LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Kall - Kape

Kallehave
Kallehave er beliggende i det sydlige Sjælland ved Ulvsund. Der er broforbindelse herfra til øen Møn.

Kalli
Kalli (græsk), i sammensatte ord: smuk, ædel, god.

Kalligeneia
Kalligeneia (græsk) er dels navnet på en kvindelig guddom i Demeters følge, dels tilnavn til Demeter og endelig betegnelse for en del af den til gudindens ære fejrede Thesmoforie-fest.

Kalligraf
En kalligraf er en person, der skriver skønskrift.

Kalligrafi
Kalligrafi (græsk), skønskrivekunst.

Kallikratidas
Kallikratidas, spartansk feltherre i den peloponnesiske krig, fik 406 f.Kr. anførselen over den spartanske flåde i Ægæerhavet. I modsætning til sin forgænger Lysandros ville han ikke indlade sig på at smigre for Kyros, perserkongens bror, som hidtil havde understøttet spartanerne med penge, men uagtet han ingen hjælp fik af ham, lykkedes det ham dog at samle en stor flåde sammen. Han vandt flere sejre over athenerne, erobrede Methymna på Lesbos og indesluttede den atheniske feltherre Konon i Mytilene. Men da athenerne nu også havde fået en stor flåde samlet, blev Kallikratidas fuldstændig slået af dem ved de arginusiske øer og omkom selv i slaget (406).

Kallilogi
Kallilogi (græsk), veltalenhed.

Kalliope
kalliope (græsk: »med smuk stemme«), en af de ni muser. Hun var særlig gudinde for den episke digtning. I Hesiodos' teogoni hedder det, at hun er den mest ærede af alle muserne og ledsager konger. I den senere oldtid betragtes Kalliope som beskytterinde af al skøn digtning. I billedlige fremstillinger bærer hun for det meste skrivetavle og griffel. Efter sagnet var Orfeus søn af Kalliope og trakeren Oiagros.

Kallippos
Kallippos (370-300 f.Kr.), græsk astronom. Har bearbejdet Eudoxos' homocentriske sfæreteori videre. Omkring 330 foreslog Kallippos for at bringe den Meton'ske Cyklus mere i overenstemmelse med årets længde i hver fjerde cyklus at skyde ud 1 dag. Den således forbedrede tidsregning kaldes den kallippiske periode.

Kallipygos
kallipygos (græsk: »med den skønne bag«), Afrodite Kallipygos kaldtes tidligere en i museet i Napoli opbevaret hetærestatue.

Kallirhoe
1. Kallirhoe (græsk: »den skønne kilde«), navn på flere i græske oldtidssagn omtalte kvinder. En af dem var datter af flodguden Acheloos og blev gift med Alkmaion. En anden var datter af flodguden Skamandros og blev ved Tros mor til Ilos og Ganymedes.
2. Kallirhoe var navnet på en stor fontæne i Athen, anlagt af peisistratiderne. I senere tid kaldtes den Enneakrunos (omtrent: nikilde). Thukydides fortæller, at den på hans tid ikke længere var i almindelig brug, fordi den lå for afsides, men at dens vand skulle benyttes til de ceremonier, der gik forud for bryllup, og til visse andre særlig hellige handlinger.

Kallisteni
Kraft og skønhed.

Kallologi
Kallologi er læren om det skønne.

Kallun
Kallun er drøvtyggerens fjerde mave.

Kalmank
Kalmank, et nu ikke mere benyttet kamgarnsstof, der navnlig brugtes til vestetøj (stribet) og til tarveligt møbelbetræk.

Kalmar
Kalmar, svensk by. Se artiklen: Kalmar

Kalmarkrigen
Kalmarkrigen kaldes den krig, som førtes mellem Danmark og Sverige 1611-13. Se artiklen: Kalmarkrigen

Kalmarsund
Kalmarsund er navnet på det 130 kilometer lange sund, der skiller Öland fra det svenske fastland. Den største bredde såvel mod nord som mod syd er 22-23 kilometer. Smallest er sundet ved Refsodden (3,3 kilometer).

Kalmarunionen
Kalmarunionen var den forbindelse, der 1397 sluttedes mellem de tre nordiske riger i Kalmar. Se artiklen: Kalmarunionen

Kalme
Ro, vindstille.

Kalmebælte
Jordbælte, hvor det som regel ikke blæser.

Kalmebæltet
Kalmebæltet er det vindstille bælte omkring Ækvator.

Kalmere
Mildne, berolige.

Kaloderma
Hud-kosmetik.

Kalogeros
Græsk munk.

Kalokagati
Kalokagati er en betegnelse for det græske gentleman-begreb.

Kalorie
Enhed for energi (især varmeenergi). Den energi, som kræves til opvarmning af 1 gram vand 1 grad Celsius. Se joule.

Kalorifer
Varmeledning.

Kalorik
Varmelære.

Kalorimeter
Varmemåler.

Kalorius
1. Den netop omtalte.
2. »fyren«.

Kalot
1. Lille rund hue, der dækker issen.
2. Kugleafsnit.

Kalumni
Bagvaskelse.

Kalumniant
Kalumniant er et fremmedord for bagvasker, æreskrænker.

Kalvariebjerg
1. Golgata.
2. Sted, hvor et krucifiks er rejst.

Kalvehave
Kalvehave er en by på Sjælland ud til Ulvsund. Byen har via Dronning Alexandrines Bro forbindelse til Møn.

Kalø
Borgruin på Djursland.Se Kalø Slot.

Kalø Slot
Kalø Slot eller resterne af det er beliggende ved Kalø Vig, cirka 2 kilometer fra Rønde mellem Århus og Ebeltoft. På en ø forbundet med fastlandet via en dæmning. Kalø Slot blev oprindeligt grundlagt af Kong Erik Menved cirka 1374 som en af i alt 4 borge i Jylland for at styrke kongemangten efter omfattende bondeopstande. I dag er borgkomplekset et interessant udflugtsmål, hvor blandt andet borgens centrale hovedtårn og voldanlægene endnu kan besigtiges.

Kama
Kærlighedens gud (Indien).

Kamarilla
Hofslæng, hofkryb.

Kambrisk formation
Aflejringer fra den ældste del af jordens oldtid.

Kame
Udskåren sten med ophøjede figurer.

Kameiros
kameiros, by på Rhodos i oldtiden, dorisk koloni, anlagt fra Argos. 408 f.Kr. sluttede indbyggerne af Kameiros og de to andre rhodiske byer, Ialysos og Lindos, sig sammen om anlæggelsen af en ny by, Rhodos.

Kamel
1. Kamel (søudtryk), en art flydedok, hvori et skib bygges, og i hvilken det derefter transporteres ud på det dybe vand, så at det kan flyde. Kamel bruges følgelig kun på steder, hvor den ud for bygningsstedet (bedingen) værende vandstand ikke tillader nogen direkte afløbning.
2. Kamel, pattedyr. Se artiklen: Kamel

Kameleopard
Giraf.

Kameler og lamaer
Kameler og lamaer, familie af pattedyr. Se artiklen: Kameler og lamaer

Kamelged
Kamelged kaldes angora-geden undertiden, da man af dens uld får kamelgarn (af arabisk chamal=fin, blød).

Kameliadame
Elegant, letlevende kvinde.

Kamera
Kamera (egentlig kammer) fotografiapparat.

Kameralist
Finansekspert.

Kameralistisk
Kameralistisk er et fremmedord for vedrørende kameral-videnskaben (finansvæsenet).

Kames
Kames er bakker eller høje fra istiden.

Kamfin
Kamfin, handelsbetegnelse for forskellige belysningsvædsker, bestående af renset terpentinolie med eller uden tilsætning af alkohol og æter, der nu er ude af brug.

Kamhjul
Kamhjul, det samme som tandhjul, bruges fortrinsvis om hjul med løse trætænder (kamme).

Kamik
Kamik er en grønlandsk skindstøvle.

Kamikaze
Kamikaze er en japansk »selvmordsflyver«.

Kamil
Kamil (arabisk) betyder »fuldkommen« og er betegnelsen for forskellige litterære værker, ligesom også tilnavn til forskellige historiske personligheder. Den mest betydelige af disse er el-Melik-el-Kamil, sultan af Ægypten og Syrien 1218-38. Det var ham, der med Frederik 2. af Hohenstraufen år 1229 sluttede forlig, hvorved Jerusalem uden sværdslag blev overgivet de kristne. Allerede 1244 blev den hellige by dog atter frataget disse. I øvrigt udvidede Kamil med stor energi sit herredømme under stadige kampe i Lilleasien, men disse erobringer fik ikke blivende betydning.

Kamin
Kamin kaldes et, til opvarmning af et enkelt lokale bestemt, apparat, der er forsynet med et ildsted, som på sin ene side er åbent ud mod lokalet, til hvilket det derfor - i modsætning til ildstedet i en kakkelovn - hovedsagelig afgiver varme direkte. En stor del af ildstedets varme går imidlertid bort med røgen, og kaminer er derfor meget uøkonomiske.

Kaminaljuyu
Kaminaljuyu er en større præklassisk mayabebyggelse delvis overgroet af den moderne Guatemala City. Kontrol over obsidianminer sikrede denne lokalitet en førerposition indtil et vulkanudbrud ødelagde landbrugsjorden i store dele af området og tvang bønderne til bosætte sig andetsteds. Byen fortsatte dog med at være beboet indtil spanske conquistadores ankom.

Kamisard
Kamisard er betegnelsen for en protestant, der i Ludvig 14.s tid var en del af en opstand i Cevenner-bjergene. Navnet har de fået efter ordet camisades, der betyder »hvide skjorter«, idet de ved deres overfald var klædt i sådanne, som de, når det blev nødvendigt, tog af for ikke at kunne genkendes. Straks efter ophævelsen af det nantiske edikt 1685 begyndte uroen i disse bjergegne, hvor der fandtes en nogenlunde samlet protestantisk befolkning på et par hundrede tusinde mennesker.
De forfølgelser, som protestanterne nu efterhånden blev genstand for, drev dem omsider til fortvivelse, og i juli 1702 begyndte opstanden. Der var over denne intet samlet. Hver egns befolkning kæmpede for sig under sine førere, og ingen enkelt mand trådte frem som lederen. Den mest kendte af førerne er Jean Cavalier, men ved siden af ham står adskillige andre, hvoraf flere kendes under antagne navne som Abraham og Salomon. Den styrke, hvormed de optrådte, var sjælden mere end 1.000-1.500 mand på hvert sted, men farlige blev de ved den tilslutning, de havde hos befolkningen, der alle vegne beskyttede og hjalp dem. Regeringen søgte straks at slå opstanden ned med magt og sendte mod dem en styrke, der i alt talte 20.000 mand. Man gik frem største grusomhed både i selve kampene og mod dem, man fik fat på, men kamisarderne hævnede sig ved ødelæggelser og plyndringer i det omliggende land, og længe var alle anstrengelser for at dæmpe bevægelsen forgæves.
1704 besluttede Ludvig 14. sig til at sende Villars mod dem. Den foregående guvernør var gået frem med en grusomhed og kraft, som væsentlig havde lammet bevægelsen, og da nu Villars optrådte mildt og gav løfter om samvittighedsfrihed, når man opgav sine protestantiske ceremonier, lod en del af kamisarderne sig overtale til at nedlægge våbene. Jean Cavalier udsonede sig således med Villars, mens dog andre fortsatte kampen. Før årets slutning lykkedes det Villars at gøre ende på kamptilstanden, om end uroen vedblev i flere egne og næredes ved den ufuldstændige opfyldelse af løfterne.
Kamisarderne havde under kampen søgt og fået noget hjælp fra udenlandske fjender, England og Savojen, og denne opstand blev af ikke ringe betydning for den spanske Arvefølgekrigs forløb, idet Villars' hjemkaldelse fra kampen i Tyskland 1704 blev af afgørende betydning for udfaldet der. Så længe den spanske Arvefølgekrig varede, vedblev uroen, men da den var endt 1713, og alle forventninger om fremmed hjælp forsvandt, faldt befolkningen til ro.

Kammarologi
Kammarologi er læren om krebsdyr.

Kammer
1. Mindre værelse.
2. Afdeling af en etat.
3. Rigsdagsafdeling.

Kammeradvokat
Sagfører for statsfinanserne.

Kammerat
Kammerat (oprindelig stuefælle) er et ord for en fælle eller ven.

Kammerladning
kammerladning, en af forløberne for den egentlige bagladning ved håndskyts, opfundet 1827 af den danske bøssemager Löbnitz. Den bageste del af geværløbet (kammeret) er således indrettet, at den ved hjælp af et håndtag udvendig på geværet kan adskilles fra det øvrige løb, idet kammeret drejes om et par krumtappe således, at det først føres et lille stykke tilbage og derefter opad. Nu kunne krudt og kugle lægges i kammeret, og når dette drejes ned på sin plads og fastspændes ved trykket fra krumtappene, er geværet ladt. Ved en anden form af systemet er kammeret fast, mens piben kan drejes fra, således at kammeret bliver frit og kan lades. I krigen 1848-50 var en del af det danske rytteri udrustet med karabiner af den sidstnævnte konstruktion. I Norge indførtes 1846 en del kammerladningsgeværer med bevægeligt kammer. Også i Sverige indførtes 1851 i flåden og 1864 i hæren kammerladningsgeværer. Man havde også konstrueret pistoler med kammerladning.
Kammerladning vakte i sin tid en del opsigt, men systemet var ikke godt. Ladningen tog omtrent lige så lang tid som ved den sædvanlige måde at lade en forlader på, og det var ikke muligt at få lukningen gastæt. Krudtslammen trængte således ud i mekanismen og kunne efter en kort skydning gøre den ubrugbar.

Kammermester
Kammermester var i ældre tider i hvert af de nordiske riger navnet på en embedsmand, som under sin forvaltning havde det kongelige pengevæsen. Han nævnes allerede i 13. århundrede. I recessen af 1483 bestemtes det blandt andet, at der i hver af de 3 riger skulle være en Dressel eller Drätsel (omtrent: skatkammer) og arkiv - for Danmark på Kalundborg Slot, for Norge i Kongsgården i Bergen og for Sverige på Stockholms Slott -, og at 4 herrer for hvert rige, af hvilke kammermesteren skulle være den ene, i forening skulle have nøglen dertil. Kammermesteren skulle årlig aflægge regnskab for rigets indtægter og udgifter til kongen og vedkommende Rigsråd.

Kammermusik
Musik for få soloinstrumenter.

Kammerspil
Skuespil beregnet for et lille teater.

Kammertonen
Kammertonen svarer til tonen a. (der består af 435 svingninger). Ordet kan overført betyde korrekt opførsel.

Kammusling
Kammuslinger svømmer ved at klaske skallerne sammen.

Kampagne
1. Felttog.
2. Agitationsperiode.
3. Industriel sæson.

Kampala
Kampala er hovedstaden i Uganda.

Kampan
Et skibs øverste agterdel.

Kampere
Telte, ligge ude, ligge i lejr.

Kampong
Malajisk landsby.

Kampørn
Kampørn, rovfugl. se artiklen: Kampørn

Kamus
Kamus (arabisk) betyder ocean. Kamus er navnet på et berømt, omfattende arabisk leksikon af filologen Firuzabadi fra 15. århundrede. Det blev senere bearbejdet på tyrkisk og er stadig en vigtig kilde for den arabiske sprogvidenskab.

Kamæleonagtig
Skiftende, vægelsindet.

Kan
Kan (hollandsk) liter.

Kanaan
Kanaan, gammelt forisraelitisk navn for Palæstinas kyststrækning (betydningen af Kanaan er lavland), Fønikien og Filistæa indbefattet, senere brugt om hele landet vest for Jordan.

Kanake
Kanake (græsk) var efter græske sagn datter af Aiolos og Enarete. Ved Poseidon blev hun mor til flere sønner, blandt andet Aloeus. På grund af forbryderisk kærlighed til sin bror Makareus blev hun senere dræbt af sin far. Det sidstnævnte forhold var genstand for en tabt tragedie, Aiolos, af Euripides.

Kanaker
Stillehavs-øboer.

Kanal
1. Kunstig vandledning.
2. Organisk rør.

Kanalisation
Det at forsyne med eller omdanne til kanal.

Kanalje
Slyngel.

Kanapé
Løjbænk.

Kanariefugl
Kanariefugl er en lille gulgrøn finkefugl som er udbredt på Kanarieøerne, Azorerne og Madeira. Se artiklen: Kanariefugl

Kancellation
Udstrege, annullere, tilbagekalde (en ordre).

Kancelleret
Kancelleret (på våbenskjolde) betyder overtrukket med et gitter.

Kancelli
1. Regeringskontor
2. Kollegium.

Kancellist
Kontorist.

Kandelaber
Kandelaber er en stor, flerarmet lysestage (ældre navn fodstage).

Kandidat
1. Ansøger.
2. Person med embedseksamen.
3. Yngre hospitalslæge.

Kandidatur
Kandidatur er et fremmedord for det at søge en stilling eller et embede.

Kandis
Krystalliseret sukker.

Kandisere
Kandisere vil sige at overtrække med sukker.

Kaneda
Sprog der tales i Indien.

Kanefori
Kanefori er en ofring til Bacchus.

Kanel
Kanel kommer fra kaneltræets bark. Kanel anvendes blandt andet til risengrød og mannagrød, rabarbersuppe og stegte æbler. Kanel kan også anvendes til hvedebrød og andet bagværk.

Kaneon
kaneon (græsk) betegner oprindelig en flad, flettet brødkurv. I almindelighed bruges kaneon som navn på de kurve, hvori ting, der skulle bruges ved ofringerne, bygkorn, kranse og lignende, af de såkaldte kaneforer i højtideligt optog bragtes til templet.

Kanevas
Kanevas er et (maler)lærred eller et udkast (til maleri eller digterværk).

Kangaroo øen
Kangaroo øen (Kangaroo Island) er Australiens tredje største ø (4.500 kvadratkilometer) og ligger udfor sydkysten.

Kangin
Kinesisk gabestok.

Kanhavekanalen
Kanhavekanalen en gravet rende, der løber på tværs af Samsø på øens smalleste sted fra Sælvig bugt i vest til Stavns Fjorden i øst. Renden er cirka 500 meter lang og 11 meter bred. Brinkerne er i dele af kanalen beklædt med et bolværk af to til fire vandrette træplanker, der er dateret til omkring år 726.
Man formoder at den har været en del af Vikingetidens omfattende forsvarssystemer, og i forbindelse med en havn i Stavns fjord.

Kanister
Kanister (latin), en flaske eller dunk af blik, der hovedsagelig bruges til forsendelse af olie.

Kannelere
Rifle, fure.

Kanneleret
Riflet.

Kannelure
Fure, rille.

Kannibal
Kannibal (spansk canibal, en fordrejelse af carib), oprindelig betegnelse for et af de menneskeædende beboere af det vestindiske øer, Cariber, senere anvendt om alle menneskeædende folk.
Synonymer: Menneskeæder.

Kannibalisme
Menneskeæderi, det at spise medlemmer af sin egen art (også blandt dyr).

Kannibalsk
Grusom.

Kannik
Kannik, præst ved en katolsk domkirke.

Kannland
Kannland, gammelt svensk flademål = 100 svenske kvadratfod = 0,88 ar.

Kano
Kano, et fartøj, der oprindelig bestod af en udhulet træstamme. I dag fremstilles de også af andre materialer. Kanoen bevæges frem ved skovl eller bladformede årer.

Kanon
1. Regel, kirkelig forskrift.
2. Fortegnelse over anerkendte bibelskrifter.
3. Kædesang.

Kanonføde
Kanonføde kaldes udisciplinerede og dårlig førte soldater. Udtrykket stammer fra Shakespeares Henrik 4. (1. del 4,2)

Kanonik
Tonernes matematik.

Kanonikal
Hørende til en kannik.

Kanonikat
En kanniks embede.

Kanonikus
Kannik.

Kanonisere
Helgenvie. Erklære for helgen.

Kanonisk
Efter kirkelovene.

Kanonisse
Kanonisse, adelig dame, der nyder underhold af en gejstlig stiftelse. Den første af disse institutioner, man kender, oprettedes i Säckingen (cirka 1060). I begyndelsen underordnedes de en kirkelig regel, men senere gik de over til så godt som udelukkende at blive rent verdslige forsørgelsesanstalter. Mange af dem blev derfor også stående efter reformationen.
Synonym: Stiftsdame.

Kansler
1. Leder af et kancelli.
2. Tysk eller østrigsk førsteminister.

Kantate
Kantate er et musikstykke for kor, solo og orkester til en højtidelig lejlighed.

Kantele
Finsk citer (harpelignende instrument).

Kantine
1. Spisested på større eller mindre arbejdsplads.
2. Transportabelt apotek.

Kantonnement
1. Udlæg.
2. Militær privatindkvartering.

Kantor
Kirkesang-dirigent.

Kaos
Kaos. Se artiklen: Kaos

Kantusse
Medicinsk forberedelseseksamen.

Kanyle
Rørformet lægeinstrument.

Kanøfle
Prygle, knubse.

Kaolin
Porcelænsjord.

Kaos
1. Uorden, forvirring.
2. Kaos, universets mangel på orden før skabelsen. Se artiklen: Kaos

Kaotisk
Rodet, hulter til bulter, uordentligt.

Kap
Forbjerg.

Kap Det Gode Håb
Kap Det Gode Håb ligger på sydspidsen af det afrikanske kontinent.

Kap Verde
Kap Verde er det afrikanske fastlands vestligste punkt. Kap Verde er beliggende i Senegal.

Kapabel
Duelig, i stand til, ferm, dygtig.

Kapabilitet
Duelighed, evne.

Kapacitet
1. Modtageevne, duelighed, vidde.
2. Evne til at opretholde elektrisk spænding.

Kapel
1. Lille kirke.
2. Siderum i en kirke.
3. Kor og orkester.

Kapellan
1. Hjælpepræst.
2. Huspræst.

Kapellani
En kapellans embede.

Kapelmester
Dirigent.

Kaper
Fribytter, bevæbnet privatskib med kaperbrev.

Kaperbrev
Kaperbrev, regeringsfuldmagt til opbringning af skibe.

Kapere
Begribe, forstå, rumme.

Kaperi
Kapervirksomhed.

Kapervogn
Hyrevogn, droske.