbelt uligefinnede blade. Se artiklen: Jacaranda

Jacens
Jacens (latin), Res jacens, en ting, der i øjeblikket er uden for nogens besiddelse. Se artiklen: Jacens

Jacet
Jacet (latin) betyder, når det skrives på gravskrifter, »her ligger«.

Jack
Jack, øgenavn for matroser. Se artiklen: Jack

Jack Hawkins
Jack Hawkins (14. september 1910 - 1979), engelsk skuespiller. Bridge on the River Kwai (1957), The League of Gentlemen (1961) og Lawrence of Arabia (1962, General Allenby).

Jack the Ripper
Jack the Ripper er en aldrig pågrebet massemorder i London i 1880'erne. Mordene er blevet filmatiseret flere gange, og har lagt grund til en masse konspirationsteorier, hvor det engelske kongehus har været involveret. Se artiklen: Jack the Ripper

Jacketkrone
En jacketkrone er en kunststof- eller porcelænsprotese til en tand.

Jackie Wilson
Jackie Wilson var sanger og sangskriver. Han blev 49 år.
Jackie Wilson blev ramt af et hjerteslag den 29. september 1975 på scenen i Latin Casino i Camden, New Jersey, og gik i coma, som han aldrig vågnede fra. Han døde den 21. januar 1984.

Jackpot
Gevinst, pulje.

Jackson
Jackson er navnet på flere byer i USA:
Jackson en by i den amerikanske stat Mississippi (hovedstad). Se artiklen: Jackson
Jackson en by i den amerikanske stat Minnesota.
Jackson en by i den amerikanske stat Wyoming.
Jackson en by i den amerikanske stat Californien.
Jackson en by i den amerikanske stat Tennessee.

Jacksonville
1. By i den nordamerikanske stat Illinois.
2. By i Florida ved St-John-floden, 40 km fra dennes munding og med en betydelig havn.

Jackstik
Jackstik er elektriske stik, som bruges til at forbinde elektroniske apparater. Se artiklen: Jackstik

Jacmel
Jacmel, by på sydsiden af det vestindiske ø Haiti. Ligger 44 km fra hovedstaden Port au Prince.

Jacob Benzon
Jacob Benzon, statholder. Se artiklen: Jacob Benzon

Jacob Gade
Jacob Gade er en verdensberømt komponist, født i Vejle i 1879. Han flyttede til Thorø Huse i 1940 og boede der til sin død i 1963. Fik i 1971 gaden for sin sidste residens opkaldt efter sig. Hans nummer Tango Jalousi spilles fortsat verdenen over.

Jacob Scavenius Fibiger
Jacob Scavenius Fibiger, dansk officer. Se artiklen: Jacob Scavenius Fibiger

Jacobsonske organ
Jacobsonske organ er en udbugtning af slimhinden på næseskillevæggens forreste del. Se artiklen: Jacobsonske organ

Jaconet
Jaconet, et fint vævet bomuldsstof. Se artiklen: Jaconet

Jacquardvæven
Jacquardvæven er en væv, der kunne programmeres ved hjælp af et sæt hulkort. Se artiklen: Jacquardvæven

Jacqueline
Jacqueline, stentøjskrus og navn. Se artiklen: Jacqueline

Jacquerie
Opstand af undertrykte samfundsklasser.

Jacques Cartier
Jacques Cartier (31. december 1491 - 19. januar 1557), fransk opdagelsesrejsende, som udforskede St. Lawrence floden i Canada og ved samme lejlighed navngav han Montreal.

Jacta est alea
Jacta est alea (latin) kan omtrentlig oversættes til terningen er kastet. Således citeres i reglen efter de ældre udgaver af Suetonius (Caesar kapitel 32) Cæsars ord ved overgangen over Italiens grænseflod Rubicon, 49 f.Kr. I håndskrifterne står iacta alea est, og dette har nogle udgivere rettet til iacta alea esto (»så lad da terningen være kastet«).

Jadefarvet
Jadefarvet er en grøn farve.

Jadrin
Jadrin, by i det østlige Rusland, ligger 180 kilometer vest for Kasan ved Volgas biflod Sura.

Jael
Jael, kenitten Hebers hustru, der dræbte kanaanitternes feltherre Sisera, som efter slaget ved Kisons Bæk havde søgt tilflugt i hendes telt, ved at hun huggede en teltnagle gennem hans tinding, mens han sov.

Jafet
Jafet, Noahs søn.

Jafetisk
Indoeuropæisk.

Jafnhaar
Jafnhaar (egentlig den jævnhøje, lige så høje), et navn på Odin. Udgør sammen med Haar (den høje) og Thriðe (den tredje) den tredobbelte Odinskikkelse. Se artiklen: Jafnhaar

Jage
Jage (søvæsen). Se artiklen: Jage

Jagebolt
Jagebolt eller drivbolt, en lang, stump jerndorn, der af bolteslagerne benyttes til uddrivelse af andre bolte, som sidder i skibstømmeret.

Jagende skyer
Jagende skyer er striber af lave stratusskyer under en skys hovedbasis. Disse skyer ser ud til at bevæge sig meget hurtigt, da de befinder sig tæt ved jordoverfladen.

Jager
Jager (søudtryk), det yderste stagsejl på bovsprydet.

Jagerkanon
Jagerkanon (bovkanon), en kanon, der i et krigsskib er opstillet således, at den kan skyde ret forefter og altså kan benyttes mod en modstander, som forfølges.

Jagertrosse
Jagertrosse (søudtryk). Til brug under varpning, bugsering eller lignende benyttes svære tove, såkaldte varpetrosser, der findes i tre forskellige førligheder. Heraf er jagertrosse den letteste slags (pertliner og kabeltove er de to andre).

Jagielloner
Jagielloner kaldes kongerne af det af Jagiello stiftede dynasti.
1. I Polen og Litauen 7 konger (1386-1572), nemlig foruden Jagiello hans 2 sønner: Wladyslaw 3. Warnenczyk, død 1444, og Kazimierz 4. Jagiellonczyk, død 1492, sidstnævntes 3 sønner: Jan Olbracht, død 1501, Alexander, død 1506, Zygmunt August, død 1572. På spindesiden herskedes desuden Zygmunt 3. 1587-1632 (en søn af Zygmunt Augusts søster Katarzyna Jagiellonka og Johan af Sverige) og hans 2 sønner: Wladyslaw 4., død 1648, og Jan Kazimierz (abdiceret 1668).
2. I Böhmen og Ungarn 2 konger (1471-1526): Wladyslaw 2. (en søn af Kazimierz Jagiellonczyk) 1471-1516, 1490 valgt til konge af Ungarn, og hans søn Ludvig 2., død 1526 ved Mohacs.

Jagilde
Jagilde, fest. Se artiklen: Jagilde

Jago
Jago (spansk og portugisisk), Jakob.

Jagt
Jagt, et lille skib med højt overskib, bred bov og bredt sejl. Det har en mast i et stykke med storsejl og topsejl samt 3 stagsejl og desuden til rumskøds sejlads et lidet flyvende råsejl. Denne type skibe, der har godt lasterum og som er temmelig velsejlende, forekommer kun i de skandinaviske lande og Tyskland. I Norge benævnes en afart af den »Jægt«; den fører et stort råsejl og stagsejl, har ofte et malerisk udseende med højt opstående stævntømmer og bruges mest til fiskelast (»Nordlandsjægt«). I gamle dage brugtes orlogsflåderne en særegen slags store jagter, der benævnedes »kongejagter«. Disse førte en fuldrigget mast.

Jagt
Jagt er tilegnelsen af fritlevende vildt, såvel ved skydevåben som fangst i net, garn og fælder samt ved gift.
I de ældste tider udøvedes jagten dels af nødvendighed, dels som erhverv.

Jagtbar
Jagtbar er i jagtterminologi en betegnelse for, at det pågældende vildt er genstand for jagt og tilstrækkelig udviklet til at nedlægges.

Jagtberettiget
I jagtterminologi en ejer eller jagtlejer af et areal.

Jagtdistrikt
Jagtdistrikt, den grund eller ejendom, hvorpå der haves eneret til at udøve jagt.

Jagtetikette
I jagtterminologi regler for god opførsel under jagt.

Jagtgevær
Jagtgevær, det skydevåben, som anvendes til jagt.

Jagthorn
Specielt horninstrument.

Jagtkniv
Dolk eller kniv, hvor bladet kan låses.

Jagtleder
I jagtterminologi den person, der har kommandoen under en jagt.

Jagtlejer
I jagterminologi den person, der mod betaling erhverver retten til at drive jagt på anden mands område.

Jagtmoral
I jagterminologi overholdelse af jagtens skrevne og uskrevne regler.

Jagtobjekt
I jagtterminologi en vildart, der må skydes.

Jagtprøve
Prøve, der skal bestås for at få udstedt sit første jagttegn.

Jagtret
I jagtterminologi retten til at udøve jagt på et bestemt område.

Jagtsignal
I jagterminologi et signal blæst på jagthorn til orientering for øvrige jagtdeltagere.

Jagtsæson
I jagtterminologi det tidsrum, en vildtart må skydes. Udtrykket bruges også om den årstid, de fleste vildtarter må jages.

Jagttryk
I jagtterminoligi summen af de påvirkninger, vildtet udsættes for under jagt. Omfatter både nedlagt vildt, og den forstyrrelse, jagten påfører vildtet.

Jaguar
En jaguar er et sydamerikansk panteragtigt plettet rovdyr.

Jahangir
Jahangir, indisk stormogul 1605-1627. Se artiklen: Jahangir

Jahve
Jahve er den israelitiske Gud.

Jakel
Jakel, plattysk navn, diminutiv af Jakob, betyder som fællesnavn blandt andet bonde, dumrian, nar, en udstoppet figur i menneskeskikkelse samt en krukke eller potte. Flere af disse betydninger kunne forklare, at den marionetkomedie, som fra gammel tid (i alt fald 18. århundredes slutning) spilles med små dukker på Dyrehavsbakken ved København og hørte til dennes mest karakteristiske folkeforlystelser i sommertiden, kaldtes Mester Jakobs Komedie. Rimeligvis er den da kommet til Danmark fra Tyskland. I en form, der vistnok stammer fra cirka 1800 og har været traditionel gennem hele 19. århundrede, foreligger den trykt i Rob. Watts Figaro, Vers og prosa. Den har sat sit mærke i den danske skønlitteratur ved Oehlenshlägers efterligning i Sankt Hansaftens spil.
Synonym: Marionetfigur.

Jaket
1. En jaket er en enradet, lang herrejakke med afrundede skøder.
2. En jaket er en kort damejakke.

Jakob 1.
Jakob 1., engelsk konge. Se artiklen: Jakob 1.

Jakob Erlandsen
Ærkebiskop Jakob Erlandsen (død 1274). Han var søn af Erland og Cæcilie (der var datterdatter af Sune Ebbesen).
Som domprovst i Lund deltog han som advokat for Erik 4. Plovpenning i konciliet i Lyon i 1245, men talte for Niels Stigsen (biskop i Roskilde) mod kongens og fik derefter beslaglagt både sine kirkelige indkomster og sit arvegods. Blev senere forligt med kongen.
Paven udnævnte ham i 1250 til biskop af Roskilde og han fik derefter på pavens foranledning udleveret sit gods og byen København. København fik af ham sin første stadsret i 1254, og samme år blev han ærkebiskop i Lund.
Kom i strid med kongen om en række kirkelige forhold (bl.a. gejstlige ledingsbyrder, skattebyrder, ærkebispens lenspligt og bispevalgene). Jakob Erlandsen oprettede skoler i Roskilde og Lund og fik ved kirkemødet i Vejle i 1256 vedtaget at riget ville blive pålagt interdikt såfremt en biskop fængsledes eller led overlast med kongens formodede samtykke.
Under striden med kongen blev ærkebispestolen frataget alle privilegier. Han nægtede at krone tronfølgeren og gik i forbund med kongens fjender. Christoffer 1. fængslede ham i 1259, men han blev frigivet af Christoffers enke dronning Margrete Sambiria. Han fortsatte sine stridigheder med kongemagten, men opholdt sig mest i nabolandene. I 1272 forelagde han sin sag i Rom, hvor der blev opnået forlig med kongen.
Jakob Erlandsen døde på Rygen på vej hjem fra Rom i 1274. Ved opgravning og undersøgelse af liget har man i nyere tid fastslået at han blev dræbt med en pil fra en armbrøst.

Jakobinerne
Jakobinerne var en revolutionær gruppe i Frankrig under den store revolution 1789.

Jakutien
Jakutien, nu Sakha-Jakutien, er en republik i den østlige del af Rusland. Se artiklen: Sakha-Jakutien

Jaleo de Xeres
Jaleo de Xeres, dans. Se artiklen: Jaleo de Xeres

Jalisco
Jalisco er en delstat i Mexico. Se artiklen: Jalisco

Jalousi
1. Skinsyge, misundelse.
2. Rullegardin, persienne.

Jaloux
Skinsyg, misundelig.

Jam-session
En jam-session er et improviseret jazzsammenspil.

Jamaica
Jamaica er et land i Caribien. Se artiklen: Jamaica

Jambe
1. Versfod (en kort og en lang stavelse).
2. Smædedigt.

Jambograf
En jambograf er en forfatter af smædedigte.

Jambon
Fransk for skinke.

Jamboree
Verdensspejderstævne.

Jamborette
Mindre jamboree (verdensspejderstævne).

James 1.
James 1. var konge af Skotland i 1567 under navnet James den 6. I 1603 blev han engelsk konge under navnet James 1.

James Bond
James Bond er en fiktiv karakter, en sofistikeret hemmelig britisk agent som oprindelig blev kreeret af Ian Fleming i en række agentromaner (senere også af Kingsley Amis, John Gardner og Raymond Benson). Bond har et agentnummer 007. De to første 0-tal dækker over at han har »licens til at dræbe« i tjenesten. Der er lavet en lang række af film og videospil omkring karakteren James Bond.

James Braid
James Braid (1795-1860), skotsk læge, beskæftigede sig særlig med kirurgi, men det var dog ikke som kirurg, han gjorde sig mest bekendt. Tilfældigvis gjorde han nemlig 1841 den Iagttagelse, at der kan fremkaldes søvn, når man ufravendt stirrer på en blank genstand, og denne Iagttagelse, som han behandlede i flere afhandlinger, er navnlig i de senere år, da hypnotismen er blevet nøjere studeret, blevet af stor betydning. Hypnotismen benævnes også efter ham braidisme.

James Cook
James Cook (27. oktober 1728 - 1779), opdagelsesrejsende. Opdagede Hawaii, Australien & New Zealand. Se artiklen: James Cook

James Alfred Van Allen
James Alfred Van Allen (7. september 1914), amerikansk fysiker, som opdagede Van Allen bæltet. Bæltet, som er med til at mindske strålingen på jorden, opstår når ladede partikler fra solvinden rammer ind i jordens magnetfelt og derved afbremses/afbøjes.

James Dean
James Byron Dean (8. februar 1931 - 30. september 1955) var en amerikansk skuespiller. Han omkom kort efter indspilningen af filmen Giganten, og blev genstand for en voldsom idoldyrkelse.
Filmografi:
1956 - Giganten (Giant)
1955 - Vildt blod (Rebel without a Cause)
1955 - Øst for Paradis (East of Eden)

James Earl Ray
James Earl Ray blev i 1969 idømt 99 års fængsel for mordet på borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King. James Earl Ray døde selv i 1998.

James Francis Edward Stuart
James Stuart, den ældre prætendent. Se artiklen: James Francis Edward Stuart

James Madison
James Madison, amerikansk præsident. Se artiklen: James Madison

James Polk
James Polk, amerikansk præsident. Se artiklen: James Polk

James Monroe
James Monroe, amerikansk præsident. Se artiklen: James Monroe

James Simpson
James Simpson, 1811-1870, var en skotsk gynækolog, som i 1847 opdagede kloroformens bedøvende virkning. Derved lagde han grunden til den moderne narkose.

James Watt
James Watt, skaber af dampmaskinen. Se artiklen: James Watt

James Wolfe
James Wolfe, engelsk general. Se artiklen: James Wolfe

Jan
Jan er i kortspil den tabende spiller.

Jan Bonde Nielsen
Blev frikendt for grov mandatsvig til 146 millioner kroner i 1986.

Jan Guillou
Jan Guillou, svensk forfatter. Se artiklen: Jan Guillou

Jan Heweliusz
Jan Heweliusz er en polsk bil- og togfærge, der forliste ud for den tyske ø Rügen i 1993. 54 ombord omkommer. 9 besætningsmedlemmer reddede livet.

Jan Masaryk
Jan Masaryk (14. september 1886 - 1948), tjekkoslovakisk statsmand, søn af den tidligere præsident. Fra 1940 fungerede han som udenrigsminister i eksil i London.

Jan Mayen
Jan Mayen er en ø i Nordatlanten. Øen ligger på 71.08° N 8.30° W, og har et areal på 370 kvadratkilometer. Her ligger den eneste aktive vulkan i Norge, Beerenberg, som med sine 2.277 meter også er et af Norges højste bjerge. Den havde sit sidste udbrud i 1985.

Janfri
Janfri er, i kortspil, en betegnelse for den spiller som har nået halvdelen af de nødvendige point.

Janhagel
Pøbel, rak.

Janitor
En janitor er en dørvogter eller portner.

Janitshar
1. Tidligere tyrkisk fodsoldat.
2. Musiker der spiller på slaginstrumenter.

Janteloven
Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Heri skildrer han sin fødeby Nykøbing Mors i begyndelsen af den 20. århundrede.
# Du skal ikke tro, du er noget.
# Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
# Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
# Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
# Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
# Du skal ikke tro, at du er mere end os.
# Du skal ikke tro, at du duer til noget.
# Du skal ikke le ad os.
# Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
# Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

Januar
Januar måned er opkaldt efter Janus, romersk gud. Ældre dansk navn Glugmåned.

Janus
Romersk gud for begyndelsen.

Janushoved
Dobbeltbuste med ansigt til to sider.

Japan
Japan, land i Asien. Se artiklen: Japan

Japetisk
Indoeuropæisk.

Jardinière
Fransk for med grøntsager.

Jargon
Slang, udtryk, klikesprog.

Jatagan
Jatagan, tveægget hug- eller stødvåben. Se artiklen: Jatagan

Jaune
Gul.

Java
1. Et programmeringssprog inspireret af C++.
2. Et enormt stort klassebibliotek, der er defineret med en grænseflade i Java (programmeringssproget), men også kan bruges fra en lang række andre programmeringssprog, deriblandt Ada og Eiffel.
3. En virtuel maskine beregnet (men ikke begrænset) til at køre programmer skrevet i Java (programmeringssproget).
4. Ø på 126.000 km2.

Javier Pérez de Cuéllar
Javier Pérez de Cuéllar (født 19. januar 1920) var de Forenede Nationers femte generalsekretær, fra januar 1982 til december 1991. I 1995 stillede han uden held op mod Alberto Fujimori som præsidentkandidat i Peru. Den tidligere advokat og karrierediplomat er nu gået på pension.

Jazz
Jazz er en musikstilart med oprindelse i New Orleans. Den dyrker det synkoperede og har været inspirationskilde for en lang række andre musikstilarter, ligesom den kan opdeles i en række understilarter (for eksempel swing, bebop og cool jazz).

Jazzband
Jazzorkester.

Jazze
Danse efter jazz.

Jean Baptiste Eblé
Jean Baptiste Eblé, greve, fransk general. Se artiklen: Jean Baptiste Eblé

Jean Baptiste Milhaud
Jean Baptiste Milhaud (1766-1833), greve, fransk ryttergeneral, blev officer 1789 og tiltrak sig som regimentskommandør i Italien 1796-97 Napoleons opmærksomhed. Som rytterfører udmærkede han sig ved Austerlitz, under forfølgelsen efter Jena og Auerstädt og i slaget ved Friedland. I årene 1808-12 forrettede han tjeneste i Spanien og deltog i Augereaus Korps i slaget ved Leipzig. Siden udmærkede han sig særlig under kampene i Frankrig 1814, gennembrød med sit rytterkorps Blüchers centrum ved Ligny 1815 og endte sin militære løbebane på en glimrende måde ved Waterloo.

Jean Baptiste Poquelin
Kendes bedre under navnet Molière.

Jean de France
En Jean de France er en person der snobber for alt udenlandsk (specielt fransk).

Jean Henri Hassenfratz
Jean Henri Hassenfratz, fransk kemiker og fysiker. Se artiklen: Jean Henri Hassenfratz

Jean Picard
Fransk astronom (1620-1682). Kom til Danmark for nøjagtigt at bestemme Uraniborgs gegrafiske position, da denne var af stor betydning ved udnyttelsen af Tycho Brahes astronomiske obeservationer. Udmålte Hvens længde. Tog Ole Rømer med sig til Paris som assistent.

Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau, fransk filosof fra oplysningstiden. Se artiklen: Jean-Jacques Rousseau

Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre var en fransk eksistentialist og forfatter. Se artiklen: Jean-Paul Sartre

Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc også kaldt »Jomfruen fra Orleans« (6. januar 1412 - 30. maj 1431).
Fransk helgeninde og kvindelig hærfører, kendt fra hundredårskrigens sidste fase, blev brændt på bålet som kætter i Rouen. Hun blev rehabiliteret i 1456 og er en fransk national heltinde. Hun blev kanoniseret (helgenkåret) af den katolske kirke i 1920.
Jeanne d'Arc blev brændt på bålet i 1431 i Rouen.

Jeans
Halvlange bukser.

Jegens Bugt
Jegens Bugt, lille bugt på nordsiden af Læsø. Ved dens østende ligger Jegens Odde, og inden for denne en kendelig, 10 meter høj klit, Jegens Høj.

Jegindø
Jegindø er en lille ø i den vestlige del af Limfjorden. Øen er en del af Thyholm Kommune.
Selve øen er cirka 6 kilometer lang og 3 kilometer bred. Den har ingen højdepunkter, skove, vandløb eller søer. Det samlede areal er på 796 hektar, og indbyggertallet ligger på cirka 540 indbyggere.
Øen har en kirke, en havn, en skole, et ældrecenter, et missionshus og enkelte butikker som bank og købmand. Erhvervsmæssigt drives der herudover kun fiskeri og landbrug.

Jehovah
Jehovah eller Jahve er den israelistiske Gud.

Jehovas Vidner
Frikirke oprettet i Danmark i 1900.

Jejun
1. Fastende.
2. Flov.

Jellingestenene
Runesten

Jena
Tysk universitet grundlagt i 1558.

Jens Jørgen Thorsen
Jens Jørgen Thorsen, dansk kunster. Gik rund i leopardplettede bukser. Lavede en film om Jesus.

Jens Langkniv
Jysk »Robin Hood«, der ifølge sagnet holdt til i Daugbjerg Kalkgruber i 1600-tallet.

Jens Yde
Dansk etnograf. Blev i 1940 museumsinspektør ved Natinalmuseet. Gennemførte etnografiske ekspeditioner til Britisk Guyana og Brasilien i henholdsvis 1954-1955 og 1958-1959. Jens Yder er født i 1906.

Jente
Jente er norsk for pige.

Jeremiade
En jeremiade er en klagesang eller en jammer.

Jeremy Irons
Jeremy Irons (født 19. september 1948), engelsk filmskuespiller.
Jeremy Irons fik stor success på TV-skærmen i Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited. Af øvrige andre gode præstationer kan nævnes samspillet med Meryl Streep i Den franske løjtnants kvinde fra 1981.

Jernalder
Jernalderen i Danmark regnes normalt som tidrummet mellem cirka år 500 før Kristus til cirka år 1.000. Før jenalderen havde vi bronzealdereren og den gik over i vikingetiden. Se artiklen: Jernalder

Jernbane
En jernbane er specielt bygget til at befordre passagerer og gods med tog.
Jernbanen består af to parallelle skinner (normalt af stål) med et underlag af tværliggende sveller af træ eller beton. Svellerne holder skinnerne fast i en ensartet afstand kaldet sporvidde.
Normalt ligger svellerne på et underlag af grus eller sten, men enkelte steder som for eksempel Drogden-tunnelen mellem Amager og Peberholm ligger de på et støbt underlag.

Jernbanenet
Jernbanenet, helheden af et lands eller en landsdels jernbaner. Se artiklen: Jernbanenet

Jernbrev
Jernbrev, kongebrev. Se artiklen: Jernbrev

Jernbryllup
Jernbryllup, ægteskabelig samvær efter et rundt årstal. Se artiklen: Jernbryllup

Jerngarn
Jerngarn, forskellig slags bomuldsgarn. Se artiklen: Jerngarn

Jernhat
En jernhat er hjelm unden visir, eller med fast visir. Oftest var den lavet af sammen nittede jernbånd med for, og med en næsebeskytter.

Jernko
Jernko, ældre betegnelse for en udlånt ko. Se artiklen: Jernko

Jernkorset
Jernkorset, tysk ordensbetegnelse. Se artiklen: Jernkorset

Jernkronen
Jernkronen, den lombardiske. Se artiklen: Jernkronen

Jernmangel
Jernmangel er den mest almindelige næringsstofmangel i verden. Jernet er ansvarlig for, at ilten transporteres rundt i kroppen og er derfor livsvigtig. Jernmangel giver først og fremmest blodmangel. Symptomerne ved jernmangel kan være træthed, bleghed, hjertebanken, hovedpine, svimmelhed og åndenød. Jern tilhører sammen med vitaminerne gruppen mikronæringsstoffer. Jern findes især i kornprodukter samt kød og grønt. Jern fra kød – såkaldt hæm-jern – optages lettere i mavetarmkanalen. Man kan ikke få for meget jern gennem kosten alene, men store doser jern i form af kosttilskud kan være giftige.

Jernporten
1. Jernporten er en geografisk betegnelse for et område ved grænsen mellem det tidligere Jugoslavien og Rumænien, hvor floden Donau indsnævres og er svær at passere. Se artiklen: Jernporten
2. Jernporten var i det gamle København en gitterport som spærrede adgangen til Frederiksberg Allé (ved Vesterbrogade/Værnedamsvej). Længe efter at porten i 1862 var fjernet, holdt navnet Jernporten sig som betegnelse for dette gadehjørne.

Jerntæppet
Jerntæppet, politisk begreb opfundet af Churchill i 1946.

Jernved
Jernved er et landskab mellem Eckernførde og Kieler Førde. Dets tyske navn, Dänischenwold, hentyder til dens position som grænseområde mellem Holsten (tysk len) og Slesvig (dansk len). Området var langt op i tiden dækket af ufremkommelig skov, deraf navnet, som nærmest betegner Jernved (»hård skov«). Områdets hovedby er Gettrup (tysk: Gettorf).

Jerome David Salinger
Jerome David Salinger (født 1. januar 1920), amerikansk forfatter, især kendt for kultromanen The Catcher in the Rye (1951), ellers skriver han mest noveller.

Jerry
Jerry er et engelsk øgenavn for en tysk soldat.