LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav K - Kalk

K
1. 11. bogstav i det danske alfabet.
2. Kemisk tegn for kalium.
3. k er forkortelse for præfikset kilo.
4. Kendingsbogstav for biler fra Cambodja.
5. K er forkortelse for Kelvin: SI-enheden for temperatur.
6. K bruges som forkortelse for ligevægtskonstanter.
7. Romertal for 250.
8. k er på engelsk en forkortelse for king eller knight.
9. k er en forkortelse for kommandør.

k.d. lang
k.d. lang (uden store bogstaver) eller Kathryn Dawn Lang er en canadisk sangerinde født 2. november 1961.
k.d. lang vandt en grammy i 1989 som bedste countrysangerinde for albummet Absolute Torch and Twang.

K-Pax
K-Pax, amerikansk film fra 2001. Instrueret af Iain Softley. Hovedrolleindehaver er Kevin Spacey.

Ka
Ka er en kemisk forkortelse for kalium.

Kaaba
Kaaba, helligt tempel i Mekka. Se artiklen: Kaaba

Kaag
Kaag er en hollandsk betegnelse for en fladbundet pram.

Kaas
Kaas (herunder Munthe-Kaas og Huitfeldt-Kaas) er en jysk uradelsslægt.

Kabak
Russisk kro.

Kabale
1. Kortspil, der spilles af en person.
2. Sammensværgelse, intrige, hemmeligt samfund.

Kabalisere
Smede rænker.

Kabaret
Kabaret (på fransk cabaret) er en mindre restaurant hvor der er optræden.

Kabbala
Kabbala, en jødisk hemmelig lære af mystisk-teosofisk art. Se artiklen Kabbala

Kabbalist
Troldmand.

Kabbalistik
Trolddom.

Kabbeleje
Kabbeleje (Caltha) er en lille slægt af planter med nogle få arter. To af arterne Hvid Kabbeleje (Caltha alba) og Eng-Kabbeleje (Caltha palustris) er dyrket og vildtvoksende i Danmark.

Kabel
1. Tov
2. Svær elektrisk ledning.

Kabine
1. Rum i skib eller fly.
2. Omklædningsrum.
3. Aflukke (lukaf).

Kabinet
1. Lille stue eller lille værelse. Se artiklen: Kabinet
2. Skabsmøbel. Se artiklen: Kabinet
3. Den nærmeste kreds omkring en regeringschef.
4. Sekretariat for statsoverhoved, ledet af en kabinetssekretær.
5. Kasse eller lignende som rummer elektrisk/elektronisk eller mekanisk apparatur, for eksempel radio-, forstærker- eller højttalerkabinet. Specielt i ældre (rør)radiomodtagere sad kredsløbene inde i kabinettet på en metalplade eller -ramme, chassiset.

Kabinetsformat
Foto-størrelse (cirka 11x16 centimeter).

Kabinetsordre
Ordre direkte fra regenten.

Kabinetssekretær
Regentens private sekretær.

Kabinetsspørgsmål
Sag, hvis afgørelse bestemmer en regerings forbliven eller fratræden fra magten.

Kable
Telegrafere.

Kabliau
Stor torsk.

Kabriolet
Kabriolet er en bil uden kaleche.

Kabuds
Kabuds er en betegnelse for en ulden hue med øreklapper.

Kabuki
Kabuki er en japansk teaterform der opstod i 16. århundrede. Den udføres af mænd i kvinderoller og omhandler hverdagslivet.

Kabul
Kabul (käbool, kbool) er hovedstad i Afghanistan og den største by i landet med sine 1,5 millioner indbyggere.

Kabyler
Kabyler, nordafrikansk folkestamme. Navnet afledes af den arabiske benævnelse for en stamme (kabila). Kabyler hører i sproglig og antropologisk henseende til berberne.

Kabys
Kabys, skibskøkken.

Kabys-bestik
»Kabys-bestik«, grundløst rygte.

Kachere
Kachere, beklæde eller overtrække med plastikhinde.

Kachot
Kachot er et ord for et fangehul eller et snævert, mørkt fængsel.

Kadaver
Ådsel, lig.

Kadaverdisciplin
Kadaverdisciplin er en betegnelse for blind (prøjsisk) lydighed.

Kadaverøs
Ådselsagtig.

Kadence
Kadence er i musikken en slutningsdannelse eller en episode i et koncertstykke, der udføres af solisten.

Kadet
Kadet (fransk cadet) kaldtes i tidligere tid de yngre sønner i de franske adelsfamilier, og efter at Ludvig 14. havde oprettet særlige kompagnier, i hvilke de kunne forrette tjeneste, indtil de fik deres officerspatent, benævnedes enhver ung adelsmand, som trådte ind i hæren, kadet. Senere blev det en benævnelse for de unge mennesker, der som elever indtrådte på en militær opdragelsesanstalt (kadetakademi, kadetskole og så videre). Sådanne anstalter, der oprindelig oprettedes for at fritage de unge adelsmænd for at tjene sammen med laverestillede kammerater, fandtes i de fleste europæiske stater. I Danmark anvendes benævnelsen kun på søofficersskolens elever (søkadet).

Kadi
Kadi (arabisk), dommer.

Kadmium
Kadmium er en gammel dansk stavemåde for grundstoffet cadmium.

Kadre
1. Kadre (latin: quadrum), ramme.
2. En hærafdelings faste befalingsmænd og mandskab.

Kadrere
Kadrere er et fremmedord for passe til eller stemme med.

Kadreje
Kadreje er en betegnelse for at sejle ud og handle med skibe i havn.

Kadrejer
Kadrejer er en betegnelse for en person som lever af at kadreje.

Kaducere
Kaducere er i finanssprog en betegnelse for at hjemfalde (om aktier og lignende).

Kafe
Kafe er et fremmedord for et udskænkningslokale, hvor der serveres drikkevarer og lettere retter.

Kaffe
Kaffe er både betegnelse for den drik, der laves ved at blande tørrede, ristede kaffebønner med varmt vand, samt selve træet hvor disse bønner gror.
Kaffedrikken laves ved at udtrække en række vandopløselige stoffer og æteriske olier fra kaffebønnerne i varmt vand.
Kaffebønnen har ingen smag, før den bliver ristet.
Brasilianerne kalder den for »sort som natten, hed som helvede og sød som elskov«.
Kaffens historie
Kaffedyrkning begyndte i Etiopien i Kaffa-provinsen. Herfra kom den til Yemen via havnebyen Mocka.
Arabica kaffe kommer fra kaffetræet Coffea arabica, der netop stammer fra Etiopien. Robusta kaffe fra Coffea canephora stammer fra Congo. Udover disse hoved-kaffer findes Liberia-kaffe (Coffea Liberica) og Excelsa-kaffe (Coffea dewevrei).

Kaffepunch
En gammeldags kaffepunch blev lavet på denne måde: Man lagde først en mønt i bunden af koppen, og derefter hældte man kaffe i til mønten ikke længere kunne ses. Derefter fyldte man op med snaps til mønten igen blev synlig.

Kaffer
Kaffer, nedsættende betegnelse for Bantu-stammen i Sydafrika.

Kafiller
Rakker, bøddel.

Kafir
Vantro.

Kaftan
Kaftan er en betegnelse for en lang vid overklædning til mænd.

Kag
Kag er en tidligere betegnelse for en pæl, som forbryderen blev bundet til ved piskning.

Kagstrygning
Kagstrygning, piskning. Se artiklen: Kagstrygning

Kaholmen
Kaholmen, egentlig to ved et smalt sund adskilte øer, som ligger midt i skibsløbet i opsejlingen til Kria. Se artiklen: Kaholmen

Kahyt
Kahyt, et rum i skibet - i reglen agterude - indrettet til beboelse for føreren. Se artiklen: Kahyt

Kaifas
Kaifas (egentlig Josef, Kaifas er tilnavn), den jødiske ypperstepræst på Jesu tid, hovedmanden for Jesu domsfældelse. Han beklædte sit embede forholdsvis længe (i en tid, da romerne vilkårlig ind- og afsatte ypperstepræster), cirka 18-36 e.Kr.

Kaikias
Kaikias, det oldgræske navn på nordøstvinden. Ligesom de andre hovedvinde forekommer også Kaikias personificeret som gud.

Kaimaner
Kaimaner er en gruppe af krokodiller. De findes i Mellem- og Sydamerika.

Kain
Kain, Adams og Evas førstefødte søn. I den bibelske fortælling 1. mosebog 4, som ikke danner et sammenhængende hele, fortælles dels, hvorledes Kain, der levede som landmand, drevet af misundelse dræbte sin fromme bror Abel og derved nedkaldte guds forbandelse over sig og hjemløs måtte flakke om, ved et mærke beskyttet mod at blive dræbt (deraf udtrykket Kainsmærke) - efter en anden opfattelse er der tale om et eller andet tegn, hvorved gud stadfæstede sit tilsagn om, at han ikke skulle blive dræbt - dels, hvorledes den fra ham nedstammende gudsforladte slægt blev grundlægger af en verdslig kultus (fra hans søn Jabal regnes nomadelivet at stamme, Jubal tilskrives opfindelsen af musikinstrumenter, Tubalkain opfindelsen af skærende redskaber). Kains frygtelige gerning, det første mord, har både i ældre og yngre tid været genstand for kunstnerisk og digterisk behandling.

Kainitter
Kainitter, en gnostisk sekt i 2. århundrede, der nævnede sig efter Kain og betragtede ham som højeste æon og billigede hans handling såvel som Judas Iskariots udåd.

Kainozoisk
Kainozoisk, fra en ikke uddød dyreart.

Kairo
Kairo er Ægyptens hovedstad. Se artiklen: Kairo

Kaj
Kaj, en langs et havnebassin, en flod eller kanal ført vej for offentlig færdsel, ved hvis mod vandet vendende side, der begrænses mod dette ved en indfatning, enten af træ (bolværk) eller af sten (kajmur), skibe lægger til for at losse eller indlade passagerer, kreaturer eller varer.

Kajak
Kajak, let enmandsbåd. Grønlandsk enmandsbåd af skind.
Den første danske kajakklub var Dragør Kajak Club, som blev stiftet i 1916. John McGregor stiftede i 1866 verdens første kajakklub, Canoe Club, som senere blev omdøbt til Royal Canoe Club.

Kaje
Kaje (søudtryk), at dreje eller vende et rundholt (i reglen en rå) således, at det fra at hænge vandret kommer til at hænge lodret eller omvendt. I en båd med luggersejl kaldes det at kaje ræerne, når disse skiftes fra den ene side af masten til den anden.

Kakao
Kakao fås af frøene fra kakaotræet.

Kakeksi
Kakeksi (græsk), den tilstand, der kan udvikle sig under kroniske, tærende sygdomme (for eksempel kræft), og som giver sig til kende ved afmagring, sygeligt, gustent udseende, mangelfuld virksomhed af de forskellige organer og så videre.

Kakektiker
Kakektiker er betegnelsen for en, som lider af tæring.

Kakeksi
Tæring.

Kakektisk
Lidende af kakeksi.

Kakerlak
Kakerlak er betegnelsen for et dyr i dyregruppen kakerlakker.

Kakerlakker
Kakerlakker er en gruppe insekter med en bred, flad krop og leddelte haletråde.
Kakerlakkerne er specielt udbredt i troperne, men har spredt sig til det meste af verden (de er efterhånden indført med skibsfarten til de fleste lande). Der findes cirka 3.500 forskellige arter af kakerlakker i verden.

Kakistokrati
Kakistokrati, de slettestes herredømme.

Kakkel
Glaseret flise.

Kakodoksi
Kakodoksi (græsk), slet omdømme.

Kakodæmon
Kakodæmon (græsk), ond ånd.

Kakodæmoni
Kakodæmoni er et fremmedord for besættelse af onde ånder.

Kakofemisme
Brug af nedsættende benævnelse for gode ting.

Kakofoni
Kakofoni (græsk), mislyd, ilde klang.

Kakofonisk
Ildelydende.

Kakofrasi
Kakofrasi (græsk), slet udtale.

Kakografi
1. Kakografi (græsk), fejlagtig skrivemåde.
2. Uskøn skrift.

Kakokrati
Slet regering.

Kakologi
Kakologi (græsk), bagtalelse.

Kakomorfi
Kakomorfi (græsk), vanskabthed, misdannelse.

Kakopati
Kakopati er et fremmedord for nedtrykthed.

Kakopragi
Kakopragi er en betegnelse for en fordøjelsesforstyrrelse.

Kakositi
Madlede.

Kakosyntheton
Kakosyntheton (græsk), urigtig dannet sammensætning af ord.

Kakotrofi
Vantrivsel.

Kala
Kala (arabisk) betyder »slot«, »fæstning«. Ordet forekommer som led i en mængde geografiske egennavne, navnlig i Spanien.

Kala Azar
Tropesygdommen Kala Azar kaldes også for Sort Feber. Over 500.000 mennesker rammes hvert år af sygdommen, som er dødelig.

Kalabalik
Kalabalik (tyrkisk, tumult) kaldes den strid, som Karl 12. af Sverige måtte udkæmpe med en overlegen skare af tyrkere og tatarer 1. februar 1713.
Ordet er indgået som et fremmedord i Danmark betegnende tumulter og optøjer.

Kalabas
Kalabas er en skål af udhulet frugt.

Kalade
Kalade (fransk calade), fransk betegnelse for en skråning anlagt på en ridebane for at kunne øve hestene i behændighed på hældende jordsmon.

Kalahari
Kalahari er en ørken i det sydvestlige Afrika.
Kysten er overordentlig øde og vandløs. Undergrunden, der består af gnejs og gamle skifere, træder hist og her frem i overfladen, men er i reglen begravet under uhyre masser af flyvesand. I en afstand af 50-100 kilometer fra havet stiger landet brat op til de indre højsletter, kun mod nord sker stigningen i flere afsatser. Den indre slette har en højde over havet af 11-1200 meter og er dannet af vandret aflejrede kalk- og sandstenslag, der ved erosionen hyppig er udformede i taffelformede bjerge.
Buskmændene lever i Kalahari ørkenen.

Kalais og Zetes
kalais og Zetes (græsk), sønner af Boreas og Oreithyia.

Kalamaika
Kalamaika, en efter byen Kolomea i Galizien opkaldt slavisk nationaldans af lidenskabelig bevæget karakter i 2/4 takt, med 2 repriser, hver på 4 takter.

Kalamitet
Kalamitet er et fremmedord fra latin for vanheld, ulykke, uheld eller fortrædelighed.

Kalandbrødre
Kalandbrødre kaldes et religiøst broderskab, der opstod i 13. århundrede. Oprindelsen er ikke ganske klar, men navnet dukker op første gang 1226. Man udleder navnet kalandbrødre af, at de samledes den første dag i hver måned, den hedder nemlig på latin calendae. Som regel samledes de dog sjældnere. Oprindelig var det måske et broderskab af gejstlige, men snart optoges også lægmænd, både mænd og kvinder. Der havde ikke karakter af en lovbunden orden, men af en friere forening under gejstlig ledelse. Formålet var at samles til fælles andagtsøvelser og festligheder, at støtte hinanden, øve gode gerninger og ganske særlig at sørge for medlemmernes begravelse og lade sjælemesser løse over de afdøde medlemmer. De udbredte sig hurtig over hele Nordtyskland, Nederlandene, England til Frankrig og Ungarn, der rejstes det ene Kalandhus efter det andet, og de vandt ved store gaver anselige rigdomme. Men så udartede det også. Festerne blev til store æde- og drikkegilder i den grad, at de blev til et ordsprog, og det at »holde kaland« eller »kalendre« blev en betegnelse for at svire. Heri bragte reformationen forandring, men det førte så også til, at broderskaberne opløstes, også i de katolske lande, og deres ejendomme konfiskeredes. Enkelte steder holdt de sig dog ned til 19. århundrede.

Kalander
Pressevalse til at presse matricer eller glitte tøj med.

Kalanos
Kalanos, indisk vismand (gymnosofist), hvis egentlige navn skal have været Sfines, fulgte af beundring for Alexander den Store med ham på hans togt fra Indien tilbage til Persien. Da han her for første gang i sit liv følgte sig syg, besluttede han, som hans religion krævede det, at lide døden på bålet. Trods Alexanders indsigelser udførte han sin plan og lod sig brænde under mange ceremonier og i hele hærens påsyn, hvorefter der til hans ære holdtes prægtige væddekampe og efter hans ønske fejredes et stort drikkelag.

Kalas
Drikkegilde.

Kalathos
kalathos (græsk), en nedadtil spids, opadtil bred kurv, flettet af vidjer. Den benyttedes især af kvinderne til opbevaring af uld og andre sager. Specielt er kalathos navnet på den med blomster eller aks smykkede, symbolske, hellige kurv, der på den fjerde dag af Eleusinie-festen førtes rundt i procession.

Kalauer
Dårlig vittighed.

Kalcedon
Kalcedon, et mineral af kvarts.

Kalchas
Kalchas (græsk), Thestors søn fra Mykenai, var i grækernes lejr foran Troja den indflydelsesrige spåmand.

Kalcium
Hvidligt metal.

Kaldelse
Kaldelse betegner inden for den kristne lære den virksomhed fra guds side, hvorved frelsen bliver gjort bekendt for menneskene og tilbudt dem. Det er gennem ordet, at dette tænkes at ske.

Kaldæer
1. Astrolog.
2. Magiker.
3. Troldmand.

Kale
Kale (tyrkisk) betyder borg. Ordet forekommer hyppig i geografiske egennavne.

Kaleche
Sammenklappeligt vogntag.

Kaleidoskopisk
Vekslende, forvirret.

Kalejdoskop
Tryllekikkert.

Kalendarium
Kalendarium (latin) kaldes de kirkelige festfortegnelser. Da hver menighed ofte havde sine særlige lokalmartyrer og -helgener, var der altså mange forskellige kalendarier, hvoraf der er overleveret os en del, især fra 8. århundrede. Særlig anseelse nød naturligvis det romerske kalendarium, og det har nu almindelig gyldighed i den romerske katolske kirke, således som det på foranledning af Tridentinerkoncilet blev fastsat af pave Pius 5. (1568) og trykt foran i Breviarium og Missale, stadig udvidet med de ny tilkommende fester og dannende den faste stamme, hvortil de enkelte meningheder så føjer deres lokalfester.

Kalender
Kalender er et fremmedord for tidsinddeling eller tidstavle. I 1930'erne blev ordet foreslået erstattet af dagviser, men er i dag udbredt i det danske sprog. Se artiklen: Kalender

Kalente
Kalente var tidligere en betegnelse for et præstegilde.

Kalenter
Kalenter er betegnelsen for et særligt religiøst broderskab i Orienten, der omtales første gang i 13. århundrede. De var mindre ansete end de andre Dervishordener på grund af deres lovlig ubundne frihed og, som det synes, meget verdslige tilbøjeligheder. Enkelte religiøse fanatikere dukker nu og da frem af deres rækker, men i øvrigt har denne orden ikke haft nogen politisk eller social betydning.

Kalewipoeg
Kalewipoeg, esternes heltedigt, forfattet af præsten Kreutzwald (udgivet 1857-59) som et sidestykke til Lonnrots finske Kalevala, men afvigende fra det ved en friere benyttelse af kilderne, idet flere i prosa fortalte stedsagn og eventyr er sat på vers af udgiveren, og denne i det hele taget har tilføjet meget efter eget skøn. Hvor meget det er, kan ikke kontrolleres, da han straks efter udgivelsen brændte sine ægte optegnelser. Det er dog sikkert, at esterne havde et stort antal episke sange, der i bygning og karakter slutter sig ret nær til det beslægtede finske folks. Hovedpersonen i Kreutzwalds digt er Kalewipoeg (omtrent: Kaleva-sønnen, klippesønnen), en voldsom helte eller jætteskikkelse, i sin oprindelse svarende til Kullevo Kaleva-sønnen i Kalevala.

Kalfaktor
Fange, der assisterer fængselsbetjent.

Kalfatre
1. Kalfatre er en betegnelse for at tætne skibsfuger.
2. Omkalfatre, vende op og ned på, lave om.

Kalfatring
I skibsterminologi betegnelsen for det værk, der fylder mellemrummene mellem plankerne ud og gør dem vandtætte.

Kali
1. Shivas kone (Indien).
2. Forskellige kalium-salte til gødning.
3. Kali, i Indien den terning (terningside), som kun er mærket med en prik, det dårligste terningkast, samt spilledjævelen der residerer i træet Terminalia Bellerica, hvis frugter tidligere blev anvendt til spillet. Kali eller Kaliyuga betegner dernæst den periode, hvori vi nu befinder os, den dårligste af de 4 skiftende verdensaldre.

Kali Ghat
Ældre navn for Calcutta.

Kalian
Kalian er en persisk vandpibe.

Kaliber
1. Tværmål, løbvidde.
2. (Riffel) løbets indvendige diameter, skydevåbens indre diameter.
3. Slags, beskaffenhed.

Kalibrere
Foretage kalibrering.

Kalibrering
Kontrol af kaliber.

Kalif
Muhammedanernes overhoved.

Kalifat
Kaliffens værdighed eller domæne.

Kaliningrad
Kaliningrad (tidligere tysk navn Königsberg, polsk Królewiec, litauisk Karaliaucius) er en by i Rusland mellem Polen og Litauen. Kalinigrad har en havn ud til Østersøen.
Kaliningrad blev grundlagt med navnet Königsberg (»kongens bjerg«) i 1255 af riddere under deres erobring af Prøjsen.
Efter 2. verdenskrig blev byen besat af Sovjetunionen og omdøbt til Kaliningrad efter den sovjetiske præsident Mikhail Kalinin.

Kalium
Kalium (kemisk symbol K, nummer 19 i periodesystemet, atommasse 39,102, naturlig forekomst cirka 2,59%) er et såkaldt alkalimetal (alkalisk betyder basisk, det vil sige syreneutraliserende eller elektronafgivende).
Kemisk set udviser kalium og alle andre alkalimetaller stor reaktionskraft, hvilket skyldes at de kun indeholder én uparret elektron i den yderste skal. Som metal har kalium den typiske metalliske »farve«, stor elektrisk ledningsevne, evnen til at udsende elektromagnetisk stråling ved høje temperaturer eller når metallet bliver exciteret af energirige andre stråler.
På grund af alkalimetallernes høje reaktionskraft forekommer kalium aldrig ubundet i naturen. Reagerer kalium med et halogen, så dannes der et salt.

Kalk
Kalk (latin calix) bruges i det bibelske og liturgiske sprog som betegnelse for det bæger, hvori vinen ved nadverens sakramente rækkes altergæsterne (i skriften også om et bæger i al almindelighed, således i Herrens bøn i Gethsemane Have).
Inden det i den katolske kirke blev almindeligt, at kun præsten nød den indviede vin, var der ofte to kalke, en mindre, hvori vinen indviedes, og en større, der blev rakt altergæsterne. Tidlig blev kalk et felt for den kristelige kunst. Materialet er meget forskelligt. Man har gamle kalke af træ, andre er af marmor, glas, krystal, elfenben og kostbare metaller, ofte med rige forsiringer, afbildninger og indlagt arbejde. Man adskiller mellem den øverste del (cuppa), den udadbøjede drikkerand (labium), håndfæstet (nodus) og fodstykket (pes). Formeren varierer efter de forskellige kunststile (man har romerske og gotiske kalke) og efter de forskellige behov (i protestantiske lande er de større). I den romersk-katolske kirke bliver kalke, før den tages i brug, højtidelig indviet, hvilken indvielse kun må foretages af en biskop.

Kalke
Kalke (fransk) kaldes en tegning på gennemsigtigt papir, som lægges over originaltegningen således, at man kan følge dennes linjer med den største nøjagtighed.
Kalke blev meget benyttet ved bygningstegning til kopier, både på præpareret papir og på lærred. Kalke havde den fordel, at papiret på grund af sin tyndhed egnede sig til indlægning i skrivelser og konvolutter.

Kalkere
Kalkere er et fremmedord for at eftertegne ved hjælp af kalkerpapir.

Kalkerpapir
Kalkerpapir er gennemsigtigt eller farvet papir.

Kalkulation
Kalkulation er et fremmedord for beregning, overslag, udregning.

Kalkulatorisk
Anslået, beregnet som kalkule.

Kalkule
Udregning, overslag.

Kalkulere
Beregne, anslå.